P OPERAŢII DELEGARE Unitate Măsură (U.M.) Preţ Unitar actualizat conform HG 1/2017 ( P.U.)
1 Strângerea şi depozitarea diferitelor materiale (hârtie, plastic, fier, piatră, etc.), împrăştiate pe teren, aflate la suprafaţă sau puţin îngropate 100 mp 27.729,00 lei
2 Curăţarea terenului, de pe peluze şi taluze, de frunze, crengi, gunoi, iarbă şi buruieni 100 mp 36,52 lei
3 Mobil izarea/intreti ne rea solului la cazma şi nivelarea terenului cu sapa si grebla mp 32.540,00 lei
4 Mobilizarea/intretinerea solului în jardiniere mp 23.043,00 lei
5 Cosirea mecanizată a ierbii, buruienilor şi gazonului mp 0,59 lei
6 Decaparea manuala a terenurilor degradate în strat de 10 cm mp 45.352,00 lei
7 Decaparea manuala a terenurilor degradate în strat de 5 cm mp 22.647,00 lei
8 Completarea / aşternerea pământului vegetal de umplutură mc 118,08 lei
9 Completarea / umplerea cu pământ vegetal în jardinieră mc 118,08 lei
10 Semănarea gazonului mp 14,72 lei
11 Montarea ruloului de gazon mp 50,45 lei
12 Curaţarea suprafeţelor acoperite cu nisip sau pietriş din locurile de joacă, nisipare, locurile de recreere, locurile amenajate, locurile pentru câini, etc. mp 0,39 lei
13 Igienizarea completă a suprafeţelor acoperite cu nisip din locurile de joacă, nisipare, locurile de recreere, etc. mc 101,25 lei
14 Igienizarea completă a suprafeţelor acoperite cu pietriş din locurile amenajate, locurile pentru câini, etc. mc 99,54 lei
15 Completarea cu nisip pentru nisipare, locuri de joacă, locuri de recreere, etc. mc 104,97 lei
16 Completarea cu pietriş pentru locuri amenajate, locuri pentru câini, etc. mc 110,57 lei
17 Vidanjarea coşurilor de gunoi din zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor buc 21.217,00 lei
18 Vidanjarea acumulărilor de ape meteorice ora 205,81 lei
19 Măturarea manuală a aleilor din zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă şi amenajărilor 100 mp 24.016,00 lei
20 Măturarea mecanizată a aleilor din zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă şi amenajărilor 100 mp 15.462,00 lei
21 Salubrizarea manuala a suprafeţelor antitraumă mp 0,67 lei
22 Spălarea suprafeţelor antitraumă mp 46.204,00 lei
23 Spălarea jardinierelor buc 14,19 lei
25 Udarea cu furtunul a suprafeţelor gazonate mp 0,41 lei
26 Udarea cu furtunul a arborilor si arbuştilor buc 18.994,00 lei
27 Udarea cu furtunul a gardului viu ml 0,44 lei
28 Udarea florilor cu furtunul mp 0,68 lei
29 Udarea suprafeţelor gazonate cu furtunul de la hidranţii achizitorului mp 0,13 lei
30 Udarea jardinierelor buc 0,49 lei
31 Plivitul, săpălugitul solului în jardiniere buc 1,27 lei
32 Plivitul, prăşitul la arbori, arbuşti sau trandafiri mp 1,98 lei
33 Plivitul, săpălugitul buruienilor din rondouri, rabate flori mp 1,98 lei
34 Aerisirea gazonului mp 1,05 lei
35 Scarificarea gazonului mp 1,05 lei
36 Săparea gropilor poligonale - dimensiunea gropii 40 x 40 x 30 cm buc 2,43 lei
37 Săparea gropilor poligonale - dimensiunea gropii 60 x 60 x 50 cm buc 9,13 lei
38 Săparea gropilor poligonale - dimensiunea gropii 100 x 100 x 80 cm buc 40,56 lei
39 Săparea şanţurilor pentru garduri vii - dimensiune 100 x 30 x 30 cm ml 4,56 lei
40 Extragerea arborilor şi arbuştilor uscaţi din jardiniere buc 11,78 lei
41 Extragerea rădăcinilor manual, cu O <30 cm, fără refacerea terenului afectat buc 157,85 lei
42 Extragerea rădăcinilor mecanizat, cu 0 <30 cm, fără refacerea terenului afectat buc 131,50 lei
43 Extragerea rădăcinilor manual, cu d> <30 cm, cu refacerea terenului (dale de beton, pavele,beton,asfalt) buc 283,64 lei
44 Extragerea rădăcinilor mecanizat, cu O <30 cm, cu refacerea terenului (dale de beton, pavele,beton,asfalt) buc 261,29 lei
49 Extragerea rădăcinilor manual, cu O <30 cm, cu refacerea terenului (suprafaţa antitrauma) buc 919,77 lei
50 Extragerea rădăcinilor mecanizat, cu O <30 cm, cu refacerea terenului (suprafaţa antitrauma) buc 892,59 lei
51 Extragerea rădăcinilor manual, cu O >=30 cm, fără refacerea terenului afectat buc 218,65 lei
52 Extragerea rădăcinilor mecanizat, cu 0 >=30 cm, fără refacerea terenului afectat buc 192,30 lei
53 Extragerea rădăcinilor manual, cu 0 >=30 cm, cu refacerea terenului (dale de beton,beton.asfalt) buc 366,51 lei
54 Extragerea rădăcinilor mecanizat, cu O >=30 cm, cu refacerea terenului (dale de beton,beton,asfalt) buc 344,58 lei
59 Extragerea rădăcinilor manual, cu 0 >=30 cm, cu refacerea terenului (suprafaţa antitrauma) buc 1.007,78 lei
60 Extragerea rădăcinilor mecanizat, cu 0 >=30 cm, cu refacerea terenului (suprafaţa antitrauma) buc 981,43 lei
61 Plantarea arborilor şi arbuştilor de răşinoase sau foioase cu h <= 3 m buc 20,08 lei
62 Plantarea arborilor şi arbuştilor de răşinoase sau foioase cu h > 3 m buc 47,33 lei
63 Plantarea gardului viu ml 16,03 lei
64 Plantarea plantelor florifere anuale, bienale, perene în rabate şi ronduri 100 buc 58,61 lei
65 Plantarea plantelor florifere anuale, bienale, perene în jardiniere/vase decorative buc 1,15 lei
66 Transplantarea arbuştilor buc 52,44 lei
67 Transplantarea arborilor buc 98,95 lei
68 Tunderea ornamentala a gardurilor vii mp 1,45 lei
69 Tunderea bordurilor, chenarelor şi mozaicurilor florale, manual sau mecanizat, pentru uniformizare mp 2,07 lei
70 Tunderea ornamentală a arbuştilor buc 9,07 lei
71 Tunderea ornamentală a formelor buc 64,38 lei
72 Tunderea gazonului din jardiniere mp 0,99 lei
73 Tăierea de corecţie la trandafiri 100 buc 101,57 lei
74 Taierea lăstarilor lacomi şi a ramurilor cu flori trecute la trandafiri 100 buc 45,88 lei
75 Eliminarea lăstarilor emişi din tulpină şi rădăcină (drajoni) buc arbori 4,59 lei
76 Copilitul şi îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori mp 0,47 lei
77 Defrişarea suprafeţelor împădurite cu tufişuri si arbuşti cu diametrul de până la 6 cm mp 3,80 lei
78 Defrişarea arborilor şi arbuştilor cu diametrul intre 6 si 15 cm, indiferent de inălţime buc 110,09 lei
79 Defrişarea arborilor şi arbuştilor cu diametrul între 16 si 30 cm, indiferent de inălţime, cu ajutorul PRB buc 303,18 lei
80 Defrişarea arborilor şi arbuştilor cu diametrul intre 16-30 cm, indiferent de inălţime, cu ajutorul alpinişiior buc 276,26 lei
81 Defrişarea arborilor şi arbuştilor cu diametrul intre 31 si 60 cm, indiferent de inălţime, cu ajutorul PRB buc 446,14 lei
82 Defrişarea arborilor şi arbuştilor cu diametrul intre 31 - 60 cm, indiferent de inălţime, cu ajutorul alpiniştilor buc 392,92 lei
83 Defrişarea arborilor şi arbuştilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de inălţime, cu ajutorul PRB buc 638,90 lei
84 Defrişarea arborilor şi arbuştilor cu diametrul peste 61 cm, indiferent de înălţime, cu ajutorul alpinîştîlor buc 558,43 lei
85 Tăierea fragmentată a arborilor / şarpantelor prăbuşiţi / prăbuşite cu diametrul până la 11 cm buc 75,17 lei
86 Tăierea fragmentată a arborilor/ şarpantelor prăbuşiţi / prăbuşite cu diametrul între 11 şi 30 cm buc 187,36 lei
87 Tăierea fragmentată a arborilor / şarpantelor prăbuşiţi / prăbuşite cu diametrul între 31 şi 60 cm buc 378,55 lei
88 Tăierea fragmentată a arborilor prăbuşiţi cu diametrul între 61 şi 100 cm buc 550,20 lei
89 Tăierea fragmentată a arborilor prăbuşiţi cu diametrul peste 100 cm buc 706,02 lei
90 Ridicarea de coronament şi eliminarea ramurilor uscate bazale, indiferent de diametru si înălţime buc 206,19 lei
91 Toaletarea arborilor şi arbuştilor cu înălţimea cuprinsă intre 6-10 metri, cu ajutorul PRB buc 217,97 lei
92 Toaletarea arborilor şi arbuştilor cu înălţimea cuprinsă intre 6-10 metri, cu ajutorul alpiniştilor buc 249,29 lei
93 Toaletarea arborilor şi arbuştilor cu înălţimea cuprinsă intre 11-20 metri, cu ajutorul PRB buc 334,74 lei
94 Toaletarea arborilor şi arbuştilor cu înălţimea cuprinsă intre 11-20 metri, cu ajutorul alpiniştilor buc 337,84 lei
95 Toaletarea arborilor şi arbuştilor cu înălţimea peste 20 metri buc 402,46 lei
96 Ancorarea arborilor cu sârmă buc 119,04 lei
97 Vopsirea arborilor cu vopsea ecologică mp 27,20 lei
98 Refacerea / reamenajarea terenului cu spărtură de marmură kg 0,60 lei
99 Refacerea / reamenajarea terenului cu lespezi de piatră kg 3,88 lei
100 Refacerea / reamenajarea terenului cu piatră decorativă kg 10,28 lei
101 Refacerea / reamenajarea terenului cu muici decorativ mp 83,52 lei
102 Refacerea / reamenajarea terenului cu zgură mp 7,72 lei
103 Montarea separatoarelor de suprafeţe ml 23,14 lei
104 îngroparea (muşuroitul) trandafirilor 100 buc 56,19 lei
105 Dezgroparea (desmuşuroitul) trandafirilor 100 buc 77,97 lei
106 Desfiinţarea rabatelor de flori mp 2,14 lei
107 Administrarea de îngrăşăminte in zona spatiilor verzi 100 mp 61,44 lei
108 Fertilizarea arborilor şi arbuştilor buc 1,41 lei
109 Erbicidarea suprafeţelor 100 mp 114,64 lei
110 Montarea şi ancorarea brazilor de Sărbători (h < 10 m) - manopera buc 145,27 lei
111 Montarea şi ancorarea brazilor de Sărbători (h > 10 m}-manopera buc 302,45 lei
112 Demontarea brazilor de Sărbători (h < 10 m) buc 119,44 lei
113 Demontarea brazilor de Sărbători (h > 10 m) buc 226,68 lei
114 împodobirea şi despodobîrea brazilor de Sărbători buc 254,96 lei
115 Spargerea gheţii de pe aleile aflate în parcuri şi zone verzi mp 4,88 lei
116 îndepărtarea manuală a zăpezii de pe aleile din parcuri, locuri de joacă şi zone verzi amenajate 100 mp 101,39 lei
117 îndepărtarea mecanizată a zăpezii de pe aleile din parcuri, locuri de joacă şi zone verzi amenajate 100 mp 47,59 lei
118 îndepărtarea manuală a zăpezii de pe bănci, mobilier urban, etc. buc 3,96 lei
119 încărcarea, transportarea şi evacuarea zăpezii mc 49,42 lei
120 încărcarea si transportul materialelor rezultate din activităţile de amenajare şi întreţinere spaţii verzi, inclusiv curăţenie to 86,36 lei
121 încărcarea si transportul molozului şi a altor materiale rezultate din activităţile de demolare construcţii şî amenajare spaţii verzi to 76,61 lei
122 Montarea / înlocuirea steagurilor buc 54,94 lei
123 Montarea banerelor buc 383,07 lei
124 Demontarea banerelor buc 61,99 lei
125 Montarea corturilor buc 57,33 lei
126 Demontarea corturilor buc 39,15 lei
127 Montarea coşurilor de gunoi cu picior de metal buc 271,66 lei
128 Montarea coşurilor de gunoi fără picior buc 218,36 lei
129 Demontarea coşurilor de gunoi buc 8,26 lei
130 Montarea coşurilor de gunoi cu picior de metal, recuperate buc 68,02 lei
131 Montarea coşurilor de gunoi fără picior, recuperate buc 17,55 lei
132 Montarea stâlpilor de protecţie buc 171,95 lei
133 Montarea stâlpilor de protecţie recuperaţi buc 19,57 lei
134 Demontarea stâlpilor de protecţie buc 6,01 lei
135 Montarea panourilor avertizoare mp 289,36 lei
136 Montarea băncilor pe asfalt / beton buc 155,21 lei
137 Montarea băncilor în spaţiul verde buc 178,05 lei
138 Demontarea băncilor buc 86,60 lei
139 Confecţionarea panourilor de afişaj buc 982,53 lei
140 Montarea panourilor de afişaj buc 61,98 lei
141 Demontarea panourilor de afişaj buc 51,13 lei
142 Demontarea gardului metalic existent (orice model de gard, dar nebordurat) ml 12,94 lei
143 Montarea gardului metalic recuperat (orice model de gard, dar nebordurat) ml 52,04 lei
144 Repararea gardului metalic prin îndreptare şi sudare (orice model de gard, dar nebordurat) ml 24,55 lei
145 Repararea gardului metalic prin sudare (orice model de gard, dar nebordurat) buc stâlp 17,29 lei
146 Repararea gardului metalic prin rebetonare (orice model de gard, dar nebordurat) buc stâlp 38,38 lei
147 înlocuirea panoului de gard metalic (orice model de gard, dar nebordurat) ml 44,02 lei
148 înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic (orice model de gard, dar nebordurat) buc 45,02 lei
149 Montarea gardului metalic bordurat NOU(h = 900 mm) ml 88,34 lei
150 Montarea gardului metalic bordurat NOU (h = 450 mm) ml 61,92 lei
151 Montarea gardului metalic bordurat NOU (900 mm < h < 2.000 mm ) mp 164,12 lei
152 Repararea gardului metalic bordurat existent (sudarea platbandei) ml 12,35 lei
153 Repararea gardului metalic bordurat existent (înlocuirea platbandei) ml 24,08 lei
154 Montarea platbandei la gardul metalic bordurat existent ml 23,18 lei
155 Repararea gardului metalic bordurat (de orice inaltime) ml 23,01 lei
156 înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic bordurat (h = 900 mm) buc 65,67 lei
157 înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic bordurat (h = 450 mm) buc 41,46 lei
158 înlocuirea stâlpilor de la gardul metalic bordurat (900 mm < h £ 2.000 mm) buc 90,55 lei
159 înlocuirea panoului de plasă bordurată (h = 900 mm) ml 73,95 lei
160 înlocuirea panoului de plasă bordurată (h = 450 mm) ml 53,12 lei
161 înlocuirea panoului de plasă bordurată (900 mm < h < 2.000 mm) mp 121,97 lei
162 Repararea gardului metalic bordurat (rebetonarea stâlpului (h = 900 mm) buc stâlp 21,82 lei
163 Repararea gardului metalic bordurat (rebetonarea stâlpului) (h = 450 mm) buc stâlp 14,64 lei
164 Repararea gardului metalic bordurat (rebetonarea stâlpului) (900 mm < h £ 2.000 mm) buc stâlp 77,07 lei
165 Demontarea gardului metalic bordurat (h = 900 mm) ml 9,45 lei
166 Demontarea gardului metalic bordurat (h = 450 mm) ml 5,79 lei
167 Demontarea gardului metalic bordurat (900 mm < h £ 2.000 mm) ml 33,85 lei
168 Montarea gardului metalic bordurat recuperat (h = 900 mm) ml 45,07 lei
169 Montarea gardului metalic bordurat recuperat (h = 450 mm) ml 29,16 lei
170 Montarea gardului metalic bordurat recuperat (900 mm < h < 2.000 mm ) ml 66,63 lei
171 Montarea bolarzilor din beton buc 97,24 lei
173 Repararea pardoselilor antîtraumă (tartan) turnate mp 381,90 lei
174 Pardoselilor antitraumă (tartan) turnate mp 381,90 lei
175 Repararea pardoselilor antitraumă (tartan) din plăci mp 366,97 lei
176 Refacerea stratului suport pentru pardoselile antitraumă (tartan) din plăci mp 131,12 lei
177 Confecţionarea şi montarea elementelor metalice (balustrade metalice, suporţi steag, elemente metalice mobilier urban, mână curentă, etc.) kg 16,20 lei
178 Repararea / înlocuirea elementelor din lemn deteriorate la pergole, bănci, jardiniere, suporţi coşuri, elemente protecţie arbori, etc. mc 2.279,83 lei
179 Confecţionarea şi montarea de mobilier din lemn (pergole, jardiniere, trafoare, foişoare, mână curentă, etc.) mc 2.157,95 lei
180 Confecţionarea şi montarea elementelor de ancorat arbori (h = 3,00 m) buc 151,20 lei
181 Demontarea elementelor de ancorat arbori (h = 3,00 m) buc 5,99 lei
182 Montarea elementelor de ancorat arbori recuperate (h = 3,00 m) buc 30,34 lei
183 Confecţionarea şi montarea elementelor de ancorat arbori şi arbuşti din jardinieră (h = 2,00 m) buc 73,26 lei
184 Demontarea elementelor de ancorat arbori şi arbuşti din jardiniera (h = 2,00 m) buc 2,79 lei
185 Montarea elementelor de ancorat arbori şi arbuşti din jardinieră recuperate (h = 2,00 m) buc. 11,55 lei
186 Demontarea obiectelor de mobilier din lemn (pergole, jardiniere, trafoare, foişoare, etc.) buc 104,47 lei
187 Montarea obiectelor de mobilier din lemn recuperate (pergole, jardiniere, trafoare, foişoare, etc.) buc 356,14 lei
188 Spălarea gardului ml 1,38 lei
189 Vopsirea platbandei şi stâlpului de gard metalic bordurat ml 2,42 lei
190 Vopsirea gardului metalic existent (altul decât cel bordurat) ml 13,21 lei
191 Vopsirea elementelor din fier (suporţi bănci) buc 24,50 lei
192 Vopsirea bordurilor cu vopsea rutieră mp 28,89 lei
193 Vopsirea / lăcuirea suprafeţelor pe elemente de construcţie mp 25,39 lei
194 Vopsirea / lăcuirea elementelor din lemn mp 28,60 lei
195 Repararea zidăriei din cărămidă mc 1.476,60 lei
196 Executarea zidăriei din cărămidă mc 1.236,49 lei
197 Executarea gradenei din zidărie şi lemn, cu h = 0,40 m ml 242,80 lei
198 Repararea elementelor din beton mc 567,48 lei
199 Realizarea elementelor din beton mc 602,83 lei
200 înlocuirea / montarea plasei din împletitură de sfoară, în zona terenurilor de sport mp 44,05 lei
201 înlocuirea / montarea plasei din împletitură de sârmă, în zona terenurilor de sport mp 47,04 lei
202 înlocuirea plasei STM, în zona terenurilor de sport mp 136,09 lei
203 Montarea gardului de protecţie STM, în zona terenurilor de sport sau altor terenuri mp 578,28 lei
204 Curăţarea afişelor de pe stâlpi, coşuri buc 4,58 lei
205 Montarea de elemente arhitectonice mari (statui, vase ornamentale, forme ornamentale, etc.) buc 133,55 lei
206 Montarea de elemente arhitectonice mici (statui, vase ornamentale, forme ornamentale, figurine, etc.) buc 107,58 lei
207 Montarea jardinierelor buc 46,49 lei
208 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specialîzate-automacara de 16 to (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini) ora 190,77 lei
209 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specialîzate-automacara de 16 to (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini) km 12,40 lei
210 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate-autobasculanta de 16 to (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini) km 23,94 lei
211 Prestarea de servicîi\operatiuni ce necesita utilaje specializate-utilaj pentru spargerea platformelor betonate / asfaltate (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini ora 167,74 lei
212 Prestarea de servîcii\operatiuni ce necesita utilaje specializate-încărcător frontal tip BOBCAT (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini) ora 177,19 lei
213 Prestarea de se rvicii\ope raţiuni ce necesita utilaje specializate-încărcător frontal tip Wolla (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini) ora 200,81 lei
214 Prestarea de servicii\operatîuni ce necesita utilaje specializate-încărcător frontal tip buldoexcavator (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini) ora 194,91 lei
215 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate-platformă de 3,5 tone (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini) km 9,75 lei
216 Prestarea de servicii\o pe raţiuni ce necesita forţa de munca/manopera-muncitor necalîficat (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul prezentului caiet de sarcini) ora 12,67 lei
217 Punerea in funcţiune a instalaţiei de aspersoare 100 ml 50,78 lei
218 înlocuirea / montarea ţevii Dn 16, sistem aspersoare ml 12,85 lei
219 înlocuirea / montarea ţevii Dn 20, sistem aspersoare ml 13,72 lei
220 înlocuirea / montarea ţevii Dn 32, sistem aspersoare ml 15,41 lei
221 înlocuirea / montarea ţevii Dn 40, sistem aspersoare ml 19,19 lei
222 înlocuirea / montarea ţevii Dn 50, sistem aspersoare ml 24,48 lei
223 înlocuirea / montarea ţevii Dn 63, sistem aspersoare ml 29,40 lei
224 înlocuirea / montarea aspersorului static defect / deteriorat / vandalizat buc 39,31 lei
225 înlocuirea / montarea aspersorului dinamic defect / deteriorat / vandalizat buc 94,31 lei
226 înlocuirea / montarea programatorului, 1 zonă buc 460,54 lei
227 înlocuirea / montarea programatorului, 2 zone buc 722,54 lei
228 înlocuirea / montarea programatorului, 4 zone buc 861,29 lei
229 înlocuirea / montarea bateriei de la progamator buc 23,02 lei
230 înlocuirea / montarea electrovanei 1 ", 1 1/2" buc 207,98 lei
231 înlocuirea duzei de la aspersor buc 16,32 lei
232 înlocuirea solenoidului buc 146,22 lei
233 înlocuirea / montarea cotului 0 20 buc 13,08 lei
234 înlocuirea / montarea cotului 0 32 buc 23,18 lei
235 înlocuirea / montarea cotului cP 40 buc 32,71 lei
236 înlocuirea / montarea cotului 0 50 buc 41,25 lei
237 înlocuirea / montarea cotului cp 63 buc 62,63 lei
238 înlocuirea / montarea hidrantului de plastic 3/4 buc 174,41 lei
239 înlocuirea / montarea mufei cp 16 buc 8,44 lei
240 înlocuirea / montarea mufei 0 20 buc 15,36 lei
241 înlocuirea / montarea mufei 0 32 buc 31,35 lei
242 înlocuirea / montarea mufei 0 40 buc 43,98 lei
243 înlocuirea / montarea mufei 0 50 buc 56,57 lei
244 înlocuirea / montarea mufei 0 63 buc 62,27 lei
245 înlocuirea / montarea teului 0 20 buc 26,60 lei
246 înlocuirea / montarea teului 0 32 buc 32,75 lei
247 înlocuirea / montarea teului 0 40 buc 44,53 lei
248 înlocuirea / montarea teului 0 50 buc 56,47 lei
249 înlocuirea / montarea teului 0 63 buc 88,10 lei
250 Săpătură sânt pentru irigaţii ml 9,77 lei
251 Refacerea / reamenajarea subtraversării instalaţiei de irigaţii ml 393,45 lei
252 înlocuirea / montarea căminului de la electrovană - rotund buc 203,29 lei
253 înlocuirea / montarea căminului de la electrovană standard buc 314,29 lei
254 Executarea sistemului de protecţie metalic la căminele electrovanelor şi programatoarelor buc 250,50 lei
255 Curăţirea electrovanei buc 52,06 lei
256 Verificarea si reglarea instalaţiei de aspersoare Ora / 1000ml 87,06 lei
257 Trecerea in conservare a instalaţiei de aspersoare 100 ml 56,20 lei
258 înlocuirea pipei portfurtun buc 11,02 lei
259 înlocuirea / montarea robinetului 1/2 “ buc 52,27 lei
260 înlocuirea / montarea robinetului 3/4 “ buc 61,86 lei
261 înlocuirea / montarea robinetului 2 “ buc 244,59 lei
262 Montarea stâlpilor de iluminat exterior metalici pentru parc,amenajari,etc., inclusiv a corpurilor de iluminat (h = 3m) buc 3.876,93 lei
263 înlocuirea stâlpilor de iluminat exterior pentru parc, amenajari.etc inclusiv a corpurilor de iluminat (h = 3 m) buc 3.876,93 lei
264 Montarea stâlpilor de iluminat exterior cu glob monocolor pentru parc, amenajari.etc. inclusiv a corpurilor de iluminat (h = 0,5m) buc 607,80 lei
265 înlocuirea stâlpilor de iluminat exterior cu glob monocolor pentru parc, amenajari.etc., inclusiv a corpurilor de iluminat (h = 0,5m) buc 565,09 lei
266 înlocuirea lămpilor la stâlpii de iluminat buc 870,40 lei
267 înlocuirea globului monocolor la stâlpii de iluminat buc 104,01 lei
268 Montarea corpurilor de iluminat recuperate (proiector, felinar, etc.) buc 26,12 lei
269 Demontarea corpurilor de iluminat (proiector, felinar, etc.) buc 10,74 lei
270 înlocuirea / montarea proiectorului cu bec buc 216,12 lei
271 înlocuirea / montarea proiectorului cu leduri buc 386,12 lei
272 înlocuirea / montarea proiectorului cu senzori buc 458,12 lei
273 înlocuirea / montarea proiectorului RGB buc 411,12 lei
274 înlocuirea senzorului crepuscular buc 77,45 lei
275 înlocuirea / montarea suportului metalic pentru fixarea corpului de iluminat buc 26,69 lei
276 înlocuirea / montarea felinarului buc 288,69 lei
277 înlocuirea becului economic buc 107,90 lei
278 înlocuirea becului incandescent buc 27,42 lei
279 înlocuirea fasungului buc 19,51 lei
280 înlocuirea tubului fluorescent buc 25,85 lei
281 înlocuirea drosserului electronic buc 33,45 lei
282 înlocuirea / montarea tabloului electric cu 8 module buc 393,76 lei
283 înlocuirea siguranţei bipolare cu două module de 10 A /16 A buc 68,78 lei
284 înlocuirea siguranţei tripolare buc 160,70 lei
285 înlocuirea siguranţei MPR buc 171,43 lei
286 înlocuirea / montarea de cablu electric aerian pentru iluminatul exterior (3 x 1,5 mm) ml 32,29 lei
287 înlocuirea / montarea de cablu electric sub pământ pentru iluminatul exterior (3 x2,5 mm) ml 112,88 lei
288 Vopsirea proiectoarelor şi felinarelor buc 15,77 lei
289 Repararea suprafaţelor din beton aflate în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor şi a spaţiilor de depozitare a gunoielor mp 203,78 lei
290 Repararea suprafeţelor din pavele aflate în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor şi a spaţiilor de depozitare a gunoielor mp 89,78 lei
292 înlocuirea bordurilor mari deteriorate, aflate in zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor şi a spaţiilor de depozitare a gunoaielor ml 75,11 lei
293 înlocuirea bordurilor mici deteriorate, aflate in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor şi a spaţiilor de depozitare a gunoaielor ml 36,10 lei
294 Desfacerea bordurilor 50x20x25 cm în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor dejoacă, amenajărilor ml 13,23 lei
295 Montarea bordurilor recuperate , 50x20x25 cm, în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor ml 32,49 lei
296 Montarea bordurilor din beton, 50x20x25 cm, în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor ml 72,26 lei
297 Desfacerea bordurilor 50x10x15 cm în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor ml 10,94 lei
298 Montarea bordurilor recuperate din beton , 50x10x15 cm, în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor ml 16,07 lei
299 Montarea bordurilor 50x10x15 cm, în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor ml 32,69 lei
300 Executarea de platformă betonată în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor mp 137,91 lei
301 Executarea aleilor din beton în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor mp 120,20 lei
302 Executarea aleilor asfaltate în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor mp 103,98 lei
303 Desfacerea pavajului în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor mp 15,36 lei
304 Refacerea pavajului cu pavele recuperate în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor dejoacă, amenajărilor, etc. mp 75,16 lei
305 Refacerea pavajului cu pavele ecologice în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor, etc. mp 137,68 lei
306 Executarea de pavaj cu pavele din beton pe strat de nisip în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor mp 125,42 lei
307 Executarea de pavaj cu pavele din beton pe strat de şapă în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor dejoacă, amenajărilor mp 146,52 lei
309 Placarea elementelor de construcţii existente, cu plăci de gresie (de exterior), în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor mp 134,63 lei
312 Executarea de tencuieli exterioare, pe construcţii existente, în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor dejoacă, amenajărilor mp 69,61 lei
313 Plantarea Abies Concolor Glauca cu h = 1,75 - 2,00 m buc 2.062,20 lei
314 Plantarea Abies Concolor Glauca cu h = 2,00 - 2,50 m buc 2.683,68 lei
315 Plantarea Abies Nordmanniana cu h = 1,75 - 2,00 m buc 915,70 lei
316 Plantarea Abies Nordmanniana cu h = 2,00 - 2,50 m buc 1.836,19 lei
317 Plantarea Acer Palmatum “ Atropurpureum “cu h = 1,25 - 1,50 m buc 353,08 lei
318 Plantarea Acer Palmatum “ Atropurpureum “cu h = 1,50 - 1,75 m buc 528,62 lei
319 Plantarea Acer Platanoides Globosum cu circum. 10 -12 cm buc 618,18 lei
320 Plantarea Acer Platanoides Globosum cu circum. 12 -14 cm buc 795,76 lei
321 Plantarea Aesculus Carnea “ Briotii “ cu circum. 10 -12 cm buc 649,89 lei
322 Plantarea Aesculus Carnea 11 Briotiiu cu circum. 12 - 14 cm buc 756,20 lei
323 Plantarea Aesculus Hippocastanum “ Baumannii" cu circum. 10-12 cm buc 523,06 lei
324 Plantarea Aesculus Hippocastanum “ Baumannii" cu circum. 12-14 cm buc 649,89 lei
325 Plantarea Albizia Julibrissin cu circum. 10 - 12 cm buc 415,24 lei
326 Plantarea Albizia Julibrissin cu circum. 12 - 14 cm buc 523,06 lei
327 Plantarea Berberis Rose Glow cu h = 0,40 - 0,50 m buc 39,64 lei
328 Plantarea Berberis Thunb. Atropurpurea cu h = 0,40 - 0,50 m buc 38,06 lei
329 Plantarea Betula Alba (Verrucosa) cu circum. 10 -12 cm buc 415,24 lei
330 Plantarea Betula Alba (Verrucosa) cu circum. 12 -14 cm buc 485,01 lei
331 Plantarea Betula Pendula “ Youngii11 cu h = 2,00 - 2,50 m buc 235,75 lei
332 Plantarea Betula Pendula “ Youngii “ cu h = 2,50 - 3,00 m buc 318,19 lei
333 Plantarea Buxus microphylla Faulkner cu O = 60 - 70 cm, sferă buc 719,80 lei
334 Plantarea Buxus Sempervirens arborescente cu 0 = 60 - 70 cm, sferă buc 697,65 lei
335 Plantarea Buxus sempervirens cu h = 1,00 -1,10 m, con buc 501,51 lei
336 Plantarea Buxus sempervirens cu h - 1,10 - 1,20 m, con buc 635,84 lei
337 Plantarea Carpinus Betulus Pyramidalis cu h = 2,00 - 2,50 m buc 445,02 lei
338 Plantarea Catalpa Bignonioides cu circum. 10 - 12 cm buc 275,73 lei
339 Plantarea Catalpa Bignonioides cu circum. 12 - 14 cm buc 332,81 lei
340 Plantarea Cedrus Atlantica Glauca cu h = 1,75 - 2,00 m buc 516,52 lei
341 Plantarea Cedrus Atlantica Glauca cu h = 2,00 - 2,50 m buc 776,81 lei
342 Plantarea Chamaecyparis lawsoniana Columnarîs Glauca cu h = 1,00 - 1,25 m buc 126,48 lei
343 Plantarea Chamaecyparis lawsoniana Columnaris Glauca c h = 1,25 - 1,50 m buc 185,24 lei
344 Plantarea Chamaecyparis lawsoniana Columnaris Glauca cu h = 1,50 - 1,75m buc 227,23 lei
345 Plantarea Clematis, diferite varietăţi, cu h = 1,00 -1,25 m buc 69,29 lei
346 Plantarea Cornus Alba Elegantissima cu h = 1,00 - 1,25 m buc 155,59 lei
347 Plantarea Cornus Alba Elegantissima cu h = 1,25 -1,50 m buc 210,45 lei
348 Plantarea Cotinus Coggygria Royal Purple cu h = 0,80 -1,00 m buc 87,29 lei
349 Plantarea Cotoneaster Franchetti cu h = 0,60 - 0,80 m buc 73,23 lei
350 Plantarea Cotoneaster Salicifolius cu h = 0,40 - 0,60 m buc 39,64 lei
351 Plantarea Cupressocyparis Leylandîi cu h = 1,00 - 1,25 m buc 69,16 lei
352 Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h = 1,25 - 1,50 m buc 91,26 lei
353 Plantarea Cupressocyparis Leylandii Castlewellan Gold cu h = 1,00 - 1,25 m, spirale buc 272,01 lei
354 Plantarea Cupressocyparis Leylandii Castlewellan Gold cu h = 1,25 - 1,50 m, spirale buc 383,96 lei
355 Plantarea Cupressocyparis Leylandii Pyramidalis cu h = 1,00 - 1,25 m buc 98,49 lei
356 Plantarea Cupressocyparis Leylandii Pyramidalis cu h = 1,25 - 1,50 m, spirale buc 316,80 lei
357 Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h = 1,75 - 2,00 m, pompons buc 579,86 lei
358 Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h = 1,75 - 2,00 m, spirale buc 406,36 lei
359 Plantarea Cupressocyparis Leylandii cu h = 1,75 - 2,00 m, cu 4 palie buc 355,98 lei
360 Plantarea Cupressus Arizonica Fastigiata cu h = 1,00 -1,25 m buc 98,49 lei
361 Plantarea Cupressus Arizonica Fastigiata cu h = 1,25 -1,50 m buc 115,29 lei
362 Plantarea Cupressus Arizonica Fastigiata cu h = 1,25 -1,50 m, spirale buc 272,01 lei
363 Plantarea Cytîsus în diverse varietăţi tufa cu h = 0,30 - 0,50 m buc 73,23 lei
364 Plantarea Euonymus japonicus cu h = 0,40 - 0,60 m buc 39,64 lei
365 Plantarea Euonymus japonicus Elegantissimus Aureus cu h = 0,60 - 0,80 m, tufă buc 69,29 lei
366 Plantarea Euonymus japonicus Elegantissimus Aureus cu = 30 - 40 cm, sferă buc 192,44 lei
367 Plantarea Fagus Sylvatica Purpurea Pendula cu h = 1,25 - 1,50 m buc 333,57 lei
368 Plantarea Fraxinus Angustifolia cu circum. 10 -12 cm buc 364,51 lei
369 Plantarea Fraxinus Angustifolia cu circum. 12 -14 cm buc 529,40 lei
370 Plantarea Hedera Helix cu h - 1,75 - 2,00 m buc 115,29 lei
371 Plantarea Hydrangea Macrophylla cu h = 0,40 - 0, 60 m buc 150,74 lei
372 Plantarea Hydrangea Macrophylla cu h = 0,60 - 0,80 m buc 267,57 lei
373 Plantarea llex Aquifolium Albomarginatum cu h = 0,50 - 0,60 m buc 83,29 lei
374 Plantarea llex Aquifolium Albomarginatum cu h = 0,60 - 0,80 m buc 125,27 lei
375 Plantarea Juniperus Squamata Blue Carpet cu O = 30 - 40 cm buc 75,45 lei
376 Plantarea Juniperus virginiana Skyrocket cu h = 1,50 - 1,75 m buc 196,45 lei
377 Plantarea Juniperus Media Old Gold cu 0 = 30 - 60 cm buc 74,90 lei
378 Plantarea Juniperus Horiz. Andorra Compacta cu 0 = 30 - 60 cm buc 74,90 lei
379 Plantarea Kerria Japonica cu h = 0,30 - 0,50 m buc 38,51 lei
380 Plantarea Kerria Japonica cu h = 0,50 - 0,80 m buc 73,23 lei
381 Plantarea Lonicera Chinensis cu h = 1,50 -1,75 m, agatatoare buc 66,50 lei
382 Plantarea Magnolia Steliata Roşea cu h = 1,00 - 1,25 m, tufă buc 160,07 lei
383 Plantarea Magnolia Betty cu h = 1,75 - 2,00 m buc 559,04 lei
384 Plantarea Mahonia Aquifolium cu h = 0,40 - 0,60 m buc 83,29 lei
385 Plantarea Mahonia Media Charity cu h = 0,40 - 0,60 m, tufă buc 83,29 lei
386 Plantarea Morus Alba Pendula cu circum. 10 -12 cm buc 313,78 lei
387 Plantarea Morus Alba Pendula cu circum. 12 - 14 cm buc 389,87 lei
388 Plantarea Osmanthus burkwoodii cu h = 1,25 - 1,50 m buc 367,22 lei
389 Plantarea Osmanthus fragrans cu h = 1,25 - 1,50 m buc 307,27 lei
390 Plantarea Osmanthus Heter. Tricolor cu h = 0,20 - 0,40 m buc 44,11 lei
391 Plantarea Osmanthus Heter. Tricolor cu h = 0,40 - 0,60 m buc 91,69 lei
392 Plantarea Paulownia Imperialis (Tometosa) cu circum. 12 - 14 cm buc 327,29 lei
393 Plantarea Philadelphus virginalis cu h = 0,40 - 0,60 m buc 97,29 lei
394 Plantarea Philadelphus virginalis cu h = 0,80 -1,00 m buc 143,27 lei
395 Plantarea Photinia fraseri Red Robin cu h = 1,00 -1,25 m buc 148,88 lei
396 Plantarea Berberis Thunb. Atropurpurea cu h = 0,40 - 0,50 m buc 171,27 lei
397 Plantarea Picea Glauca Conica cu h = 1,00 - 1,20 m buc 299,99 lei
398 Plantarea Picea Glauca Conica cu h = 1,20 - 1,40 m buc 417,54 lei
399 Plantarea Picea Pungens Glauca Globosa cu <t> = 30 - 40 cm buc 209,24 lei
400 Plantarea Picea Pungens Glauca Globosa cu <t> = 50 - 60 cm buc 406,36 lei
401 Plantarea Picea Pungens Hoopsi cu h = 1,50 -1,75 m buc 1.573,87 lei
402 Plantarea Picea Pumgens Hoopsi cu h = 1,75 - 2,00 m buc 2.239,76 lei
403 Plantarea Pinus Mugo Mughus cu O = 50 - 60 cm buc 244,02 lei
404 Plantarea Pinus Mugo Mughus cu ~ 60 - 70 cm buc 327,98 lei
405 Plantarea Pinus Nigra Austriaca cu h = 1,50 - 1,75 m buc 601,26 lei
406 Plantarea Pinus Nigra Austriaca cu h = 1,75 - 2,00 m buc 794,98 lei
407 Plantarea Pinus Sylvestris cu h = 1,50 - 1,75 m buc 601,26 lei
408 Plantarea Pinus Sylvestris cu h = 1,75 - 2,00 m buc 770,77 lei
409 Plantarea Platanus Acerifolia cu circum. 10 -12 cm buc 288,41 lei
410 Plantarea Platanus Acerifolia cu circum. 12-14 cm buc 364,51 lei
411 Plantarea Platanus Acerifolia cu circum. 14 - 16 cm buc 580,14 lei
412 Plantarea Prunus cerasifela Pissardi cu circum. 10 -12 cm buc 377,19 lei
413 Plantarea Prunus cerasifela Pissardi cu circum. 12 - 14 cm buc 554,76 lei
414 Plantarea Prunus cerasifela Pissardi cu circum. 14 - 16 cm buc 897,21 lei
415 Plantarea Prunus Serrulata Kanzan cu circum. 10 - 12 cm buc 339,14 lei
416 Plantarea Prunus Serrulata Kanzan cu circum. 12 - 14 cm buc 465,99 lei
417 Plantarea Prunus Serrulata Kanzan cu circum. 14-16 cm buc 706,97 lei
418 Plantarea Pyracantha mohave cu h = 0,80 -1,00 m buc 169,02 lei
419 Plantarea Pyracantha mohave cu h = 1,00 -1,25 m buc 204,85 lei
420 Plantarea Pyracantha mohave cu h = 1,25 -1,50 m buc 250,74 lei
421 Plantarea Pyracantha navaho, tufă buc 97,64 lei
422 Plantarea Quercus ilex cu <t> = 10 - 12 cm buc 618,35 lei
423 Plantarea Quercus ilex cu <t> = 12 - 14 cm buc 875,83 lei
424 Plantarea Quercus ilex cu <t> = 14 - 16 cm buc 1.234,06 lei
425 Plantarea Quercus Rubra Americana cu circum. 10 -12 cm buc 485,01 lei
426 Plantarea Quercus Rubra Americana cu circum. 12 -14 cm buc 694,28 lei
427 Plantarea Quercus Rubra Americana cu circum. 14 -16 cm buc 986,01 lei
428 Plantarea Rhododendrum Hybridum mix cu h = 0,40 - 0, 50 m, tufă buc 153,26 lei
429 Plantarea Rhus Typhina cu h = 1,00 - 1,25 m buc 165,66 lei
430 Plantarea Robinia margaretta Casque Rouge cu circum. 10 - 12 cm buc 310,50 lei
431 Plantarea Robinia margaretta Casque Rouge cu circum. 12 - 14 cm buc 400,06 lei
432 Plantarea Robinia Pseud. Casque Rouge cu circum. 10 -12 cm buc 310,49 lei
433 Plantarea Robinia Pseud. Casque Rouge cu circum. 12 -14 cm buc 400,06 lei
434 Plantarea Robinia Pseudoacacia Umbraculifera cu circum. 10 -12 cm buc 269,38 lei
435 Plantarea Robinia Pseudoacacia Umbraculifera cu circum. 12 - 14 cm buc 351,82 lei
436 Plantarea Salixalba cu circum. 10-12 cm buc 274,11 lei
437 Plantarea Salix alba cu circum. 12-14 cm buc 344,08 lei
438 Plantarea Salix caprea Pendula cu circum. 6 - 8 cm buc 204,15 lei
439 Plantarea Sophora Japonica Pendula cu circum. 8-10 cm buc 240,84 lei
440 Plantarea Sophora Japonica Pendula cu circum. 10-12 cm buc 275,73 lei
441 Plantarea Sophora Japonica Pendula cu circum. 12 - 14 cm buc 339,14 lei
442 Plantarea Spiraea japonica, în diverse varietăţi, cu h = 0,30 - 0,60 m buc 39,64 lei
443 Plantarea Syringa vulgaris, în diverse varietăţi, cu h = 0,80 - 1,00 m, tufă buc 160,07 lei
444 Plantarea Tamarix tetranda cu circum. 10-12 cm buc 344,08 lei
445 Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h = 0,30 - 0,40 m buc 38,16 lei
446 Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h = 0,40 - 0,60 m buc 41,77 lei
447 Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h = 0,60 - 0,80 m buc 91,56 lei
448 Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h = 1,00 - 1,25 m buc 135,14 lei
449 Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu h = 1,25 -1,50 m buc 177,53 lei
450 Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu O = 30 - 40 cm, sferă pe picior buc 219,15 lei
451 Plantarea Thuja occidentalis Emeraude cu «b = 40 - 50 cm, sferă pe picior buc 286,49 lei
452 Plantarea Thuja orientalis Pyramidalis Aurea cu h = 1,25 -1,50 m buc 165,66 lei
453 Plantarea Thuja orientalis Pyramidalis Aurea cu h = 1,50 - 1,75 m buc 204,85 lei
454 Plantarea Tilia cordata cu circum. 10-12 cm buc 332,81 lei
455 Plantarea Tilia cordata cu circum. 12-14 cm buc 495,21 lei
456 Plantarea Tilia Hybrida Argentea cu circum. 10 - 12 cm buc 332,81 lei
457 Plantarea Tilia Hybrida Argentea cu circum. 12 -14 cm buc 495,21 lei
458 Plantarea Viburnum opulus Roseum cu h = 0,60 - 0,80 m buc 137,68 lei
459 Plantarea Weigela florida, în diverse varietăţi, cu h = 0,30 - 0,50 m buc 39,08 lei
460 Plantarea Wisteria sînensis cu h = 1,50 - 2,00 m buc 63,71 lei
461 Plantarea Wisteria sînensis cu h = 2,00 - 2,50 m buc 125,27 lei
462 Plansarea Yucca Gloriosa cu h = 0,40 - 0,60 m buc 136,46 lei
463 Plantarea trandafirilor de parc “ Arthur Bell “ buc 44,11 lei
464 Plantarea trandafirilor de parc “ Nina Weibullu buc 44,11 lei
465 Plantarea Roşa în diverse varietăţi (tufa) buc 44,11 lei
466 Plantarea Roşa Alberetto în diverse varietăţi cu h = 1,00 -1,25 m si circum. 10 -12 cm (pe picior) buc 132,07 lei
467 Plantarea Roşa în diverse varietăţi cu h = 1,50 - 2,00 m rampîcante (agatatori) buc 86,10 lei
468 Plantarea Roşa Pendula (forma pendula-umbrela) buc 171,27 lei
469 Plantarea Roşa Tappezzanti (tapesanti - acoperitori de sol) buc 38,52 lei
470 Plantarea Minirosa buc 29,31 lei
471 Prestarea de servicii/operaţiunui referitoare la depozitarea deşeurilor rezultate din activităţile realizate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini to 72,00 lei
472 Prestarea de servicii/operaţiunui referitoare la depozitarea molozului şi a altor materiale rezultate din activităţile realizate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini to 22,00 lei
A1 Montat gazon sintetic mp 197,57 lei
A2 Strat de protecţie pentru jardiniere cu rogojini - 2 STRATURI mp 30,64 lei
A3 Strat de protecţie pentru jardiniere cu rogojini -1 STRAT mp 16,47 lei
A4 Ridicarea de coronament indiferent de diametru si înălţime buc 161,33 lei
A5 Eliminarea de ramuri uscate indiferent de diametru si înălţime buc 132,83 lei
A6 Toaietarea arborilor şi arbuştilor cu înălţimea < 6 m buc 57,43 lei
A7 Scuturat zapada de pe garduri vii, borduri ml 0,29 lei
A8 Scuturat zapada de pe arbori si arbuşti buc 0,44 lei
A9 Spargerea gheţii de pe scări mp 5,77 lei
A10 Deratizare parcuri, spatii verzi mp 0,06 lei
A11 Dezinsectie parcuri, spatii verzi mp 0,05 lei
A12 Dezinsectie parcuri, spatii verzi- combatere căpuşe mp 0,04 lei
A13 Combaterea poleiului mecanizat - clorura de sodiu cu inhibitor de coroziune 100 mp 85,97 lei
A14 Combaterea poleiului mecanizat - clorura de calciu ora 7.059,85 lei
A15 împrăştiat material antiderapant manual - clorura de sodiu 100 mp 12,63 lei
A16 Strat de mastic pentru cicatrizare la arbori si arbuşti buc arbore 79,81 lei
A17 Depozitare si păstrare jardiniere buc 171,94 lei
A18 Drascalit alei 100 mp 53,63 lei
A19 Servicii de proiectare lei/ mp 4,50 lei
A20 Montat indicator de parcareţstalp si indicator) gata confecţionat buc 343,11 lei
A21 Montat indicator de parcareţstalp si indicator) gata confecţionat - fara procurare indicator si stâlp buc 55,71 lei
A22 Montat limitatoare de viteza ml 266,15 lei
A23 Montat limitatoare de viteza -fara procurare limitatoare ml 55,30 lei
A24 Vopsire marcaje rutiere, marcaje parcare mp 54,86 lei
A25 Turnare covor elastic de cauciuc pentru teren sport mp 276,69 lei
A26 Turnare covor elastic de cauciuc pentru loc de joaca mp 295,17 lei
A27 Pardoseala elastica din cauciuc piste biciclete mp 262,14 lei
A28 Montat panouri avertizoare - fara procurare panou mp 58,60 lei
A29 Montat bolarzi din beton - fara procurare bolard buc 491,97 lei
A30 Montat elemente metalice - fara procurare elemente metalice kg 5,72 lei
A31 Montat plasa împletitura sfoara - fara procurare plasa mp 3,89 lei
A32 Montat plasa împletitura sarma - fara procurare plasa mp 26,90 lei
A33 Montarea meselor pentru joc de sah din beton buc 1.846,02 lei
A34 Montat meselor pentru joc de sah din beton - fara procurare masa sah buc 75,33 lei
A35 Montarea meselor pentru joc de sah buc 3.963,05 lei
A36 Montarea meselor pentru joc de sah, fara procurare masa sah buc 43,66 lei
A37 Demontarea meselor pentru joc de sah buc 21,83 lei
A38 Montarea meselor de tenis din beton buc 7.872,62 lei
A39 Montarea meselor de tenis din beton -fara procurare masa tenis buc 117,13 lei
A40 Montarea meselor de tenis buc 5.567,65 lei
A41 Montarea meselor de tenis.fara procurare masa tenis buc 39,40 lei
A42 Demontarea meselor de tenis buc 17,57 lei
A43 Montarea panoului de baschet buc 3.510,82 lei
A44 Montarea porţilor de fotbal cu plasa buc 3.191,56 lei
A45 Montarea porţilor de handbal buc 4.054,31 lei
A46 Montat fileu tenis de câmp si stâlpi buc 2.625,72 lei
A47 Montat fileu volei sî stâlpi buc 2.802,27 lei
A48 Reparat pardoseala antitrauma (tartan) din placi recuperate mp 158,75 lei
A49 Montat dispenser pungi igienice pentru câini buc 40,81 lei
A50 Montat dispenser pungi igienice pentru câini ,fara procurare dispenser buc 14,83 lei
A51 Demontat dispenser pungi igienice pentru câini buc 4,44 lei
A52 Dotare dispenser cu pungi igienice set 2,85 lei
A53 îndreptat stâlp de protecţie buc 3,50 lei
A54 Montat gard din panouri plastifiate (diverse culori) mp 146,40 lei
A55 Montat gard din panouri plastifiate ( diverse culori ) - fara procurare panou de gard si stâlpi mp 116,29 lei
A56 Montat invelitoare din şindrila bituminoasa , pe astereala mp 47,36 lei
A57 îndreptat (reparat) pergole buc 52,98 lei
A58 Demontat / montat prisme mari buc 119,92 lei
A59 Demontat / montat prisme mici buc 90,90 lei
A60 Montarea coşurilor de gunoi cu picior - fara procurare cos buc 70,85 lei
A61 Montarea coşurilor de gunoi fara picior - fara procurare cos buc 17,55 lei
A62 Montarea coşurilor de gunoi basculante cu picior buc 783,71 lei
A63 Montarea stâlpilor de protecţie - fara procurare stâlp buc 19,57 lei
A64 Montare gard metalic nebordurat - fara procurare gard ml 52,04 lei
A65 Montat gard metalic bordurat h=900mm - fara procurare gard ml 44,70 lei
A66 Montat gard metalic bordurat h=450mm - fara procurare gard ml 29,16 lei
A67 Montat gard metalic bordurat h=900-2000mm - fara procurare gard ml 66,63 lei
A68 Punerea in funcţiune fântâni decorative buc 99,73 lei
A69 Trecere in conservare fântâni decorative buc 94,46 lei
A70 întreţinerea fântânilor decorative buc 112,80 lei
A71 Supraveghere fântâni decorative buc / zi 2,90 lei
A72 Montat fantana decorativa mare - manopera buc 87,06 lei
A73 Montat fantana decorativa mica- manopera buc 43,53 lei
A74 înlocuit / montat pompa de recirculare apa 4000 l/ora buc 703,73 lei
A75 înlocuit / montat pompa de recirculare apa 4000 l/ora - fara procurare pompa buc 42,23 lei
A76 înlocuit / montat pompa de recirculare apa 9000 l/ora buc 1.184,28 lei
A77 înlocuit / montat pompa de recirculare apa 9000 l/ora - fara procurare pompa buc 50,28 lei
A78 înlocuit / montat pompa de recirculare apa 20000 l/ora buc 2.993,50 lei
A79 înlocuit / montat pompa de recirculare apa20000 l/ora - fara procurare pompa buc 50,28 lei
A80 Punere in funcţiune - put de mare adâncime buc 231,52 lei
A81 Punere in funcţiune - fantana arteziana buc 155,09 lei
A82 Punere în funcţiune - cămin de clorinare complet echipat buc 464,25 lei
A83 Punere in funcţiune - statie de clorinare buc 386,70 lei
A84 Punere in funcţiune - fantana cu 1-6 buc pompe buc pompa 309,10 lei
A85 Punere in funcţiune - fantana cu 7-16 buc pompe buc pompa 232,10 lei
A86 Punere in funcţiune - fantana cu 17-30 buc pompe buc pompa 108,26 lei
A87 Trecere in conservare -put de mare adâncime buc 195,95 lei
A88 Trecere in conservare - fantana arteziana buc 220,87 lei
A89 Trecere in conservare -cămin de clorinare complet echipat buc 236,04 lei
A90 Trecere in conservare - statie de clorinare buc 149,21 lei
A91 Trecere in conservare - fantana cu 1-6 buc pompe buc pompa 216,23 lei
A92 Trecere in conservare - fantana cu 7-16 buc pompe buc pompa 87,91 lei
A93 Trecere in conservare - fantana cu17-30 buc pompe buc pompa 88,80 lei
A94 Supraveghere si întreţinere - put de mare adâncime buc 182,51 lei
A95 Supraveghere si întreţinere - fantana arteziana buc 119,51 lei
A96 Supraveghere si întreţinere - cămin de clorinare complet echipat buc 186,97 lei
A97 Supraveghere si întreţinere - statie de clorinare buc 183,61 lei
A98 Supraveghere si întreţinere - fantana cu 1-6 buc pompe buc pompa 50,30 lei
A99 Supraveghere si întreţinere - fantana cu 7-16 buc pompe buc pompa 57,78 lei
A100 Supraveghere si întreţinere - fantana cu17-30 buc pompe buc pompa 51,97 lei
A101 înlocuit / montat distribuitor apa 1" buc 383,27 lei
A102 înlocuit / montat distribuitor apa 1" - fara procurare distribuitor buc 52,52 lei
A103 Înlocuit / montat distribuitor apa 1 "1/2 buc 833,19 lei
A104 înlocuit / montat distribuitor apa 1112" - fara procurare distribuitor buc 77,19 lei
A105 înlocuit / montat proiector bazin cu led colorat buc 394,11 lei
A106 înlocuit / montat proiector bazin cu led colorat - fara procurare proiector led colorat buc 16,11 lei
A107 înlocuit / montat proiector bazin buc 247,63 lei
A108 înlocuit / montat proiector bazin - fara procurare proiector buc 16,11 lei
A109 Executat puţuri cu diam . = 30 cm,adâncime = 50 m ml 183,72 lei
A110 Montat capac canal/put pe rama si zidărie buc 1.237,35 lei
A111 înlocuit pompa submersibila(complet echipata) buc 982,73 lei
A112 Montat hidrant buc 1.616,64 lei
A113 Montat hidrant- fara procurare hidrant buc 30,22 lei
A114 Demontat hidrant buc 14,80 lei
A115 Plase de protecţie terenuri de sport mp 17,80 lei
A116 Executat si montat structura metalica gard din stâlpi si plasa împletitura sarma zn ml 567,02 lei
A117 Montat bancheta cu 4 locuri buc 1.306,98 lei
A118 Montat gard decorativ mp 1.054,87 lei
A119 Montat panou gard de fier forjat mp 544,40 lei
A120 Montat banca cu 3 picioare fonta in asfalt/beton buc 1.915,27 lei
A121 Montat banca cu 2 picioare fonta in asfalt/beton buc 1.140,37 lei
A122 Montat banca cu 3 picioare profile laminate in asfalt/beton buc 1.501,83 lei
A123 Montat banca agrement in asfalt/ beton buc 3.244,68 lei
A124 Montat banca cu 3 picioare fonta in spaţiu verde buc 1.938,12 lei
A125 Montat banca cu 2 picioare fonta in spaţiu verde buc 1.163,22 lei
A126 Montat banca cu 3 picioare profile laminate in spaţiu verde buc 1.524,68 lei
A127 Montat banca agrement in spaţiu verde buc 3.266,38 lei
A128 Montat rastel biciclete buc 597,67 lei
A129 Reparaţii prin sudura ml 79,00 lei
A130 Vopsitorie pe suprafeţe metalice mp 27,49 lei
A131 Montare elemente arhitectonice din piatra naturala buc 1.125,68 lei
A132 Montare dale din piatra compozita din roci calcaroase mp 401,46 lei
A133 Cofrare elemente din beton cu forme deosebite mp 62,51 lei
A134 Turnare beton C12/15 in elemente din beton colorat mc 462,98 lei
A135 Turnare beton C16/20 in elemente din beton colorat mc 477,26 lei
A136 Turnare beton C18/22.5 in elemente din beton colorat mc 484,41 lei
A137 Turnare beton C20/25 in elemente din beton colorat mc 504,65 lei
A138 Protejare cu rasina epoxidica transparenta mp 81,36 lei
A139 Strat de piatra sparta la construcţii mc 158,04 lei
A140 Placare elemente construcţii cu placi de granit mp 252,24 lei
A141 Placare elemente construcţii cu placi de andezit mp 221,85 lei
A142 Placare elemente construcţii cu placi de travertin mp 300,31 lei
A143 Placare elemente construcţii cu placi de marmura mp 339,30 lei
A144 Montat bolarzi din granit buc 1.728,81 lei
A145 Cămin vizitare pentru tragere cabluri buc 1.977,86 lei
Al 46 înlocuire/ montare proiector cu LED de 35 W multicolor, realizat din inox, iluminare pana la 10 m inaltime, alimentare 24VDC buc 4.413,56 lei
A147 Inlocuire/montare proiector cu LED 155R/G/Y/W multicolor, realizat din inox, alimentare AC24V-S buc 2.416,07 lei
A148 înlocuire/ montare proiector cu LED de 35W-70W multicolor buc 5.319,58 lei
A149 înlocuire/ montare proiector cu LED de 20W multicolor, realizat din inox si bronz, iluminare pana la 2,50 m inaltime buc 4.248,19 lei
A150 înlocuire/ montare proiector cu halogen de 50W-75W, alimentare 12VDC buc 2.398,35 lei
A151 Cabluri YC 4x1,5 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 301,40 lei
A152 Cabluri CYYF 3x1,5 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 256,82 lei
A153 Cabluri YC 2x1,5 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 245,98 lei
A154 Cabluri YC 2x1,0 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 244,77 lei
A155 Cabluri YC 12x1,0 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 259,23 lei
A156 Cabluri YC 4x0,5 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 247,45 lei
A157 Cabluri CYYF 2x2,5 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 250,80 lei
A158 Cabluri CYABY 4x2,5 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 256,82 lei
A159 Cabluri CYABY 3x1,5 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 252,00 lei
A160 Cabluri de comanda DMX cabie pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 256,82 lei
A161 Cabluri CYYF 3x4 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 261,40 lei
A162 Cabluri CYABYF 5x4 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 259,94 lei
A163 Cabluri CYABYF 5x16 pentru reţeaua de iluminat fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 316,33 lei
A164 Cabluri YC 3x2,5+1x1,5 pentru reţeaua de alimentare fântâni si echipamente automatizare fântâni ml 266,14 lei
A165 înlocuire/montare doze etanşe junction box IP65 buc 4.098,74 lei
A166 înlocuire/ montare doze etanşe junction box IP 68 buc 4.702,36 lei
A167 înlocuire/ montare regulator electronic nivel apa buc 926,97 lei
A168 înlocuire/ montare valva solenoidala magnetica 1" 24V buc 1.040,79 lei
A169 înlocuire/ montare valva solenoidala magnetica 1” AC36V buc 1.160,10 lei
A170 înlocuire/ montare valva solenoidala magnetica Dn80 AC220V buc 999,81 lei
A171 înlocuire/ montare senzor nivel apa buc 926,97 lei
A172 înlocuire/ montare electrod suplimentar senzor de nivel buc 194,53 lei
A173 înlocuire/ montare senzor vânt buc 1.658,14 lei
A174 înlocuire/ montare convertizor frecventa 7,5 Kw buc 5.856,90 lei
A175 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 14,20kW buc 17.002,67 lei
A176 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 14,01kW buc 16.818,39 lei
A177 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 33kW buc 27.140,15 lei
A178 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 15,40kW buc 18.610,35 lei
A179 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 12,40kW buc 15.174,09 lei
A180 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 12kW buc 14.927,21 lei
A181 Înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 13,20kW buc 15.424,52 lei
A182 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 13,50kW buc 16.409,68 lei
A183 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 10,2kW buc 14.478,33 lei
A184 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 17,50kW buc 19.340,36 lei
A185 înlocuire/ montare tablou electric complet echipat cu următoarele caracteristici - Pi = 15kW buc 17.690,15 lei
A186 înlocuire/ executare priza de impamantare buc 1.111,73 lei
A187 înlocuire/ montare conducte PVC D=110 mm ml 18,47 lei
A188 înlocuire/ montare conducte PVC D=125 mm ml 21,08 lei
A189 înlocuire/ montare conducte PP-R verde Dn=50 mm {De=63)imbînate prin sudura ml 41,99 lei
A190 înlocuire/ montare conducte PP-R verde Dn=80 mm (De=90) îmbinate prin sudura ml 47,24 lei
A191 înlocuire/ montare conducta inox 1 1/2" ml 92,61 lei
A192 înlocuire/ montare conducta inox 1 1/4" ml 76,27 lei
A193 înlocuire/ montare conducta inox 4" ml 220,57 lei
A194 înlocuire/ montare duza jet Cornet 10-14 T sau echivalent buc 366,69 lei
A195 Înlocuire/montare duza jet Lava 60-10E sau echivalent buc 978,58 lei
A196 înlocuire/ montare duza jet Schaumsprudler 55-10E sau echivalent buc 1.658,98 lei
A197 Inlocuire/montare duza jet Foam Nozzle 1" sau echivalent buc 1.318,78 lei
A198 înlocuire/ montare duza jet Cascade 90 T sau echivalent buc 1.869,24 lei
A199 înlocuire/ montare duza jet Cascade 70 T sau echivalent buc 1.581,02 lei
A200 înlocuire/ montare duza jet Geyeser 40 T sau echivalent buc 995,12 lei
A201 înlocuire/ montare piesa de trecere din bronz, prin beton buc 2.052,33 lei
A202 înlocuire/ montare piesa de trecere din plastic, prin beton buc 61,59 lei
A203 înlocuire/ montare electrovana on/off pentru duza MW 1 24 V sau echivalent buc 261,60 lei
A204 înlocuire/ montare valva de echilibrare hidraulica buc 44,72 lei
A205 înlocuire/ montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 40 buc 4.751,04 lei
A206 înlocuire/ montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 50 buc 4.765,22 lei
A207 înlocuire/ montare pompa de ridicare a presiunii de 5,5 kW ; Dn 100 buc 9.950,91 lei
A208 Inlocuire/montare pompa de ridicare a presiunii de 1,5 kW ; Dn 50 buc 6.583,16 lei
A209 înlocuire/ montare pompa de ridicare a presiunii de 7,5 kW ; Dn 100 buc 11.154,60 lei
A210 înlocuire/ montare pompa de ridicare a presiunii de 1,1 kW ; Dn 65 buc 4.772,31 lei
A211 înlocuire/ montare pompa de ridicare a presiunii centrifugala de 2,2 kW; Dn 80 buc 7.254,11 lei
A212 Inlocuire/montare pompa de ridicare a presiunii USPH523D sau echivalenta buc 2.595,26 lei
A213 Inlocuire/montare pompa de ridicare a presiunii de 130 W ;alimentare 230 buc 1.002,94 lei
A214 înlocuire/ montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 50 ;alîmentare trifazata sau echivalenta buc 8.847,62 lei
A215 înlocuire/ montare pompa de ridicare a presiunii de 4 kW ; Dn 80 ; alimentare trifazata sau echivalenta buc 8.875,97 lei
A216 Inlocuire/montare pompa submersibila AC380 50Hz; alimentare trifazata sau echivalenta buc 7.954,42 lei
A217 înlocuire/ montare distribuitor conducte DN 80 cu 8 ieşiri sau echivalent buc 2.037,53 lei
A218 înlocuire/ montare distribuitor conducte DN 100 cu 8 ieşiri buc 2.454,78 lei
A219 înlocuire/ montare distribuitor conducte DN 125 cu 8 ieşiri buc 2.856,24 lei
A220 înlocuire/ montare distribuitor conducte DN 150 cu 8 ieşiri buc 4.016,23 lei
A221 înlocuire/ montare distribuitor conducte DN 150 cu 6 ieşiri buc 3.635,87 lei
A222 înlocuire/ montare cutie conexiuni (1 intrare si 2 ieşiri) buc 793,93 lei
A223 înlocuire/ montare robinet D=25 buc 72,95 lei
A224 In locui re/montare robinet serviciu D=50 buc 80,03 lei
A225 înlocuire/ montare robinet serviciu D=63 buc 126,10 lei
A226 înlocuire/ montare robinet serviciu D=75 buc 134,37 lei
A227 înlocuire/ montare robinet serviciu D=90 buc 159,19 lei
A228 Inlocuire/montare robinet presiune Dn=100 buc 1.082,93 lei
A229 Inlocuire/montare pompa basa complet echipata 0,5 kW, G=0-15 mc/h H=0-21 m sau echivalenta buc 2.008,21 lei
A230 înlocuire/ montare pompa filtrare 0,5 kW sau echivalenta buc 2.185,78 lei
A231 înlocuire/ montare unitate filtrare Q=6 mc/h buc 14.505,44 lei
A232 înlocuire/ montare unitate filtrare Q=9 mc/h buc 16.219,38 lei
A233 Inlocuire/montare unitate filtrare Q=12 mc/h buc 17.932,19 lei
A234 înlocuire/ montare manometru buc 74,14 lei
A235 înlocuire/ montare supapa de sens cu clapeta Dn 50 (2 ") buc 92,86 lei
A236 Înlocuire/ montare supapa de sens cu clapeta Dn 65 (2 1/2") buc 154,45 lei
A237 înlocuire/ montare supapa de sens cu clapeta Dn 100 (4") buc 379,09 lei
A238 înlocuire/ montare supapa de sens cu arc Dn 40 (1 1/2 ") buc 54,79 lei
A239 înlocuire/ montare filtru Y buc 23,93 lei
A240 înlocuire/ montare contor de apa buc 272,15 lei
A241 înlocuire/ montare electrovana pt. alimentare cu apa 1 " buc 457,69 lei
A242 Inlocuire/montare sistem de control si reglare pH/CI buc 82.444,07 lei
A243 Inlocuire/montare pompa peristaltica (4 f/h) buc 2.022,77 lei
A244 Inlocuire/montare tanc compact de dozaj buc 4.270,54 lei
A245 Înlocuire/ montare gura de aspiraţie buc 133,32 lei
A246 înlocuire/ montare gura preaplin recirculare buc 1.868,40 lei
A247 înlocuire/ montare gura preaplin si alimentare buc 1.926,28 lei
A248 Inlocuire/montare sorb de aspiraţie cu filtru SF350/350/125E buc 3.322,32 lei
A249 înlocuire/ montare sorb de aspiraţie cu filtru SF350/185/80/100E buc 3.134,50 lei
A250 înlocuire/ montare sorb de aspiraţie cu filtru SF200/250/25E buc 2.703,35 lei
A251 Inlocuire/montare sorb de aspiraţie cu filtru SF600/280/150/200E buc 3.447,53 lei
A252 Inlocuire/montare robinet de golire, D=1/2” buc 26,20 lei
A253 Inlocuire/montare robinet cu sfera, Dn=40 (1 1/2") buc 82,18 lei
A254 Inlocuire/montare robinet cu sfera, Dn=50 (2”) buc 122,14 lei
A255 înlocuire/ montare robinet cu sfera, Dn=65 (2 1/2”) buc 285,85 lei
A256 înlocuire/ montare robinet fluture cu flanse, Dn=100 (4”) buc 1.183,91 lei
A257 înlocuire/ montare mufa mixta de compresiune 63x2"FI buc 10,17 lei
A258 înlocuire/ montare sifon pardoseala D=63 buc 71,59 lei
A259 înlocuire/montare sistem indicator de nivel WSS 200-3/5+ZE 2000-1 buc 6.774,22 lei
A260 Punerea in funcţiune a fântânilor si a bazinelor buc 1.592,85 lei
A261 Trecerea in conservare a fântânilor si a bazinelor buc 1.240,37 lei
A262 întreţinerea fântânilor si a bazinelor buc 781,95 lei
A263 Supravegherea fântânilor si a bazinelor buc 5,48 lei
A264 Echipament pe arc elicoidal tip calut buc 4.351,20 lei
A265 Echipament pe arc elicoidal tip catar buc 3.636,00 lei
A266 Echipament pe arc elicoidal tip elefant galben buc 3.444,00 lei
A267 Echipament pe arc elicoidal tip motocicleta buc 4.322,40 lei
A268 Echipament pe arc elicoidal tip iepure buc 5.646,00 lei
A269 Echipament pe arc elicoidal tip elefant buc 5.162,40 lei
A270 Echipament pe arc elicoidal tip manz buc 5.076,00 lei
A271 Echipament pe arc elicoidal tip fluture buc 5.472,00 lei
A272 Echipament pe arc elicoidal tip ponei mare buc 10.782,00 lei
A273 Echipament pe arc elicoidal tip elefant mare pentru 4 utilizatori buc 11.114,40 lei
A274 Echipament pe arc elicoidal tip elefant mare pentru 2 utilizatori buc 10.514,40 lei
A275 Echipament pe arc elicoidal tip calut de mare buc 10.922,40 lei
A276 Echipament pe arc elicoidal tip papagal buc 14.911,20 lei
A277 Echipament pe arc elicoidal tip jumbo buc 5.467,20 lei
A278 Echipament pe arc elicoidal tip pasare buc 5.520,00 lei
A279 Echipament pe arc elicoidal tip ponei buc 6.170,40 lei
A280 Echipament pe arc elicoidal tip scuter buc 5.850,00 lei
A281 Echipament pe arc elicoidal tip manz mare buc 8.208,00 lei
A282 Echipament pe arc elicoidal tip magarus buc 8.208,00 lei
A283 Echipament pe arc elicoidal tip elefant dublu buc 8.208,00 lei
A284 Echipament pe arc elicoidal tip balansoar cu mânere in plan orizontal buc 5.112,00 lei
A285 Echipament pe arc elicoidal tip floare buc 5.850,00 lei
A286 Echipament pe arc elicoidal tip motocicleta cu ataş buc 9.062,40 lei
A287 Echipament pe arc elicoidal tip soare buc 4.920,00 lei
A288 Echipament pe arc elicoidal tip luna buc 4.945,20 lei
A289 Echipament pe arc elicoidal tip jupiter buc 14.222,40 lei
A290 Echipament pe arc elicoidal tip triunghi buc 15.242,40 lei
A291 Echipament pe arc elicoidal tip caracatiţa buc 4.794,00 lei
A292 Echipament pe arc elicoidal tip masinuta buc 5.316,00 lei
A293 Echipament pe arc elicoidal bara de echilibru - tip 1 buc 7.009,20 lei
A294 Echipament tip bara de echilibru - tip 2 buc 3.468,00 lei
A295 Echipament pe arc elicoidal tip labirint buc 8.040,00 lei
A296 Echipament pe arc elicoidal tip placa surf buc 11.624,40 lei
A297 Echipament pe arc elicoidal tip statie de pompieri buc 29.541,60 lei
A298 Echipament pentru joc in nisip tip tractor roşu buc 18.848,40 lei
A299 Echipament de joaca pentru copii tip elicopter buc 25.158,00 lei
A300 Echipament pentru modelaj si joc in nisip tip casuta cu 1 masuta cu bazin buc 21.499,20 lei
A301 Echipament pentru modelaj si joaca in nisip tip casuta cu veranda buc 19.602,00 lei
A302 Echipament pentru joc in nisip tip masinuta de politie buc 15.128,40 lei
A303 Complex de joaca pentru copii - tip 1 buc 34.800,00 lei
A304 Tobogan caracatiţa buc 14.847,60 lei
A305 Complex de joaca pentru copii - tip 2 buc 17.943,60 lei
A306 Complex de joaca pentru copii tip Corabia Piraţilor buc 69.966,00 lei
A307 Complex de joaca pentru copii - tip 3 buc 22.302,00 lei
A308 Complex de joaca pentru copii - tip 4 buc 60.840,00 lei
A309 Complex de joaca pentru copii - tip 5 buc 84.518,40 lei
A310 Complex de joaca pentru copii - tip 6 buc 123.426,00 lei
A311 Complex de joaca pentru copii tip corabie buc 111.931,20 lei
A312 Complex de joaca pentru copii - tip 7 buc 59.374,80 lei
A313 Complex de catarare buc 37.290,00 lei
A314 Leagan din lemn cu 2 posturi, destinat copiilor intre 2~15ani buc 3.600,00 lei
A315 Leagan din lemn cu 2 posturi, destinat copiilor intrel -3anî buc 4.200,00 lei
A316 Leagan dublu din metal .destinat copiilor intre 2-15ani buc 3.600,00 lei
A317 Leagan dublu din metal .destinat copiilor intre 1-3ani buc 4.200,00 lei
A318 Aparat fitness TALIE buc 5.784,00 lei
A319 Aparat fitness ÎNTINDERE buc 9.174,00 lei
A320 Aparat fitness PECTORALI buc 14.082,00 lei
A321 Aparat fitness PARALELE buc 4.008,00 lei
A322 Aparat fitness VOLANE buc 5.772,00 lei
A323 Aparat fitness TREPTE buc 6.396,00 lei
A324 Aparat fitness HOCKEY buc 6.102,00 lei
A325 Aparat fitness CANOTAJ buc 5.706,00 lei
A326 Aparat fitness CARMA buc 5.580,00 lei
A327 Aparat fitness DORSALI buc 14.250,00 lei
A328 Aparat fitness SKY buc 6.138,00 lei
A329 Aparat fitness ELIPTIC buc 8.100,00 lei
A330 Aparat fitness DUBLU ABDOMINAL buc 10.508,40 lei
A331 Aparat fitness BICICLETA buc 6.138,00 lei
A332 Aparat fitness pentru persoane cu dizabilitati PIEPT buc 20.040,00 lei
A333 Aparat fitness pentru persoane cu dizabilitati VOLANE buc 11.598,00 lei
A334 Aparat fitness pentru persoane cu dizabilitati CARMA buc 17.766,00 lei
A335 Aparat fitness pentru persoane cu dizabilitati BICICLETA buc 18.360,00 lei
A336 Aparat fitness pentru persoane cu dizabilitati BICEPSI buc 18.252,00 lei
A337 Manopera înlocuire / montare echipamente de joaca si elemente componente ale echipamentelor de joaca, accesorii echipamente de joaca, accesorii echipamente sportive, elemente componente din lemn si din metal pentru mobilier urban, elemente de feronerie ; manopera inlocuire/montare aparate fitness si elemente componente ora 14,51 lei
A338 Verificare tehnica a aparatelor de joaca / fitness amplasate pe domeniul public. buc 36,27 lei
A339 întreţinerea elementelor mobile ale aparatelor de joaca / fitness buc 44,72 lei
A340 Curatarea echipamentelor de joaca / fitness mp 28,92 lei
A341 Spalarea echipamentelor de joaca / fitness mp 11,45 lei
A342 Elemente componente ale echipamentelor de joaca, accesorii echipamente de joaca, accesorii echipamente sportive, elemente componente din lemn si din metal pentru mobilier urban, elemente de feronerie ; elemente componente aparate fitess   conform A1
A343 Prestarea de servicîi\operatiuni ce necesita forţa de munca/manopera-muncitor calificat (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 14,51 lei
A344 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita forţa de munca/manopera-supraveghere (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 12,67 lei
A345 Prestarea de serviciftoperatiuni ce necesita AUTOVEHICULE specializate-MASINA INTERVENŢIE (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 27,17 lei
A346 Prestarea de servicii\operaţiuni ce necesita utilaje specializate- MOTOSTIVUITOR (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 177,19 lei
A347 Prestarea de servicii\operaţiuni ce necesita utilaje specializate- MOTOPOMPA (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 53,22 lei
A348 Grup electrogen buc 239.174,43 lei
A349 Servicii de design, producţie montaj totem H=2000mm buc 20.121,00 lei
A350 Servicii de design, producţie montaj totem H=3000mm buc 21.496,58 lei
A351 Servicii de design, producţie montaj totem H=4500mm buc 22.370,52 lei
A352 Chituirea suprafeţelor din lemn mp 29,38 lei
A353 Vopsirea suprafeţe lemn soluţii speciale, antiseptica, hidrofuga mp 109,98 lei
A354 înlocuit panouri plasa montata pe stâlp metalic H=4m - fara procurare plasa si stâlpi ml 29,16 lei
A355 Reparare elemente metalice- ţeava kg 3,45 lei
A356 Vopsire cu vopsea poliuretanica mp 196,15 lei
A357 Servicii de proiectare TOTEM lei 35.053,59 lei
A358 Servicii de proiectare lei/mp 13,50 lei
A359 înlocuirea/ montarea mufei 0=25 buc 19,33 lei
A360 înlocuirea/ montarea mufei 0 = 32x25 buc 17,92 lei
A361 Montat piesa de bransare buc 9,43 lei
A362 înlocuire/ montare teu <t>=25 buc 26,93 lei
A363 înlocuire/ montare cot 0=25 buc 16,96 lei
A364 Montarea dopurilor 0=20-40 buc 17,05 lei
A365 Montarea dopurilor 0= 50; 63 buc 39,46 lei
A366 înlocuire/ montare racord D=20 buc 13,46 lei
A367 înlocuire/ montare racord D=32 buc 13,98 lei
A368 înlocuire/ montare racord D=40 buc 22,75 lei
A369 înlocuire/ montare racord D=50 buc 27,40 lei
A370 înlocuire/ montare racord D=63 buc 40,82 lei
A371 înlocuire/ montare niplu 1/2" -1"1/4 buc 15,05 lei
A372 înlocuire/ montare nipiu 11/2"-2" buc 24,11 lei
A373 înlocuire/ montare niplu reductor buc 25,69 lei
A374 înlocuire/ montare reducţii FE-FI/FI-FE buc 34,87 lei
A375 înlocuire / montare robinet 1" buc 76,85 lei
A376 înlocuire / montaret robinet 1 "1/2 buc 160,72 lei
A377 Servicii de proiectare lei/ mp 9,00 lei
A378 Montat stâlp de iluminat h = 8 m buc 4.347,35 lei
A379 Montat stâlp de iluminat h = 8 m -fara procurare stâlp buc 1.397,35 lei
A380 Montat stâlp de iluminat ext. h=>3 m -fara procurare stâlp buc 1.276,93 lei
A381 Montat stâlp de iluminat ext. h=0,50m - fara procurare stâlp buc 407,80 lei
A382 Montat proiectoare - fara procurare proiector buc 26,12 lei
A383 Montat felinar - fara procurare felinar buc 26,12 lei
A384 înlocuire bec led colorat buc 28,60 lei
A385 înlocuire bec halogen buc 14,82 lei
A386 Montat contor electric pasant buc 780,59 lei
A387 Demontat contor electric pasant buc 26,70 lei
A388 Montat contor electric pasant - fara procurare contor buc 80,38 lei
A389 Instalaţie de iluminat buc 31.248,89 lei
A390 Servicii de proiectare lei/ mp 9,00 lei
A391 Demolare (spargere) cu mijloace mecanice a betonului mc 181,19 lei
A392 Strat de separaţie din folie PVC mp 3,24 lei
A393 Decapare suprafeţe asfaltate mp 140,91 lei
A394 Frezare îmbrăcăminte suprafeţe alei, etc. mp 98,73 lei
A395 Săpătură manuala mc 129,07 lei
A396 Săpătură mecanizata mc 37,93 lei
A397 Pregătire pat drum, alei, etc mp 5,73 lei
A398 Strat de agregat natural - balast mc 143,13 lei
A399 Strat de agregat natural -nisip mc 147,85 lei
A400 Executat/ montat armaturi kg 4,38 lei
A401 Executat si montat cofraj lemn mp 70,47 lei
A402 Montat plasa STM armatura mp 44,65 lei
A403 Turnat asfalt gr. 4cm mp 39,67 lei
A404 Turnat asfalt rece mp 308,33 lei
A405 Turnat asfalt colorat tona 1.093,59 lei
A406 Turnare beton C 12/15 mc 418,07 lei
A407 Executat parapeti din beton colorat (armare, cofra re .turnare) mc 988,65 lei
A408 Refacere suprafeţe pietriş margaritar mp 9,32 lei
A409 Turnare beton C 8/10 mc 369,56 lei
A410 Turnare beton C25/20 mc 529,69 lei
A411 Asternere binder BAD25 tona 404,49 lei
A412 Asternere mixtura MASF 16 mp 50,17 lei
A413 Asternere beton BA16 mp 45,07 lei
A414 Pavaj cu pavele din granit pe un strat de 3 cm de sapa mp 217,72 lei
A415 Pavaj cu pavele din andezit pe un strat de 3 cm de sapa mp 184,52 lei
A416 Montarea bordurilor din granit, 50x10x15 cm, în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor ml 130,04 lei
A417 Montarea bordurilor din granit, 50x20x25 cm, în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor ml 189,60 lei
A418 Cămine prefabricate de vizitare pentru canalizare pluviala buc 4.184,92 lei
A419 Piesa de trecere etanşa a conductelor prin cămin buc 71,27 lei
A420 Ridicare la cota cămine buc 382,03 lei
A421 Guri de scurgere buc 1.169,19 lei
A422 Racord PVC - KG cu diam .200 x 4,5 mm pentru racordarea gurii de scurgere ml 721,12 lei
A423 Banda { grila ) de semnalizare pentru canalizare ml 0,74 lei
A424 Executat parcari etajate supraterane cu parapeti protecţie mp 1.732,54 lei
A425 Executat parcari etajate supraterane cu pereţi exteriori protecţie intemperii mp 2.128,49 lei
A426 Executat parcari multietajate supraterane cu faţada ventilata mp 2.429,95 lei
A427 Executat parcare modulara simpla din prefabricate buc 12.800,03 lei
A428 Executat parcari multietajate dispuse pe niveluri subterane si supraterane mp 2.925,01 lei
A429 Transport pamant cu roaba la 30m tona 38,02 lei
A430 încărcare manuala in auto pamant si moloz tona 69,71 lei
A431 Descărcare manuala in auto pamant si moloz tona 50,70 lei
A432 Incarcarea materialelor - uşoare si mărunte prin aruncare auto sau teren tona 46,26 lei
A433 Descărcarea materialelor - uşoare si mărunte prin aruncare auto sau teren tona 32,32 lei
A434 Servicii de proiectare lei / mp 67,50 lei
A435 Plantat Acer Platanoides "Globosum" cu circ. 8-10 cm buc 493,42 lei
A436 Plantat Aesculus Carnea "Briotti" cu circ. 8-10 cm buc 493,42 lei
A437 Plantat Aesculus Hipocastatum "Baumanii" cu circ. 8-10 cm buc 517,40 lei
A438 Plantat Albitzia Julibrissin cu circ. 8-10,cm buc 329,58 lei
A439 Plantat Azalea Japonica in varietes cu h=0.4-0.5 m buc 137,06 lei
A440 Plantat Betula Alba cu circ. 8-10 cm buc 364,44 lei
A441 Plantat Buddieja davidii buc 97,94 lei
A442 Plantat Buxus Microphylla 'Faulkner cu h=0.3-0.4 m buc 48,42 lei
A443 Plantat Buxus Microphylla 'Faulkner cub 0.5x0.5 m buc 455,55 lei
A444 Plantat Campsis Radicans 'Stromboli' (roşu) cu h=1.5-2.0 m buc 161,12 lei
A445 Plantat Campsis Radicans 'Flava' (galben) cu h=1.5-2.0 m buc 161,12 lei
A446 Plantat Catalpa Bignonioides cu circ. 8-10 cm buc 254,41 lei
A447 Plantat Cedrus Atlantica Aurea cu h=1.75-2.0 m buc 603,08 lei
A448 Plantat Cedrus Atlantica Aurea cu h=2.0-2.5 m buc 817,04 lei
A449 Plantat Chamaecyparis Obtusa 'Nana Gracilis' cu h=20-25 cm buc 96,71 lei
A450 Plantat Chamaecyparis Obtusa 'Nana Gracilis' cu h=30-35 cm buc 185,35 lei
A451 Plantat Cornus Controversa Variegata cu h=0.6-0.8 m buc 205,75 lei
A452 Plantat Cornus Florida 'Red Sunset, 'First Lady' cu h=0.8-1.0 m buc 176,40 lei
A453 Plantat Corylus Avelana 'Contorta' cu h=1.0-1.25 m buc 211,85 lei
A454 Plantat Deutzia Gracilis buc 105,49 lei
A455 Plantat Erica Carnea buc 51,09 lei
A456 Plantat Fraxinus Angustifolia cu circ. 8-10 cm buc 298,42 lei
A457 Plantat Forsythia x Intermedia cu h=0.8-1.0 m buc 105,49 lei
A458 Plantat Genista Lydia buc 105,49 lei
A459 Plantat Ginko Biloba cu circ. 8-10 cm buc 392,56 lei
A460 Plantat Ginko Biloba cu circ. 10-12 cm buc 480,58 lei
A461 Plantat Hibiscus Syriacus buc 83,85 lei
A462 Plantat Hibiscus Syriacus cu h=0,6-0,8 m buc 109,55 lei
A463 Plantat Hibiscus Syriacus - pentru gard viu buc 55,63 lei
A464 Plantat Laburnum Anagyroides cu circ. 8-10 cm buc 392,56 lei
A465 Plantat Lagerstroemia indica cu h=0.4-0.6 m buc 45,98 lei
A466 Plantat Lagerstroemia indica cu h=0.6-0.8 m buc 64,53 lei
A467 Plantat Lagerstroemia indica cu h=0.8-1.0 m buc 105,49 lei
A468 Plantat Lavandula Angustîfolia buc 105,49 lei
A469 Plantat Ligustrum Ovalifolium - pentru gard viu cu h=0.3 - 0.4 m buc 53,86 lei
A470 Plantat Ligustrum Ovalifolium - pentru gard viu cu h=0.7 - 0.8 m buc 17,16 lei
A471 Plantat Liriodendron Tulipifera cu circ. 8-10 cm buc 439,58 lei
A472 Plantat Liriodendron Tulipifera cu circ. 10-12 cm buc 462,24 lei
A473 Plantat Morus Alba "Pendula" cu circ. 8-10 cm buc 267,24 lei
A474 Plantat Paeonia sufruticosa 'Arborea' buc 326,31 lei
A475 Plantat Piatanus Acerifolia cu circ. 8-10 cm buc 254,41 lei
A476 Plantat Photinia Fraseri 'Nana' buc 117,11 lei
A477 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi” cu circ. 8-10 cm buc 273,36 lei
A478 Plantat Prunus Laurocerasus 'Etna' cu h=0.6-0.8 m buc 139,11 lei
A479 Plantat Prunus Laurocerasus 'Etna' cu h=0.8-1.0 m buc 208,19 lei
A480 Plantat Prunus Serrulata "Kanzan" cu circ. 8-10 cm buc 273,36 lei
A481 Plantat Quercus Rubra "Americana" cu circ. 8-10 cm buc 398,48 lei
A482 Plantat Rhus Thyphina cu circ. 8-10 cm buc 361,37 lei
A483 Plantat Rhus Thyphina cu circ. 10-12 cm buc 424,34 lei
A484 Plantat Robinia Pseudocaccia "Umbracuiifera" cu circ. 8-10 cm buc 238,51 lei
A485 Plantat Robinia Margaretta "Casque" rouge cu circ. 8-10 cm buc 266,64 lei
A486 Plantat Salix Alba cu circ. 8-10 cm buc 240,86 lei
A487 Plantat Tamarix Tetrandra cu h=0.8-1.0 m buc 53,53 lei
A488 Plantat Tamarix Tetrandra cu h~1.0-1.25 m buc 105,49 lei
A489 Plantat Taxus Baccata tufa cu h=0.6-0.8 m buc 135,44 lei
A490 Plantat Taxus Baccata tufa cu h=0.8-1.0 m buc 198,41 lei
A491 Plantat Taxus Baccata con cu h=0.8-1.0 m buc 306,00 lei
A492 Plantat Taxus Baccata con cu h=1.0-1.2 m buc 368,51 lei
A493 Plantat Taxus Baccata baII cu 0 30-40 cm buc 279,48 lei
A494 Plantat Thuja Orientalis 'Aurea Nana' cu 0 30-40 cm buc 137,66 lei
A495 Plantat Thuja Orientalis 'Aurea Nana' cu 0 40-50 cm buc 180,46 lei
A496 Plantat Tilia Cordata cu circ. 8-10 cm buc 298,42 lei
A497 Plantat Tilia Hybrida "Argentea" cu circ. 8-10 cm buc 273,36 lei
A498 Plantat Yucca Filamentosa buc 132,39 lei
A499 Plantat Cedrus Deodara cu h=1.25-1.50 m buc 217,97 lei
A500 Plantat Cedrus Deodara cu h=1.5-1.75 m buc 291,33 lei
A501 Plantat Taxus Baccata ball cu 0 40-50 cm buc 400,13 lei
A502 Plantat Petunia Hybrida - mix culori buc 9,79 lei
A503 Plantat Begonia buc 9,79 lei
A504 Plantat Salvia buc 9,79 lei
A505 Plantat Celosia buc 9,79 lei
A506 Plantat Tagetes buc 9,79 lei
A507 Plantat Viola buc 9,79 lei
A508 Plantat Cineraria buc 10,38 lei
A509 Plantat Lavandula intermedia cu h=0.3-0.4 m buc 44,69 lei
A510 Plantat Cortaderia selloana cu h=0.3-0.4 m buc 35,18 lei
A511 Plantat Festuca glauca cu h=0.3-0.4 m buc 35,18 lei
A512 Plantat Phalaris arudinacea 'Picta' cu h=0.4-0.5 m buc 36,54 lei
A513 Plantat Cotoneaster dammeri cu h=0.3-0.4 m buc 37,90 lei
A514 Plantat Ligustrum japonicum 'Variegatum' cu h=0.4-0.6 m buc 47,40 lei
A515 Plantat Lonicera pileata cu h=0.4-0.5 m buc 58,27 lei
A516 Plantat Pyracanta coccinea h=0,40-0,50m buc 52,84 lei
A517 Plantat Juniperus horizontalîs 'Blue Rug' cu h-0.8-1.0 m buc 204,39 lei
A518 Plantat Juniperus horizontalîs 'Golden Carpet' cu h-0.8-1.0 m buc 200,88 lei
A519 Plantat Juniperus pfitzeriana 'Aurea* cu h=0.8-1.0 m buc 197,60 lei
A520 Plantat Juniperus pfitzeriana 'Old Gold' cu h=0.8-1.0 m buc 197,60 lei
A521 Plantat Cineraria maritima cu diam. ghiveci 10.5 cm buc 14,16 lei
A522 Plantat Dianthus barbatus cu diam. ghiveci 10.5 cm buc 15,48 lei
A523 Plantat Arabis caucasica cu diam. ghiveci 10.5 cm buc 16,85 lei
A524 Plantat Arenaria montana cu diam. ghiveci 10.5 cm buc 16,17 lei
A525 Plantat Aster cu diam. ghiveci 10.5 cm buc 14,16 lei
A526 Plantat Osteospermum cu diam. ghiveci 10.5 cm buc 14,81 lei
A527 Servicii de proiectare lei/ um 4,50 lei
AA 1 Sipca lemn impregnat 40x55x1 OOOmm pentru gard buc 7,74 lei
AA 2 Sipca lemn impregnat 40x55x800mm pentru gard buc 7,45 lei
AA 3 Mana curenta din lemn impregnat 40x50x700mm buc 7,15 lei
AA 4 Mana curenta din lemn impregnat 40x50x800mm buc 7,45 lei
AA 5 Mana curenta din lemn impregnat 40x50x900mm buc 7,74 lei
AA 6 Mana curenta din lemn impregnat 40x50x1300mm buc 12,74 lei
AA 7 Platforma de rezistenta din lemn impregnat (grinda) 90x90x480mm buc 13,72 lei
AA 8 Platforma de rezistenta din lemn impregnat (grinda) 90x90x900mm buc 27,44 lei
AA 9 Platforma de rezistenta din lemn impregnat (grinda) 90x90x1060mm buc 29,40 lei
AA 10 Platforma de rezistenta din lemn impregnat (grinda) 90x90x1900mm buc 48,02 lei
AA 11 Picior platforma lemn impregnat 90x90x1650mm buc 42,68 lei
AA 12 Picior platforma lemn impregnat 90x90x2550mm buc 63,05 lei
AA 13 Picior platforma lemn impregnat 90x90x3000mm buc 75,66 lei
AA 14 Stinghie lemn impregnat 40x90x900mm pentru pod platforma acces buc 10,67 lei
AA 15 Stinghie lemn impregnat 40x170x1090mm pentru pod platforma buc 23,28 lei
AA 16 Stinghie lemn impregnat 40x170x2500mm pentru pod platforma buc 53,35 lei
AA 17 Stinghie lemn impregnat 40x170x4000mm pentru pod platforma buc 85,36 lei
AA 18 Podina scara lemn impregnat 40x220x1 OOOmm buc 31,04 lei
AA 19 Margine laterala scara lemn impregnat 40x200x1500mm buc 36,86 lei
AA 20 Margine laterala scara lemn impregnat 40x200x900mm buc 22,31 lei
AA 21 Componenta siguranţa metalica 800x1500mm pentru gard dreapta scara buc 76,47 lei
AA 22 Componenta siguranţa metalica 800x1500mm pentru gard stanga scara buc 76,47 lei
AA 23 Componenta siguranţa metalica 900x1 OOOmm pentru gard platforma buc 64,86 lei
AA 24 Componenta siguranţa metalica 900x1 OOOmm pentru gard fixare tub 08OOmm de platforma buc 107,45 lei
AA 25 Componenta siguranţa metalica 900x800mm pentru gard fixare tobogan drept de platforma buc 82,28 lei
AA 26 Componenta siguranţa metalica 900x1 OOOmm pentru gard fixare tub 08OOmm tobogan elicoidal de platforma buc 95,83 lei
AA 27 Componenta siguranţa metalica 1060x1 OOOmm pentru gard platforma buc 70,66 lei
AA 28 Componenta siguranţa metalica 1060x1000mm pentru gard fixare tub 08OOmm de platforma buc 116,16 lei
AA 29 Componenta siguranţa metalica 1060x1000mm pentru gard fixare tobogan drept de platforma buc 113,26 lei
AA 30 Componenta siguranţa metalica 1060x1000mm pentru gard fixare tobogan elicoidal de platforma buc 101,64 lei
AA 31 Componenta siguranţa metalica 1200x1 OOOmm pentru gard platforma buc 71,63 lei
AA 32 Componenta siguranţa metalica 1200x1000mm pentru gard fixare tub 08OOmm de platforma buc 117,13 lei
AA 33 Componenta siguranţa metalica 1200x1000mm pentru gard de fixare tobogan drept de platforma buc 115,19 lei
AA 34 Componenta siguranţa metalica 1200x1 OOOmm pentru gard de fixare tobogan elicoidal de platforma buc 105,51 lei
AA 35 Componenta siguranţa metalica 1900x1 OOOmm pentru gard platforma buc 98,74 lei
AA 36 Componenta siguranţa metalica 1900x1 OOOmm pentru gard fixare tub 0800mm de platforma buc 132,62 lei
AA 37 Componenta siguranţa metalica 1900x1000mm pentru gard fixare tobogan drept de platforma buc 130,68 lei
AA 38 Componenta siguranţa metalica 1900x1000mm pentru gard fixare tobogan elicoidal de platforma buc 132,62 lei
AA 39 Componenta siguranţa metalica 450x2mm fixare stâlp platforma in fundaţie beton buc 8,52 lei
AA 40 Echer metalic 150x150x40x2mm pentru fixare grinda buc 5,13 lei
AA 41 Echer metalic 40x40x200x3mm pentru fixare trepte buc 5,61 lei
AA 42 Echer metalic 40x40x150x3mm pentrufixare trepte buc 4,26 lei
AA 43 Echer metalic 40x40x90x3mm pentru fixare element pod buc 2,52 lei
AA 44 Ţeava metalica 2,5m pentru montare tobogan elicoidal 01O1x3mm cu fixare in fundaţie beton buc 225,54 lei
AA 45 Componenta metalica fixare tobogan drept in fundaţie baton buc 17,42 lei
AA 46 Componenta metalica fixare tobogan elicoidal in fundaţie beton buc 21,30 lei
AA 47 Componenta metalica fixare ieşire tobogan tub drept in fundaţie beton buc 29,04 lei
AA 48 Componenta metalica fixare ieşire tobogan tub in fundaţie beton buc 15,49 lei
AA 49 Cadru metalic din ţeava rectangulara 50x30mm si H=2300mm pentru fixare panou instrucţiuni buc 49,37 lei
AA 50 Sipca rasinoase (bordura rasinoase impregnata in masa prin autoclavare) 90x90mm ml 34,30 lei
AA 51 Picior structura rezistenta lemn rasinoase impregnat in masa 90x90x2800mm buc 76,44 lei
AA 52 Grinda lemn rasinoase impregnata in masa 150x100x3000mm buc 145,04 lei
AA 53 Cadru metalic traversa ieagan buc 215,60 lei
AA 54 Podina din lemn cu grosimea de 18mm, 016OOmm pentru carusel buc 3.673,65 lei
AA 55 Structura (partea metalica) platformei din otel cu dimensiunea 042x2mm si 026x2mm pentru carusel buc 3.353,50 lei
AA 56 Osie/ax din otel (mecanismul de rotire) centru carusel cu diametrul de 0114mm buc 2.047,25 lei
AA 57 Ansamblu de ancorare carusel 045x55Omm, cu adâncime 500mm cu baza din otel cu diametrul de 042mm buc 1.106,75 lei
AA 58 Rulment conic pentru partea inferioara a caruselului cu diametrul de 01OOmm buc 955,49 lei
AA 59 Bancuta carusel cu diametrul de 1340mm, latimea de 22cm buc 836,79 lei
AA 60 Afisaj instrucţiuni multistrat AL si PVC triplustratificat 1000x500x2mm buc 259,97 lei
AA 61 Plăcută identificare echipament joaca din striplex ABS 40x100x1 mm buc 21,58 lei
AA 62 Plăcută identificare echipament joaca din striplex ABS 80x100x1 mm buc 43,16 lei
AA 63 Capac din plastic pt.suruburi si piuliţe sw-13 buc 0,69 lei
AA 64 Capac din plastic pt. autofiletante sw-8 buc 0,39 lei
AA 65 Capac PAFS pentru stâlpi 100x100mm buc 18,64 lei
AA 66 Invelitoare hexagonala din răşini poliesterice PAFS buc 1.263,47 lei
AA 67 Invelitoare hexagonaia din răşini poliesterice PAFS, 1000x1 OOOmm buc 797,43 lei
AA 68 Echipament de joaca - tobogan drept 2500mm din PAFS buc 1.642,60 lei
AA 69 Echipament de joaca - tobogan elicoidal 1500mm din PAFS buc 2.263,35 lei
AA 70 Element intrare tobogan elicoidal din PAFS buc 1.642,60 lei
AA 71 Tubulatura din PAFS 08OOmmx15OOmm buc 1.833,60 lei
AA 72 Tubulatura inclînata din PAFS 08OOmmx15OOm buc 1.833,60 lei
AA 73 Element ieşire tobogan tub din PAFS buc 1.079,15 lei
AA 74 Element ieşire tobogan elicoidal din PAFS buc 701,93 lei
AA 75 Cot 90 superior din PAFS buc 1.824,05 lei
AA 76 Cot 90 inferior din PAFS buc 2.105,78 lei
AA 77 Grinda metalica pt st scări si tobogan, 55x10x1,5cm buc 358,13 lei
AA 78 Platforma HDPE pentru scara puişor, 137x50x12cm buc 4.044,43 lei
AA 79 Set (2 buc) placi laterale HDPE, 190x62x3cm set 4.841,85 lei
AA 80 Picior din otel dublu galvanizat 076mm, 70x16x8cm set 630,30 lei
AA 81 Capac protecţie PE pt stâlp 076mm buc 73,54 lei
AA 82 Placa laterala HDPE cu flacara galbena, 80x110x3cm buc 1.871,80 lei
AA 83 Element de cataratf plasa ) orizontal din sfori de cablu torsadat învelit in polipropilena, 232x232x4cm buc 6.264,80 lei
AA 84 Scara cu 5 treapte din cablu torsadat învelit in polipropilena, 260x45x3cm buc 1.136,45 lei
AA 85 Scara din cablu torsadat învelit in polipropilena, 200x213cm buc 2.444,80 lei
AA 86 Platforma HDPE pentru scara puişor, 185x50x7cm buc 6.427,15 lei
AA 87 Placi HDPE mici, 80x30x1,5cm set 1.919,55 lei
AA 88 2 placi laterale HDPE, 250x80x1,50171 set 7.831,00 lei
AA 89 Element de ancorare din otel dublu galvanizat de fixare in pamant pt tobogan drept, 73x11x5cm buc 541,52 lei
AA 90 Placa HDPE tip zid de catarare pt tobogan drept / tub, 255x60x6cm buc 4.095,25 lei
AA 91 Element de catararef plasa) din sfori de cablu torsadat învelit in polipropilena pt zidul de catarare, 118x29x3cm buc 512,51 lei
AA 92 Element de catarareţ plasa) din sfori de cablu torsadat învelit in polipropilena, 237x72x3cm buc 1.170,07 lei
AA 93 Platforma din plasa de cablu torsadat învelit in polipropilena cu sfori pe 2 parti buc 2.659,25 lei
AA 94 Placi laterale HDPE intrare pt tobogan drept, 68x51 x3cm buc 2.282,12 lei
AA 95 Picior din otel dublu galvanizat 076mm, L=132cm buc 309,44 lei
AA 96 Placi HDPE tip zid catarare buc 3.442,52 lei
AA 97 Piesa îmbinare din aluminiu cu şuruburi pentru ţevile din otel 076mm buc 338,45 lei
AA 98 Element de ancorare din otel dublu galvanizat 076mm de fixare in pamant, H=56cm buc 191,47 lei
AA 99 Suport fixare din metal 016Omm buc 85,10 lei
AA 100 Placa din HDPE cu găuri pt prize catarare, 145x135x1,5cm buc 4.297,35 lei
AA 101 Placa din HDPE pttub, 145x135x1,5cm buc 3.882,51 lei
AA 102 Elemente de conexiune pt panouri din HDPE set 222,41 lei
AA 103 Placa HDPE conexiune intre ţeava otel si plasa de catarare, 96x65x1,5cm buc 1.206,63 lei
AA 104 Scara cu o treapta din plastic, 148x92x3cm din cablu torsadat învelit in polipropilena buc 1.152,45 lei
AA 105 Element de catarare(plasa) din cablu torsadat învelit in polipropilena, 182x148x3cm buc 2.038,95 lei
AA 106 Ecluza din sfori de cablu torsadat învelit in polipropilena, 244x88x3cm buc 10.638,00 lei
AA 107 Flansa HDPE tub/panou, 08OOmm buc 758,45 lei
AA 108 Bolta din policarbonat transparent, 078Omm buc 4.388,18 lei
AA 109 Tub conexiune HDPE 078Omm buc 7.692,85 lei
AA 110 Inel vas/cupol din HDPE , 078Omm buc 783,08 lei
AA 111 Picior din otel dublu galvanizat 076mm, cu 4 rânduri de găuri buc 1.684,35 lei
AA 112 Picior din otel dublu galvanizat 076mm, cu 3 rânduri de găuri buc 1.748,38 lei
AA 113 Arc otel dublu galvanizat cu găuri 076mm buc 3.019,03 lei
AA 114 Grinda pt prindere plasa cablu torsadat din otel dublu galvanizat 076mm buc 1.846,88 lei
AA 115 Dopuri de umplere, M8 (25 buc.) set 75,85 lei
AA 116 Dopuri de umplere, M10 (10 buc) set 21,67 lei
AA 117 Placa pt. masa rotunda din HDPE 059cm buc 630,40 lei
AA 118 Placa pt. masuta ovala de joaca din HDPE, 80 x 120cm buc 2.324,60 lei
AA 119 Placa pt. bancheta curbata din HDPE, 140 x 20cm buc 1.920,75 lei
AA 120 Placa pt. scaun din HDPE 02Ocm buc 195,03 lei
AA 121 Picioare pt masuta de activitati din otel dublu galvanizat 076mm , H=125cm buc 819,84 lei
AA 122 Placa HDPE pt podea tractor, 120x100x1,7cm buc 3.591,68 lei
AA 123 Placa HDPE spate cu 2 geamuri si banca pt tractor, 100x88x1,5cm buc 3.581,92 lei
AA 124 Placa HDPE tip bord gri pt tractor, 90x25x20cm buc 1.922,72 lei
AA 125 Placa HDPE colt (banei si mesa gri) pt tractor, 37x31x1,5cm buc 990,64 lei
AA 126 Placa HDPE acoperiş tractor verde/negru, 110x74x1,5cm buc 3.552,64 lei
AA 127 Placa HDPE lateral verde pt tractor, 130x97x1,5cm buc 3.913,76 lei
AA 128 Placa HDPE capota si masca verzi tractor, 90x39x1,5cm buc 3.191,52 lei
AA 129 Set 4 placi HDPE tip roata tractor, 40x40x1,5cm buc 1.659,20 lei
AA 130 Ţeava pt element de ancorare, fixare tractor din otel dublu galvanizat 076mm , 30x15x15cm buc 1.000,40 lei
AA 131 Placa HDPE acoperita cu 3mm cauciuc pt podea, 87x70x1,5cm buc 2.010,56 lei
AA 132 Placa HDPE tip banca sau manşa pt elicopter, 87x40x2cm buc 1.302,96 lei
AA 133 Placa HDPE parte fata / parte spate elicopter, 100x97x3cm buc 2.654,72 lei
AA 134 Placa HDPE lateral cu fulger pt elicopter, 70x38x1,5cm buc 1.302,96 lei
AA 135 Placa HDPE pt suport galben spate elicopter, 75x10x1,5cm buc 448,96 lei
AA 136 Placa HDPE lateral galben pt elicopter, 70x40x1,5cm buc 688,08 lei
AA 137 Placa HDPE tip coada elicopter, 150x36x1,5cm buc 341,60 lei
AA 138 Placa HDPE rotund tip rotor elicopter, 60x40x3cm buc 732,00 lei
AA 139 Sistem placi din HDPE tip elice elicopter, 105x100x55cm buc 2.488,80 lei
AA 140 Placa pt. picior din HDPE negru , 45x33x1,5cm buc 878,40 lei
AA 141 Inel din HDPE 3/6, 44x5x1,5cm buc 287,92 lei
AA 142 Ţeava pt. talpa elicopter din otel dublu galvanizat, 120x10x1 Ocm buc 1.438,10 lei
AA 143 Ţeava pt. rotor elicopter din otel dublu galvanizat, 210x10x8cm buc 1.241,10 lei
AA 144 Set tuburi pt structura de rezistenta elicopter din otel dublu galvanizat, 160x10x8cm buc 2.038,95 lei
AA 145 Element de ancorare mare din metal pt fixare elicopter, 35x5x1 cm buc 389,08 lei
AA 146 Element de ancorare mic din metal pt fixare elicopter, 10x5x1 cm buc 32,51 lei
AA 147 Arc din ţeava de otel dublu galvanizat 076mm cu placa HDPE, 130x130cm buc 5.944,48 lei
AA 148 Elemente de joaca - tobogan drept HDPE tip caracatiţa, 220x45x45cm buc 6.156,25 lei
AA 149 Scara pt. toboganul tip caracatiţa din HDPE, 140x45x45cm buc 4.875,75 lei
AA 150 Placa din HDPE tip caracatiţa, 104x81 x1,5cm buc 2.541,30 lei
AA 151 Element de ancorare/fixare in beton pt tobogan si scara tip caracatiţa, 74x10x6cm buc 1.644,95 lei
AA 152 Ţeava pt banca si scaun din otel dublu galvanizat 045mm , H=100cm buc 453,10 lei
AA 153 Ţeava pt masuta ovala din otel dublu galvanizat 076mm , H=120cm buc 610,70 lei
AA 154 Platforma din lemn pt casuta de joaca sau veranda, 120x120cm buc 975,15 lei
AA 155 2 placi HDPE pt acoperişul căsuţei de joaca, 140x99,5x1,5cm buc 4.856,05 lei
AA 156 2 placi HDPE pt laterale casuta de joaca, 117x77,5x1,5cm buc 4.284,75 lei
AA 157 Placi triunghiulare din HDPE 120,5x137x1,5 + 2 placi HDPE tip băncuţe, 117x24x1,5cm buc 5.811,50 lei
AA 158 Placa laterala din HDPE si bancuta pt veranda casuta joaca, 117x67x1,5cm buc 4.787,10 lei
AA 159 Capac plastic protecţie ancora figurina buc 97,52 lei
AA 160 Set 3 elemente metalice de ancorare in beton, 65x18x4cm buc 1.615,40 lei
AA 161 Set 3 tălpi HDPE pt elemente de fixare ancora, 37x37x1,5cm buc 246,25 lei
AA 162 Sistem de 3 arcuri elicoidale din otel dublu galvanizat cu spira 018mm, H=50cm buc 9.682,55 lei
AA 163 Placa din HDPE acoperita cu 3mm de cauciuc, 68x68x2cm buc 925,90 lei
AA 164 Grinda din otel dublu galvanizat suport balansare, 100x63x28cm buc 1.955,23 lei
AA 165 Ansamblu format din lanţuri otel galvanizat si teaca polipropilena pt şezut leagan tip anvelopa, 147x10x3cm set 526,98 lei
AA 166 Ansamblu format din lanţuri otel galvanizat si teaca polipropilena pt şezut leagan, 142x0,5cm set 517,13 lei
AA 167 Scăunel din cauciuc pentru leagan copii 4-14 ani 445x240x45mm buc 768,30 lei
AA 168 Scăunel leagan tip anvelopa căptuşită, 56x56x18cm buc 955,45 lei
AA 169 Scăunel leagan tip cuib păsări, 01OOcm buc 8.441,45 lei
AA 170 Scăunel din cauciuc pentru leagan copii 1-3 ani 445x240x235mm buc 2.359,08 lei
AA 171 Scăunel leagan tip banda neagra, 65x15x5cm buc 837,25 lei
AA 172 Element de prindere (cupla mobila) leagan din otel dublu galvanizat, 20x10x1 Ocm buc 467,88 lei
AA 173 Grinda din otel dublu galvanizat pt cadru leagan buc 1.718,83 lei
AA 174 Grinda din otel dublu galvanizat cu 4 balamale buc 2.462,50 lei
AA 175 Picior din lemn cedru pentru structura leagănelor, 330x8x8cm buc 4.012,80 lei
AA 176 Picior pentru cadrul leagănelor, din otel dublu galvanizat 076mm, 280x8x8cm buc 583,10 lei
AA 177 Elemnete de ancorare posturi de cadru pentru leagan buc 3.567,20 lei
AA 178 Placi din HDPE pentru suport traversa leagan buc 3.057,60 lei
AA 179 Set armaturi metalice pentru leagan (2buc) set 1.822,80 lei
AA 180 Talpa metalica de susţinere pt tub buc 333,20 lei
AA 181 Talpa metalica de susţinere tub - 45°, 51x12x8cm buc 323,40 lei
AA 182 Talpa metalica de susţinere tub - 38°, 51x12x8cm buc 323,40 lei
AA 183 Ţeava HDPE drept 078Omm, L=35 cm buc 1.837,50 lei
AA 184 Ţeava HDPE drept 078Omm, L=59 cm buc 2.714,60 lei
AA 185 Ţeava HDPE drept 078Omm, L=106 cm buc 3.773,00 lei
AA 186 Ţeava HDPE secţiune T 078Omm, L=106 cm buc 4.429,60 lei
AA 187 Ţeava HDPE secţiune curbata 32°, 078Omm buc 2.180,50 lei
AA 188 Ţeava HDPE secţiune curbata 38°, 078Omm buc 2.180,50 lei
AA 189 Ţeava HDPE secţiune curbata 45°, 0780mm buc 2.224,60 lei
AA 190 Element de ieşire HDPE tobogan tub 078Omm, 100x95x60cm buc 4.802,00 lei
AA 191 Segment HDPE pentru nisipar, 125x30x16cm buc 1.014,30 lei
AA 192 Element de ancorare in sol pt îmbinare porţiuni nisipar, 60x12x3cm buc 431,20 lei
AA 193 Placa rotunda HDPE 02Ocm, pentru şezut nisipar buc 161,70 lei
AA 194 Platforma HDPE mica pentru 4 stâlpi, 68x68x8cm buc 2.268,70 lei
AA 195 Platforma HDPE pentru 4 stâlp, 130x68x8cm buc 5.110,70 lei
AA 196 Platforma HDPE pentru 5 stâlpi, 130x68x8cm buc 2.484,30 lei
AA 197 Placa laterala HDPE 75X90cm buc 1.048,60 lei
AA 198 Placa laterala HDPE albastra (de sus) pt complex joaca 150X90cm buc 1.891,40 lei
AA 199 Placa HDPE roşu pt conexiune tunel 078Omm, 115x95x2cm buc 2.038,40 lei
AA 200 Placa HDPE albastru cu gaura (de jos), 76x52x2cm buc 1.489,60 lei
AA 201 Placa HDPE lateral roşu pt complexul de joaca, 55x50x10cm buc 1.068,20 lei
AA 202 Grinda metalica pt scări si tobogan, 55x10x2cm buc 367,50 lei
AA 203 Scari cu trepte H=90cm si placi laterale din HDPE, 180x45x45cm buc 5.733,00 lei
AA 204 Placa HDPE albastru (de sus), 75x90x2cm buc 1.009,40 lei
AA 205 Picior lemn de cedru cu muchiile frezate, 9x9cm buc 2.195,20 lei
AA 206 Platforma HDPE acopertia cu 3mm cauciuc pt 4 stâlpi, 100x100x1,5cm buc 5.488,00 lei
AA 207 Panou HDPE fara găuri, 80x110x1,5cm buc 2.254,00 lei
AA 208 Panou HDPE intrare pt tobogan HDPE deschis buc 2.548,00 lei
AA 209 Panou HDPE albastru cu fereastra, 110x60x1 Ocm buc 1.881,60 lei
AA 210 Panou HDPE triunghiular, 120,5x137x1,5cm buc 3.890,60 lei
AA 211 Grinda din lemn de cedru buc 1.597,40 lei
AA 212 Element de catarat (plasa)din sfori de cablu torsadat învelit in polipropilena, 107x213cm buc 1.489,60 lei
AA 213 Element de catarat (plasa)orizontal din sfori de cablu torsadat învelit in polipropilna, 100x200cm buc 1.695,40 lei
AA 214 Element de catarat (plasa)oblic din sfori de cablu torsadat învelit in polipropilna buc 2.366,70 lei
AA 215 Cablu torsadat cu polipropilena pt scări cu 4 trepte, H=251cm buc 1.112,30 lei
AA 216 Cablu torsadat cu polipropilena pt scări cu 5 trepte, H=290cm buc 1.254,40 lei
AA 217 Cablu torsadat cu polipropilena oblica pt scări inclusiv 2x1 m de traversa buc 4.821,60 lei
AA 218 Set format din 2 corzi de catarare din cablu torsadat cu prize si 1 treapta HDPE, H=213cm buc 833,00 lei
AA 219 Placa HDPE tip bancheta pt cadru de catarat, 15X90cm buc 1.685,60 lei
AA 220 Placa HDPE tip masuta pt cadru de catarat si casuta de joaca, 74x48cm, H picior=49,5cm buc 1.631,70 lei
AA 221 Element de catarat (scara)din sfori de cablu torsadat învelit in polipropilena, 198x82x5cm buc 1.029,00 lei
AA 222 Bara fixa metalica coborâre pompieri, 260x5x5cm buc 2.812,60 lei
AA 223 Mana curenta HDPE gri, 110x15x5cm buc 494,90 lei
AA 224 Bara pentru sărituri din metal, 90x5x5cm buc 764,40 lei
AA 225 Elemente de joaca (tobogan drept) HDPE, 265x45x45cm buc 6.134,80 lei
AA 226 Element de ancorare din metal pt fixare in sol tobogan drept, 73x11x5cm buc 548,80 lei
AA 227 Panou HDPE de catarat pentru stâlp, 25x14x2cm buc 343,00 lei
AA 228 Mânere fixe din HDPE, 20x10x2cm buc 171,50 lei
AA 229 Bara din otel dublu galvanizat 032mm tip pompieri, L=270cm buc 3.822,00 lei
AA 230 Cablu vertical torsadat învelit in polipropilena, 66x2x3cm buc 225,40 lei
AA 231 Ansamblu arc din otel dublu galvanizat 076mm si placa HDPE prindere tobogan, L=120cm buc 6.928,60 lei
AA 232 Grinda otel dublu galvanizat 076mm, L=137cm buc 882,00 lei
AA 233 Grinda otel dublu galvanizat 076mm, L=270cm buc 1.195,60 lei
AA 234 Grinda otel dublu galvanizat 076mm, L=300cm buc 1.597,40 lei
AA 235 Grinda din otel dublu galvanizat 076mm, L=282cm buc 1.112,30 lei
AA 236 Placa HDPE tip zid de catarare, 115x108x2cm buc 2.675,40 lei
AA 237 Grinda de otel dublu galvanizat 076mm buc 1.342,60 lei
AA 238 Ansamblu arc elicoidal din otel cu spira 018mm, H=50cm si ancora metal fixare sol, 70x29x50cm buc 1.847,30 lei
AA 239 Ansamblu arc elicoidal dublu din otel cu spira 018mm,H=51cm si ancora metal fixare sol, 150x30x55,5cm buc 6.007,40 lei
AA 240 Ansamblu arc elicoidal din otel cu spira 018mm, H=33cm si ancora metal fixare sol, 70x29x50cm buc 1.842,40 lei
AA 241 Grinda metalica, 115x30x8cm buc 3.018,40 lei
AA 242 Grinda metalica tip floare, 90x90x8cm buc 3.469,20 lei
AA 243 Placa HDPE tip soare, 41x35x19cm buc 2.695,00 lei
AA 244 Grinda de balansare metalica cu placa HDPE acoperita cu 3mm de cauciuc, 13x250cm buc 2.254,00 lei
AA 245 Placa traversa HDPE acoperit cu 3mm cauciuc, 136x46x5cm buc 2.254,00 lei
AA 246 Element HDPE rotund, 43x43x22cm buc 1.430,80 lei
AA 247 Capac şaiba din HDPE, 025, H=24mm buc 2,65 lei
AA 248 Şaiba cu încuietoare HDPE, 04Omm buc 3,72 lei
AA 249 Set piuliţa cu capac HDPE, 3,5x3,5x3cm buc 5,68 lei
AA 250 Tub HDPE drept 078Omm, L=59cm cu fereastra 078Omm buc 4.165,00 lei
AA 251 Tub HDPE drept 078Omm, L=106cm - gri buc 3.773,00 lei
AA 252 Placa HDPE cu cuptor, 53x83x2cm buc 2.087,40 lei
AA 253 Placa HDPE cu fereastra rotunda, 53x78x2cm buc 1.523,90 lei
AA 254 Placa HDPE cu cifre, 80x55x2cm buc 2.303,36 lei
AA 255 Placa HDPE stanga cu hublou, 78x53x2cm buc 1.517,68 lei
AA 256 Placa HDPE dreapta decupat, 78x53x2cm buc 1.385,92 lei
AA 257 Placa HDPE stanga cu 2 hublouri, 78x115x2cm buc 2.732,80 lei
AA 258 Placa HDPE stanga decupat cu hublou, 80x53x2cm buc 1.268,80 lei
AA 259 Placa HDPE negru dreapta cu pompa de mana, 115x78x2cm buc 4.001,60 lei
AA 260 Funie cablu torsadat învelita in polipropilena pt catarg, 152x5x3cm set 3.191,52 lei
AA 261 Platforma HDPE pt prova, 130x120x2cm buc 2.762,08 lei
AA 262 Platforma HDPE ptturn, 130x130x2cm buc 3.806,40 lei
AA 263 Placa HDPE din stanga provei, 130x110x2cm buc 4.840,96 lei
AA 264 Element de catarat (scara din cablu torsadat învelit in polipropilena), 120x60x3cm buc 976,00 lei
AA 265 Disc diagrama HDPE , 50x40x2cm buc 502,64 lei
AA 266 Placa HDPE tip balustrada, 50x40x2cm buc 2.010,56 lei
AA 267 Placa HDPE din dreapta provei, 130x110x2cm buc 4.811,68 lei
AA 268 Placa HDPE cu sabie, 73x52x2cm buc 2.039,84 lei
AA 269 Drapel negru HDPE cu piraţi, 43x38x2cm buc 889,20 lei
AA 270 Placa HDPE cu cap figurina prova, 100x40x2cm buc 1.111,50 lei
AA 271 Placa HDPE cu craniu piraţi, 130x115x2cm buc 5.374,72 lei
AA 272 Luneta HDPE, 45x30x30cm buc 1.437,54 lei
AA 273 Sistem navigaţie HDPE pentru corabie, 10x20x7cm buc 296,40 lei
AA 274 Carma galbena HDPE, 60x60x20cm buc 968,24 lei
AA 275 Grinda metalica de siguranţa, 51x11x2cm buc 370,50 lei
AA 276 Grinda din otel dublu galvanizat 076mm pentru catarg, L=210cm buc 2.351,44 lei
AA 277 Grinda din otel dubiu galvanizat 076mm pentru fixare pe beton din stanga turnului, L=173cm buc 2.035,28 lei
AA 278 Grinda din otel dublu galvanizat 076mm pentru fixare pe beton (din dreapta turnului), L=173cm buc 1.971,06 lei
AA 279 Grinzi din otel dublu galvanizat mici 076mm pentru fixare pe beton, 76cm buc 904,02 lei
AA 280 Tubulatura HDPE pentru podeaua turnului buc 3.714,88 lei
AA 281 Tubulatura HDPE pentru podeaua provei buc 3.714,88 lei
AA 282 Grinda din otel dublu galvanizat 076mm, pentru prova, L=165cm buc 3.872,96 lei
AA 283 Element de catarat (scări pentru corabie) HDP, 170x40x45cm buc 4.999,28 lei
AA 284 Element de ancorare in beton pt tobogan si scări, 15x11x2cm buc 227,24 lei
AA 285 Placa HDPE albastru cu 3 ferestre, 115x100x2cm buc 3.892,72 lei
AA 286 Funie cablu torsadat învelita in polipropilena pt catarg, 152x5x3cm buc 2.867,81 lei
AA 287 Element de catarat (scara) din cablu torsadat învelit in polipropilena Coaster, 120x60x3cm buc 911,59 lei
AA 288 Placa HDPE albastra cu delfin, 79x52x2cm buc 1.793,61 lei
AA 289 Placa HDPE albastra cu soba, 80x53x2cm buc 3.508,38 lei
AA 290 Placa HDPE albastru dreapta cu pompa de mana, 115x78x2cm buc 2.453,90 lei
AA 291 Placa HDPE prova, 130x110x2cm buc 8.923,70 lei
AA 292 Placa HDPE albastru din stanga cu 2 hublouri, 115x78x2cm buc 4.907,79 lei
AA 293 Placa HDPE albastru cu cifre, 78x53x2cm buc 1.833,03 lei
AA 294 Placa HDPE albastru decupat, 78x53x2cm buc 2.803,75 lei
AA 295 Placa HDPE albastru cu cupola transparenta, 130x115x2cm buc 5.957,35 lei
AA 296 Placa HDPE albastra cu fereastra rotunda, 78x53x2cm buc 2.325,78 lei
AA 297 Mânere din HDPE si cablu torsadat învelit in polipropilena pt prova, 43x17x4cm buc 195,13 lei
AA 298 Placa HDPE tip şezut scăunel, 23x23x2cm buc 128,12 lei
AA 299 Placa din HDPE pentru picior scăunel, 100x20x19cm set 857,39 lei
AA 300 Placa HDPE tip masa 059Ommx2cm buc 502,61 lei
AA 301 Placa din HDPE pentru picior masa, 125x35x18cm buc 1.291,01 lei
AA 302 Placa din HDPE pentru banca curbata, 120x30x9cm buc 837,68 lei
AA 303 Placa HDPE tip masa curbata, 133x78x12cm buc 2.261,72 lei
AA 304 Placa HDPE tip stridie fara arc, 47x43x4cm buc 817,97 lei
AA 305 Placa HDPE tip aripa fara arc, 139x43x4cm buc 2.158,25 lei
AA 306 Placa HDPE tip masa activitati, 134x77x12cm buc 5.518,80 lei
AA 307 Placa HDPE tip balena fara arc, 81x39x50cm buc 2.749,55 lei
AA 308 Armatura metalica suport sa-panouri HDPE, 26x18x4cm buc 413,91 lei
AA 309 Arc elicoidal din otel cu spira 018mm, H=40cm buc 847,53 lei
AA 310 Bara metalica filetata M10 pt mâner HDPE buc 10,84 lei
AA 311 Bara metalica filetata cu ţeava alba 025mm buc 246,38 lei
AA 312 Panou HDPE pt arc, 73x9x2cm buc 54,20 lei
AA 313 Scăunel HDPE acoperit cu 3mm de cauciuc, 35x34x2cm buc 551,88 lei
AA 314 Element lung HDPE prindere cadru, 48x9x2cm buc 315,36 lei
AA 315 Placa HDPE tip calut (fata si spate), 65x48x2cm buc 1.044,63 lei
AA 316 Placa HDPE tip catar (fata si spate), 62x41 x2cm buc 1.010,14 lei
AA 317 Placa HDPE tip elefant (fata si spate), 35x34x2cm buc 1.010,14 lei
AA 318 Placa HDPE roşu pentru motocicleta (patre fata si spate), 50x33x2cm buc 325,22 lei
AA 319 Placa HDPE albastru pentru motocicleta (parte fata), 53x10x2cm buc 271,01 lei
AA 320 Roata HDPE 02Ocm, grosime 2cm buc 192,17 lei
AA 321 Scăunel HDPE acoperit cu 3mm de cauciuc buc 1.315,64 lei
AA 322 Piaca HDPE cap elefant roşu, 62x33x2cm buc 586,37 lei
AA 323 Placa HDPE tip corp elefant, 73x65x2cm buc 1.281,15 lei
AA 324 Placa HDPE tip sa, 34x17x2cm buc 315,36 lei
AA 325 Placa HDPE tip manz, 81x65x2cm buc 1.399,41 lei
AA 326 Placa HDPE tip fluture, 73x60x2cm buc 1.564,97 lei
AA 327 Grinda suport balansoare din aluminiu, 126x28x7cm buc 1.596,51 lei
AA 328 Placa HDPE tip elefant roşu, 65x38x2cm buc 827,82 lei
AA 329 Placa HDPE tip aripioara roşie, 44x21x2cm buc 399,13 lei
AA 330 Placa HDPE tip papagal, 75x60x2cm buc 987,00 lei
AA 331 Grinda suport balansoare din aluminiu, 198x29x12cm buc 2.536,59 lei
AA 332 Placa HDPE tip ponei, 81x65x2cm buc 1.144,92 lei
AA 333 Ansamblu complet suspensii pentru arc, 8x8x5cm buc 217,14 lei
AA 334 Scăunel HDPE acoperit cu 3mm de cauciuc, 70x44x2cm buc 761,96 lei
AA 335 Talpa susţinere HDPE pt picioare, 03Ommx9Omm set 227,01 lei
AA 336 Mâner HDPE, 02Ox9Ox9Omm buc 152,00 lei
AA 337 Element scurt prindere cadru HDPE, 30x7x4cm buc 130,28 lei
AA 338 Element de ancorare otel dublu galvanizat pt fixate stâlp hexagonal din lemn de cedru, 7,6x7,6x10cm buc 508,31 lei
AA 339 Element de ancorare otel dublu galvanizat pt fixare scara lemn de cedru canadian 0,45x0,4x6cm buc 207,27 lei
AA 340 Element de ancorare otel dublu galvanizat pt fixare panou HDPE, 6x1,5x6cm buc 478,70 lei
AA 341 Element de ancorare otel dublu galvanizat pt fixatre panou HDPE tip zid de catarare, 4,5x0,3x9cm buc 195,43 lei
AA 342 Picior hexagonal cu latura de 6cm din lemn de cedru, 11,9x10,3cm, H=88cm buc 717,55 lei
AA 343 Picior hexagonal cu latura de 6cm din lemn de cedru, 11,9x10,3cm, H=121,5cm buc 868,56 lei
AA 344 Picior hexagonal cu latura de 6cm din lemn de cedru, 11,9x10,3cm, H=170cm buc 1.065,96 lei
AA 345 Picior hexagonal cu latura de 6cm din lemn de cedru, 11,9x10,3cm, H=180cm buc 1.110,38 lei
AA 346 Picior hexagonal cu latura de 6cm din lemn de cedru, 11,9x10,3cm, H=210cm buc 1.233,75 lei
AA 347 Picior hexagonal cu latura de 6cm din lemn de cedru, 11,9x10,3cm, H=360cm buc 1.835,82 lei
AA 348 Platforma triunghiulara din lemn de cedru, 87x11,5x97,7cm buc 1.739,50 lei
AA 349 Placa gard lateral din lemn de cedru, 80x5x97,7cm buc 1.793,40 lei
AA 350 Placa laterala din lemn de cedru tip zid, 97,7x5x96cm buc 2.107,00 lei
AA 351 Placa din lemn de cedru canadian cu elemente bucătărie din HDPE, 97,7x36x96cm buc 4.625,60 lei
AA 352 Placa din lemn de cedru cu chiuveta din HDPE, 97,7x51 x96cm buc 3.831,80 lei
AA 353 Placa din lemn de cedru cu suport pt nisip din HDPE, 97,7x20,5x96cm buc 4.258,10 lei
AA 354 Placa din lemn de cedru cu trepte, 97,7x14,5x50cm buc 3.782,80 lei
AA 355 Telescop HDPE maro, 41x30,5x45cm buc 646,80 lei
AA 356 înveliş HDPE pt casuta de joaca, 206x163x95cm buc 6.668,90 lei
AA 357 înveliş HDPE verde pt casuta de joaca, 143x3x146cm buc 2.459,80 lei
AA 358 Placa HDPE tip acoperiş cu protecţie solara verde, 63x1,5x70cm buc 710,50 lei
AA 359 Placa HDPE cu protecţie solara pt acoperiş, 36x30x38cm buc 504,70 lei
AA 360 Placa HDPE cu protecţie solara pt stâlp lemn de cedru canadian, 36x30x38cm buc 485,10 lei
AA 361 Mânere HDPE fixe, 10,8x3x29,5cm buc 247,94 lei
AA 362 Grinda hexagonala cu latura de 6cm, din lemn de cedru, L=97,7cm buc 323,40 lei
AA 363 Casuta suspendata din lemn de cu acoperiş din panouri HDPE, 205,7x100x146cm buc 9.496,20 lei
AA 364 Placi laterale din HDPE de intrare pt tobogan drept, 46x1,5x24cm buc 764,40 lei
AA 365 Element de catarare (scara oblica) din sfori de cablu învelit in polipropilena cu 1 treapta HDPE, 72x1,6x120cm buc 399,84 lei
AA 366 Element de catarare (scara) din lemn de cedru, 40x9x120cm buc 1.445,50 lei
AA 367 Treapte scări din HDPE, 38x15x2cm buc 916,30 lei
AA 368 Placa HDPE tip cap elefant, 60x40x2cm buc 367,50 lei
AA 369 Placa HDPE tip spate elefant, 35x29x2cm buc 161,70 lei
AA 370 Pfaca traversa HDPE acoperit cu 3mm cauciuc, 32x28x12cm buc 485,10 lei
AA 371 Coltar tip banca pentru maşina de pompieri din HDPE , 26x26x4cm buc 127,40 lei
AA 372 Far rotativ pentru maşina de pompieri din HDPE , 44x20x21 cm buc 289,10 lei
AA 373 Roata pentru maşina de pompieri din HDPE 04Ocm, grosime 3cm buc 558,60 lei
AA 374 Bord cu volane din HDPE pentru maşina de pompieri, 100x65x1 Ocm buc 1.685,60 lei
AA 375 Panou compartimentare HDPE cu 2 ferestre pentru masinina de pompieri, 100x110x4cm buc 2.107,00 lei
AA 376 Bancheta HDPE, 100x23x4cm buc 421,40 lei
AA 377 Placa laterala HDPE pentru maşina de pompieri, 150x120x3cm buc 3.307,50 lei
AA 378 Panou parbriz HDPE pentru maşina de pompieri, 108x54x4cm buc 1.068,20 lei
AA 379 Grinda otel inoxidabil cu panou din HDPE pentru maşina de pompieri, 107x41x5cm buc 1.146,60 lei
AA 380 Plăcută număr pentru maşina de pompieri din HDPE , 100x9x2cm buc 243,75 lei
AA 381 Ansamblu culisare lanţ / bara leagan buc 263,25 lei
AA 382 Ansamblu culisare lanţ / scaun leagan buc 57,53 lei
AA 383 Stâlp de leagan buc 624,00 lei
AA 384 Bara din otel pentru leagan, transversala buc 1.199,25 lei
AA 385 Bara metalica pt. colt leagan buc 341,25 lei
AA 386 Capac pt stâlp de leagan buc 44,85 lei
AA 387 Element ancorare capac pt stâlp de leagan buc 15,60 lei
AA 388 Braţ de balansare cu 2 scaunele buc 5.216,25 lei
AA 389 Bucşa de prindere pt culisare braţ balansoar buc 57,53 lei
AA 390 Cadru fixare din otei dublu galvanizat pentru balansoar buc 2.418,00 lei
AA 391 Platforma triunghiulara lemn 60* buc 1.228,50 lei
AA 392 Platforma triunghiulara metal 60* buc 1.852,50 lei
AA 393 Platforma partata lemn 100x100cm buc 1.413,75 lei
AA 394 Platforma partata metal 100x100cm buc 838,50 lei
AA 395 Platforma laterala lemn 100x73cm buc 858,00 lei
AA 396 Platforma laterala metal 100x70cm buc 1.511,25 lei
AA 397 Ţeava metalica tip treapta buc 193,05 lei
AA 398 Platforma 67x67cm buc 638,63 lei
AA 399 Element de catarat {scara de acces) din metal buc 2.681,25 lei
AA 400 Galerie trecere (conexiune) buc 9.798,75 lei
AA 401 Mecanism de ridicare/coborare cu galeata joc nisip buc 1.784,25 lei
AA 402 Capac de stâlpi pt complex de joaca buc 22,43 lei
AA 403 Prize de catarare buc 117,00 lei
AA 404 Trapa pt basculare nisip buc 2.223,00 lei
AA 405 Ansamblu ancorare figurina arc de fundaţie buc 96,53 lei
AA 406 Protecţie din cauciuc pt fundaţii jucării pe arc buc 57,53 lei
AA 407 Panou lateral 70cm buc 784,88 lei
AA 408 Ţeava din metal pt tobogan buc 116,03 lei
AA 409 Panou albastru 38cm buc 560,63 lei
AA 410 Ţevi metalice pt carusel buc 2.047,50 lei
AA 411 Platforma carusel buc 2.447,25 lei
AA 412 Elemente de joaca - Rotativa carusel buc 1.111,50 lei
AA 413 Scara elicoidala din metal buc 4.241,25 lei
AA 414 Platforma de acces buc 1.560,00 lei
AA 415 Binoclu buc 1.131,00 lei
AA 416 Elemente de joaca - Jocuri logice buc 926,25 lei
AA 417 Elemente de joaca - Jocuri logice buc 4.202,25 lei
AA 418 Retea/plasa din lanţ pentru catarare buc 2.915,25 lei
AA 419 Panou tobogan buc 444,60 lei
AA 420 Element de fundaţie (staip) buc 180,38 lei
AA 421 Element de catarare - tub plasa lanţ buc 5.372,25 lei
AA 422 Elemente de joaca - aragaz buc 780,00 lei
AA 423 Elemente de joaca - balcon buc 472,88 lei
AA 424 Grinda lemn 100cm buc 453,38 lei
AA 425 Grinda lemn 140cm buc 541,13 lei
AA 426 Grinda lemn 200cm buc 697,13 lei
AA 427 Platforma exterioara cu balustrada (balcon) din metal buc 3.695,25 lei
AA 428 Platforma exterioara pe colt cu balustrada (balcon) din metal 100x90cm buc 4.116,45 lei
AA 429 Podeţ din metal cu mânere de susţinere si lanţ buc 14.517,75 lei
AA 430 Segmente laterale din lemn buc 1.920,75 lei
AA 431 Rond metalic buc 7.517,25 lei
AA 432 Element de catarare - scara lanţ cu o treapta buc 945,75 lei
AA 433 Retea/plasa din lanţ curbata buc 2.656,88 lei
AA 434 Mecanism de ridicare/coborare Uniplay buc 1.652,63 lei
AA 435 Pâlnie pt nisip buc 3.412,50 lei
AA 436 Ţeava metalica / treapta stâlp buc 219,38 lei
AA 437 Platforma exterioara cu balustrada (balcon) din metal cu podea buc 1.948,05 lei
AA 438 Element protecţie podele, din metal buc 263,25 lei
AA 439 Ansamblu acoperiş din patru elemente buc 1.706,25 lei
AA 440 Element de catarare (scara) cu trepte si balustrada buc 3.271,13 lei
AA 441 Podeţ din plasa lanţ buc 7.814,63 lei
AA 442 Podeţ cu bare metalice din plasa lanţ buc 6.283,88 lei
AA 443 Elemente de joaca - Tobogan plastic 195cm buc 3.516,83 lei
AA 444 Elemente de joaca - Tobogan plastic, L=240cm buc 4.065,75 lei
AA 445 Sita pt nisip buc 1.170,00 lei
AA 446 Retea/plasa din otel galvanizat pentru cos baschet cu diam de 400mm buc 201,52 lei
AA 447 Element (inel) pentru cos baschet din otel cu diam de 480mm buc 710,71 lei
AA 448 Stâlp din otel pentru cos bachet 2760x150mm buc 1.107,84 lei
AA 449 Panou baschet 690x450mm buc 644,85 lei
AA 450 Bancuta din otel galvanizat pt masa sah 900x240x15 mm buc 1.868,68 lei
AA 451 Placa masa sah 750x720x80 mm, poliester de înalta densitate, 0 30 mm buc 3.545,68 lei
AA 452 Suport antena pt. fileu tenis buc 71,76 lei
AA 453 Antena pt fileu tenis buc 57,51 lei
AA 454 Fileu din plasa de otel cu ochiuri de 3 mm pentru masa de tenis,1510x152 mm buc 2.647,22 lei
AA 455 Placa masa tenis din rasina metaminata de 8mm, dimensiuni 2740x1525mm buc 6.071,01 lei
AA 456 Placa masa tenis din fibra de sticla de 18mm, dimensiuni 2740x1525mm buc 1.828,38 lei
AA 457 Picior arcuit executat din ţeava de 100x50x3 mm buc 1.108,97 lei
AA 458 Picior arcuit executat din ţeava de 80x50x3mm buc 432,96 lei
AA 459 îmbinări orizontale (braţe patrate) pt cadru masa de tenis de 50x50x3mm din otel zincat buc 462,48 lei
AA 460 Tabla de sah din PE 40x40cm buc 66,91 lei
AA 461 Elemente de joc sah din PE, H=45cm buc 279,46 lei
AA 462 Retea/plasa pentru poarta metalica handbal 3x2m buc 372,94 lei
AA 463 Retea/plasa protecţie (10x5m) buc 1.244,76 lei
AA 464 Panou imitaţie de stanca cu prize de catarare, din beton armat cu fibra de sticla mp 1.161,12 lei
AA 465 Placa amortizoare de şocuri din cauciuc cu armatura metal 1500x1000x30mm buc 570,72 lei
AA 466 Placa amortizoare de şocuri din cauciuc cu armatura meta 1000x1000x30mm buc 378,84 lei
AA 467 Placa amortizoare de şocuri din cauciuc cu armatura metal 1000x500x30mm buc 188,93 lei
AA 468 Placa amortizoare de şocuri din cauciuc cu armatura meta 400x400x30mm buc 96,43 lei
AA 469 Placa amortizoare de şocuri din cauciuc cu armatura meta 400x400x20mm buc 86,59 lei
AA 470 Bordura amortizare şocuri, din cauciuc 40x160x500mm buc 73,80 lei
AA 471 Sipci 40x130x1800mm stejar sau tropical buc 167,62 lei
AA 472 Sipci 40x110x1800mm stejar sau tropical buc 157,76 lei
AA 473 Sipci 40x35x2000mm stejar sau tropical buc 68,03 lei
AA 474 Sipci stejar sau tropical buc 39,44 lei
AA 475 Picioare fonta 850x730mm buc 820,51 lei
AA 476 Picioare fonta 740x570mm buc 458,03 lei
AA 477 Picioare fonta H760xL540mm buc 182,23 lei
AA 478 Picioare otel H750xL600x560mm buc 201,93 lei
AA 479 Picioare otel H1000xL600mm buc 236,40 lei
AA 480 Recipient metalic basculant pt.cos gunoi 40 litri, dîam. 320mm, H460mm, grosime 2mm buc 386,00 lei
AA 481 Stâlp metalic pentru cuva gunoi, diametru 60mm, H1480mm buc 294,00 lei
AA 482 Autofiletante 6,3x62mm buc 1,17 lei
AA 483 Autofiletante 5,5x35mm buc 1,17 lei
AA 484 Holzsurub 5x50mm buc 0,10 lei
AA 485 Holzsurub 5x100mm buc 0,15 lei
AA 486 Holzsurub 5x120mm buc 0,17 lei
AA 487 Holzsurub 6x60 mm buc 0,11 lei
AA 488 Holzsurub 6x80 mm buc 0,12 lei
AA 489 Şurub cap torbant M10x180 buc 4,15 lei
AA 490 Şurub cap torbant M8x120 buc 1,17 lei
AA 491 Şurub cap torbant M8x100 buc 0,97 lei
AA 492 Şurub cap torbant M8x65 buc 0,69 lei
AA 493 Şurub cap torbant M8x50 buc 0,49 lei
AA 494 Şurub M6x40 buc 0,44 lei
AA 495 Şurub M6x80 buc 0,49 lei
AA 496 Piuliţa M6 buc 0,06 lei
AA 497 Şaiba M6 buc 0,04 lei
AA 498 Şurub M8x100 buc 0,49 lei
AA 499 Şurub M8x120 buc 0,63 lei
AA 500 Piuliţa M8 buc 0,14 lei
AA 501 Şaiba M8 buc 0,10 lei
AA 502 Şurub M10x120 buc 0,84 lei
AA 503 Piuliţa M10 buc 0,30 lei
AA 504 Şaiba M10 buc 0,20 lei
AA 505 Şurub M12x160 buc 1,43 lei
AA 506 Şurub M12x200 buc 1,58 lei
AA 507 Piuliţa M12 buc 0,15 lei
AA 508 Şaiba M12 buc 0,09 lei
AA 509 Şurub M16x180 buc 4,35 lei
AA 510 Piuliţa M16 buc 0,30 lei
AA 511 AA 512 Şaiba M16 buc 0,13 lei
Şurub M18x50 buc 3,75 lei
AA 513 Piuliţa M18 buc 0,49 lei
AA 514 Şaiba M18 buc 0,20 lei
AA 515 Conexpand 10x100mm buc 1,98 lei
AA 516 Conexpand 14x250mm buc 2,67 lei
AA 517 Conexpand 6,8,10,12,14171171 buc 12,84 lei
AA 518 Tija metal M12, L=1m buc 15,81 lei
AA 519 Tija metal M16 L=1m buc 21,74 lei
AA 520 Panou gard confecţie metalica 2000x700mm buc 347,78 lei
AA 521 Panou gard colorat din iemn 2000x1 OOOmm buc 580,94 lei
AA 522 Panou gard din lemn tip bancheta mi 86,94 lei
AA 523 Ţeava rectangulara 25x20mm ml 13,34 lei
AA 524 Ţeava rectangulara 30x20mm ml 16,30 lei
AA 525 Ţeava rectangulara 50x30mm ml 41,50 lei
AA 526 Ţeava rectangulara 80x40mm ml 106,70 lei
AA 527 Ţeava rectangulara 40x20mm ml 62,24 lei
AA 528 Electrod sudura 0 2,5 mm buc 0,40 lei
AA 529 Adeziv chimic buc 115,60 lei
AA 530 Capac HDPE pt mascare elemente de prindere buc 2,67 lei
AA 531 Şaiba HDPE cu încuietoare buc 3,75 lei
AA 532 Piuliţa cu capac HDPE buc 5,73 lei
AA 533 Şurub M10x45mm BB VFZ buc 2,37 lei
AA 534 Şurub M10x1 OOmm BB VFZ buc 4,84 lei
AA 535 Şurub M10x20mm MB VFZ 8.8 buc 2,07 lei
AA 536 Şurub M10x30mm MB VFZ 8.8 buc 2,07 lei
AA 537 Şurub M10x70mm MB VFZ 8.8 buc 3,95 lei
AA 538 Şurub M10x120mm MB VFZ 8.8 buc 6,42 lei
AA 539 Şurub M6x12 BH-Torx buc 1,78 lei
AA 540 Şurub cu încuietoare M8x35mm. US A2 buc 2,37 lei
AA 541 Stâlp cu flansa din otel galvanizat, H=1000-1500mm, 0min=1OOmm pt aparat fitness buc 3.228,00 lei
AA 542 Stâlp cu flansa din otel galvanizat, H=1500-1800mm, 0min=1OOmm pt aparat fitness buc 3.936,00 lei
AA 543 Sistem de ancorare pentru aparat de fitness: ancora metalica, 60 cm adâncime buc 1.138,80 lei
AA 544 Capace din polietilena pentru aparat de fitness set 1.320,00 lei
AA 545 Capac protecţie flansa din polietilena pentru aparat de fitness buc 130,80 lei
AA 546 Mâner din otel galvanizat pentru aparat de fitness buc 1.020,00 lei
AA 547 Element mobil din otel galvanizat pentru balansare stanga-dreapta pentru aparat de fitness buc 2.046,00 lei
AA 548 Element mobil din otel galvanizat pentru balansare inainte-inapoi pentru aparat de fitness buc 2.988,00 lei
AA 549 Element mobil din otel galvanizat pentru tracţiuni pentru aparat de fitness buc 3.498,00 lei
AA 550 Element mobil curbat din otel galvanizat pentru membre inferioare prin împingere pedale inainte-inapoi pentru aparat de fitness buc 2.622,00 lei
AA 551 Set 2 suporturi pentru picioare din otel sau polietilena pentru aparat de fitness set 1.138,80 lei
AA 552 Şezut din otel sau polietilena pentru aparat de fitness buc 694,80 lei
AA 553 Spatar din otel sau polietilena pentru aparat de fitness buc 694,80 lei
AA 554 Element mobil din otel galvanizat pentru ridicare membre inferioare sus- jos pentru aparat de fitness buc 3.294,00 lei
AA 555 Element mobil din otel sau polietilena pt rotatie stanga-dreapta pt aparat de fitness buc 1.398,00 lei
AA 556 Şezut din otel sau polietilena pentru bicicleta pentru aparat de fitness buc 1.092,00 lei
AA 557 Set 2 pedale din otel sau polietilena pentru bicicleta pentru aparat de fitness set 2.124,00 lei
AA 558 Set 2 pedale din otel sau polietilena pentru stepper pentru aparat de fitness set 4.734,00 lei
AA 559 Set 4 discuri din otel sau polietilena pentru aparat de fitness set 2.748,00 lei
AA 560 Set 2 braţe din otel galvanizat pentru discuri pentru aparat de fitness set 6.210,00 lei
AA 561 Element mobil pentru membre inferioare (departare-apropiere) pentru aparat de fitness buc 3.834,00 lei
AA 562 Set 2 rulmenţi pentru aparat de fitness set 225,60 lei
AA 563 Set 2 discuri mari din otel galvanizat pentru aparat de fitness set 1.680,00 lei
AA 564 Protecţie din PP pentru mânerele aparatului de fitness buc 20,40 lei
1 Nivelarea terenului cu sapa si grebla mp 1,40 lei
2 Imprastiere pamant vegetal de umplutura mp 1,58 lei
3 Trasarea aleilor drepte mp 0,58 lei
4 Trasarea aleilor sinuoase mp 2,19 lei
5 Pichetarea terenului în vederea plantarii 100buc 8,13 lei
6 vruiiciaica lauaiciui ue nun l.u ucsbii 100buc 4,50 lei
7 Taxa speciala de mediu conform OUG.196/2005 tona 80,00 lei
8 Amenajare teren cu panza antiburuieni mp 8,64 lei
9 Demontarea steagurilor buc 14,94 lei
10 Montat steag tip flamura inclusiv materialul, dim. 4,00m x 1,50m buc 310,25 lei
11 Montat steag inclusiv steagul dim: 3,50m x 5,25m buc 159,72 lei
12 Montat steag inclusiv steagul dim:2,10m x 3,50m buc 91,90 lei
13 Montat steag inclusiv steagul dim: 1,40m x 2,1 Om buc 47,66 lei
14 Demontarea panourilor avertizoare buc 5,06 lei
15 înlocuirea panoului de plasă bordurată recuperata (h = 900 mm) ml 46,30 lei
16 înlocuirea panoului de plasă bordurată recuperata (h = 450 mm) ml 39,30 lei
17 înlocuirea panoului de plasă bordurată recuperata (900 mm < h < 2.000 mm) mp 60,55 lei
18 Demontarea boiarzilordin beton buc 25,51 lei
19 Execuţia pardoselilor antitraumă (tartan) din plăci mp 381,90 lei
20 Repararea gardului de protecţie STM, în zona terenurilor de sport sau altor terenuri mp 266,48 lei
21 Demontarea gardului de protecţie STM, în zona terenurilor de sport sau altor terenuri mp 41,86 lei
22 utsniuindrda“piastîi um impieuiuia ue'siuaia, in zona ierenuniorae sport mp 1,35 lei
23 Demontarea plasei din împletitură de sârmă, în zona terenurilor de sport mp 7,50 lei
24 Ridicarea jardinierelor buc 30,04 lei
25 Demontat indicator de parcare (stâlp si indicator) buc 21,80 lei
26 Demontat limitatoare de viteza ml 2,00 lei
27 Reparare covor elastic de cauciuc pentru teren sport mp 276,69 lei
28 Demontare covor elastic de cauciuc pentru teren sport mp 4,50 lei
29 Reparare covor elastic de cauciuc pentru loc de joaca mp 295,17 lei
30 Demontare covor elastic de cauciuc pentru loc de joaca mp 4,50 lei
31 Demontare pardoseala antitrauma mp 4,95 lei
32 Reparare piste elastice din cauciuc, pentru biciclete mp 398,94 lei
33 Montat pardoseala cauciuc prefabricat 13 mm mp 575,30 lei
34 Montat pardoseala modulara terenuri sport mp 373,57 lei
35 întreţinere terenuri cu nisip cuartos, spalat, uscat tona 552,88 lei
36 întreţinere terenuri cu granule SBR, 1-4 mm tona 2.839,13 lei
37 întreţinere terenuri cu granule EPDM 0,5-2 mm tona 19.561,50 lei
38 Spalat suprafeţe teren sport tartan, modulare mp 11,95 lei
39 Aspirat / periat gazon sintetic mp 19,02 lei
40 Demontat elemente metalice kg 2,06 lei
41 Montat panou baschet fara procurare material buc 108,82 lei
42 Demontarea panoului de baschet buc 32,65 lei
43 Montat sistem baschet cu panou acrilic glass buc 12.714,58 lei
44 Montat scaun arbitru volei buc 6.290,92 lei
45 Montat plasa de polietilena mp 17,93 lei
46 Montat plasa de polipropilena mp 32,87 lei
47 Montat porţi fotbal recuperate buc 89,60 lei
48 Montat poarta de minifotbal de aluminiu buc 5.067,56 lei
49 Montat poarta de fotbal de aluminiu buc 6.146,04 lei
50 Demontarea porţilor de fotbal cu plasa buc 21,76 lei
51 Demontarea porţilor de handbal buc 21,76 lei
52 Montat poarta handbal recuperata buc 89,60 lei
53 Demontare fileu tenis de câmp si stâlpi buc 43,53 lei
54 Montat fileu tenis de câmp si stâlpi recuperat buc 162,14 lei
55 Demontare fileu volei si stâlpi buc 87,06 lei
56 Montat fileu tenis si stâlpi recuperat buc 162,14 lei
57 Demontat gard din panouri plastifiate (diverse culori) mp 24,81 lei
58 Demontat invelitoare din şindrila bituminoasa, pe astereala mp 6,15 lei
59 Montat cos de gunoi basculant recuperat buc 70,85 lei
60 Demontat plase protecţie terenuri sport mp 1,09 lei
61 Desfacere împrejmuire terenuri sport mp 35,27 lei
62 Demontat banchete buc 11,98 lei
63 Montat tribuna prefabricata 30 locuri buc 38.634,94 lei
64 Montat tribuna prefabricata 30 locuri fara procurare material buc 1.839,76 lei
65 Montat scaune plastic cu spatar la tribune buc 134,49 lei
66 Montat scaune plastic cu spatar scurt la tribune buc 97,13 lei
67 Montat structura metalica zincata pentru un scaun buc 1.494,28 lei
68 Executat tencuiala decorativa mp 84,68 lei
69 Strat de spărtură de marmura kg 2,35 lei
70 Demontat gard decorativ mp 4,24 lei
71 Demontat panou gard de fier forjat mp 4,89 lei
72 Montat gard decorativ - fara procurare gard mp 16,02 lei
73 Montat panou gard de fier forjat - fara procurare gard mp 12,84 lei
74 Demontat rastel biciclete buc 36,58 lei
75 Montat rastel biciclete recuperat buc 36,58 lei
76 Montat element arhitectonic recuperat buc 110,16 lei
77 Demontare elemente arhitectonice din piatra naturala buc 44,06 lei
78 Demontare dale din piatra compozita din roci calcaroase mp 15,60 lei
79 Montat dale din piatra compozita recuperate / sau fara procurare dale mp 69,74 lei
80 Placare elemente construcţii cu placi de granit - fara procurare material mp 69,74 lei
81 Placare elemente construcţii cu placi de andezit - fara procurare material mp 69,74 lei
82 Placare elemente construcţii cu placi de travertin - fara procurare material mp 71,63 lei
83 Placare elemente construcţii cu placi de marmura - fara procurare material mp 71,63 lei
84 Demontat bolarzi din granit buc 25,16 lei
85 Montat bolarzi de granit recuperaţi buc 61,70 lei
86 Repararea elementelor metalice (balustrade metalice, suporţi steag, elemente metalice mobilier urban, mână curentă, etc.) kg 3,45 lei
87 Rebetonat indicator de parcare buc 13,30 lei
88 Forat puţuri ml 480,00 lei
89 Demontat pompa submersibila buc 37,73 lei
90 Montat ghirlande luminoase de sărbători pentru brazi ml 155,00 lei
91 Montat ghirlande luminoase de sărbători fara procurare material ml 16,45 lei
92 Demontat ghirlande luminoase de sărbători ml 12,49 lei
93 Montat ghirlande luminoase de sărbători stradale h=10-20 cm ml 1.715,18 lei
94 Montat ghirlande luminoase de sărbători stradale h=20-40 cm ml 3.290,02 lei
95 Montat ghirlande luminoase de sărbători stradale h=40-60 cm ml 4.486,39 lei
96 Montat ghirlande luminoase de sărbători stradale h=60-80 cm ml 5.483,36 lei
97 Montat ornamente cu led - figurine 1,00 - 1,50m buc 2.409,75 lei
98 Montat ornamente cu led - figurine 1,50 - 2,00 m buc 3.685,50 lei
99 Montat ornamente cu ied - figurine 2,00 - 3,00m buc 4.536,00 lei
100 Montat ornamente de sărbători buc 31,56 lei
101 Montat ornamente de sărbători fara procurare material buc 10,70 lei
102 Executat si montat confecţie inox kg 74,15 lei
103 Executat si montat confecţie fier forjat kg 70,75 lei
104 Confectionat/montat mobilier din lemn de fag mc 3.894,39 lei
105 Confectionat/montat mobilier din lemn de stejar mc 4.886,64 lei
106 Confectionat/montat mobilier din lemn stratificat mc 9.351,76 lei
107 Confectionat/montat mobilier din lemn de brad mc 2.530,04 lei
108 Executat vopsitorii speciale confecţii lemn mp 85,14 lei
109 Montat gresie portelanata/antiderapanta mp 161,60 lei
110 Montat placaj vertical gresie/faianta mp 177,75 lei
111 Montat gard din otel zincat la cald H=1700 - 1980mm, stâlpi incluşi ml 418,30 lei
112 Montat poarta si stâlpi din otel zincat la cald , L=1,00m; 1,20m buc 4.654,78 lei
113 Montat gard din tabla forata cu laser otel zincat la cald , acoperit cu pulberi, H=396mm, ml 412,88 lei
114 Montat gard din tabla traforata, din otel zincat si vopsit cu pulberi diverse inaltimi, L=1420mm mp 1.774,68 lei
115 Montat gard din otel zincat si vopsit cu pulberi L=1920mm, 2060mm mp 1.077,86 lei
116 Reparat confecţie prin sudura si vopsire la gard metalic mp 64,97 lei
117 Vopsitorii bazine mp 69,80 lei
118 Reparaţii fisuri, degradări structuri din beton armat divers colorat mp 195,62 lei
119 Refacere hidroizolatii mp 81,25 lei
120 Refacere alei si alte suprafeţe aferente spatiilor verzi din pavaj model klinker mp 340,20 lei
121 Refacere alei si alte suprafeţe aferente spatiilor verzi din piatra cubica 10 cm mp 460,69 lei
122 Refacere alei si alte suprafeţe aferente spatiilor verzi din piatra cubica 5cm mp 453,60 lei
123 Catarg metalic cu steag - ancorat / cu fundaţie din beton armat (montaj inclus) ml 1.598,79 lei
124 Montare tasnitoare apa fara procurare material buc 182,86 lei
125 Demontare tasnitoare apa buc 60,95 lei
126 Montat tasnitoare apa din otel galvanizat buc 738,62 lei
127 Montat gard metalic din bare verticale rotunjite Ia capete dispuse alternativ cu bare verticale drepte, h= 1,10m ml 252,67 lei
128 Montat gard metalic din bare verticale rotunjite la capete dispuse alternativ cu bare verticale drepte, h= 1,30m ml 276,11 lei
129 Montat gard metalic din bare verticale rotunjite la capete dispuse alternativ cu bare verticale drepte, h= 1,50m mi 315,18 lei
130 Amenajare teren cu alei si alte suprafeţe din piatra cubica pe un strat de sapa mp 457,85 lei
131 Amenajare teren cu alei si alte suprafeţe din piatra cubica pe un strat de nisip mp 277,12 lei
132 Amenajare teren cu alei si alte suprafeţe cu pavaj model klinker pe un strat de sapa mp 379,89 lei
133 Amenajare teren cu alei si alte suprafeţe cu pavaj model klinker pe un strat de nisip mp 361,46 lei
134 îmbrăcăminte model profil armat cu fibra de sticla pentru diverse elemente din beton cu forme regulate divers colorate, grosime 3 mm (montaj inclus) termoplastica ml 179,30 lei
135 Strat suport sapa mc 597,11 lei
136 Montat banca tematica cu elemente supradimensionate buc 13.729,22 lei
137 Montat structura metalica element supradimensionai ornamental L=600cm, l=600cm, H=300cm buc 16.079,32 lei
138 Montat structura metalica susţinere îmbrăcăminte element supradimensionai ornamental L=600cm, l=600cm buc 14.254,47 lei
139 Montat îmbrăcăminte din placi de rasina dura, element supradimensionai ornamental L=600cm, l=600cm buc 15.313,39 lei
140 Montat jardiniera tip palme supradimensionate 200x180x150; elemente ornamentale H=1,00-1,50m buc 16.119,60 lei
141 Montat forme ornamentale supradimensionate , dimensiuni 180 x 180 x 450cm buc 34.542,00 lei
142 Montat forme ornamentale supradimensionate , dimensiuni 300/250 x 300/250 x 350/250cm buc 29.936,40 lei
143 Montat forme ornamentale supradimensionate, dimensiuni 400/300/200 x 230/400/200 x 50/100/250cm buc 17.501,28 lei
144 Montat forme ornamentale supradimensionate, dimensiuni 300/250 x 150/250 x250/250cm buc 23.028,00 lei
145 Montat cişmea din piatra H=73/75 cm, diferite culori buc 1.686,51 lei
146 Montat cişmea din piatra H=73/75 cm, culoare bordeaux buc 1.958,53 lei
147 Montat cişmea din piatra H=85/100/105 cm, diferite culori buc 2.720,18 lei
148 Montat cişmea din piatra H=112/148 cm, diferite culori buc 3.264,22 lei
149 Montat cişmea din piatra H=100/103 cm, baza 70x 65 diferite culori buc 3.808,26 lei
150 Montat cişmea din piatra H=110cm, baza 76x73 diferite culori buc 4.841,92 lei
151 Montat jardiniera piatra naturala secţiune patrata buc 1.686,51 lei
152 Montat jardiniera piatra naturala secţiune dreptunghiulara buc 2.828,99 lei
153 Montat jardiniera piatra naturala secţiune rotunda buc 1.414,49 lei
154 Montat banca piatra naturala buc 5.331,56 lei
155 Montat structura de rezistenta - metalica casuta tip 1, L=3 m, l=2 m, 1-1=2,10 m buc 12.600,92 lei
156 Montat Invelitoare - acoperiş casuta tip 1, L=3 m, [=2 m, H=2,10 m, din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan,pictat manual in diferite game cromatice buc 9.948,10 lei
157 Montat pereţi exteriori din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice, casuta tip 1, L=3 m, l=2 m, H=2,10m buc 10.611,30 lei
159 Montat structura de rezistenta - metalica casuta tip 1, L=3 m, 1=1,5 m, H=2,10m buc 10.954,42 lei
160 Montat Invelitoare - acoperiş casuta tip 1,L=3 m, 1=1,5 m, H=2,10 m, din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game cromatice buc 9.303,54 lei
161 Montat pereţi exteriori din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice casuta tip 1, L=3 m, 1=1,5 m, H=2,10 m buc 10.599,56 lei
163 Montat structura de rezistenta - metalica casuta tip 1, L=2 m, 1=1,5 m, H=2,10 m buc 11.017,88 lei
164 Montat Invelitoare - acoperiş casuta tip 1, L=2 m, 1=1,5 m, H=2,10 m din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan,pictat manual in diferite game comatice buc 6.090,45 lei
165 Montat pereţi exteriori ain placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan,pictat manual in diferite game comatice casuta tip 1, L=2 m, 1=1,5 m, H=2,10m buc 9.143,59 lei
167 Montat structura de rezistenta - metalica casuta tip 3 fara prelata L=3m; l=2m; H=2,10 m, fara prelata buc 14.171,43 lei
168 Montat Invelitoare - acoperiş casuta tip 3 fara prelata L=3m; l=2m; H=2,10 m, din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice, fara prelata buc 11.788,13 lei
169 Montat pereţi exteriori casuta din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice tip 3 fara prelata L=3m; l=2m; H=2,10 m. fara prelata buc 13.188,04 lei
171 Montat structura de rezistenta - metalica casuta tip 3 fara prelata L=3m; 1=1,50 m; H=2,10m buc 13.264,13 lei
172 Montat invelitoare - acoperiş casuta tip 3 fara prelata L=3m; 1=1,50 m; H=2,10 m din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game cromatice buc 10.427,08 lei
173 Montat pereţi exteriori casuta din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice tip 3 fara prelata L=3m; 1=1,50 m; H=2,10m buc 13.153,59 lei
175 Montat structura de rezistenta - metalica casuta tip 3 cu prelata L=3m; l=2m; H=2,10 m buc 14.635,12 lei
176 Montat invelitoare - acoperiş casuta tip 3 cu prelata L=3m; l=2m; H=2,10 m din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan,pictat manual in diferite game comatice buc 11.964,24 lei
177 Montat pereţi exteriori din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan,pictat manual in diferite game comatice casuta tip 3 cu prelata L=3m; l=2m; H=2,10 m buc 13.929,91 lei
179 Montat structura de rezistenta casuta - metalica tip 3 fara prelata L=3m; 1=2,0 m; H=2,10m buc 10.657,36 lei
180 Montat invelitoare - acoperiş casuta tip 3 fara prelata L=3m; 1=2,0 m; H=2,10 m din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game cromatice buc 8.561,81 lei
181 Montat pereţi exteriori din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice casuta tip 3 fara prelata L=3m; l=2,0 m; H=2,10 m buc 10.717,23 lei
183 Montat structura de rezistenta - metalica casuta tip 3 fara prelata L=3 m; 1=1,5 m; H=2,10 m buc 9.948,10 lei
184 Montat invelitoare - acoperiş casuta tip 3 fara prelata L=3 m; 1=1,5m; H=2,10 m din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game cromatice buc 8.345,35 lei
185 Montat pereţi exteriori din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice casuta tip 3 fara prelata L=3 m; 1=1,5 m; H=2,10 m buc 9.340,16 lei
187 Montat structura de rezistenta - metalica casuta tip 3 fara prelata L=2 m; 1=1,5 m; H=2,10 m buc 8.313,11 lei
188 Montat invelitoare - acoperiş casuta tip 3 fara prelata L=2 m; 1=1,5m; H=2,10 m din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice buc 6.931,43 lei
189 Montat pereţi exteriori din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game cromatice casuta tip 3 fara prelata L=2 m; 1=1,5 m; H=2,10 m buc 7.783,46 lei
190 Montat structura de rezistenta- metalica casuta tip 4, dim.3,0 x 2,0 x 2,10m buc 14.143,86 lei
191 Montat invelitoare - acoperiş casuta tip 4 dim.3,0 x 2,0 x 2,10m din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game cromatice buc 12.235,28 lei
192 Montat pereţi exteriori casuta din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice tip 4. dim.3,0 x 2,0 x 2,10m buc 12.811,38 lei
194 Montat structura de rezistenta- metalica casuta tip 4, dim.3,0 x 1,5 x 2,1 Om cu prelata buc 13.558,89 lei
195 Montat invelitoare - acoperiş casuta tip 4 dim.3,0 x1,50 x 2,10m din placaj, polistiren sculptat manual sî poliuretan, pictat manual in diferite game comatice, cu prelata buc 11.105,02 lei
196 Montat pereţi exteriori casuta din placaj, polistiren sculptat manual si poliuretan, pictat manual in diferite game comatice tip 4. dim.3,0 x 1,50 x2,10m, cu prelata buc 12.180,89 lei
198 Taraba tip 1- confecţionat din lemn masiv, acoperit cu ciment acrilat, pictat manual in diferite game cromatice, L=2 m; l=2 m; H=2 m buc 8.059,80 lei
199 Taraba tip 1, confecţionat din lemn masiv, acoperit cu ciment acrilat, pictat manual in diferite game cromatice, L=2 m; 1=1,5 m; H=2 m buc 6.908,40 lei
200 Taraba tip 2, confecţionat din lemn masiv, acoperit cu ciment acrilat, pictat manual in diferite game cromatice, L=2 m; 1=1 m; H=2 m buc 6.217,56 lei
201 Taraba tip 2 , confecţionat din lemn masiv, acoperit cu ciment acrilat, pictat manual in diferite game cromatice, L=1,8 m; l=0,8 m; H=2 m buc 5.526,72 lei
202 Proiectare estetica (design) mp 29,92 lei
203 Element scenografic H=2,50/1,20 m, diam max =1,50/1,20m m, sculptura manuala in polistiren, acoperit cu poliuretan rigid si pictat manual in culori poliretanice rezistente UV., sisteme de prindere pentru fundaţii din beton si suprastructura metalica mp 5.757,00 lei
204 Element scenografic H=1,80m, diam max =1,50 m, sculptura manuala in polistiren, acoperit cu poliuretan rigid si pictat manual in culori poliretanice rezistente UV., sisteme de prindere pentru fundaţii din beton si tulpina flori metalica metalica mp 2.625,19 lei
205 Executat elemente decorative tematice si de design, dim.2,0-6,0m, formate din 4/8/12 buc piese componente, servicii de proiectare buc piesa componenta 5.243,82 lei
206 Executat elemente decorative tematice si de design, dim.2,0-6,0m , formate din 4/8/12 buc piese componente, servicii de design, buc piesa componenta 4.806,83 lei
207 Executat elemente decorative tematice si de design, dim.2,0-6,0m .formate din 4/8/12 buc piese componente, servicii de producţie buc piesa componenta 9.176,68 lei
208 Executat elemente decorative tematice si de design, dim.2,0-6,Om .formate din 4/8/12 buc piese componente, servicii de montaj buc piesa componenta 2.621,91 lei
209 Executat elemente de butaforie/distractive, dim.16-300 mp , servicii de proiectare mp 1.350,59 lei
210 Executat elemente de butaforie/distractive , dim.16-300 mp , servicii de design, mp 1.188,52 lei
211 Executat elemente de butaforie/distractive , dim.16-300 mp , servicii de producţie mp 2.431,07 lei
212 Executat elemente de butaforie/distractive, dim.16-300 mp, servicii de montaj mp 432,19 lei
213 Executat elemente de construcţii urbane decorative, dim.10-100 mp , servicii de proiectare mp 4.687,35 lei
214 Executat elemente de construcţii urbane decorative , dim.10-100 mp , servicii de design, mp 4.124,87 lei
215 Executat elemente de construcţii urbane decorative, dim.10-100 mp , servicii de producţie mp 8.437,23 lei
216 Executat elemente de construcţii urbane decorative , dim.10-100 mp , servicii de montaj mp 1.499,95 lei
217 Executat elemente decorative, de recreere , dim,10-90 mp, servicii de proiectare mp 7.261,88 lei
218 Executat elemente decorative, de recreere, dim.10-90 mp .servicii de design, mp 6.390,45 lei
219 Executat elemente decorative, de recreere, dim.10-90 mp. servicii de producţie mp 13.071,38 lei
220 Executat elemente decorative, de recreere, dim.10-90 mp , servicii de montaj mp 2.323,80 lei
221 Montat plasa rabitz mp 5,80 lei
222 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate- AUTOVIDANJE (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 389,81 lei
223 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje special izate-pompa pentru hidrocuratare (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 519,75 lei
224 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate- autocisterna 6 mc (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 155,93 lei
225 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate- autocisterna 10 mc (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 207,90 lei
226 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate- autocisterna cu jet (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 285,86 lei
227 Prestarea de servicii\operatîuni ce necesita utilaje speciaiizate- autocisterna cu karcher (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 620,00 lei
228 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate- autogunoiera (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 200,00 lei
229 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate- autospeciala PRB (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 153,56 lei
230 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate- incarcator tip MANITOU (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 141,75 lei
231 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate- tip autotrailer (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 472,50 lei
232 Prestarea de servicii\operatiuni ce necesita utilaje specializate macara 10 tone (altele decât cele incluse in operaţiile care fac obiectul caietului de sarcini) ora 121,45 lei
233 Montat banca de granit reconstituit, fara spatar, dim. 2200x605x450mm buc 3.175,13 lei
234 Montat banca de marmura reconstituita, fara spatar, dim. 2200x605x450mm buc 3.441,17 lei
235 Montat banca de granit reconstituit, fara spatar, dim. 2140x 2275x 740mm buc 8.306,50 lei
236 Montat banca din inox, cu spatar, fara mânere, dim. 2000x814x590 buc 4.283,66 lei
237 Montat banca din inox, fara spatar, fara mânere, dim. 2000x458x584mm buc 3.425,93 lei
238 Montat banca din inox, cu spatar, fara mânere, dim. 3000x814x590 buc 4.223,47 lei
239 Montat banca din inox, fara spatar, fara mânere, dim. 3000x458x584mm buc 3.571,39 lei
240 Montat banca din otel vopsit, cu spatar, fara mânere, dim. 2000x814x590 buc 3.190,18 lei
241 Mânere din aluminiu pentru banei buc 262,52 lei
242 Montat banca din otel perforat si mânere din aluminiu dim.1953x797x688cm buc 3.255,38 lei
243 Montat banca cu spatar si şezut din lemn , suporţi din otel, mânere din aluminiu, dim.1953x797x688cm buc 3.651,65 lei
244 Montat banca cu spatar din otel perforat si şezut din lemn , suporţi din otel, mânere din aluminiu, dim.1953x797x688cm buc 3.992,74 lei
245 Montat litere dim. 900x597x250: A,C,H,K,N,U,Z, buc 2.197,69 lei
246 Montat litere dim. 900x450x250: B,G,M,0,Q,R,S,W,X,&,0, buc 2.575,94 lei
247 Montat litere dim. 900x450x250: F,J,P,T,V,Y buc 1.768,55 lei
248 Montat litere dim. 900x200x250:1,L, buc 1.436,95 lei
249 Montat cifre dim.900x275x250mm: 1,7 buc 1.436,95 lei
250 Montat cifre dim.900x450x250mm: 2,3,4 buc 2.113,97 lei
251 Montat cifre dim.900x450x250mm: 5,6,8,9 buc 2.477,81 lei
252 Montat panou gard tabla vops 1400x1420mm mp 922,44 lei
253 Montat stâlp pt gard din panouri dim.1430x 150x150mm buc 118,15 lei
254 Montat cos din otel vopsit cu picior H=1034mm, recipient h=735mm, d=372mm buc 2.154,60 lei
255 Montat cos din otel vopsit cu picior si scrumiera, H=1034mm, recipient h=735mm, d=372/475mm buc 2.580,73 lei
256 Montat cos din granit reconstituit H=902, D=520 buc 3.193,60 lei
257 Recipientul din otel zincat buc 301,64 lei
258 Kit de prindere: bara filetata, şaiba, piuliţa buc 62,24 lei
259 Montat cos de gunoi pentru colectare diferenţiata cu 3 compartimente, neinscriptionat, dim.800x990x482 buc 5.621,11 lei
260 Montat cos din granit reconstituit cu scrumiera si capac, dim.984 x 761x761 mm buc 4.309,20 lei
261 Montat cos de gunoi si scrumiera din otel vopsit H=958mm, D=330mm buc 833,11 lei
262 Montat cos de gunoi din otel vopsit H=958mm, D=330mm, picior scrumiera D=80mm buc 478,80 lei
263 Montat recipient cos de gunoi D=330MM buc 517,10 lei
264 Montat suport- picior cos de gunoi pt 1 cos, H=958mm, D=80,din otel vopsit buc 205,88 lei
265 Montat suport- picior cos de gunoi pt 2 cos H=958mm, D=80,din otel vopsit buc 225,04 lei
266 Montat suport- picior cos de gunoi pt 3 cos H=958mm, D-80,din otel vopsit buc 239,40 lei
267 Montat suport- picior cos de gunoi, cu 1 copertina H=958mm, D=80,din otel vopsit buc 517,10 lei
268 Montat suport- picior cos de gunoi, cu 2 copertina H=958mm D=80,din otel vopsit buc 176,00 lei
269 Montat suport- picior cos de gunoi, cu 3 copertina H=958mm, D=80,din otel vopsit buc 1.168,27 lei
270 Montat scrumiera din otel vopsit, h=1020 x 180 x 235mm buc 939,54 lei
271 Montat rastel bicicleta monopost otel vopsit TIP CHEIE dim. 895x386x 90mm buc 1.377,07 lei
272 Montat rastel bicicleta monopost otel vopsit TIP LACAT, dim. 900x415x125mm buc 1.961,99 lei
273 Montat rastel bicicleta otel vopsit modul, dim.2380 x 780,x 750mm buc 2.113,97 lei
274 Montat rastel bicicleta otel vopsit modul, dim.1016 x 298 x 510 mm buc 1.298,78 lei
275 Kit de prindere rastel bicicleta otel vopsit modul, dim.1016 x 298 x 510 mm buc 345,42 lei
276 Montat rastel bicicleta otel vopsit si suporţi modul, dim.2030 x 470 x550mm buc 1.980,41 lei
277 Kit fixare socluri rastel bicicleta otel vopsit si suporţi modul, dim.2030 x 470 x550mm buc 118,56 lei
278 Cheie antifurt pentru standuri rastel buc 50,16 lei
279 Montat rastel bicicleta din granit reconstituit si otel vopsit modul, dim.2140x370x340mm buc 2.440,97 lei
280 Montat piesa cuplaj rastel cu tija filetata pentru rastel modul, di m .2140x370x340m m buc 41,04 lei
281 Montat bolard retractabil buc 4.402,95 lei
282 Cheie bolard retractabil buc 31,92 lei
283 Montat boiard din aluminiu H=960mm, D=150mm buc 709,26 lei
284 Montat bolard din otel vopsit ,cu baza plata/ pentru prindere in beton,, H=1115mm, D=76/90mm buc 331,60 lei
285 Montat bolard din otel vopsit ,cu baza plata/ pentru prindere in beton si lanţ, H=1115mm, D=76/90mm buc 363,84 lei
286 Montat autocolant reflectorizant buc 9,21 lei
287 Montat lanţ cu inele buc 50,66 lei
288 Montat panou gard modul, dim. 1500x 1115x150mm, pentru prindere in beton ml 706,19 lei
289 Montat panou gard modul, dim. 1290x 1115x150mm, pentru prindere in beton ml 978,24 lei
290 Montat panou gard modul, dim.982x 1115x150mm, pentru prindere in beton ml 1.197,46 lei
291 Montat gard din otel vopsit pentru protecţie sp.verzi, dim. 1208 x 270 x 40mm ml 266,88 lei
292 Montat jardiniera din granit/ marmura reconstituit D=800 mm buc 2.339,64 lei
293 Montat jardiniera din granit/ marmura reconstituit D=1200 mm buc 2.795,60 lei
294 Montat jardiniera din granit/ marmura reconstituit D=1500 mm buc 3.951,60 lei
295 Montat banca lemn pentru jardiniera cu D=1200 mm buc 4.660,87 lei
296 Montat banca lemn pentru jardiniera cu D=1500 mm buc 5.393,16 lei
297 Montat jardiniera din granit, H=300mm, D=900MM buc 985,60 lei
298 Montat jardiniera din granit, H=400mm, D=1000MM buc 2.371,88 lei
299 Montat fantana circulara otel vopsit dim.990x200mm, gratar scurgere 890x296 buc 2.510,05 lei
300 Montat fantana circulara inox/otel oxidat dim.990x200mm, gratar scurgere 890x296 buc 2.952,19 lei
301 Montat fantana rectangulara otel vopsit, dim.990 x 102, gratar scurgere 890x296 buc 2.827,84 lei
302 Montat fantana rectangulara inox dim.990 x 102, gratar scurgere 890x296 buc 3.546,31 lei
303 Montat fantana eliptica otel vopsit dim.990x200mm, gratar scurgere 890x296 buc 3.099,57 lei
304 Montat fantana eliptica înox dim.990x200mm, gratar scurgere 890x296 buc 3.864,10 lei
305 Montat grile protecţie arbori otel vopsit 990x990mm D=500mm buc 2.183,05 lei
306 Montat grile protecţie arbori otei vopsit 1190x1190mm, D-500mm buc 3.269,98 lei
307 Montat grile protecţie arbori otel vopsit 1440x1440mm, D=800mm buc 4.361,50 lei
308 Montat cadru din otel pentru grile 990x990 mm buc 322,39 lei
309 Montat cadru din otel pentru grile 1190x1190mm buc 409,90 lei
310 Montat cadru din otel pentru grile 1440x1440mm buc 423,72 lei
311 Montat panou de prezentare doua fete din otel vopsit, dim.2050x900x200mm buc 6.802,47 lei
312 Montat panou de prezentare doua fete din inox, dim.2050x900x200mm buc 12.490,39 lei
313 Montat panou de prezentare doua fete din otel, cu usi deschidere sticla 700x1 OOOmmm buc 10.625,12 lei
314 Montat panou de prezentare doua fete din inox, cu usi deschidere sticla 700x1 OOOmmm buc 16.395,94 lei
315 Montat adapost - cu panou publicitar iluminat si banca lemn dim. L=4059, H=2383mm, copertina , dim.4292x1722mm buc 45.904,02 lei
316 Montat adapost - cu panou publicitar iluminat, banca lemn si panouri lateraledim. L=4059, H=2383mm, copertina, dim.4292x1722mm buc 50.274,73 lei
317 Montat copertina 2 module , transparenta metacrilat cu banca cu mânere, dim modul 3144x1083mm;copertina l=1600mm buc 14.839,24 lei
318 Montat copertina 3 module transparenta metacrilat cu banca cu mânere, dim modul 3144x1083mm;copertina l=1600mm buc 19.182,32 lei
319 Montat copertina 4 module transparenta metacrilat cu banca cu mânere, dim modul 3144x1083mm;copertina l=1600mm buc 23.649,76 lei
320 Montat copertina 5 module transparenta metacrilat cu banca cu mânere, dim modul 3144x1083mm;copertina l=1600mm buc 36.531,88 lei
321 Montat panou din sticla lateral dreapta/ stanga cu coloana L=1500mm, D=135mm buc 2.883,11 lei
322 Montat bancuta de inox pentru adapost/copertina buc 2.348,86 lei
323 Montat bancuta otel vopsit pentru adapost/copertina buc 1.303,38 lei
324 Montat sistem de iluminat pentru copertina 3 module buc 1.506,03 lei
325 Montat sistem de iluminat pentru copertina 4 module buc 1.994,22 lei
326 Montat sistem de iluminat pentru copertina 5 module buc 3.329,04 lei
327 Montat/demontat tamplarie de aluminiu, inclusiv geam mp 948,02 lei
328 Montat banca- L=2100 cu partea superioara din granit lustruit si laterale netede, cu suport central din otel galvanizat. (HPC) buc 4.642,44 lei
329 Montat banca curba cu partea superioara din granit lustruit si laterale netede cu suport central din otel galvanizat. (HPC) buc 5.803,06 lei
330 Montat Cişmea UHPC cu scurgere din otel inoxidabil si robinet cromat cu temporizator. buc 5.549,75 lei
331 Montat bariera HPC cu 2 suporţi cu finisaj din marmura neteda si tija din otel inoxidabil L=1990 buc 3.269,98 lei
332 Montat bariera HPC cu 3 suporţi cu finisaj din marmura neteda si tija din otel inoxidabil L=3490 buc 5.107,61 lei
333 Carusel bancheta buc 5.625,00 lei
334 Balansoar lemn buc 2.531,25 lei
335 Complex de joaca pentru copii - tip 8 buc 44.000,00 lei
336 Complex de joaca pentru copii - tip 9 buc 48.687,50 lei
337 Complex de joaca pentru copii - tip 10 buc 79.200,00 lei
338 Complex de joaca pentru copii - tip 11 buc 102.500,00 lei
339 Complex de joaca pentru copii - tip 12 buc 89.653,95 lei
340 Complex de joaca pentru copii - tip 13 buc 41.565,00 lei
341 Complex de joaca pentru copii - tip 14 buc 49.157,50 lei
342 Casuta joaca Rose buc 41.187,50 lei
343 Complex de joaca pentru copii - tip 15 buc 116.862,50 lei
344 Echipament de catarare - tip 1 buc 15.875,00 lei
345 Echipament de catarare - tip 2 buc 46.290,00 lei
346 Complex de joaca pentru copii - tip 16 buc 53.387,50 lei
347 Complex de joaca pentru copii - tip 17 buc 129.112,50 lei
348 Complex de joaca pentru copii - tip 18 buc 96.418,75 lei
349 Complex de joaca pentru copii - tip 19 buc 84.025,00 lei
350 Echipament de catarare - tip 3 buc 21.400,00 lei
351 Complex de joaca pentru copii - tip 20 buc 65.671,25 lei
352 Casuta joaca cu veranda buc 42.427,50 lei
353 Complex de joaca pentru copii - tip 21 buc 34.315,00 lei
354 Complex de joaca pentru copii - tip 22 buc 25.250,00 lei
355 Echipament de joaca buc 71.500,00 lei
356 Complex de joaca pentru copii - tip 23 buc 69.350,00 lei
357 Carusel cu sfori buc 87.325,00 lei
358 Mini leagan cu frânghii buc 13.050,00 lei
359 Ansamblu de joaca/catarare modular buc 46.818,75 lei
360 Echipament de catarare buc 74.500,00 lei
361 Complex de joaca pentru copii - tip 24 buc 44.768,75 lei
362 Complex de joaca pentru copii - tip 25 buc 63.318,75 lei
363 Echipament muzical tip 1 buc 7.856,25 lei
364 Echipament muzical tip 2 buc 15.718,75 lei
365 Echipament muzical tip 3 tip roata buc 5456.25
366 Echipament muzical tip 4 buc 5456.25
367 Echipament muzical tip 5 buc 49.500,00 lei
368 Complex de catarare buc 67.000,00 lei
369 Rotativa tip 1 buc 11.062,50 lei
370 Ansamblu inele buc 17.350,00 lei
371 Complex jocuri dinamice buc 41.250,00 lei
372 Echipament/traseu exerciţii fizice buc 60.000,00 lei
373 Structura multifuncţionala pentru aparat fitness din otel/inox si UHPC buc 101.908,11 lei
374 Aparat multifuncţional pentru tracţiuni. buc 2754.15
375 Aparat fitness - stand cu bare si planuri înclinate. buc 10.500,77 lei
376 Aparat fitness - pentru flotari prin alunecare pe plan înclinat. buc 7184.74
377 Aparat - cârlig pentru box (nu include sacul de box). buc 2.293,59 lei
378 Aparat fitness -inele. buc 9.130,14 lei
379 Aparat fitness - pentru tracţiuni prin sărituri la bare dispuse in plan înclinat. buc 3141.02
380 Aparat fitness - pentru tracţiuni prin alunecare in plan orizontal. buc 5996.49
381 Aparat fitness - multifuncţional ( nu include haltera si greutatea). buc 14.696,47 lei
382 Aparat fitness - mânere pentru agatare. buc 1690.26
383 Aparat fitness - mânere tip fluture. buc 2519.26
384 Aparat fitness - stâlp cu bare pentru catarare. buc 12.435,12 lei
385 Aparat fitness - tracţiune. buc 2695.49
386 Aparat fitness - structura multifuncţionala din otel cu protecţie din UHPC + 3 aparate tip 1. buc 137.062,66 lei
387 Aparat fitness - structura multifuncţionala din otel cu protecţie din UHPC + 3 aparate tip 2. buc 98.375,62 lei
388 Aparat fitness - pentru flotari. buc 6088.6
389 Aparat fitness - pentru flotari cu mânere fixe. buc 2919.95
390 Aparat fitness - pentru flotari cu mânere rotative. buc 2256.74
391 Aparat fitness - pentru abdomene. buc 3638.42
392 Aparat fitness - paralele. buc 3477.23
393 Aparat fitness - pentru coordonare si echilibru tip A buc 1.321,81 lei
394 Aparat fitness - pentru coordonare si echilibru tip B. buc 1.248,12 lei
395 Aparat fitness - planşeta pt. exerciţii de echilibru. buc 2.385,70 lei
396 Aparat fitness - cârlige prindere corzi. buc 796.77
397 Aparat fitness - cub pentru sărituri tip A. buc 2.850,87 lei
398 Aparat fitness - cub pentru sărituri tip B. buc 2.781,78 lei
399 Aparat fitness - banca dezvoltare musculatura abdomen. buc 4.246,36 lei
400 Aparat fitness - cârlig prindere ( nu include frânghia). buc 506,62 lei
401 Aparat fitness - multifuncţional prindere aparate. buc 17.243,37 lei
402 Montare ansamblu de joaca pentru copii cu turnuri si tobogane. buc 2.125,00 lei
403 Ansamblu de joaca pentru copii cu doua turnuri si doua tobogane. buc 14.339,44 lei
404 Ansamblu de joaca pentru copii cu trei turnuri si trei tobogane. buc 15.018,85 lei
405 Ansamblu de joaca pentru copii cu trei turnuri si trei tobogane si labirint de trecere intre turnuri. buc 18.337,86 lei
406 Ansamblu de joaca pentru copii cu patru turnuri si patru tobogane si labirint de trecere intre turnuri. buc 20.586,48 lei
407 Ansamblu de joaca pentru copii cu doua turnuri si trei tobogane. buc 7.718,63 lei
408 Ansamblu de joaca pentru copii cu patru turnuri si 3 tobogane. buc 17.265,21 lei
409 Ansamblu de joaca pentru copii cu doua turnuri si trei tobogane si podeţ mobil. buc 15.946,63 lei
410 Ansamblu de joaca pentru copii cu trei turnuri si patru tobogane supraetajate. buc 27.713,23 lei
411 Ansamblu de joaca pentru copii complex cu elemente multiple. buc 22.480,69 lei
412 Ansamblu de joaca pentru copii complex cu doua tobogane si un turn model ciuperca. buc 14.395,44 lei
413 Ansamblu de joaca pentru copii cu tobogane si turn din lemn si acoperiş semisferic. buc 26.138,39 lei
414 Montare ansamblu de joaca pentru copii multifuncţional. buc 2.750,00 lei
415 Ansamblu de joaca pentru copii multifuncţional. buc 23.705,60 lei
416 Ansamblu de joaca pentru copii un turn si un tobogan. buc 2.475,31 lei
417 Tobogan drept cu platforma. buc 4.801,25 lei
418 Tobogan drept cu turn. buc 5.742,84 lei
419 Tobogan spirala cu platforma. buc 4.602,80 lei
420 Tobogan cu leagan. buc 2.123,88 lei
421 Tobogan cu turn si leagan. buc 5.000,49 lei
422 Tobogan cu turn si acoperiş semisferic mod, 1. buc 5.875,40 lei
423 Tobogan cu turn si acoperiş semisferic mod,2. buc 12.498,21 lei
424 Casuta joaca pentru copii pentru 1 - 3 ani buc 2.207,38 lei
425 Casuta joaca pentru copii model pentru 4 -12 ani. buc 3.857,78 lei
448 Banda amortizoare pentru balansoar. buc 212,50 lei
449 Lanţ otel galvanizat 1,5m, 0 ochi 6mm, pentru şezut leagan. buc 312,50 lei
450 Teaca polipropilena pentru şezut leagan. buc 187,50 lei
451 Podea balcon pentru complex joaca. buc 562,50 lei
452 Podea balcon pe colt pentru complex joaca. buc 500,00 lei
453 Şezut din plastic/spuma pentru balansoar metal. buc 812,50 lei
454 Trasat suprafeţe joc teren sport cu vopsea poliuretanica A+B,rez uv, latimea 5 cm). ml 18,75 lei
455 Container 3 m x 2,4 m x 2,7 m buc 6.337,75 lei
456 Container 5 m x 3 m x 2,7 m buc 12.615,78 lei
457 Uscarea motoarelor electrice cu puterea pana in 2,2 kW, inclusiv schimbatul rulmenţilor buc. 360,00 lei
458 Uscarea motoarelor electrice cu puterea intre 2,2 kW si 10 kW, inclusiv schimbatul rulmenţilor buc. 488,75 lei
459 Uscarea motoarelor electrice cu puterea intre 10 kW si 18 kW, inclusiv schimbatul rulmenţilor buc. 642,50 lei
460 Reparare etansare mecanica pompa pana in 2,2 kW buc. 568,75 lei
461 Reparare etansare mecanica pompa intre 2,2 kW si 10 kW buc. 903,75 lei
462 Reparare etansare mecanica pompa intre 10 kW si 18 kW buc. 1.956,25 lei
463 înlocuire / montare pompa submersibila montate orizontal in bazin pana la 2,2 kW buc. 6.750,00 lei
464 înlocuire / montare pompa submersibila montate orizontal in bazin intre 2,2 kW si 5,5 kW buc. 9.562,50 lei
465 înlocuire / montare pompa submersibila cu ax vertical pana la 0,75 kW buc. 1.968,75 lei
466 înlocuire / montare pompa submersibila cu ax vertical intre 0,75 kW si 2,2 kW buc. 4.781,25 lei
467 Kit pentru montajul orizontal al pompelor de put set 1.968,75 lei
468 Spalat bazine. mp 2,68 lei
469 Curatat de calcar pompe pana in 2,2 kW buc. 62,79 lei
470 Curatat de calcar pompe intre 2,2 kW si 10 kW buc. 251,16 lei
471 Curatat de calcar pompe intre 10 kW si 18 kW buc. 439,53 lei
472 Curatat ajutaje de calcar buc. 4,88 lei
473 Verificat motoare pompe buc. 12,50 lei
474 Verificat senzor nivel. buc. 6,25 lei
475 Execuţie hidroizolatie bazin cu mortar in 2 straturi, armat cu plasa de fibra de sticla. mp 81,25 lei
476 Vopsire bazin cu clor cauciuc mp 50,00 lei
477 Golit bazin cu pompa. mc 2,38 lei
478 Analiza apa potabila. set 442,50 lei
479 înlocuire / montare pompa ax orizontal pana Ia DN50, fara proc.mat. buc. 167,64 lei
480 înlocuire / montare pompa ax orizontal DN65, fara proc.mat. buc. 197,31 lei
481 înlocuire / montare pompa ax orizontal DN80, fara proc.mat. buc. 231,00 lei
482 înlocuire / montare pompa ax orizontal DN100, fara proc.mat. buc. 328,25 lei
483 înlocuire / montare ţevi PVC 0250 ml 286,25 lei
484 înlocuire / montare ţevi PVC 0200 ml 197,50 lei
485 înlocuire / montare ţevi PVC 0180 ml 168,75 lei
486 înlocuire / montare ţevi PVC 0160 ml 126,25 lei
487 înlocuire / montare ţevi PVC 0140 ml 103,75 lei
488 înlocuire / montare ţevi PVC 0125 ml 81,25 lei
489 înlocuire / montare ţevi PVC 0110 ml 56,25 lei
490 înlocuire / montare ţevi PVC 090 ml 42,06 lei
491 înlocuire / montare ţevi PVC 075 ml 29,38 lei
492 înlocuire / montare aspersor spray buc 62,50 lei
493 înlocuire / montare aspersor rotativ buc 127,50 lei
494 înlocuirea/ montarea electrovanei electrice 2" buc 587,50 lei
495 înlocuire / montare cămin de vizitare rotund buc 87,50 lei
496 înlocuire / montare cămin de vizitare rectangular buc 287,50 lei
497 înlocuirea/ montarea robinetului 2 1/2" buc 287,50 lei
498 înlocuirea / montarea robinetului 3" buc 487,50 lei
499 înlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reducţie, nipiu, dop etc. diam. 250 mm buc 1.000,00 lei
500 înlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reducţie, nipiu, dop etc. diam. 200 mm buc 957,50 lei
501 înlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reducţie, nipiu, dop etc. diam. 180 mm buc 806,41 lei
502 înlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reducţie, nipiu, dop etc. diam. 160 mm buc 647,50 lei
503 înlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reducţie, nipiu, dop etc. diam. 140 mm buc 487,50 lei
504 înlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reducţie, nipiu, dop etc. diam. 125 mm buc 437,50 lei
505 înlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reducţie, nipiu, dop etc. diam. 110 mm buc 250,00 lei
506 înlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reducţie, nipiu, dop, racord, etc. diam. 90 mm buc 187,50 lei
507 înlocuire / montare elemente de bransare, conectare la sistem - cot, mufa, teu, reducţie, nipiu, dop, racord etc. diam. 75 mm buc 87,50 lei
508 Tratamente speciale pentru apa {clorinare, reglare ph, de inhibare si coagulare a algelor, antibacteriene) litri 27,50 lei
509 Montare sistem tub picurare ml 20,40 lei
510 Demontare sistem tub picurare ml 8,50 lei
511 Montare copex ml 16,29 lei
512 Demontare copex ml 2,13 lei
513 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 50 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 56,25 lei
514 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 50 mm - realizata in carosabil si/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 287,50 lei
515 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 63 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 62,50 lei
516 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 63 mm - realizata in carosabil si/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 306,25 lei
517 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 75 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 75,00 lei
518 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 75 mm - realizata in carosabil sî/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 325,00 lei
519 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 90 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 87,50 lei
520 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 90 mm - realizata in carosabil si/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 362,50 lei
521 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 110 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 106,25 lei
522 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 110 mm - realizata in carosabil si/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 400,00 lei
523 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 125 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 118,75 lei
524 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 125 mm - realizata in carosabil si/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 416,25 lei
525 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 140 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 147,50 lei
526 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 140 mm - realizata in carosabil si/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 431,25 lei
527 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 160 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 197,50 lei
528 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 160 mm - realizata in carosabil si/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 456,25 lei
529 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 180 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 287,50 lei
530 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 180 mm - realizata in carosabil si/sau în suprafeţe asfaltate/betonate, ml 562,50 lei
531 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 200 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 325,00 lei
532 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 200 mm - realizata in carosabil si/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 600,00 lei
533 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 250 mm - realizata in teren normal (spatii verzi, sol, ...) ml 425,00 lei
534 Reţea exterioara de alimentare cu apa sisteme de irigaţii - diametrul conductei 250 mm - realizata in carosabil si/sau in suprafeţe asfaltate/betonate, ml 712,50 lei
535 Montat element nr.1- baza monolit fanta na cascada din granit natural buciardat la exterior buc 26.896,70 lei
536 Montat element nr.2- monolit fantana cascada din granit natural buciardat la exterior buc 15.843,26 lei
537 Montat element nr.3- monolit fantana cascada din granit natural buciardat la exterior buc 17.685,50 lei
538 Montat element nr.4- monolit fantana cascada din granit natural buciardat la exterior buc 17.685,50 lei
539 Montat element nr.5- monolit fantana cascada din granit natural buciardat la exterior buc 10.316,54 lei
540 Montat piesa paviment fantana arteziana clasica din granit natural, gr.10cm, diametru paviment (pardoseala suport)=300cm, număr piese = 16 buc buc 1.395,50 lei
541 Montat piesa verticala fantana arteziana clasica din granit natural, H=45cm (dimensiune fantana 220x220cm, formata din 8 buc piese) buc 2.786,39 lei
542 Punerea in funcţiune fantana ornamentala de complexitate mare buc 5.750,00 lei
543 Trecerea in conservare fantana ornamentala de complexitate mare buc 4.700,00 lei
544 întreţinere fantana ornamentala de complexitate mare buc fantana /luna 3.400,00 lei
545 Supraveghere fantana ornamentala de complexitate mare buc fantana /luna 484,29 lei
546 Punerea in funcţiune fantana ornamentala de complexitate medie buc 2.875,00 lei
547 Trecerea in conservare fantana ornamentala de complexitate medie buc 2.350,00 lei
548 întreţinere fantana ornamentala de complexitate medie buc fantana /luna 1.700,00 lei
549 Supraveghere fantana ornamentala de complexitate medie buc fantana /luna 242,14 lei
550 înlocuire / montare proiector Mini 4LED 35W, IP66, IK09 10J, Cls II, 4304 Lm, CE, EN EC, 60000 h buc 1.648,18 lei
551 înlocuire / montare proiector Mini 4LED 70W, IP66, IK09 10J, Cls II, 8608 Lm, CE, ENEC, 60000 h buc 1.784,98 lei
552 înlocuire / montare proiector 12LED 105W, IP66, IK09 10J, Cls II, 12912 Lm, CE, ENEC, 60000 h buc 2.117,19 lei
553 înlocuire / montare proiector 16LED 140W, IP66, IK09 10J, Cls II, 17216 Lm, CE, ENEC, 60000 h buc 2.253,99 lei
554 înlocuire / montare proiector 20LED 170W, IP66, IK09 10J, Cls II, 21520 Lm, CE, ENEC, 60000 h buc 3.094,33 lei
555 înlocuire / montare proiector 20 LED, 40W, IP66, IK09 13J, Cls II, 4160 Lm, 4000K, 50000 h buc 1.394,12 lei
556 înlocuire / montare proiector 20 LED, 70W, IP66, IK09 13J, Cls II, 8320 Lm, 4000K, 50000 h buc 1.882,71 lei
557 înlocuire / montare corpuri de iluminat MINI, 16W, IP65, IK10 20J, Cls II, 1683 Lm, 4000K, 50000 h buc 2.171,14 lei
558 înlocuire / montare corpuri de iluminat , 24W, IP65, IK10 20J, Cls II, 2618 Lm, 4000K, 50000 h buc 2.915,34 lei
559 înlocuire / montare corpuri de iluminat , 44W, IP65, IK10 20J, Cls II, 5236 Lm, 4000K, 50000 h buc 4.228,62 lei
560 înlocuire / montare corpuri de iluminat , 20W, IP65, IK05, Cls I, 2061 Lm, 4000K, 60000 h buc 634,61 lei
561 înlocuire / montare corpuri de iluminat LED 42W, IP66, 3200 Lm, 50000 h buc 1.427,17 lei
562 înlocuire / montare corpuri de iluminat LED 55W, IP65, 5000 Lm, 50000 h buc 2.231,23 lei
563 înlocuire / montare corpuri de iluminat LED 43W, IP65, 3200 Lm, 50000 h buc 1.475,65 lei
564 înlocuire / montare corpuri de iluminat LED 80W, IP66, 7050 Lm, 50000 h buc 4.772,26 lei
565 înlocuire / montare proiector , 9W, 1P66,1K06 1,4J, Cls I, 898 Lm, 4000K, 150.000h buc 272,36 lei
566 înlocuire / montare proiector 15W, IP66, IK06 1,4J, Cls 1,1416 Lm, 4000K, 150.000h buc 295,83 lei
567 înlocuire / montare proiector 20W, IP66, IK06 1,4J, Cls l, 2100 Lm, 4000K, 150.000h buc 358,33 lei
568 înlocuire / montare proiector, 26W, IP66, IK07 3J, Cls I, 3435 Lm, 4000K, 150.000h buc 647,58 lei
569 înlocuire / montare proiector, 39W, IP66, IK07 3J, Cls I, 5285 Lm, 4000K, 150.000h buc 725,77 lei
570 înlocuire / montare proiector, 58W, IP66, IK07 3J, Cls I, 6979 Lm, 4000K, 150.000h buc 803,91 lei
571 înlocuire / montare proiector, 76W, IP66, IK07 3J, Cls 1,10224 Lm, 4000K, 70.000h buc 960,25 lei
572 înlocuire / montare proiector, 114 W, 1P66, IK07 3J, Cls 1,13958 Lm, 4000K, 130.000h buc 1.530,92 lei
573 înlocuire / montare proiector ,158W, IP66, IK07 31, Cls I, 20940 Lm, 4000K, 130.000h buc 2.156,31 lei
574 înlocuire / montare proiector, 212W, IP66, IK07 3J, Cls l, 26346 Lm, 4000K, 130.000h buc 3.465,66 lei
575 înlocuire / montare proiector, 252W, 1P66, IK07 3J, Cls I, 30252 Lm, 4000K, 130.000h buc 3.465,66 lei
576 înlocuire / montare proiector, 293W, IP66, IK07 3J, Cls I, 35128 Lm, 4000K, 130.000h buc 4.247,38 lei
577 înlocuire / montare proiector, 317W, 1P66, IK07 3J, Cls 1,42280 Lm, 4000K, 130.000h buc 4.317,75 lei
578 înlocuire / montare proiector ,430W, IP66, IK07 3J, Cls I, 54432 Lm, 4000K, 130.000h buc 7.053,75 lei
579 înlocuire / montare spot subacvatic LED, 8W, IP68, IK07, 600 Lm, 6500K, 50000h buc 1.473,08 lei
580 înlocuire/ montare spot subacvatic LED RGB, 10W, IP68, IK07, 350 Lm, 50000 h, buc 1.961,62 lei
581 înlocuire / montare spot subacvatic , 30W, IP68, IK07,1800 Lm, 50000 h, 6500K buc 2.471,34 lei
582 înlocuire / montare spot subacvatic RGB, 30W, IP68, IK07, 1015 Lm, 50000 h buc 2.784,01 lei
583 înlocuire / montare Kit control central RGB buc 1.198,71 lei
584 înlocuire / montare ministalp LED 5W, 280 Lm, IP65, IK05.118x118x683 mm, 50000 h buc 2.093,18 lei
585 înlocuire / montare ministalp LED 9,6W, 490 Lm, IP65.1K07,116x116x603 mm, 50000 h buc 2.023,13 lei
586 înlocuire / montare ministalp LED 9,6W, 490 Lm, IP65, IK07, 116x116x903 mm, 50000 h buc 2.285,79 lei
587 înlocuire / montare ministalp 7,2W, 289Lm, IP65, IK07,116x116x903 mm, 50000 h buc 2.592,22 lei
588 înlocuire / montare ministalp 12W, 744Lm, 1P65, IK07,116x116x1203 mm, 50000 h buc 3.248,86 lei
589 înlocuire / montare ministalp LED 16W, 1725 Lm, IP66.1K10, 0155x550 mm, 50000 h buc 1.951,67 lei
590 înlocuire / montare ministalp LED 16W, 1725 Lm, IP66, IK10, 0155x900 mm, 50000 h buc 2.147,13 lei
591 înlocuire / montare ministalp LED 59W, 6000 Lm, IP66, IK09, 090x2500 mm, 50000 h buc 3.905,99 lei
592 înlocuire / montare proiector (pentru încastrare in pavaj) Cricket LED 10W, 600 Lm, IP67, IK09, 0190x275 mm, 50000 h buc 1.296,39 lei
593 înlocuire / montare proiector { pentru încastrare in pavaj)LED 21W, 1500 Lm, IP67, IK10, 0274x165 mm, 50000 h buc 2.742,58 lei
594 înlocuire / montare proiector ( pentru încastrare in pavaj) 1 X 100 W G12, IP67, IK09, 0190x275 mm, 50000 h, Alb buc 1.257,32 lei
595 înlocuire / montare proiector ( pentru încastrare in pavaj)1 X 100 W W G12, IP67, IK09, 0190x275 mm, 50000 h, Roşu buc 1.628,65 lei
596 înlocuire / montare proiector ( pentru incastrare in pavaj) 1 X 100 W G12, IP67, IK09, 0190x275 mm, 50000 h, Galben buc 1.628,65 lei
597 înlocuire / montare proiector ( pentru incastrare in pavaj) 1 X 100 W G12, IP67, IK09, 0190x275 mm, 50000 h, Albastru buc 1.628,65 lei
598 înlocuire / montare proiector ( pentru incastrare in pavaj) 1 X 100 W G12, IP67,1K09, 0190x275 mm, 50000 h, Verde buc 1.628,65 lei
599 înlocuire / montare proiector 10 LED 3,5W, 230Lm, IP65, IK07, Cls i, 50000h buc 441,99 lei
600 înlocuire / montare proiector 10 LED 6W, 460Lm, 1P65, IK07, Cls I, 50000h buc 573,32 lei
601 înlocuire / montare proiector 10 LED 10,8W, 920Lm, IP65, IK07, Cls I, 50000H buc 748,42 lei
602 înlocuire / montare proiector 20 LED 12,5W, 1140Lm, 1P65, IK07, Cls I, 50000h buc 573,32 lei
603 înlocuire / montare proiector 20 LED 23,2W, 2280Lm, IP65, IK07, Cls I, 50000h buc 678,38 lei
604 înlocuire / montare proiector 30 LED 32,5W, 3240Lm, IP65, IK07, Cls I, 50000h buc 1.098,63 lei
605 înlocuire / montare Proiector Focus+Zero LED 10W, 634Lm, 1P65, Cls I, 35000h buc 273,78 lei
606 înlocuire / montare Proiector Pulsar LED 14,4W, 1164Lm, IP67, Cls III, 50000h buc 1.046,10 lei
607 înlocuire / montare proiector LED 480 mm, 9W, 900Lm, Cls III, 50000h buc 897,26 lei
608 înlocuire / montare proiector LED 480 mm RGB, 18W, Cls III, 50000h buc 1.510,13 lei
609 înlocuire / montare proiector LED 900 mm, 18W, 1600Lm, Cls III, 50000h buc 1.510,13 lei
610 înlocuire/ montare proiector LED 900 mm RGB, 36W, Cls III, 50000h buc 2.630,79 lei
611 înlocuire / montare proiector LED 2160 mm, 45W, 3620Lm, Cls III, 50000h buc 2.630,79 lei
612 înlocuire / montare proiector LED 2160 mm RGB, 90W, Cls III, 50000h buc 5.695,11 lei
613 înlocuire / montare lampa LED E27.15W, 2450Lm, 2700K, 15000h buc 107,31 lei
614 înlocuire / montare lampa LED E27, 20W, 1520Lm, 2700K, 15000h buc 127,60 lei
615 înlocuire / montare lampa LED E27, 36W, 4000Lm, 4000K, 32000h buc 677,67 lei
616 înlocuire / montare lampa LED E27, 54W, 60O0Lm, 4000K, 32000h buc 894,85 lei
617 înlocuire / montare tub LED 0.6m, 8W, 800Lm, 4000K, 30000h buc 76,48 lei
618 înlocuire / montare tub LED 1.2m, 17W, 1700Lm, 4000K, 30000h buc 95,35 lei
619 înlocuire / montare tub LED 1.5m, 20W, 2000Lm, 4000K, 30000h buc 110,86 lei
620 înlocuire / montare stâlp design tradiţional h=2.88 m buc 1.916,72 lei
621 înlocuire / montare stâlp design tradiţional h=3.75 m buc 2.253,74 lei
622 înlocuire / montare stâlp design tradiţional h=4.65 m buc 2.560,28 lei
623 înlocuire / montare stâlp cu flansa h=3 m buc 1.964,16 lei
624 înlocuire / montare stâlp cu flansa h=4 m buc 2.108,46 lei
625 înlocuire / montare stâlp cu flansa h=5 m buc 2.408,43 lei
626 înlocuire / montare stâlp cu flansa h=6 m buc 2.895,44 lei
627 înlocuire / montare stâlp cu flansa h=7 m buc 3.153,61 lei
628 înlocuire / montare stâlp cu flansa h=8 m buc 3.469,62 lei
629 înlocuire / montare stâlp cu flansa h=9 m buc 3.908,20 lei
630 înlocuire / montare stâlp cu flansa h=10 m buc 4.265,60 lei
631 înlocuire / montare stâlp cu flansa h=11.8 m buc 5.007,88 lei
632 înlocuire / montare consola 1 braţ, L=1m buc 474,22 lei
633 înlocuire / montare consola 2 braţe, L=1m buc 672,79 lei
634 înlocuire / montare consola 3 braţe, L=1m buc 1.061,78 lei
635 înlocuire / montare stâlp h=6m buc 8.664,13 lei
636 înlocuire / montare stâlp decorativ - iluminat cu led buc 18.787,33 lei
637 înlocuire / montare stâlp h=4m iluminat cu led buc 4.833,73 lei
638 înlocuire / montare stâlp 4m cu consola 1 braţ buc 1.802,98 lei
639 înlocuire / montare stâlp 4 m cu consola 2 braţe buc 1.882,29 lei
640 înlocuire / montare stâlp 8m cu consola 1 braţ buc 2.640,52 lei
641 înlocuire / montare stâlp 8 m cu consola 2 braţe buc 2.719,84 lei
642 înlocuire / montare stâlp 10m cu consola 1 braţ buc 3.583,43 lei
643 înlocuire / montare stâlp 10 m cu consola 2 braţe buc 3.729,78 lei
644 înlocuire/ montare stâlp 12m cu consola 1 braţ buc 4.157,81 lei
645 înlocuire / montare stâlp 12 m cu consola 2 braţe buc 4.348,80 lei
646 înlocuire / montare stâlp 12 m cu consola 3 braţe buc 4.506,31 lei
647 înlocuire/ montare stâlp H=10m cu consola pentru montaj maxim 6 proiectoare buc 6.568,77 lei
648 înlocuire/ montare stâlp H=10m cu consola pentru montaj maxim 4 proiectoare buc 6.448,38 lei
649 înlocuire / montare stâlp H=10m cu consola pentru montaj maxim3 proiectoare buc 5.927,56 lei
650 înlocuire / montare proiector max 2 m (9.4W) /ingropat Rosu/galben/aibastru/RGB buc 1.392,88 lei
651 înlocuire / montare proiector max 5 m (16W) /îngropat Rosu/ga I ben/a I ba stru/RGB buc 1.661,01 lei
652 înlocuire / montare proiector max 8 m (21W) /îngropat Rosu/gal ben/a I bastru/RG B buc 1.726,67 lei
653 înlocuire / montare proiector max 8 m (34W) /aparent Rosu/ga] ben/al bastru/RG B buc 2.247,75 lei
654 înlocuire / montare proiector max 2 m (13,2W) /îngropat cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 3.291,66 lei
655 înlocuire / montare proiector max 5 m (19,8W) /îngropat cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 3.677,18 lei
656 înlocuire / montare proiector max 8 m (26,4W) /îngropat cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 4.552,70 lei
657 înlocuire / montare proiector max 2 m (13,4W) /îngropat cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 2.079,36 lei
658 înlocuire / montare proiector max 5 m{20,5W) /îngropat cu filtru color Rosu/galben /albastru buc 2.560,90 lei
659 înlocuire / montare proiector max 8 m (27W) /ingropat cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 3.129,98 lei
660 înlocuire / montare proiector max 2 m (3,3W) /aparent cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 514,37 lei
661 înlocuire / montare proiector max 5 m (6,6W) /aparent cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 733,25 lei
662 înlocuire / montare proiector max 8 m (13.2W) /aparent cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 1.061,57 lei
663 înlocuire / montare proiector max 2 m (13.4W) /aparent cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 1.761,98 lei
664 înlocuire / montare proiector max 5 m (20,5W) /aparent cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 2.199,74 lei
665 înlocuire / montare proiector max 8 m (27W) /aparent cu filtru color Rosu/galben/albastru buc 2.637,50 lei
666 înlocuire / montare proiector max 5 m (36W) /aparent Rosu/galben/albastru/RGB buc 2.714,11 lei
667 înlocuire / montare proiector max 8 m (54W) /aparent Rosu/galben/albastru/RGB buc 3.611,52 lei
668 Demontat stâlpi buc 116,22 lei
669 Demontat ministalpi buc 33,71 lei
670 Demontat lămpi buc 2,18 lei
671 înlocuire / montare lămpi fara procurare material buc 4,36 lei
672 înlocuire / montare glob fara procurare mat buc 8,56 lei
673 Demontat glob buc 5,90 lei
674 înlocuire / montare senzor fara procurare material buc 12,48 lei
675 Demontat senzor crepuscular buc 3,74 lei
676 Demontat suport metalic corp de iluminat buc 2,24 lei
677 înlocuire / montare suport met corp de ilum. fara proc material buc 7,47 lei
678 Demontat felinar buc 7,83 lei
679 înlocuire / montare bec fara proc mat buc 10,45 lei
680 Demontat fasung buc 3,74 lei
681 înlocuire / montare fasung fara proc mat buc 12,48 lei
682 Demontat tub fluorescent buc 3,40 lei
683 înlocuire / montare tub fluorescent fara proc mat. buc 11,32 lei
684 Demontat drosser buc 3,66 lei
685 Montat drosser fara proc mat buc 12,19 lei
686 înlocuire / montare drosser electronic 150W CDM buc 349,08 lei
687 înlocuire / montare drosser electronic 250W BHL buc 133,32 lei
688 înlocuire / montare drosser electronic 70W CDM buc 181,99 lei
689 Demontat tablou electric buc 21,23 lei
690 înlocuire / montare tablou electric Fara proc mat buc 70,76 lei
691 Montat siguranţa fara proc mat buc 2,18 lei
692 înlocuire / montare proiector 20w, 230v, al, IP65, IK10, LED buc 108,20 lei
693 înlocuire / montare proiector 50w, 230v, al, IP65, IK10, LED buc 173,86 lei
694 înlocuire / montare proiector 9w, 12-24 DRIVER,3 LED, al, ÎP65, buc 436,52 lei
695 înlocuire / montare proiector 15w, 12-24 V DRIVER,3 LED, al, IP67.LED buc 660,87 lei
696 înlocuire / montare proiector 24w, 12-24 DC DRIVER,3 LED, al, IP65,LED buc 1.695,08 lei
697 înlocuire / montare proiector LED V-TAC 20W , AC100-240V, al, IP65.LED buc 208,52 lei
698 înlocuire / montare bec led buc 183,25 lei
699 înlocuire/ montare spoturi cu led 31 mm- 0.4W/230V buc 73,31 lei
700 înlocuire / montare spoturi cu led 31 mm- 1W/230V buc 148,93 lei
701 înlocuire / montare rama rotunda buc 30,35 lei
702 înlocuire / montare rama patrata buc 35,52 lei
703 înlocuire / montare corp de iluminat "st" cu led-0.7W/230V buc 82,36 lei
704 înlocuire / montare rama dreptunghiulara pt spot buc 18,71 lei
705 înlocuire / montare corp de iluminat subacvatic IP68-12V buc 278,21 lei
706 înlocuire / montare corp plastic rotund 252 leduri-22W/12V buc 594,93 lei
707 înlocuire / montare corp iluminat "PT/ST" IP 65 9041 buc 61,67 lei
708 înlocuire / montare corp iluminat "PT/ST" IP 65 9042 buc 61,67 lei
709 înlocuire / montare grilaj buc 14,93 lei
710 înlocuire / montare corp iluminat cu led aluminiu/sticla-2W/230V buc 136,00 lei
711 înlocuire / montare corp de iluminaf'PT" IP54 40 leduri ambele sensuri- 3.3W/230V buc 171,56 lei
712 înlocuire / montare corp de iluminat"PT" IP54 40 leduri ambele sensuri- 3.3W/230V buc 155,40 lei
713 înlocuire / montare corp iluminat "PT' pt bec 1P54 (1011) buc 129,54 lei
714 înlocuire / montare corp iluminat "PT' pt bec 1P54 (1011) buc 100,45 lei
715 înlocuire / montare corp iluminat "PT" pt bec IP54 (1111) buc 123,08 lei
716 înlocuire / montare corp iluminat "PT’ pt bec IP54 (1111) buc 97,22 lei
717 înlocuire / montare corp iluminat "PT" pt bec IP54 (1121) buc 142,47 lei
718 înlocuire / montare corp iluminat "PT" pt bec IP54 (1121) buc 113,38 lei
719 înlocuire / montare corp iluminat "PT" pt bec IP54 (9161) buc 142,47 lei
720 înlocuire / montare corp iluminat "PT" pt bec IP54 (9161) buc 116,61 lei
721 înlocuire / montare corp iluminat "PT" pt bec IP54 (9061) buc 168,32 lei
722 înlocuire / montare corp iluminat "PT" pt bec IP54 (9061) buc 139,24 lei
723 înlocuire / montare corp iluminat "PT" pt bec E27 IP 44 (7163) 230V buc 155,40 lei
724 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (7164) 230V buc 197,41 lei
725 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (6219) aplica 230V buc 213,57 lei
726 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (7275-65) stâlp 230V buc 394,56 lei
727 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (7275-90) stâlp 230V buc 478,59 lei
728 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (9013) aplica 230V buc 116,61 lei
729 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (90146) stâlp 230V buc 200,64 lei
730 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (7111) aplica 230V buc 136,00 lei
731 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (71113) stâlp 230V buc 316,99 lei
732 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (7211) aplica 230V buc 123,08 lei
733 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 (7213-100) stâlp 230V buc 245,89 lei
734 înlocuire / montare corp iluminat pt bec IP54 (9106) aplica buc 103,69 lei
735 înlocuire/ montare corp iluminat pt bec 1P54 (91076) stâlp buc 174,79 lei
736 înlocuire / montare corp iluminat pt bec E27 IP 44 stâlp inox 230V buc 226,50 lei
737 înlocuire / montare corp iluminat inox bec E27 IP 44 aplica buc 123,08 lei
738 înlocuire / montare corp iluminat inox bec E27 IP 44 stâlp 650mm buc 132,77 lei
739 înlocuire / montare corp iluminat inox bec E27 IP 44 stâlp 1100mm buc 178,02 lei
740 înlocuire / montare globuri cu soclu acrilic E27IP65 lăptos buc 66,09 lei
741 înlocuire / montare stâlp aluminiu D=60 L=0.5m buc 484,41 lei
742 înlocuire / montare stâlp aluminiu D=60 L=0.7m buc 500,82 lei
743 înlocuire / montare stâlp aluminiu D=60 L=1 .Om buc 506,30 lei
744 înlocuire / montare stâlp aluminiu D=60 L=1,5m buc 528,18 lei
745 înlocuire / montare stâlp aluminiu D=60 L=2,0m buc 550,07 lei
746 înlocuire / montare stâlp aluminiu D=60 L=2.5m buc 566,49 lei
747 înlocuire / montare corp de iluminat pt stâlpi 1P65 2globuri acrilice75W E27 230V buc 575,54 lei
748 înlocuire / montare corp de iluminat pt stâlpi IP65 3globuri acrilice75W E27 230V buc 698,36 lei
749 înlocuire / montare corp de iluminat aluminiu IP43 150W E27 230V buc 401,02 lei
750 înlocuire / montare corp de iluminat aluminiu IP43 150W 2 braţe E27 230V buc 1.034,47 lei
751 înlocuire / montare corp de iluminat pt stâlpi cu 2 braţe IP 43 E27 230V 100W buc 646,64 lei
752 înlocuire / montare corp de iluminat pt stâlpi cu 3 braţe IP 43 E27 230V 100W buc 866,41 lei
753 înlocuire / montare stâlp aluminiu D=75 mm L=200 buc 1.621,67 lei
754 înlocuire / montare stâlp aluminiu D=75 mm L=250 buc 1.670,91 lei
755 înlocuire / montare stâlp aluminiu D=75 mm L=300 buc 1.714,69 lei
756 înlocuire / montare stâlp aluminiu ornamental D=75 mm L=300 buc 2.530,02 lei
757 înlocuire / montare corp iluminat cu tub T5 21W 230VIP20 buc 84,29 lei
758 înlocuire / montare corp iluminat cu tub T5 28W 230VIP20 buc 93,99 lei
759 înlocuire / montare corp de iluminat cu led 7W 230V buc 81,71 lei
760 înlocuire / montare corp de iluminat cu led 11W 230V buc 93,99 lei
761 înlocuire / montare corp de iluminat cu led 14W 230V buc 101,75 lei
762 înlocuire / montare corp iluminat cu tub T5 21W 230VIP20 buc 104,98 lei
763 înlocuire / montare corp iluminat cu tub T5 28W 230VIP20 buc 121,78 lei
764 înlocuire / montare corp de iluminat fluorescent T8 IP 65 1x18W 230V buc 109,50 lei
765 înlocuire / montare corp de iluminat fluorescent T8 IP 65 2x18W 230V buc 125,66 lei
766 înlocuire / montare corp de iluminat fluorescent T8 IP 65 1x36W 230V buc 142,47 lei
767 înlocuire / montare corp de iluminat fluorescent T8 IP 65 2x36W 230V buc 172,85 lei
768 înlocuire / montare proiector halogen IP 44 500W/ 230V buc 61,02 lei
769 înlocuire / montare proiector halogen IP 44 1100W/ 230V buc 90,76 lei
770 înlocuire / montare proiector HQI IP 55 70W/230V buc 252,35 lei
771 înlocuire / montare proiector HQI IP 55 150W/230V buc 271,74 lei
772 înlocuire / montare proiector HQI IP 55 250W/230V buc 349,31 lei
773 înlocuire / montare proiector HQI IP 55 400W/230V buc 375,17 lei
774 înlocuire / montare proiector bara led IP65 7W/230 buc 329,92 lei
775 înlocuire / montare proiector bara led IP65 10W/230 buc 452,73 lei
776 înlocuire / montare proiector bara led IP65 24W/230 buc 769,46 lei
777 înlocuire / montare proiector bara led RGB 1P65 6x3W/24V buc 349,31 lei
778 înlocuire / rrlontare proiector bara led RGB 1P65 9x3W/24V buc 485,05 lei
779 înlocuire / montare proiector bara led RGB IP65 24x3W/24V buc 847,02 lei
780 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 10W/230V buc 86,31 lei
781 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 20W/230V buc 147,60 lei
782 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 30W/230V buc 212,17 lei
783 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 50W/230V buc 321,61 lei
784 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 70W/230V buc 441,99 lei
785 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 100W/230V buc 753,90 lei
786 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 10W/230V buc 74,27 lei
787 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 20W/230V buc 117,50 lei
788 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 30W/230V buc 155,81 lei
789 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 50W/230V buc 211,07 lei
790 înlocuire / montare proiector cu led IP 65 100W/230V buc 441,99 lei
791 înlocuire / montare proiector cu SMD LED IP65 15W/230V buc 102,73 lei
792 înlocuire / montare proiector cu SMD LED IP65 15W/230V buc 110,94 lei
793 înlocuire / montare proiector cu SMD LED IP65 30W/230V buc 187,54 lei
794 înlocuire / montare proiector cu SMD LED IP65 30W/230V buc 203,96 lei
795 înlocuire / montare proiector cu SMD LED IP65 50W/230V buc 272,36 lei
796 înlocuire / montare proiector cu SMD LED 1P65 50W/230V buc 288,78 lei
797 înlocuire / montare proiector cu SMD LED IP65 70W/230V buc 431,05 lei
798 înlocuire / montare proiector cu SMD LED IP65 70W/230V buc 452,94 lei
799 înlocuire / montare proiector cu SMD LED IP65 100W/230V buc 567,85 lei
800 înlocuire / montare proiector cu SMD LED IP65 130W/230V buc 693,70 lei
801 înlocuire / montare proiector tip led RGB IP65 10W/12V buc 108,20 lei
802 înlocuire / montare proiector tip led RGB 1P65 20W/24V buc 179,34 lei
803 înlocuire / montare proiector tip Ied RGB IP65 30W/24V buc 266,89 lei
804 înlocuire / montare proiector tip ied RGB IP65 50W/24V buc 409,16 lei
805 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu led 230VIP65 30W 2000Lm buc 562,62 lei
806 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu led 230VIP65 50W 5700Lm buc 801,78 lei
807 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu led 230VIP65 80W 7600Lm buc 1.254,24 lei
808 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec autoaprindere 230V 160W E27 buc 252,35 lei
809 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec autoaprindere 230V 250W E40 buc 284,67 lei
810 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec mercur 230V 80W E27 buc 284,67 lei
811 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec mercur 230V125W E27 buc 297,60 lei
812 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec mercur 230V 250W E40 buc 452,73 lei
813 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec mercur 230V 400W E40 buc 801,78 lei
814 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec sodiu 230V 80W E27 buc 297,60 lei
815 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec sodiu 230V150W E27 buc 530,30 lei
816 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec sodiu 230V 250W E40 buc 562,62 lei
817 înlocuire / montare corp iluminat stradal cu bec sodiu 230V 400W E40 buc 963,37 lei
818 înlocuire / montare corp de iluminat vârf cu autoaprindere 160W/230V E27 buc 323,45 lei
819 înlocuire / montare corp de iluminat vârf cu autoaprindere 250W/230V E40 buc 342,85 lei
820 înlocuire / montare corp de iluminat vârf cu mercur 80W/230V E27 buc 394,56 lei
821 înlocuire / montare corp de iluminat vârf cu mercur 125W/230V E27 buc 407,48 lei
822 înlocuire / montare corp de iluminat vârf cu mercur 250W/230V E40 buc 465,66 lei
823 înlocuire / montare corp de iluminat vârf cu sodiu 80W/230V E27 buc 388,09 lei
824 înlocuire / montare corp de iluminat vârf cu sodiu 150W/230V E27 buc 543,22 lei
825 înlocuire / montare corp de iluminat vârf cu sodiu 250W/230V E40 buc 582,01 lei
826 înlocuire / montare corpuri de kalfex- led panel (PT) cu .transf la 24V 10.6 W IP20 1300Lm buc 717,75 lei
827 înlocuire / montare corpuri de kalfex- led panel (PT) cu transf la 24V 21.2WIP20 2600Lm buc 1.092,65 lei
828 înlocuire / montare corpuri de kalfex- led panel (PT) cu transf la 24V 31.8WIP20 3900Lm buc 1.422,30 lei
829 înlocuire / montare corpuri de kalfex- led panel (PT) cu transf la 24V 42.4W IP20 5200Lm buc 1.719,64 lei
830 înlocuire / montare Dîmmer pt RGB 15A12V/24V buc 267,97 lei
831 înlocuire / montare bec economic E14 13W/230V spiral 2700k buc 25,96 lei
832 înlocuire / montare bec economic E14 20W/230V spiral 2700k buc 27,26 lei
833 înlocuire / montare bec economic E14 25W/230V spiral 2700k buc 29,84 lei
834 înlocuire / montare bec economic E2713W/230V spiral 2700k buc 25,96 lei
835 înlocuire / montare bec economic E27 20W/230V spiral 2700k buc 27,26 lei
836 înlocuire / montare bec economic E27 26W/230V spiral 2700k buc 31,13 lei
837 înlocuire / montare bec economic E27 30W/230V spiral 2700k buc 37,60 lei
838 înlocuire / montare bec economic E27 36W/230V spiral 2700k buc 40,18 lei
839 înlocuire / montare bec economic E27 40W/230V spiral 2700k buc 46,65 lei
840 înlocuire / montare bec economic E27 105W/230V 6U 2700k buc 106,11 lei
841 înlocuire / montare bec economic E27 150W/230V 6U 2700k buc 150,07 lei
842 înlocuire / montare bec economic E40 65W/230V 6U 2700k buc 81,55 lei
843 înlocuire / montare bec economic E40 120W/230V 6U 2700k buc 136,49 lei
844 înlocuire / montare bec economic E40 150W/230V 6U 2700k buc 159,12 lei
845 înlocuire / montare bec economic E40 200W/230V 8U 2700k buc 204,36 lei
846 înlocuire / montare bec cu ied E27 6W/230V 3000K buc 30,49 lei
847 înlocuire / montare bec cu led E27 8W/230V 3000K buc 33,07 lei
848 înlocuire / montare bec cu led E27 10W/230V 3000K buc 42,77 lei
849 înlocuire / montare bec cu led E27 12W/230V 3000K buc 56,34 lei
850 înlocuire / montare bec cu led E27 15W/230V 3000K buc 63,45 lei
851 înlocuire / montare bec cu led exterior SL E27 20W/230V 4000K buc 126,80 lei
852 înlocuire / montare bec cu led exterior SL E27 25W/230V 4000K buc 162,35 lei
853 înlocuire / montare bec cu led exterior SL E27 36W/230V 4000K buc 225,69 lei
854 înlocuire / montare bec cu led E27 70W/230V 4000K buc 462,92 lei
855 înlocuire / montare bec cu led E27 100W/230V 4000K buc 579,26 lei
856 înlocuire / montare bec cu led E27 4W/230V 2800K buc 51,17 lei
857 înlocuire / montare bec cu led E14 3W/230V 3000K buc 24,67 lei
858 înlocuire / montare bec cu led E14 5W/230V 3000K buc 28,55 lei
859 înlocuire / montare bec cu led E14 7W/230V 3000K buc 46,65 lei
860 înlocuire / montare bec halogen cald 35W buc 15,62 lei
861 înlocuire / montare bec cu led cald 1.4W 3000k buc 31,78 lei
862 înlocuire / montare bec cu led galben 1W 3000k buc 31,78 lei
863 înlocuire / montare bec cu led RGB 0.7W buc 42,77 lei
864 înlocuire / montare bec cu led cald 3W 3000k buc 25,32 lei
865 înlocuire / montare bec cu led cald 5W 3000k buc 31,13 lei
866 înlocuire / montare bec cu led cald 7W 3000k buc 42,77 lei
867 înlocuire / montare tub Fluorescent T8 18W/230V 4000K G13 buc 9,86 lei
868 înlocuire / montare tub Fluorescent T8 36W/230V 4000K G13 buc 10,83 lei
869 înlocuire / montare tub Fluorescent cu led T8 9W/230V 4000K G13 buc 42,18 lei
870 înlocuire / montare tub Fluorescent cu led T8 12W/230V 4000K G13 buc 48,65 lei
871 înlocuire / montare tub Fluorescent cu led T8 18W/230V 4000K G13 buc 58,34 lei
872 înlocuire / montare tub Fluorescent cu led T8 23W/230V 4000K G13 buc 74,50 lei
873 înlocuire / montare balast electronic pt T8 1x18W/239V buc 9,22 lei
874 înlocuire / montare balast electronic ptT8 1x36W/239V buc 9,48 lei
875 înlocuire / montare balast electronic pt T8 2x18W/239V buc 6,96 lei
876 înlocuire / montare balast electronic pt T8 2x36W/239V buc 12,06 lei
877 înlocuire / montare Dimer electronic 500W 180V-230V buc 164,34 lei
878 înlocuire / montare Dimer digital electronic 1000W 180V-230V pt talou buc 300,08 lei
879 înlocuire / montare balast electromagnetic pt T8 18W/230V buc 4,24 lei
880 înlocuire / montare balast electromagnetic pt T8 36W/230V buc 4,24 lei
881 înlocuire / montare starter 4-22W / 230V buc 2,06 lei
882 înlocuire / montare starter 4-65W/ 230V buc 2,06 lei
883 înlocuire / montare transformator electromagnetic 50W/230V-12V buc 35,98 lei
884 înlocuire / montare transformator electromagnetic 105W/230V-12V buc 65,07 lei
885 înlocuire / montare balast Mercur 80W/230V 0 buc 45,41 lei
886 înlocuire / montare balast Mercur 125W/230V buc 51,88 lei
887 înlocuire / montare balast Mercur 250W/230V buc 82,90 lei
888 înlocuire / montare balast Mercur 400W/230V buc 106,17 lei
889 înlocuire / montare balast Mercur 1000W/230V buc 281,34 lei
890 înlocuire / montare balast Sodiu 70W/230V buc 55,11 lei
891 înlocuire / montare balast Sodiu 100W/230V buc 64,81 lei
892 înlocuire / montare balast Sodiu 150W/230V buc 74,50 lei
893 înlocuire / montare balast Sodiu 250W/230V buc 131,38 lei
894 înlocuire / montare balast Sodiu 400W/230V buc 158,53 lei
895 înlocuire / montare balast Sodiu 1000W/230V buc 391,23 lei
896 înlocuire / montare Igniter pt bec HQI&Sodiu 70-400W/230V buc 21,50 lei
897 înlocuire / montare Igniter pt bec FIQI&Sodiu 250-1000W/230V buc 63,51 lei
898 înlocuire / montare întrerupător dublu alb 10AIP 44 buc 16,33 lei
899 înlocuire / montare priza dubla shouko cu capac gri IP 44 buc 27,32 lei
900 înlocuire / montare siguranţe autom. pe şina monopolare buc 15,56 lei
901 înlocuire / montare siguranţe autom pe şina monopolare buc 13,62 lei
902 înlocuire / montare siguranţe autom pe şina monopolare 40A, 50A, 63A buc 16,21 lei
903 înlocuire / montare siguranţe autom pe şina tripolare buc 35,60 lei
904 înlocuire / montare siguranţe autom. 10A, 16A buc 151,61 lei
905 înlocuire / montare siguranţe autom. 20A, 25A, 32A buc 42,93 lei
906 înlocuire / montare siguranţe autom. PL4-C100, S803B buc 676,30 lei
907 înlocuire / montare siguranţe autom. PL4-C125.S803B O buc 799,13 lei
908 înlocuire / montare siguranţe autom. PL4-C16, C20, C25, SH203L buc 102,36 lei
909 înlocuire / montare siguranţe autom. PL4-C32, C40, C50, SH203L buc 133,95 lei
910 înlocuire / montare bara izolatoare monofazic pt tablou siguranţe auto 1m buc 31,27 lei
911 înlocuire / montare bara izolatoare trifazic pt tablou siguranţe auto 1m buc 87,50 lei
912 înlocuire / montare întrerupător pe şina stil siguranţa automata 1 px63A buc 20,28 lei
913 înlocuire / montare întrerupător pe şina stil siguranţa automata 2px63A 0 buc 37,73 lei
914 înlocuire / montare întrerupător pe şina stil siguranţa automata 3px63A buc 59,06 lei
915 înlocuire / montare priza schuko pe şina 16A in tablou buc 18,66 lei
916 înlocuire / montare presetupe cu inel IP68 tip PG D=9mm buc 1,74 lei
917 înlocuire / montarepresetupe cu inel 1P68 tip PG D=11mm buc 1,90 lei
918 înlocuire / montare presetupe cu inel IP68 tip PG D=13.5mm buc 2,05 lei
919 înlocuire / montare presetupe cu inel IP68 tip PG D=16mm buc 2,31 lei
920 înlocuire / montare presetupe cu inel IP68 tip PG D=21mm buc 2,83 lei
921 înlocuire / montare presetupe cu inel IP68 tip PG D=29mm buc 4,25 lei
922 înlocuire / montare presetupe cu inel IP68 tip PG D=36mm buc 6,71 lei
923 înlocuire / montare presetupe cu inel IP68 tip PG D=42mm buc 8,26 lei
924 înlocuire / montare presetupe cu inel IP68 tip PG D=48mm buc 10,33 lei
925 înlocuire / montare conector pt conductor 4-6mm Tata buc 9,42 lei
926 înlocuire / montare conector pt conductor 4-6mm Mama buc 9,42 lei
927 înlocuire / montare tablouri din plastic IP65 pe tencuiala sina+bara nul 4module/1sir buc 117,95 lei
928 înlocuire / montare tablouri din plastic IP65 pe tencuiala sina+bara nul 8module/1sir buc 140,57 lei
929 înlocuire / montare tablouri din plastic IP65 pe tencuiala sina+bara nul 12module/1sir buc 173,53 lei
930 înlocuire / montare tablouri din plastic IP65 pe tencuiala sina+bara nul 24module/2siruri buc 254,98 lei
931 înlocuire / montare tablouri din poliester cu contrapanou IP67 30x25x17cm buc 238,82 lei
932 înlocuire / montare tablouri din poliester cu contrapanou IP67 40x30x17cm buc 264,67 lei
933 înlocuire / montare tablouri din poliester cu contrapanou IP67 50x35x22cm buc 342,24 lei
934 înlocuire / montare tablouri din poliester cu contrapanou IP67 60x40x22cm buc 445,66 lei
935 înlocuire / montare tablouri din poliester cu contrapanou IP67 80x50x27cm buc 710,68 lei
936 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala IP55 cu garnituri D65 buc 5,09 lei
937 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala IP55 cu garnituri D60 buc 5,93 lei
938 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala IP55 cu garnituri patrata 80x80x40 buc 5,93 lei
939 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala IP55 cu garnituri patrata 100x100x50 buc 11,04 lei
940 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala 1P55 cu garnituri dreptunghiulara 120x80x50 buc 11,04 lei
941 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala IP55 cu garnituri dreptunghiulara 150x110x70 buc 20,67 lei
942 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala 1P55 cu garnituri dreptunghiulara 190x140x70 buc 31,33 lei
943 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala 1P55 cu garnituri dreptunghiulara 240x190x90 buc 43,61 lei
944 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala 1P55 cu garnituri dreptunghiulara 300x220x120 buc 108,25 lei
945 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala IP55 cu garnituri dreptunghiulara 380x300x120 buc 185,82 lei
946 înlocuire / montare doze ramificaţie pe tencuiala IP55 cu garnituri dreptunghiulara 460x380x120 buc 286,01 lei
947 înlocuire / montare papuc izolat furca buc 1,94 lei
948 înlocuire / montare cleme 12 poli poliamida 150 C 4mm 12 poli buc 3,77 lei
949 înlocuire / montare cleme 12 poli poliamida 150 C 6mm 12 poli buc 4,20 lei
950 înlocuire/montare cleme 12 poli poliamida 150 C 10mm 12 poli buc 5,42 lei
951 înlocuire/montare cleme 12 poli poliamida 150 C 16mm 12 poli buc 8,97 lei
952 înlocuire / montare cleme 12 poli poliamida 150 C 25mm 12 poli buc 17,76 lei
953 înlocuire / montare conectori mufe IP67 max 5x2,5mm 20A buc 48,79 lei
954 înlocuire / montare conectori mufe IP67 max 5x6mm 35A buc 54,60 lei
955 înlocuire / montare cablu siliconic monofiiar D=1 mm ml 1,47 lei
956 înlocuire / montare cablu siliconic monofiiar D=1.5mm ml 1,56 lei
957 înlocuire / montare cablu siliconic monofiiar D=2.5mm ml 1,80 lei
958 înlocuire / montare cablu siliconic monofiiar D=4mm ml 2,14 lei
959 înlocuire / montare cablu siliconic monofiiar D=6mm ml 2,62 lei
960 înlocuire/ montare cablu siliconic monofiiar D=10mm ml 3,61 lei
961 înlocuire / montare copex metalic cu PVC Di=10mm ml 1,88 lei
962 înlocuire / montare copex metalic cu PVC Di=14mm ml 2,04 lei
963 înlocuire / montare copex metalic cu PVC Di=18mm ml 2,33 lei
964 înlocuire / montare copex metalic cu PVC Di=20mm ml 2,55 lei
965 înlocuire / montare copex metalic cu PVC Di=25mm ml 2,94 lei
966 înlocuire / montare copex metalic cu PVC Di=30mm ml 3,65 lei
967 înlocuire / montare copex metalic cu PVC Di=45mm ml 6,44 lei
968 înlocuire / montare clema condur D=16 buc 1,73 lei
969 înlocuire / montare clema condur D=20 buc 1,81 lei
970 înlocuire / montare clema condur D=25 buc 2,22 lei
971 înlocuire / montare clema condur D=32 buc 2,68 lei
972 înlocuire / montare clema condur D=40 buc 3,33 lei
973 înlocuire / montare clema condur D=50 buc 4,34 lei
974 înlocuire / montare clema condur D=63 buc 6,51 lei
975 înlocuire / montare corpuri de iluminat Emergenta 6W/3VA autonomie 1.5h buc 146,35 lei
976 înlocuire / montare corpuri de iluminat Emergenta 6W/3.5VA autonomie 3h buc 239,43 lei
977 înlocuire / montare braţ tip EM pentru corpuri iluminat buc 590,50 lei
978 înlocuire / montare braţ dubiu tip EM pentru corpuri iluminat buc 897,50 lei
979 înlocuire / montare profil tip M pentru 1 cablu de 1Kw strat protector cu folie din PVC ml 50,74 lei
980 înlocuire / montare cablu pentru energie electrica CYABY 3x4, montat pe fundul canalelor ml 25,30 lei
981 înlocuire / montare priza din banda zincata 40x40mm pentru legare la pamant ml 86,25 lei
982 înlocuire / montare electrod pentru priza de pamant din cornier 50x50x5mm, bătut in pamant la adâncime 2m buc 288,50 lei
983 înlocuire / montare cutie metalica racord cablu la corp iluminat cu cleme si intrerupator monopolar 6A buc 933,48 lei
984 înlocuire / montare corp led iluminat cu tub led (rola 50m) buc 781,78 lei
985 înlocuire / montare banda cu led din plastic buc 45,51 lei
986 înlocuire / montare led exterior din plastic sticla led buc 109,32 lei
987 înlocuire / montare set stâlpi iluminat din metaplastic si sticla (kit complet) buc 2.011,43 lei
988 înlocuire / montare spot led pentru iluminat exterior nocturn îngropat led buc 190,83 lei
989 înlocuire / montare banda cu leduri RGB tensiune 220V cu protecţie la umiditate (montaj inclus) ml 95,46 lei
990 înlocuire / montare suport reglabil pentru proiector buc 8,05 lei
991 Turnare beton C18/22,5 mc 435,80 lei
992 Cofraje din panouri refolosibile cu placaj /PFLdur mp 70,16 lei
993 Tencuieli decorative mp 84,68 lei
994 Decapare îmbrăcăminte asfaltica trotuare, alei mp 8,31 lei
995 Desfacere îmbrăcăminte asfaltica 5cm mp 7,32 lei
996 Desfacere îmbrăcăminte asfaltica 10cm mp 15,94 lei
997 Desfacere pavaje mp 4,12 lei
998 Asternere/rep. mixtura AB2 - 6cm mp 46,20 lei
999 Reparaţii asternere mixtura BA16 - 5 cm mp 68,81 lei
1000 Reparaţii asternere mixtura BA8 - 4cm mp 62,60 lei
1001 Reparaţii fisuri si crăpături ml 22,49 lei
1002 Reparaţii cu mixturi stocabile tona 464,58 lei
1003 Reparaţii prin badijonari la îmbrăcăminte asfaltica mp 7,15 lei
1004 întreţinere imbracaminte bituminoasa mp 4,23 lei
1005 Reparaţii la dr, alei pietruite mp 9,34 lei
1006 Reparaţii dale de beton cu mortar epoxidîc mp 202,30 lei
1007 Refacere rosturi prin colmatare cu mastic bituminos mp 25,80 lei
1008 Asternere geotextil mp 9,72 lei
1009 Strat de balast stabilizat mc 165,93 lei
1010 Strat de beton de ciment BcR4,5 mc 355,64 lei
1011 Strat de beton de ciment BcR5 mc 409,22 lei
1012 Turnare beton C16/20 mc 380,25 lei
1013 Turnare beton C6/7,5 mc 295,40 lei
1014 Curatare si amorsare suprafeţe mp 1,36 lei
1015 Strat geocompozit mp 10,98 lei
1016 Asternere asfalt BA8 mp 34,31 lei
1017 Asternere mixtura asfaltica AB2 tona 269,50 lei
1018 Montat indicatoare de circulaţie patrate buc 229,15 lei
1019 Montat indicatoare de circulaţie dreptunghiulare buc 338,42 lei
1020 Montat indicatoare de circulaţie triunghiulare buc 209,56 lei
1021 Montat indicatoare de circulaţie octogonale buc 278,15 lei
1022 Montat indicatoare de circulaţie rotunde buc 211,32 lei
1023 Marcaje longitudinale rutiere cu vopsea pe baza de solvent organic km 4.522,30 lei
1024 Marcaje transversale rutiere cu vopsea pe baza de solvent organic mp 54,86 lei
1025 Marcaje rutiere preformate mp 459,64 lei
1026 Aşezare la cota rasutlatori de gaze tara inlocuire capac buc 135,22 lei
1027 Aşezare la cota rasutlatori de gaze cu inlocuire capac buc 178,36 lei
1028 Aşezare la cota capace cămine fara inlocuire capac buc 695,47 lei
1029 Aşezare la cota capace cămine cu inlocuire capac buc 1.089,52 lei
1030 Aşezare la cota gratare guri de scurgere, fara inlocuire gratar buc 275,61 lei
1031 Aşezare la cota gratare guri de scurgere, cu inlocuire gratar buc 558,13 lei
1032 Gurîde scurgere buc 913,82 lei
1033 Montat bordura din granit (colt) 60x20x25 ml 671,87 lei
1034 Montat bordura din granit 60x15x10 mi 81,38 lei
1035 Montat bordura din granit 60x20x25 ml 179,38 lei
1036 Montat bordura din granit cui gold 60x20x10 ml 91,75 lei
1037 Montat bordura din granit 60x25x12 ml 135,43 lei
1038 Montat rigole din granit 60x30x4 ml 302,26 lei
1039 Montat pavele granit gri 60x60x4 mp 256,19 lei
1040 Montat pavele din granit gold 60x30x4 mp 252,93 lei
1041 Montat pavele din granit auriu 60x60x2 mp 161,11 lei
1042 Montat pavele din granit auriu 60x30x2 mp 250,28 lei
1043 Montat pavele din granit 60x60x2 roşu mp 313,26 lei
1044 Montat pavele din granit 60x30x2 roşu mp 310,62 lei
1045 Montat bordura din granit forma arc 157x40x25 ml 5.984,51 lei
1046 Montat soclu din granit 60x60x200 mp 10.529,06 lei
1047 Montat soclu pentru statui din granit mp 656,32 lei
1048 Montat pavele granit culoare gri 240x80x40 mp 8.961,14 lei
1049 Montat bordura din granit 200x35x25 ml 3.052,18 lei
1050 Montat bordura din granit 250x35x25 ml 4.496,54 lei
1051 Montat pavele din granit gri 10x10x4 mp 282,98 lei
1052 Montat fantana din granit 4 m buc 75.686,52 lei
1053 Montat balustrada din granit buc 8.000,67 lei
1054 Montat pavele patrat ciment, antracit/rosu/maro/,etc mp 78,04 lei
1055 Montat bordura ciment 50/20/25-B6 buc 45,90 lei
1056 Montat bordura rettango treapta 100/40/15 diverse culori buc 83,50 lei
1057 Montat pavaj clasic kombi 6 diverse culori mp 94,22 lei
1058 Montat pavaj rettango 10*20*6 brun roşcat mp 84,39 lei
1059 Montat pavaj rettango 10*20*6 gri mp 75,45 lei
1060 Montat bordura bl 50/10/15 roşu mp 40,54 lei
1061 Montat pavaj dreptunghi d2 -6 cm roşu,maro,antracit mp 78,04 lei
1062 Turnat beton hidromedia diverse culori mc 1.480,00 lei
1063 Montat bordura din PAFS diferite culori ml 208,24 lei
1064 Montat strat suport sapa mc 556,04 lei
1065 Montat pavaj pietonal tip klinker mp 321,70 lei
1066 Montat pavaj antiderapant 2cm culoare gri - auriu mp 391,37 lei
1067 Montat borduri mici din beton - culoare roşie 50*10*15 mi 28,68 lei
1068 Spalat si curatat placaje piatra cu soluţii speciale mp 6,79 lei
1069 Montat pavele granit reconstituit grosime 7,3 cm mp 162,74 lei
1070 Montat pavele granit reconstituit grosime 6.0 cm mp 128,02 lei
1071 Montat pavele granit reconstituit grosime 8.0 cm mp 151,37 lei
1072 Montat pavele granit reconstituit grosime 8.0 cm, format divers mp 204,65 lei
1073 Montat pavele granit reconstituit grosime 4,20 cm mp 144,78 lei
1074 Montat pavele granit reconstituit grosime 4,50 cm   113,95 lei
1075 Montat pavele granit reconstituit grosime 7 cm mp 135,80 lei
1076 Montat pavele granit reconstituit grosime 10 cm mp 120,83 lei
1077 Montat pavele granit reconstituit grosime 10 cm,pentru iarba si drenaj mp 100,77 lei
1078 Montat pavele granit reconstituit grosime 8 cm, pentru iarba si drenaj mp 76,23 lei
1079 Montat pavele beton cu strat de cuart grosime 6 cm, model antiderapant, mp 246,56 lei
1080 Montat pavele beton cu strat de cuart grosime 6 cm, model antiderapant, 30,4 x 30,4cm buc 43,96 lei
1081 Montat pavele beton cu strat de cuart grosime 6 cm, model antiderapant, 30,4 x 41,8cm buc 61,53 lei
1082 Montat element zid de sprijin, baza, gr.15cm buc 25,98 lei
1083 Montat element zid, câmp, gr15cm buc 46,33 lei
1084 Montat glaf-capac buc 21,18 lei
1085 Montat "plinta, gr.Scm buc 12,69 lei
1086 Montat geogrila de protecţie mp 16,76 lei
1087 Montat element de zidărie 15x15x50/95 buc 87,64 lei
1088 Montat element de zidărie tip cărămidă 33x20, buc 33,46 lei
1089 Montat element de zidărie tip cărămidă 50x20 buc 51,72 lei
1090 Montat element de zidărie tip cărămidă 35x15 buc 31,06 lei
1091 Montat placaj finisaj buciardat 31x26 ml 55,12 lei
1092 Montat bordura dreapta gr.6,7,8,10 ml 36,52 lei
1093 Montat bordura curba 6, 7,8,cm , raza 25 buc 85,74 lei
1094 Montat bordura dreapta "10/12x25x100 ml 49,30 lei
1095 Montat bordura curba 10/12x25 raza 25 buc 85,74 lei
1096 Montat bordura dreapta 10/12x25x100 buciardata ml 89,41 lei
1097 Montat bordura curba 10/12x25^ buciardata raza 25 buc 152,50 lei
1098 Montat bordura dreapta 12/15x25x100 ml 55,29 lei
1099 Montat bordura curba 10/12x25, raza 18/10 buc 92,62 lei
1100 Montat bordura dreapta 12/15;15/18x30/24x100 ml 109,17 lei
1101 Montat bordura curba 12/15X/24, raza 50 ml 119,27 lei
1102 Montat bordura de capat buc 138,22 lei
1103 Montat placaje reconstituite mp 194,05 lei
1104 Montat travertin diverse dimensiuni mp 331,76 lei
1105 Montat plinta de travertin sau tasii 80x20 mp 645,89 lei
1106 Montat plinta travertin div.dimensiuni ml 172,24 lei
1107 Montat placaj vertical piatra , etc mp 620,06 lei
1108 Montat glafuri/capace ml 378,92 lei
1109 Montat placaj marmura mp 247,94 lei
1110 Montat placaj granit gr.3cm mp 661,06 lei
1111 Montat placaj granit gr.2cm mp 397,62 lei
1112 Aplicat substanţe de protecţie la pardoseli 0,151/mp mp 102,79 lei
1113 Aplicat substanţe de impermeabilizare mp 85,35 lei
1114 Montat piatra ornamentala tip cubeti kg 4,96 lei
1115 Montat cubeti cu suprafaţa tiamata kg 9,12 lei
1116 Montat delimitatoare pavaj din piatra naturala ml 207,66 lei
1117 Montat borduri din piatra naturala L=25-30 cm; grosime 22-25 cm ml 647,38 lei
1118 Montat mozaic din piatra naturala grosime 2-3 cm mp 683,16 lei
1119 Montat mozaic din piatra naturala grosime 5-8 cm mp 258,06 lei
1120 Montat pilaştri din piatra naturala. Gr 25 ml 3.846,56 lei
1121 Montat spărtură din piatra naturala de diferite granulaţii 5-10 mm; 10- 15 mm; 15-25 mm kg 0,44 lei
1122 Monta piatra sparta dimensiuni 0,1-0,5mc/buc mc 1.594,30 lei
1123 Montat placaj din piatra naturala roşu mp 832,45 lei
1124 Montat borduri drepte din piatra naturala 8x25 cm; L=100 cm ml 374,11 lei
1125 Montat borduri drepte din piatra naturala 10x25 cm; L=100 cm ml 553,13 lei
1126 Montat borduri drepte din piatra naturala 12x25 cm; L=100 cm ml 732,15 lei
1127 Montat borduri drepte din piatra naturala 15x25 cm; L=100 cm ml 809,98 lei
1128 Montat blocheti taîati pt. ziduri L=20-30/40 cm; kg 3,89 lei
1129 Montat piatra naturala tip gresie mp 809,10 lei
1130 Montat mozaic gri perlat grosime 1,2-2,4 cm mp 217,56 lei
1131 Montat trepte piatra {gri perlat) 35x120 cm , grosime 2,5-3,5 cm ml 503,86 lei
1132 Montat contra trepte piatra (gri perlat) 16x40 - 80 cm , grosime 1,5-2,5 cm ml 158,52 lei
1133 Montat trepte piatra (cuartît) 35x100 -120 cm , grosime 3-5 cm ml 1.126,53 lei
1134 Montat trepte piatra (cuartit) 17x100 -120 cm , grosime 1,5-2,5 cm ml 534,99 lei
1135 Montat delimitatoare de pavaj din piatra aura, diverse culori, iu x 10 cm; L=30 cm ml 195,09 lei
1136 Montat borduri din piatra dura, diferite culori, 8 x 25 cm L=100 cm ml 335,19 lei
1137 Montat placaj tip gresie naturala (piatra aura) diterite culori, 3U x 6U cm, 40 x 40 cm, 40 x 60 cm , grosime 2,5 - 3,5 cm mp 499,97 lei
1138 Montat gresie naturala (piatra aura) airerite culori, 6U x 6U cm , grosime 2,5 - 3,5 cm mp 554,45 lei
1139 Montat trepte suprarata naturala (piatra dura) diverse culori, 3t>xiuu cm, grosime 3 cm ml 317,05 lei
1140 Montat trepte supratata naturala (piatra dura) diverse culori, ibxiuu cm, grosime 2 cm ml 208,09 lei
1141 Montat placaj natural (araezie) diverse culori, 3Ux3U cm, 4U x 4U cm, 30 x 60 cm, grosime 9 mm mp 476,62 lei
1142 Montat trepte piatra ardezie cu margini taiate, diferite culori, 35x120/ 130 cm, grosime 30 mm ml 433,81 lei
1143 Montat trepte piatra ardezie cu margini taiate, diferite culori, 15x120/ 130 cm, grosime 20 mm ml 264,58 lei
1144 Munldt burdun drepte din yrarul cu muchii prelucrate, L=100 cmr8x^6“ cm ml 210,66 lei
1145 MunLcil buidun Umplu Um yfcinil uu iiiuulm pmluuitilu, L—100 uni, I0a 25 cm ml 265,14 lei
1146 Montat borduri drepte din granit cu muchii prelucrate, L=100 cm, 12x 25 cm ml 288,49 lei
1147 Montat borduri drepte din granit cu muchii prelucrate, L=100 cm, 14x 25 cm ml 319,63 lei
1148 Montat borduri drepte din granit cu muchii prelucrate, L=100 cm, 15x 25 cm ml 335,19 lei
1149 Montat borduri din granit joase , cu muchii prelucrate, L=100 cm, 10 x 15,5 cm ml 280,71 lei
1150 Montat borduri drepte din granit L=100 cm, 6 x 25 cm ml 272,92 lei
1151 Montat borduri drepte din granit L=100 cm, 10x25 cm mi 304,06 lei
1152 Montat borduri drepte din granit L=100 cm, 12 x25 cm ml 342,98 lei
1153 Montat borduri d repte d in g ran it L= 100 cm, 14 x 25 cm ml 383,45 lei
1154 Montat borduri drepte din granit L=100 cm, 15 x 25 cm ml 408,36 lei
1155 Montat rigole de scurgere din granit in V, 40 x 12 cm, L=100 cm ml 669,88 lei
1156 Montat rigole de scurgere din granit in U, 15 x 14cm, L=100 cm ml 934,52 lei
1157 Montat capace drenaj din granit 50x50 cm, h=11-14 cm buc 770,11 lei
1158 Montat capace drenaj din granit 50x100 cm, h=11-14cm buc 1.533,09 lei
1159 Montat placi din granit fiamate 30x 60cm,40 x 40 cm, 40 x 60 cm, 50 x 60 cm, grosime2,5/ 3 cm mp 453,27 lei
1160 Montat placi din granit fiamate 30 x 60 cm, grosime 6 cm mp 733,47 lei
1161 Montat placi din granit tiamate 50 x 100 cm, grosime 10 cm mp 1.200,48 lei
1162 Montat placaj vertical din piatra naturala mp 780,17 lei
1163 Montaj placaj gresie tip porfido mp 608,94 lei
1164 Montaj placaj gresie tip granit mp 671,20 lei
1165 Montaj placaj gresie tip marmura mp 658,75 lei
1166 Montaj placaj gresie tip mozaic mp 668,09 lei
1167 Plantat Abies Alba cu h = 1.00-1.50 m buc 297,29 lei
1168 Plantat Abies Alba cu h = 1.50-1.75 m buc 400,98 lei
1169 Plantat Abies Alba cu h = 1.75-2.00 m buc 541,40 lei
1170 Plantat Abies Alba cu h = 2.00-2.50 m buc 730,42 lei
1171 Plantat Abies Concolor Glauca cu h=0.80-1.00 m buc 656,35 lei
1172 Plantat Abies Concolor Glauca cu h=1.00-1.50 m buc 1.159,99 lei
1173 Plantat Abies Concolor Glauca cu h=1.50-1.75 m buc 1.580,67 lei
1174 Plantat Abies Concolor Glauca cu h=2.50-3.00 m buc 4.572,88 lei
1175 Plantat Abies Concolor Glauca cu h=3.00-3.50 m buc 6.779,36 lei
1176 Plantat Abies Koreana cu h = 0.80-1.00 m buc 236,26 lei
1177 Plantat Abies Koreana cu h = 1.00-1.50 m buc 449,56 lei
1178 Plantat Abies Koreana cu h = 1.50-1.75 m buc 608,36 lei
1179 Plantat Abies Koreana cu h = 1.75-2.00 m buc 846,55 lei
1180 Plantat Abies Koreana cu h = 2.00-2.50 m buc 1.090,66 lei
1181 Plantat Abies Nordmanniana cu h = 1.00-1.25 m buc 425,27 lei
1182 Plantat Abies Nordmanniana cu h = 1.25-1.50 m buc 608,95 lei
1183 Plantat Abies Nordmanniana cu h = 1.50-1.75 m buc 816,33 lei
1184 Plantat Abies Nordmanniana cu h = 2.50-3.00 m buc 2.404,27 lei
1185 Plantat Abies Nordmanniana cu h = 3.00-3.50 m buc 3.101,02 lei
1186 Plantat Abies Nordmanniana cu h = 3.50-4.00 m buc 4.019,42 lei
1187 Plantat Abies Nordmanniana cu h = 4.00-4.50 m buc 5.240,00 lei
1188 Plantat Abies Nordmanniana Pendula cu h = 2.50-3.00 m buc 2.522,77 lei
1189 Plantat Abies Nordmanniana Pendula cu h = 3.00-3.50 m buc 3.101,02 lei
1190 Plantat Abies Nordmanniana Pendula cu h = 3.50-4.00 m buc 3.960,17 lei
1191 Plantat Abies Nordmanniana Pendula cu h = 4.00-4.50 m buc 5.684,39 lei
1192 Plantat Abies Pinsapo Glauca cu h= 1.00-1.50 m buc 1.011,27 lei
1193 Plantat Abies Pinsapo Glauca cu h= 1.50-1.75 m buc 1.377,44 lei
1194 Plantat Abies Pinsapo Glauca cu h= 1.75-2.00 m buc 1.987,73 lei
1195 Plantat Abies Pinsapo Glauca cu h= 2.00-2.50 m buc 2.585,58 lei
1196 Plantat Acer Platanoides " Cleveland; Deborah; Emalrald Queen" cu circum. 12-14 cm buc 543,73 lei
1197 Plantat Acer Platanoides " Cleveland; Deborah; Emalrald Queen" cu circum. 14-16 cm buc 745,18 lei
1198 Plantat Acer Platanoides " Cleveland; Deborah; Emalrald Queen" cu circum. 8-12 cm buc 327,51 lei
1199 Plantat Acer Platanoides Columnare cu circum. 10-12 cm buc 358,32 lei
1200 Plantat Acer Platanoides Columnare cu circum. 12-14 cm buc 604,76 lei
1201 Plantat Acer Platanoides Columnare cu circum. 14-16 cm buc 813,91 lei
1202 Plantat Acer Platanoides Columnare cu circum. 8-10 cm buc 297,88 lei
1203 Plantat Acer Campestre “Elsrijk” cu circum. 12-14 cm buc 598,83 lei
1204 Plantat Acer Campestre “Elsrijk" cu circum. 14-16 cm buc 916,42 lei
1205 Plantat Acer Campestre “Elsrijk" cu circum. 16-18cm buc 861,32 lei
1206 Plantat Acer Campestre “Elsrijk" cu circum. 8-12 cm buc 406,90 lei
1207 Plantat Acer Campestre “Nanum" cu circum. 10-12 cm buc 462,01 lei
1208 Plantat Acer Campestre “Nanum" cu circum. 12-14 cm buc 757,63 lei
1209 Plantat Acer Campestre "Nanum" cu circum. 8-10 cm buc 315,06 lei
1210 Plantat Acer Campestre cu circum. 12-14 cm buc 574,54 lei
1211 Plantat Acer Campestre cu circum. 14-16 cm buc 885,61 lei
1212 Plantat Acer Campestre cu circum. 16-18 cm buc 837,02 lei
1213 Plantat Acer Campestre cu circum. 8-12 cm buc 382,61 lei
1214 Plantat Acer Campestre Multîtulpinal cu h = 0.80-1.00 m buc 62,06 lei
1215 Plantat Acer Campestre Multîtulpinal cu h = 1.00-1.50 m buc 95,83 lei
1216 Plantat Acer Campestre Multîtulpinal cu h = 1.50-2.00 m buc 205,45 lei
1217 Plantat Acer Campestre Multîtulpinal cu h = 2.00-2.50 m buc 321,58 lei
1218 Plantat Acer Campestre Multîtulpinal cu h = 2.50-3.00 m buc 608,36 lei
1219 Plantat Acer Campestre Multîtulpinal cu h = 3.00-3.50 m buc 995,82 lei
1220 Plantat Acer Freemanii cu circum. 10-12 cm buc 412,83 lei
1221 Plantat Acer Freemanii cu circum. 12-14 cm buc 916,42 lei
1222 Plantat Acer Freemanii cu circum. 8-10 cm buc 321,58 lei
1223 Plantat Acer Freemanii Multîtulpinal cu h = 2.50-3.00 m buc 449,56 lei
1224 Plantat Acer Freemanii Multîtulpinal cu h = 3.00-3.50 m buc 653,94 lei
1225 Plantat Acer Ginnala cu circum. 10-12 cm buc 348,24 lei
1226 Plantat Acer Ginnala cu circum. 12-14 cm buc 493,96 lei
1227 Plantat Acer Ginnala cu circum. 14-16 cm buc 659,86 lei
1228 Plantat Acer Japonicum" Aconitifolium" cu h = 1.00-1.25 m buc 589,99 lei
1229 Plantat Acer Japonicum" Aconitifolium" cu h = 1.25-1.50 m buc 803,29 lei
1230 Plantat Acer Japonicum" Aconitifolium" cu h = 1.50-1.75 m buc 1.072,30 lei
1231 Plantat Acer Japonicum" Aureum" cu h = 0.80-1.00 m buc 733,38 lei
1232 Plantat Acer Japonicum" Aureum" cu h = 1.00-1.25 m buc 899,28 lei
1233 Plantat Acer Japonicum" Aureum" cu h = 1.25-1.50 m buc 1.290,34 lei
1234 Plantat Acer Japonicum" Vitifolium" cu h = 0.80-1.00 m buc 446,60 lei
1235 Plantat Acer Japonicum " Vitifolium" cu h = 1.00-1.25 m buc 589,99 lei
1236 Plantat Acer Japonicum" Vitifolium" cu h = 1.25-1.50 m buc 803,29 lei
1237 Plantat Acer Japonicum" Vitifolium" cu h = 1.50-1.75 m buc 1.072,30 lei
1238 Plantat Acer Negundo cu circum. 12-14 cm buc 476,77 lei
1239 Plantat Acer Negundo cu circum. 14-16 cm buc 684,15 lei
1240 Plantat Acer Negundo cu circum. 16-18 cm buc 592,91 lei
1241 Plantat Acer Negundo cu circum. 8-12 cm buc 260,55 lei
1242 Plantat Acer Negundo “Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" cu circum. 10-12 cm buc 348,24 lei
1243 Plantat Acer Negundo "Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" cu circum. 14-16 cm buc 556,17 lei
1244 Plantat Acer Negundo “Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" cu circum. 16-18 cm buc 1.086,47 lei
1245 Plantat Acer Negundo “Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" cu circum. 8-10 cm buc 271,22 lei
1246 Plantat Acer Negundo “Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" Multitulpina! cu circum. 10-12 cm buc 345,87 lei
1247 Plantat Acer Negundo “Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" Multitulpinal cu circum. 12-14 cm buc 519,43 lei
1248 Plantat Acer Negundo “Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" Multitulpinal cu circum. 8-10 cm buc 260,55 lei
1249 Plantat Acer Negundo “Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" Multitulpinal cu h = 0.80-1.25 m buc 175,23 lei
1250 Plantat Acer Negundo "Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" Multitulpinal cu h = 1.25-1.75 m buc 286,03 lei
1251 Plantat Acer Negundo “Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" Multitulpinal cu h = 1.75-2.00 m buc 377,87 lei
1252 Plantat Acer Negundo “Aureomarginatum; Flamingo; Kelly' s Gold; Variegatum" Multitulpinal cu h = 2.00-2.50 m buc 547,33 lei
1253 Plantat Acer Palmatum cu h = 1.00-1.25 m buc 217,89 lei
1254 Plantat Acer Palmatum cu h = 1.25-1.75 m buc 339,95 lei
1255 Plantat Acer Palmatum cu h = 1.50-1.75 m buc 431,20 lei
1256 Plantat Acer Palmatum cu h = 1.75-2.00 m buc 656,94 lei
1257 Plantat Acer Palmatum cu h = 2.00-2.50 m buc 1.029,64 lei
1258 Plantat Acer Palmatum cu h = 2.50-3.00 m buc 1.548,09 lei
1259 Plantat Acer Palmatum “Atropurpureum" cu h = 0.80-1.25 m buc 257,59 lei
1260 Plantat Acer Palmatum “Atropurpureum” cu h = 1.75-2.00 m buc 810,40 lei
1261 Plantat Acer Palmatum “Atropurpureum" cu h = 2.00-2.50 m buc 1.207,39 lei
1262 Plantat Acer Palmatum “Aureum" cu h = 1.00-1.25 m buc 366,02 lei
1263 Plantat Acer Palmatum “Aureum” cu h = 1.25-1.50 m buc 585,25 lei
1264 Plantat Acer Palmatum “Aureum” cu h = 1.50-1.75 m buc 851,88 lei
1265 Plantat Acer Palmatum "Butterfly; Summer Gold; Deshojo" cu h = 1.00- 1.25 m buc 504,67 lei
1266 Plantat Acer Palmatum “Butterfly; Summer Gold; Deshojo" cu h = 1.25- 1.50 m buc 626,73 lei
1267 Plantat Acer Palmatum "Butterfly; Summer Gold; Deshojo" cu h = 1.50- 1.75 m buc 876,77 lei
1268 Plantat Acer Palmatum "Butterfly; Summer Gold; Deshojo" cu h = 1.75- 2.00 m buc 1.242,94 lei
1269 Plantat Acer Palmatum “Butterfly; Summer Gold; Deshojo" cu h = 2.00- 2.50 m buc 1.853,23 lei
1270 Plantat Acer Palmatum “Fireglow; Bloodgood" cu h = 1.00-1.25 m buc 437,12 lei
1271 Plantat Acer Palmatum “Fireglow; Bloodgood" cu h = 1.25-1.50 m buc 602,43 lei
1272 Plantat Acer Palmatum "Fireglow; Bloodgood" cu h = 1.50-1.75 m buc 877,36 lei
1273 Plantat Acer Palmatum “Fireglow; Bloodgood” cu h = 1.75-2.00 m buc 1.365,00 lei
1274 Plantat Acer Palmatum “Fireglow; Bloodgood" cu h = 2.00-2.50 m buc 1.914,26 lei
1275 Plantat Acer Palmatum "Orange Dream” cu h = 1.00-1.25 m buc 412,83 lei
1276 Plantat Acer Palmatum “Orange Dream” cu h = 1.25-1.50 m buc 565,70 lei
1277 Plantat Acer Palmatum "Osakazuki" cu h = 1.00-1.25 m buc 366,02 lei
1278 Plantat Acer Palmatum "Osakazuki” cu h - 1.25-1.50 m buc 543,77 lei
1279 Plantat Acer Palmatum "Osakazuki" cu h = 1.50-1.75 m buc 768,93 lei
1280 Plantat Acer Palmatum “Osakazuki” cu h = 1.75-2.00 m buc 1.106,66 lei
1281 Plantat Acer Palmatum “Osakazuki” cu h = 2.00-2.50 m buc 1.681,40 lei
1282 Plantat Acer Palmatum "Sangokaku; Skeeters Broom; Shishigashira" cu h = 1.00-1.25 m buc 376,09 lei
1283 Plantat Acer Palmatum "Sangokaku; Skeeters Broom; Shishigashira" cu h = 1.25-1.50 m buc 602,43 lei
1284 Plantat Acer Palmatum “Sangokaku; Skeeters Broom; Shishigashira" cu h = 1.50-1.75 m buc 876,77 lei
1285 Plantat Acer Palmatum “Sangokaku; Skeeters Broom; Shishigashira” cu h = 1.75-2.00 m buc 1.365,00 lei
1286 Plantat Acer Palmatum “Sangokaku; Skeeters Broom; Shishigashira” cu h = 2.00-2.50 m buc 1.914,26 lei
1287 Plantat Acer Palmatum Dissectum "Atropurpureum; Ever Red; Gârneţ; Green Globe; Inaba Shidare; Viridis" - Pe picior cu 0 50-60 cm buc 400,98 lei
1288 Plantat Acer Palmatum Dissectum "Atropurpureum; Ever Red; Gârneţ; Green Globe; Inaba Shidare; Viridis" - Pe picior cu 0 60-80 cm buc 602,43 lei
1289 Plantat Acer Palmatum Dissectum "Atropurpureum; Ever Red; Gârneţ; Green Globe; Inaba Shidare; Viridis" - Pe picior cu 0 80-100 cm buc 913,50 lei
1290 Plantat Acer Palmatum Dissectum "Atropurpureum; Ever Red; Gârneţ; Green Globe; Inaba Shidare; Viridis" cu h = 0.80-1.00 m buc 531,92 lei
1291 Plantat Acer Palmatum Dissectum "Atropurpureum; Ever Red; Gârneţ; Green Globe; Inaba Shidare; Viridis" cu h = 1.00-1.25 m buc 757,08 lei
1292 Plantat Acer Palmatum Dissectum "Atropurpureum; Ever Red; Gârneţ; Green Globe; Inaba Shidare; Viridis" cu h = 1.25-1.50 m buc 1.094,81 lei
1293 Plantat Acer Platanoides "Royai red; Crimson King; Faassen's Black" cu cîrcum. 10-12 cm buc 523,04 lei
1294 Plantat Acer Platanoides “Royai red; Crimson Kîng; Faassen's Black" cu cîrcum. 12-14 cm buc 720,89 lei
1295 Plantat Acer Platanoides “Royai red; Crimson Kîng; Faassen's Black" cu circum. 14-16 cm buc 928,27 lei
1296 Plantat Acer Platanoides "Royai red; Crimson King; Faassen's Black" cu circum. 16-18 cm buc 1.062,77 lei
1297 Plantat Acer Platanoides “Royai red; Crimson King; Faassen's Black" cu circum. 6-8 cm buc 284,84 lei
1298 Plantat Acer Platanoides “Royai red; Crimson King; Faassen's Black" cu circum. 8-10 cm buc 376,09 lei
1299 Plantat Acer Platanoides "Royal red; Crimson King; Faassen’s Black" Multitulpinal cu h = 1.75-2.00 m buc 406,90 lei
1300 Plantat Acer Platanoides “Royal red; Crimson King; Faassen's Black" Multitulpinal cu h = 2.00-2.50 m buc 534,89 lei
1301 Plantat Acer Platanoides "Royal red; Crimson King; Faassen's Black" Multitulpinal cu h = 2.50-3.00 m buc 693,68 lei
1302 Plantat Acer Platanoides “Royal red; Crimson King; Faassen's Black" Multitulpinal cu h = 3,00-3.50 m buc 1.013,59 lei
1303 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry - Columnarcu h = 1.25-1.50 m buc 321,58 lei
1304 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry - Columnar cu h = 1.50-1.75 m buc 388,53 lei
1305 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry - Columnar cu h = 1.75-2.00 m buc 480,37 lei
1306 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry - Columnar cu h = 2.00-2.50 m buc 656,35 lei
1307 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry - Columnar cu h = 2.50-3.00 m buc 876,77 lei
1308 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry - Columnar cu h = 3.00-3.50 m buc 1.172,39 lei
1309 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry cu circum. 10-12 cm buc 419,35 lei
1310 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry cu circum. 12-14 cm buc 635,57 lei
1311 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry cu circum. 14-16 cm buc 891,53 lei
1312 Plantat Acer Platanoides Crimson Sentry cu circum. 16-18 cm buc 1.135,65 lei
1313 Plantat Acer Platanoides Drummondii cu circum. 10-12 cm buc 480,37 lei
1314 Plantat Acer Platanoides Drummondii cu circum. 12-14 cm buc 769,48 lei
1315 Plantat Acer Platanoides Drummondii cu circum. 8-10 cm buc 388,53 lei
1316 Plantat Acer Platanoides Globosum cu circum. 14-16 cm buc 1.062,77 lei
1317 Plantat Acer Platanoides Globosum cu circum. 16-18 cm buc 1.233,41 lei
1318 Plantat Acer pseudoplatanus "Atropurpureum; Erectum; Negenia; Rotterdam" cu circum. 12-14 cm buc 476,77 lei
1319 Plantat Acer pseudoplatanus “Atropurpureum; Erectum; Negenia; Rotterdam" cu circum. 14-16 cm buc 556,17 lei
1320 Plantat Acer pseudoplatanus “Atropurpureum; Erectum; Negenia; Rotterdam" cu circum. 16-18 cm buc 1.062,77 lei
1321 Plantat Acer pseudoplatanus “Atropurpureum; Erectum; Negenia; Rotterdam" cu circum. 8-12 cm buc 327,51 lei
1322 Plantat Acer Rubrum “Autum Flame; Morgan; October Glory; Red Sunset; Scalon" - Multitulpinal cu h = 2.50-3.00 m buc 480,37 lei
1323 Plantat Acer Rubrum "Autum Flame; Morgan; October Glory; Red Sunset; Scalon" - Multitulpinal cu h = 3.00-3.50 m buc 653,94 lei
1324 Plantat Acer Rubrum “Autum Flame; Morgan; October Glory; Red Sunset; Scalon" - Multitulpinal cu h = 3.50-4.00 m buc 934,79 lei
1325 Plantat Acer Rubrum “Autum Flame; Morgan; October Glory; Red Sunset; Scalon" cu circum. 12-14 cm buc 519,43 lei
1326 Plantat Acer Rubrum “Autum Flame; Morgan; October Glory; Red Sunset; Scalon" cu circum. 14-16 cm buc 653,94 lei
1327 Plantat Acer Rubrum “Autum Flame; Morgan; October Glory; Red Sunset; Scalon" cu circum. 16-18 cm buc 928,27 lei
1328 Plantat Acer Rubrum “Autum Flame; Morgan; October Glory; Red Sunset; Scalon" cu circum. 8-12 cm buc 472,67 lei
1329 Plantat Acer Saccharinum “Laciniatum Wieri; Pyramidale" - Multitulpinal cu h = 2.00-2.50 m buc 230,33 lei
1330 Plantat Acer Saccharinum “Laciniatum Wieri; Pyramidale" - Multîtulpinal cu h = 2.50-3.00 m buc 172,27 lei
1331 Plantat Acer Saccharinum '‘Laciniatum Wieri; Pyramidale" - Multitulpinal cu h = 3.00-3.50 m buc 520,03 lei
1332 Plantat Acer Saccharinum “Laciniatum Wieri; Pyramidale" cu circum. 12-14 cm buc 446,56 lei
1333 Plantat Acer Saccharinum “Laciniatum Wieri; Pyramidale" cu circum. 14-16 cm buc 574,54 lei
1334 Plantat Acer Saccharinum “Laciniatum Wieri; Pyramidale" cu circum. 16-18 cm buc 843,54 lei
1335 Plantat Acer Saccharinum "Laciniatum Wieri; Pyramidale" cu circum. 8- 12 cm buc 330,47 lei
1336 Plantat Aesculus Carnea "Briotii" - Multitulpinal cu h = 2.50-3.00 m buc 754,71 lei
1337 Plantat Aesculus Carnea '‘Briotii’’ - Multitulpinal cu h = 3.00-3.50 m buc 1.026,03 lei
1338 Plantat Aesculus Carnea "Briotii’' cu circum. 14-16 cm buc 842,95 lei
1339 Plantat Aesculus Carnea "Briotii" cu circum. 16-18 cm buc 1.160,54 lei
1340 Plantat Aesculus Hippocastanum “Baumannii" cu circum. 14-16 cm buc 794,36 lei
1341 Plantat Aesculus Hippocastanum “Baumannii" cu circum. 16-18 cm buc 1.160,54 lei
1342 Plantat Aesculus Hippocastanum "Pyramidalis" - Multitulpinal cu h = 2.50-3.00 m buc 547,33 lei
1343 Plantat Aesculus Hippocastanum “Pyramidalis" - Multitulpinal cu h = 3.00-3.50 m buc 757,63 lei
1344 Plantat Aesculus Hippocastanum “Pyramidalis" cu circum. 10-12 cm buc 419,35 lei
1345 Plantat Aesculus Hippocastanum "Pyramidalis" cu circum. 12-14 cm buc 541,36 lei
1346 Plantat Aesculus Hippocastanum “Pyramidalis" cu circum. 14-16 cm buc 760,59 lei
1347 Plantat Aesculus Hippocastanum "Pyramidalis" cu circum. 16-18 cm buc 1.080,55 lei
1348 Plantat Aesculus Hippocastanum "Pyramidalis" cu circum. 8-10 cm buc 336,99 lei
1349 Plantat Ailanthus Altissima cu circum. 10-12 cm buc 259,37 lei
1350 Plantat Ailanthus Altissima cu circum. 12-14 cm buc 375,45 lei
1351 Plantat Ailanthus Altissima cu circum. 14-16 cm buc 554,39 lei
1352 Plantat Akebia Quinata cu h = 2.00-2.50 m buc 185,30 lei
1353 Plantat Akebia Quinata cu h = 1.00-2.00 m buc 120,12 lei
1354 Plantat Albizia Julibrissin cu circum. 14-16 cm buc 647,42 lei
1355 Plantat Albizia Julibrissin cu circum. 16-18 cm buc 818,65 lei
1356 Plantat Albizia Julibrissin cu circum. 6-8 cm buc 236,26 lei
1357 Plantat Albizia Julibrissin "Summer Chocolate" cu circum. 10-12 cm buc 751,15 lei
1358 Plantat Albizia Julibrissin "Summer Chocolate" cu circum. 6-8 cm buc 466,75 lei
1359 Plantat Albizia Julibrissin "Summer Chocolate" cu circum. 8-10 cm buc 585,25 lei
1360 Plantat Albizia Julibrissin Ombrella - Multîtulpinal cu h = 1.50-2.00 m buc 351,80 lei
1361 Plantat Albizia Julibrissin Ombrella - Multitulpinal cu h = 2.00-2.50 m buc 473,86 lei
1362 Plantat Albizia Julibrissin Ombrella cu circum. 10-12 cm buc 462,01 lei
1363 Plantat Albizia Julibrissin Ombrella cu circum. 12-14 cm buc 648,01 lei
1364 Plantat Albizia Julibrissin Ombrella cu circum. 14-16 cm buc 807,99 lei
1365 Plantat Albizia Julibrissin Ombrella cu circum. 16-18 cm buc 1.027,22 lei
1366 Plantat Albizia Julibrissin Ombrella cu circum.6-10 cm buc 334,02 lei
1367 Plantat Alnus Cordata; Alnus Glutinosa cu circum. 10-12 cm buc 297,29 lei
1368 Plantat Alnus Cordata; Alnus Glutinosa cu circum. 12-14 cm buc 452,48 lei
1369 Plantat Alnus Glutinosa " Imperialis"; Alnus Incana; Alnus Spaethii cu cîrcum. 10-12 cm buc 354,17 lei
1370 Plantat Alnus Glutinosa " Imperialis"; Alnus Incana; Alnus Spaethii cu circum. 12-14 cm buc 535,43 lei
1371 Plantat Amalanchier Arboreea "Robin Hill" - Multitulpinal cu h = 1.25- 1.50 m buc 152,71 lei
1372 Plantat Amalanchier Arboreea "Robin Hill" - Multitulpinal cu h = 1.50- 1.75 m buc 230,93 lei
1373 Plantat Amalanchier Arboreea "Robin Hill" - Multitulpinal cu h = 1.75- 2.00 m buc 351,21 lei
1374 Plantat Amalanchier Laevis "Ballerina" - Multitulpinal cu h = 1.25-2.00 m buc 152,71 lei
1375 Plantat Amalanchier Laevis "Ballerina" - Multitulpinal cu h = 1.50-1.75 m buc 230,93 lei
1376 Plantat Amalanchier Laevis "Ballerina" - Multitulpinal cu h = 1.75-2.00 m buc 351,21 lei
1377 Plantat Amalanchier Lamarckii - Multitulpinal cu h = 1.00-1.50 m buc 176,41 lei
1378 Plantat Amalanchier Lamarckii - Multitulpinal cu h = 1.50-1.75 m buc 296,69 lei
1379 Plantat Amalanchier Lamarckii - Multitulpinal cu h = 1.75-2.00 m buc 428,23 lei
1380 Plantat Amalanchier Lamarckii - Multitulpinal cu h = 2.00-2.50 m buc 391,50 lei
1381 Plantat Amalanchier Lamarckii cu circum. 10-12 cm buc 668,20 lei
1382 Plantat Amalanchier Lamarckii cu circum. 12-14 cm buc 769,48 lei
1383 Plantat Amalanchier Lamarckii cu circum. 14-16 cm buc 1.026,03 lei
1384 Plantat Amalanchier Lamarckii cu circum. 6-8 cm buc 382,61 lei
1385 Plantat Amalanchier Lamarckii cu circum. 8-10 cm buc 499,33 lei
1386 Plantat Araucaria Araucana cu h = 1.00-1.20 m buc 1.165,91 lei
1387 Plantat Araucaria Araucana cu h = 1.20-1.40 m buc 1.551,05 lei
1388 Plantat Araucaria Araucana cu h = 1.50-1.60 m buc 2.102,09 lei
1389 Plantat Araucaria Araucana cu h = 1.60-1.80 m buc 2.780,52 lei
1390 Plantat Araucaria Araucana cu h = 1.80-2.00 m buc 3.317,93 lei
1391 Plantat Araucaria Araucana cu h = 2.00-2.20 m buc 4.602,50 lei
1392 Plantat Araucaria Araucana cu h = 2.20-2.40 m buc 5.580,15 lei
1393 Plantat Araucaria Heterophylla cu h = 1.00-1.50 m buc 315,06 lei
1394 Plantat Araucaria Heterophylla cu h = 1.50-1.75 m buc 382,61 lei
1395 Plantat Araucaria Heterophylla cu h = 1.75-2.00 m buc 462,01 lei
1396 Plantat Araucaria Heterophylla cu h = 2.00-2.50 m buc 559,77 lei
1397 Plantat Arbuşti fructiferi (Ribes; Rubus; Vaccinium) cit 3 buc 63,24 lei
1398 Plantat Arbuşti fructiferi căţărători (Actinidia chinensis) cu h = 1.00-1.50 m buc 85,17 lei
1399 Plantat Arbuşti fructiferi căţărători (Actinidia chinensis) cu h = 1.50-2.00 m buc 110,64 lei
1400 Plantat Arbuşti fructiferi căţărători (Actinidia chinensis) cu h = 2.00-2.50 m buc 193,00 lei
1401 Plantat Aronia Melanocarpa cu h = 0.80-1.00 m buc 138,49 lei
1402 Plantat Aronia Melanocarpa cu h = 1.00-1.25 m buc 181,15 lei
1403 Plantat Aronia Arbutîfolia" Brillianti" cu h= 1.00-1.25 m buc 181,15 lei
1404 Plantat Azalea Japonica in varietâ - Con cu h = 0.80-1.00 m buc 236,26 lei
1405 Plantat Azalea Japonica in varietâ - Pe Picior cu 0 30-40 buc 223,82 lei
1406 Plantat Azalea Japonica in varietâ - Pe Picior cu 0 40-50 buc 290,77 lei
1407 Plantat Azalea Japonica in varietâ cu h=0.60-0.70 m buc 351,21 lei
1408 Plantat Azalea Japonica in varietâ cu h=0.70-0.90 m buc 555,62 lei
1409 Plantat Azalea Japonica in varietâ cu h=0.90-1.00 m buc 703,75 lei
1410 Plantat Azalea Japonica in varietâ cu h=1.00-1.20 m buc 1.088,89 lei
1411 Plantat Azalea Mollis in varietâ cu h = 0.40-0.60 m buc 162,79 lei
1412 Plantat Azalea Mollis in varietâ cu h = 0.60-0.80 m buc 229,74 lei
1413 Plantat Azalea Mollis in varietâ cu h = 0.80-1.00 m buc 394,46 lei
1414 Plantat Bambusa) Fargesia Muriliae "Bimbo; Rufa; Sîmba" - Talie mica cu h = 0.60-1.00 m buc 194,19 lei
1415 Plantat Bambusa) Phyllostachys spp - Talie inalta cu h = 1,50-2.50 m buc 271,22 lei
1416 Plantat Bambusa) Phyllostachys spp. - Talie medie cu h = 1.50-2.50 m buc 339,95 lei
1417 Plantat Berberis Julianae; Berberis Stenophylla cu h = 0.40-0.50 m buc 52,58 lei
1418 Plantat Berberis Julianae; Berberis Stenophylla cu h = 0.60-0.80 m buc 102,94 lei
1419 Plantat Berberis Julianae; Berberis Stenophylla cu h = 0.80-1.00 m buc 173,45 lei
1420 Plantat Berberis Julianae; Berberis Stenophylla cu h = 1.00-1.25 m buc 193,00 lei
1421 Plantat Berberis Media ; Berberis Ottawensis; Berberis Thunbergii" Coroniţa; Harlequin; Red Rocket; Atropurpurea Nana; Aurea; Bagatelle" cu h = 0.40-0.50 m buc 52,58 lei
1422 Plantat Berberis Media ; Berberis Ottawensis; Berberis Thunbergii" Coroniţa; Harlequin; Red Rocket; Atropurpurea Nana; Aurea; Bagatelle" cu h = 0.60-0.80 m buc 102,94 lei
1423 Plantat Berberis Media ; Berberis Ottawensis; Berberis Thunbergii" Coroniţa; Harlequin; Red Rocket; Atropurpurea Nana; Aurea; Bagatelle" cu h = 0.80-1.25 m buc 193,00 lei
1424 Plantat Betula Pendula “Youngii" - Altoit Ea baza cu circum. 10-12 cm buc 401,57 lei
1425 Plantat Betula Pendula "Youngii" - Altoit la baza cu h = 3.50-4.00 / circum. 16-18 cm buc 806,21 lei
1426 Plantat Betula Pendula “Youngii” - Altoit la vârf cu circum. 10-12 cm buc 561,55 lei
1427 Plantat Betula Pendula "Youngii” - Altoit la vârf cu circum. 12-14 cm buc 748,74 lei
1428 Plantat Betula Pendula “Youngii” - Altoit la vârf cu circum. 14-16 cm buc 950,19 lei
1429 Plantat Betula Pendula "Youngii" - Altoit la vârf cu circum. 16-18 cm buc 1.199,05 lei
1430 Plantat Betula Pendula "Youngii" - Altoit la vârf cu circum. 6-8 cm buc 309,73 lei
1431 Plantat Betula Pendula “Youngii” - Altoit la vârf cu circum.8-10 cm buc 425,27 lei
1432 Plantat Betula Pendula "Fastigiata"; Betula Papyrifera cu circum. 10-12 cm buc 327,51 lei
1433 Plantat Betula Pendula "Fastigiata"; Betula Papyrifera cu circum. 12-14 cm buc 428,19 lei
1434 Plantat Betula Pendula "Fastigiata"; Betula Papyrifera cu circum. 14-16 cm buc 562,10 lei
1435 Plantat Betula Pendula "Fastigiata"; Betula Papyrifera cu circum. 16-18 cm buc 769,48 lei
1436 Plantat Betula Pendula "Fastigiata"; Betula Papyrifera cu circum. 8-10 cm buc 254,03 lei
1437 Plantat Betula Pendula "Fastigiata"; Betula Papyrifera cu h =2.50-3.00 m buc 278,92 lei
1438 Plantat Betula Pendula "Fastigiata"; Betula Papyrifera cu h =3.00-3.50 m buc 379,01 lei
1439 Plantat Betula Pendula (Alba) - (Verrucosa) - Multitulpinal cu h =2.00-2.50 m buc 303,21 lei
1440 Plantat Betula Pendula (Alba) - (Verrucosa) - Multitulpinal cu h =2.50-3.00 m buc 415,79 lei
1441 Plantat Betula Pendula (Alba) - (Verrucosa) - Multitulpinal cu h =3.00-3.50 m buc 589,94 lei
1442 Plantat Betula Pendula (Alba) - (Verrucosa) cu circum. 14-16 cm buc 765,92 lei
1443 Plantat Betula Pendula (Alba) - (Verrucosa) cu circum. 16-18 cm buc 1.060,40 lei
1444 Plantat Betula Pendula (Alba) - (Verrucosa) cu circum. 6-8 cm buc 247,52 lei
1445 Plantat Betula Utilis (jacquemontii) cu circum. 10-12 cm buc 377,87 lei
1446 Plantat Betula Utilis (jacquemontii) cu circum. 12-14 cm buc 501,07 lei
1447 Plantat Betula Utilis Qacquemontii) cu circum. 14-16 cm buc 653,94 lei
1448 Plantat Betula Utilis (jacquemontii) cu circum. 16-18 cm buc 879,68 lei
1449 Plantat Betula Utilis (jacquemontii) cu circum. 8-10 cm buc 306,77 lei
1450 Plantat Betula Utilis Qacquemontii) cu h = 2.00-2.50 m buc 388,53 lei
1451 Plantat Betula Utilis Qacquemontii) cu h = 2.50-3.00 m buc 473,86 lei
1452 Plantat Betula Utilis Qacquemontii) cu h = 3.00-3.50 m buc 655,12 lei
1453 Plantat Betula Utilis Qacquemontii) cu h = 3.50-4.00 m buc 830,50 lei
1454 Plantat Betuia Utilis Qacquemontii) - Multitulpinal cu h = 1.50-2.00 m buc 193,00 lei
1455 Plantat Betula Utilis Qacquemontii) - Multitulpinal cu h = 2.00-2.50 m buc 401,57 lei
1456 Plantat Betula Utilis Qacquemontii) - Multitulpinal cu h = 2.50-3.00 m buc 567,47 lei
1457 Plantat Betula Utilis Qacquemontii) - Multitulpinal cu h = 3.00-3.50 m buc 807,99 lei
1458 Plantat Bignonia Capensis; Bignonîa Capreolata; Bignonia Contessa Sara; Bignonia Semperflorens; Bignonia Semperflorens Lady Di; Bignonia Tweediana cu h = 0.80-1.00 m buc 78,65 lei
1459 Plantat Bignonia Capensis; Bignonîa Capreolata; Bignonia Contessa Sara; Bignonia Semperflorens; Bignonia Semperflorens Lady Di; Bignonia Tweediana cu h = 1.00-1.50 m buc 95,83 lei
1460 Plantat Bignonia Capensis; Bignonia Capreolata; Bignonia Contessa Sara; Bignonia Semperflorens; Bignonia Semperflorens Lady Di; Bignonia Tweediana cu h = 1.50-2.00 m buc 156,86 lei
1461 Plantat Bignonîa Capensis; Bignonia Capreolata; Bignonia Contessa Sara; Bignonia Semperflorens; Bignonia Semperflorens Lady Di; Bignonia Tweediana cu h = 2.00-2.50 m buc 214,93 lei
1462 Plantat Buddleja Davidii in varieta; Buddleja x weyeriana "Sungold" cit 18 buc 173,45 lei
1463 Plantat Buddleja Davidii in varieta; Buddleja x weyeriana "Sungold" cit 3 buc 52,58 lei
1464 Plantat Buddleja Davidii in varieta; Buddleja x weyeriana "Sungold" cit 9 buc 102,94 lei
1465 Plantat Bulbi flori buc 10,62 lei
1466 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Con cu h = 0.40-0.50 m buc 135,53 lei
1467 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Con cu h = 0.50-0.60 m buc 187,08 lei
1468 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Con cu h = 0.60-0.70 m buc 254,03 lei
1469 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Con cu h = 0.70-0.80 m buc 300,25 lei
1470 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Con cu h = 0.80-1.00 m buc 407,49 lei
1471 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Con cu h = 1.00-1.10 m buc 487,48 lei
1472 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Con cu h = 1.10-1.20 m buc 591,17 lei
1473 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Con cu h = 1.20-1.30 m buc 779,00 lei
1474 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Con cu h = 1.30-1.40 m buc 962,09 lei
1475 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Cub 0.30 x 0.30 m buc 266,48 lei
1476 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Cub 0.40 x 0.40 m buc 339,95 lei
1477 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Forme Diferite cu h = 0.80-1.00 m buc 498,15 lei
1478 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera cu 0 15-25 cm buc 111,83 lei
1479 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera cu 0 25-35 cm buc 173,45 lei
1480 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera cu 0 35-40 cm buc 199,52 lei
1481 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera cu 0 40-45 cm buc 254,63 lei
1482 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera cu 0 45-50 cm buc 334,02 lei
1483 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera cu 0 50-60 cm buc 531,92 lei
1484 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera cu 0 70-80 cm buc 982,23 lei
1485 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera pe picior cu 0 30-35 cm buc 288,99 lei
1486 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera pe picior cu 0 35-40 cm buc 377,87 lei
1487 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Sfera pe picior cu 0 40-45 cm buc 496,37 lei
1488 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Tufa cu h = 0.20-0.50 m buc 69,76 lei
1489 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Tufa cu h = 0.50-0.80 m buc 134,94 lei
1490 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Tufa cu h = 0.80-1.00 m buc 181,15 lei
1491 Plantat Buxus Microphilla "Faulkner" - Tufa cu h = 1.00-1.25 m buc 278,92 lei
1492 Plantat Buxus Pumila Nana cu h =0.30-0.40 m buc 163,97 lei
1493 Plantat Buxus Pumila Nana cu h =0.40-0.50 m buc 200,11 lei
1494 Plantat Buxus Pumila Nana cu h =0.50-0.60 m buc 257,59 lei
1495 Plantat Buxus Pumila Nana cu h =0.60-0.70 m buc 351,80 lei
1496 Plantat Buxus Sempervirens - Con cu h =0.50-0.70 m buc 254,03 lei
1497 Plantat Buxus Sempervirens - Con cu h =0.70-0.90 m buc 339,95 lei
1498 Plantat Buxus Sempervirens - Con cu h =0.90-1.00 m buc 407,49 lei
1499 Plantat Buxus Sempervirens - Con cu h =1.20-1.30 m buc 786,70 lei
1500 Plantat Buxus Sempervirens - Con cu h =1.30-1.40 m buc 1.024,30 lei
1501 Plantat Buxus Sempervirens - Con cu h =1.40-1.60 m buc 1.296,27 lei
1502 Plantat Buxus Sempervirens - Con cu h =1.60-1.80 m buc 2.036,91 lei
1503 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera cu 0 30-40 cm buc 199,52 lei
1504 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera cu 0 40-45 cm buc 271,22 lei
1505 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera cu 0 45-50 cm buc 348,24 lei
1506 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera cu 0 50-55 cm buc 448,97 lei
1507 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera cu 0 55-60 cm buc 549,70 lei
1508 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera cu 0 60-70 cm buc 768,93 lei
1509 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera cu 0 70-80 cm buc 1.175,99 lei
1510 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera cu 0 80-90 cm buc 1.462,76 lei
1511 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera pe picior cu 0 30-35 cm buc 370,17 lei
1512 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera pe picior cu 0 35-40 cm buc 437,12 lei
1513 Plantat Buxus Sempervirens - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 504,67 lei
1514 Plantat Buxus Sempervirens - Tufa cu h =0.20-0.40 m buc 79,24 lei
1515 Plantat Buxus Sempervirens - Tufa cu h =0.40-0.50 m buc 98,20 lei
1516 Plantat Buxus Sempervirens - Tufa cu h =0.50-0.60 m buc 142,64 lei
1517 Plantat Buxus Sempervirens - Tufa cu h =0.60-0.80 m buc 200,11 lei
1518 Plantat Buxus Sempervirens -Tufa cu h =0.80-1.00 m buc 321,58 lei
1519 Plantat Buxus Sempervirens - Tufa cu h =1.00-1.25 m buc 523,04 lei
1520 Plantat Buxus Sempervirens -Tufa cu h =1.25-1.50 m buc 754,71 lei
1521 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h = 0.50-0.70 m buc 277,20 lei
1522 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h = 0.70-0.80 m buc 324,78 lei
1523 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h = 0.80-0.90 m buc 371,71 lei
1524 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h = 0.90-1.00 m buc 446,01 lei
1525 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h = 1.00-1.10 m buc 539,21 lei
1526 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h = 1.10-1.20 m buc 654,57 lei
1527 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h = 1.20-1.30 m buc 863,14 lei
1528 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h = 1.30-1.40 m buc 1.124,50 lei
1529 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h = 1.40-1.60 m buc 1.423,66 lei
1530 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Con cu h =1.60-1.80 m buc 2.238,37 lei
1531 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera cu 0 30-40 cm buc 217,24 lei
1532 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera cu 0 40-45 cm buc 296,10 lei
1533 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera cu 0 45-50 cm buc 380,83 lei
1534 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera cu 0 50-55 cm buc 491,63 lei
1535 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera cu 0 55-60 cm buc 602,43 lei
1536 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera cu 0 70-80 cm buc 1.291,35 lei
1537 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera cu 0 80-90 cm buc 1.606,80 lei
1538 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera pe picior cu 0 30-35 cm buc 404,95 lei
1539 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera pe picior cu 0 35-40 cm buc 478,60 lei
1540 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 552,90 lei
1541 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens- Tufa cu h = 0.20-0.40 m buc 84,93 lei
1542 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens-Tufa cu h = 0.40-0.50 m buc 105,79 lei
1543 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens-Tufa cu h = 0.50-0.60 m buc 154,67 lei
1544 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens- Tufa cu h = 0.60-0.80 m buc 217,89 lei
1545 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens- Tufa cu h = 0.80-1.00 m buc 351,50 lei
1546 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens- Tufa cu h = 1.00-1.25 m buc 573,10 lei
1547 Plantat Buxus Sempervirens Arborescens- Tufa cu h = 1.25-1.50 m buc 827,94 lei
1548 Plantat Callicarpa Bodinieri cit 18 buc 173,45 lei
1549 Plantat Callicarpa Bodinieri cit 3 buc 52,58 lei
1550 Plantat Callicarpa Bodinieri cit 9 buc 102,94 lei
1551 Plantat Callicarpa Dichotoma cit 9 buc 111,24 lei
1552 Plantat Calluna spp cu h = 0.20-0.30 m buc 34,05 lei
1553 Plantat Calluna spp cu h = 0.30-0.40 m buc 56,14 lei
1554 Plantat Calycanthus Floridus; Calycanthus Praecox cu h = 0.30-0.40 m buc 52,58 lei
1555 Plantat Calycanthus Floridus; Calycanthus Praecox cu h = 0.60-0.80 m buc 102,94 lei
1556 Plantat Calycanthus Floridus; Calycanthus Praecox cu h = 0.80-1.00 m buc 131,98 lei
1557 Plantat Calycanthus Floridus; Calycanthus Praecox cu h = 1.00-1.25 m buc 173,45 lei
1558 Plantat Calycanthus Floridus; Calycanthus Praecox cu h = 1.25-1.50 m buc 236,26 lei
1559 Plantat Calycanthus Floridus; Calycanthus Praecox cu h = 1.50-1.75 m buc 370,17 lei
1560 Plantat Calycanthus Floridus; Calycanthus Praecox cu h = 1.75-2.00 m buc 528,96 lei
1561 Plantat Camelia Japonica in varieta - Pe picior cu 0 30-40 cm buc 278,92 lei
1562 Plantat Camelia Japonica in varieta - Pe picior cu 0 40-50 cm buc 419,35 lei
1563 Plantat Camelia Japonica in varieta - Pe picior cu 0 50-60 cm buc 644,50 lei
1564 Plantat Camelia Japonica in varieta cu h = 0.60-0.80 m buc 223,82 lei
1565 Plantat Camelia Japonica in varieta cu h = 0.80-1.00 m buc 400,98 lei
1566 Plantat Camelia Japonica în varieta cu h = 1.00-1.25 m buc 571,62 lei
1567 Plantat Camelia Japonica in varieta cu h = 1.25-1.50 m buc 852,47 lei
1568 Plantat Camelia Japonica in varieta cu h = 1.50-1.75 m buc 1.029,64 lei
1569 Plantat Camelia Japonica in varieta cu h = 1.75-2.00 m buc 1.426,62 lei
1570 Plantat Camelia Japonica in varieta cu h = 2.00-2.25 m buc 1.853,23 lei
1571 Plantat Camelia Japonica in varieta cu h = 2.25-2.50 m buc 2.285,77 lei
1572 Plantat Campsis Radicans; Campsis Grandiflora; CampsisTagliabuana cu h = 0.80-1.25 m buc 93,46 lei
1573 Plantat Campsis Radicans; Campsis Grandiflora; Campsis Tagliabuana cu h = 1.25-2.50 m buc 200,11 lei
1574 Plantat Carpinus Betulus - Multitulpinal cu h = 0.60-1.00 m buc 70,95 lei
1575 Plantat Carpinus Betulus - Multitulpinal cu h = 1.00-1.50 m buc 95,83 lei
1576 Plantat Carpinus Betulus - Multitulpinal cu h = 1.50-2.00 m buc 181,15 lei
1577 Plantat Carpinus Betulus - Multitulpinal cu h = 2.00-2.50 m buc 278,92 lei
1578 Plantat Carpinus Betulus - Multitulpinal cu h = 2.50-3.00 m buc 534,89 lei
1579 Plantat Carpinus Betulus - Multitulpinal cu h = 3.00-3.50 m buc 794,36 lei
1580 Plantat Carpinus Betulus - Multitulpinal cu h = 3.50-4.00 m buc 1.056,85 lei
1581 Plantat Carpinus Betulus - Multitulpinal cu h = 4.00-4.50 m buc 1.453,83 lei
1582 Plantat Carpinus Betulus cu circum. 10-12 cm buc 504,67 lei
1583 Plantat Carpinus Betulus cu circum. 12-14 cm buc 574,54 lei
1584 Plantat Carpinus Betulus cu circum. 14-16 cm buc 733,33 lei
1585 Plantat Carpinus Betulus cu circum. 16-18 cm buc 903,98 lei
1586 Plantat Carpinus Betulus cu circum. 6-8 cm buc 217,89 lei
1587 Plantat Carpinus Betulus cu circum. 8-10 cm buc 364,24 lei
1588 Plantat Carpinus Betulus "Monumentalis" cu h = 1.00-1.25 m buc 431,20 lei
1589 Plantat Carpinus Betulus "Monumentalis" cu h = 1.25-1.50 m buc 603,02 lei
1590 Plantat Carpinus Betulus "Monumentalis" cu h = 1.50-1.75 m buc 757,08 lei
1591 Plantat Carpinus Betulus "Monumentalis" cu h = 1.50-1.75 m buc 958,53 lei
1592 Plantat Carpinus Betulus "Pendula" cu h = 2.00-2.25 m buc 288,99 lei
1593 Plantat Carpinus Betulus "Pendula" cu h = 2.25-2.50 m buc 466,75 lei
1594 Plantat Carpinus Betulus "Pendula" cu h = 2.50-3.00 m buc 771,89 lei
1595 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis - Columnar cu h=1.75-2.00 m buc 351,80 lei
1596 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis - Columnar cu h=2.50-3.00 m buc 567,47 lei
1597 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis - Columnar cu h=3.00-3.50 m buc 802,06 lei
1598 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis - Columnar cu h=3.50-4.00 m buc 1.199,05 lei
1599 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis - Columnar cu h=4.00-4.50 m buc 1.323,48 lei
1600 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis - Columnar cu h=4.50-4.00 m buc 1.637,51 lei
1601 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis cu circum. 10-12 cm buc 645,09 lei
1602 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis cu circum. 12-14 cm buc 733,33 lei
1603 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis cu circum. 14-16 cm buc 928,27 lei
1604 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis cu circum. 16-18 cm buc 1.209,12 lei
1605 Plantat Carpinus Betulus Pyramidalis cu circum. 8-10 cm buc 486,30 lei
1606 Plantat Caryopteris Clandonensis cit 18 buc 161,60 lei
1607 Plantat Caryopteris Clandonensis cit 3 buc 50,21 lei
1608 Plantat Caryopteris Clandonensis cit 9 buc 98,20 lei
1609 Plantat Castanea Sativa cu circum. 12-14 cm buc 611,27 lei
1610 Plantat Castanea Sativa cu circum. 14-16 cm buc 806,21 lei
1611 Plantat Catalpa Bignonioides cu circum. 14-16 cm buc 528,91 lei
1612 Plantat Catalpa Bignonoides "Aurea" - Pe picior cu circum. 8-12 cm buc 229,74 lei
1613 Plantat Catalpa Bignonoides "Aurea; Nana; Purpurea" cu circum. 14- 16 cm buc 541,36 lei
1614 Plantat Catalpa Bignonoides "Aurea; Nana; Purpurea" cu circum. 10-12 cm buc 251,66 lei
1615 Plantat Catalpa Bignonoides "Aurea; Nana; Purpurea" cu circum. 12-14 cm buc 336,94 lei
1616 Plantat Catalpa Bignonoides "Aurea; Nana; Purpurea" cu circum. 16-18 cm buc 689,49 lei
1617 Plantat Catalpa Bignonoides "Aurea; Nana; Purpurea" cu circum. 6-10 cm buc 211,96 lei
1618 Plantat Cedrus Atlantica cu h = 1.00-1.25 m buc 206,04 lei
1619 Plantat Cedrus Atlantica cu h = 1.25-1.50 m buc 266,48 lei
1620 Plantat Cedrus Atlantica cu h = 1.50-1.75 m buc 327,51 lei
1621 Plantat Cedrus Atlantica cu h = 1.75-2.00 m buc 431,20 lei
1622 Plantat Cedrus Atlantica cu h = 2.00-2.50 m buc 632,65 lei
1623 Plantat Cedrus Atlantica cu h = 2.50-3.00 m buc 922,98 lei
1624 Plantat Cedrus Atlantica cu h = 3.00-3.50 m buc 1.392,21 lei
1625 Plantat Cedrus Atlantica cu h =3.50-4.00 m buc 1.935,55 lei
1626 Plantat Cedrus Atlantica cu h =4.00-4.50 m buc 2.795,88 lei
1627 Plantat Cedrus Atlantica" Pyramidalis; Glauca Pyramidalis) - Columnar cu h=1.50-1.75 m buc 528,96 lei
1628 Plantat Cedrus Atlantica" Pyramidalis; Glauca Pyramidalis) - Columnar cu h =1.75-2.00 m buc 687,75 lei
1629 Plantat Cedrus Atlantica" Pyramidalis; Glauca Pyramidalis) - Columnar cu h =2.00-2.50 m buc 1.035,56 lei
1630 Plantat Cedrus Atlantica" Pyramidalis; Glauca Pyramidalis) - Columnar cu h =2.50-3.00 m buc 1.395,81 lei
1631 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca" - Pompon cu h=1.50-1.75 m buc 780,78 lei
1632 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca" - Pompon cu h=1.75-2.00 m buc 997,05 lei
1633 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca" - Spirala cu h=1.75-2.00 m buc 785,52 lei
1634 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca" cu h=1.00-1.25 m buc 232,70 lei
1635 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca" cu h=1.25-1.50 m buc 309,73 lei
1636 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca" cu h=1.50-1.75 m buc 395,64 lei
1637 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca" cu h=2.50-3.00 m buc 1.395,81 lei
1638 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca" cu h=3.00-3.50 m buc 1.819,41 lei
1639 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca" cu h=3.50-4.00 m buc 2.368,67 lei
1640 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Altoit la baza cu h=1.25- 1.50 m buc 315,65 lei
1641 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Altoit la baza cu h=1.50- 1.75 m buc 389,72 lei
1642 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Altoit la baza cu h=1.75- 2.00 m buc 543,77 lei
1643 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Altoit la baza cu h=2.00- 2.50 m buc 779,00 lei
1644 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Altoit la baza cu h=2.50- 3.00 m buc 1.114,96 lei
1645 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Altoit Ia baza cu h=3.00- 3.50 m buc 1.697,35 lei
1646 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Altoit la baza cu h=3.50- 4.00 m buc 2.368,67 lei
1647 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Altoit la vârf cu circum. 14- 16 cm buc 1.484,05 lei
1648 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Altoit la vârf cu circum. 16- 18 cm buc 1.850,22 lei
1649 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Pe picior cu circum. 10-12 cm buc 822,26 lei
1650 Plantat Cedrus Atlantica "Glauca Pendula" - Pe picior cu circum. 8-10 cm buc 603,02 lei
1651 Plantat Cedrus Deodara - Bonsai cu h= 1.75-2.00 m buc 724,49 lei
1652 Plantat Cedrus Deodara - Bonsai cu h= 2.25-2.50 m buc 1.212,72 lei
1653 Plantat Cedrus Deodara - Bonsai cu h=2.00-2.25 m buc 907,58 lei
1654 Plantat Cedrus Deodara - Sfera pe picior 0 40-50 cm buc 526,00 lei
1655 Plantat Cedrus Deodara - Spirala; 3 Sfere cu h=1.75-2.00 m buc 724,49 lei
1656 Plantat Cedrus Deodara cu h= 1.00-1.25 m buc 163,97 lei
1657 Plantat Câdrus Deodara cu h= 1.75-2.00 m buc 354,76 lei
1658 Plantat Cedrus Deodara cu h= 2.00-2.50 m buc 520,07 lei
1659 Plantat Cedrus Deodara cu h=2.50-3.00 m buc 757,08 lei
1660 Plantat Cedrus Deodara cu h=3.00-3.50 m buc 1.151,65 lei
1661 Plantat Cedrus Deodara cu h=3.50-4.00 m buc 1.821,19 lei
1662 Plantat Cedrus Deodara cu h=4.00-4.50 m buc 2.615,16 lei
1663 Plantat Cedrus Deodara cu h=4.50-5.00 m buc 3.930,54 lei
1664 Plantat Cedrus Deodara" Blue Triumph" cu h = 1.00-1.25 m buc 187,08 lei
1665 Plantat Cedrus Deodara" Blue Triumph" cu h = 1.25-1.50 m buc 242,18 lei
1666 Plantat Cedrus Deodara" Blue Triumph" cu h = 1.50-1.75 m buc 309,14 lei
1667 Plantat Cedrus Deodara" Blue Triumph" cu h = 1.75-2.00 m buc 425,27 lei
1668 Plantat Cedrus Deodara" Blue Triumph" cu h = 2.00-2.50 m buc 632,65 lei
1669 Plantat Cedrus Deodara" Blue Triumph" cu h = 2.50-3.00 m buc 864,32 lei
1670 Plantat Cedrus Deodara" Blue Triumph" cu h = 3.00-3.50 m buc 1.379,77 lei
1671 Plantat Cedrus Deodara" Blue Triumph" cu h = 3.50-4.00 m buc 1.996,57 lei
1672 Plantat Cedrus Deodara" Feelin' Blue ; Golden Horizon" cu h=0.80- 1.00 m buc 358,32 lei
1673 Plantat Cedrus Deodara" Feelin' Blue ; Golden Horizon" cu h=1.00- 1.25 m buc 443,64 lei
1674 Plantat Cedrus Deodara" Feelin' Blue; Golden Horizon" cu h=1.25- 1.50 m buc 541,40 lei
1675 Plantat Cedrus Deodara" Feelin' Blue ; Golden Horizon" cu h=1.50- 1.75 m buc 681,24 lei
1676 Plantat Cedrus Deodara "Robusta Glauca" cu h=1.00-1.25 m buc 188,26 lei
1677 Plantat Cedrus Deodara "Robusta Glauca" cu h=1.25-1.50 m buc 242,18 lei
1678 Plantat Cedrus Deodara "Robusta Glauca" cu h=1.50-1.75 m buc 309,14 lei
1679 Plantat Cedrus Deodara "Robusta Glauca" cu h=1.75-2.00 m buc 425,27 lei
1680 Plantat Cedrus Deodara "Robusta Glauca" cu h=2.00-2.50 m buc 632,65 lei
1681 Plantat Cedrus Deodara "Robusta Glauca" cu h=2.50-3.00 m buc 864,32 lei
1682 Plantat Cedrus Deodara "Robusta Glauca" cu h=3.00-3.50 m buc 1.379,77 lei
1683 Plantat Cedrus Deodara "Robusta Glauca" cu h=3.50-4.00 m buc 1.996,57 lei
1684 Plantat Cedrus Deodara Aurea cu h=1.00-1.25 m buc 223,82 lei
1685 Plantat Cedrus Deodara Aurea cu h=1.25-1.50 m buc 303,21 lei
1686 Plantat Cedrus Deodara Aurea cu h=1.50-1.75 m buc 382,61 lei
1687 Plantat Cedrus Deodara Aurea cu h=1.75-2.00 m buc 523,04 lei
1688 Plantat Cedrus Deodara Aurea cu h=2.00-2.50 m buc 754,71 lei
1689 Plantat Cedrus Deodara Aurea cu h=2.50-3.00 m buc 1.090,66 lei
1690 Plantat Cedrus Deodara Aurea cu h=3.00-3.50 m buc 1.630,40 lei
1691 Plantat Cedrus Deodara Pendula cu h=1.25-1.50 m buc 175,23 lei
1692 Plantat Cedrus Deodara Pendula cu h=1.50-1.75 m buc 290,77 lei
1693 Plantat Cedrus Deodara Pendula cu h=1.75-2.00 m buc 467,93 lei
1694 Plantat Cedrus Deodara Pendula cu h=2.00-2.50 m buc 614,28 lei
1695 Plantat Cedrus Deodara Pendula cu h=2.50-3.00 m buc 1.000,01 lei
1696 Plantat Cedrus Deodara Pendula cu h=3.00-3.50 m buc 1.453,83 lei
1697 Plantat Cedrus Deodara Pendula cu h=3.50-4.00 m buc 1.945,62 lei
1698 Plantat Celtis Australis; Celtîs Occidentalis cu circum. 8-10 cm buc 260,55 lei
1699 Plantat Celtis Australis; Celtis Occidentalis cu circum.10-12 cm buc 358,32 lei
1700 Plantat Celtis Australis; Celtis Occidentalis cu circum.12-14 cm buc 513,51 lei
1701 Plantat Celtis Australis; Celtis Occidentalis cu circum.14-16 cm buc 653,94 lei
1702 Plantat Cephalotaxus Harringtonia "Fastigiata" cu h-0.60-0.80 m buc 233,30 lei
1703 Plantat Cephalotaxus Harringtonia "Fastigiata" cu h=0.80-1.00 m buc 336,99 lei
1704 Plantat Cephalotaxus Harringtonia "Fastigiata" cu h=1.00-1.25 m buc 474,45 lei
1705 Plantat Cercis Canadensis cu circum 4-6 cm buc 437,12 lei
1706 Plantat Cercis Canadensis "Forest Pansy" - Tufa cu h=0.80-1.00 m buc 290,77 lei
1707 Plantat Cercis Canadensis "Forest Pansy" - Tufa cu h=1.25-1.50m buc 559,18 lei
1708 Plantat Cercis Canadensis "Forest Pansy" - Tufa cu h=1.50-1.75 m buc 754,71 lei
1709 Plantat Cercis Canadensis "Forest Pansy" cu circum. 10-12 cm buc 901,06 lei
1710 Plantat Cercis Canadensis "Forest Pansy" cu circum. 4-6 cm buc 526,00 lei
1711 Plantat Cercis Canadensis "Forest Pansy" cu circum. 8-10 cm buc 645,09 lei
1712 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum - Multitulpina! cu h=1.00-1.25 m buc 173,45 lei
1713 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum - Multitulpinal cu h=1.25-1.50 m buc 217,89 lei
1714 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum - Multitulpinal cu h=1.50-1.75 m buc 272,99 lei
1715 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum - Multitulpinal cu h=1.75-2.00 m buc 462,01 lei
1716 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum - Multitulpinal cu h=2.00-2.50 m buc 721,53 lei
1717 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum - Multitulpinal cu h=2.50-3.00 m buc 1.029,64 lei
1718 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum cu circum. 10-12 cm buc 449,56 lei
1719 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum cu circum. 12-14 cm buc 611,27 lei
1720 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum cu circum. 14-16 cm buc 928,27 lei
1721 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum cu circum. 16-18 cm buc 1.246,45 lei
1722 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum cu circum. 6-8 cm buc 266,48 lei
1723 Plantat Cercis Canadensis; Cercis Siliquastrum cu circum. 8-10 cm buc 351,80 lei
1724 Plantat Cercis Chinensis "Avondale" - Tufa cu h=0.80-1.00 m buc 274,18 lei
1725 Plantat Cercis Chinensis "Avondale" - Tufa cu h=1.00-1.25 m buc 339,36 lei
1726 Plantat Cercis Siliquastrum "Alba" - Multitulpinal cu h=1.00-1.25 m buc 188,26 lei
1727 Plantat Cercis Siliquastrum "Alba" - Multitulpinal cu h=1.25-1.50 m buc 256,40 lei
1728 Plantat Chaenomeles ( Cydonia) in varietâ cu h=0.60-0.80 m buc 104,72 lei
1729 Plantat Chaenomeles ( Cydonia) în varietâ cu h=0.80-1.00 m buc 138,49 lei
1730 Plantat Chaenomeles (Cydonia) in varietâ cu h=1.00-1.25 m buc 156,86 lei
1731 Plantat Chaenomeles (Cydonia) in varietâ cu h=1.25-1.50 m buc 205,45 lei
1732 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana" Ellwoodii; Ellwood's Gold" cu h=0.60-0.70 m buc 111,24 lei
1733 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana" Ellwoodii; Ellwood's Gold" cu h=0.70-0.80 m buc 132,57 lei
1734 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana" Ellwoodii; Ellwood's Gold" cu h=0.80-0.90 m buc 154,49 lei
1735 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana" Ellwoodii; Ellwood's Gold" cu h=0.90-1.00 m buc 179,97 lei
1736 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana" Ellwoodii; Ellwood's Gold" cu h=1.00-1.25 m buc 217,89 lei
1737 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana11 Ellwoodii; Ellwood's Gold” cu h=1.25-1.50 m buc 294,92 lei
1738 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana" Ellwoodii; Ellwood's Gold" cu h=1.50-1.75 m buc 419,35 lei
1739 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana "Alumii; Columnaris Glauca; Lane; Stardust" cu h=0.60-1.00 m buc 126,05 lei
1740 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana "Alumii; Columnaris Glauca; Lane; Stardust" cu h=1.00-1.25 m buc 149,75 lei
1741 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana "Alumii; Columnaris Glauca; Lane; Stardust" cu h=1.25-1.50 m buc 181,15 lei
1742 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana "Alumii; Columnaris Glauca; Lane; Stardust" cu h=1.50-1.75 m buc 266,48 lei
1743 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana "Alumii; Columnaris Glauca; Lane; Stardust" cu h=1.75-2.00 m buc 392,68 lei
1744 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana "Alumii; Columnaris Glauca; Lane; Stardust" cu h=2.00-2.50 m buc 588,21 lei
1745 Plantat Chamaecyparis Lawsoniana "Alumii; Columnaris Glauca; Lane; Stardust" cu h=2.50-3.00m buc 882,69 lei
1746 Plantat Chamaecyparis Nootktensis "Pendula" cu h=1.00-1.25 m buc 232,70 lei
1747 Plantat Chamaecyparis Nootktensis "Pendula" cu h=1.25-1.50 m buc 306,77 lei
1748 Plantat Chamaecyparis Nootktensis "Pendula" cu h=1.50-1.75 m buc 428,23 lei
1749 Plantat Chamaecyparis Nootktensis "Pendula" cu h=1.75-2.00 m buc 685,98 lei
1750 Plantat Chamaecyparis Nootktensis "Pendula" cu h=2.00-2.50 m buc 970,38 lei
1751 Plantat Chamaecyparis Obtusa "Nana Gracilis" cu 0 25-30 cm buc 131,98 lei
1752 Plantat Chamaecyparis Obtusa "Nana Gracilis" cu 0 30-35 cm buc 187,67 lei
1753 Plantat Chamaecyparis Obtusa "Nana Gracilis" cu 0 35-40 cm buc 230,33 lei
1754 Plantat Chamaecyparis Obtusa "Nana Gracilis" cu 0 40-50 cm buc 284,84 lei
1755 Plantat Chamaecyparis Obtusa "Nana Gracilis" cu 0 50-60 cm buc 361,28 lei
1756 Plantat Chamaecyparis Obtusa "Nana Gracilis" cu 0 60-70 cm buc 486,30 lei
1757 Plantat Chamaecyparis Obtusa "Nana Gracilis" cu 0 80-90 cm buc 656,94 lei
1758 Plantat Chamaecyparis Pisifera" Boulevard" cu h=0.50-0.60 m buc 102,94 lei
1759 Plantat Chamaecyparis Pisifera" Boulevard" cu h=0.80-1.00 m buc 173,45 lei
1760 Plantat Chamaerops Excelsa cu h= 1.50-2.00 m buc 922,98 lei
1761 Plantat Chamaerops Excelsa cu h=1.50-2.00 m buc 1.047,41 lei
1762 Plantat Chamaerops Excelsa cu h=2.00-2.50 m buc 1.242,94 lei
1763 Plantat Chamaerops Excelsa cu h=2.50-3.00 m buc 1.977,66 lei
1764 Plantat Chamaerops Excelsa cu h=3.00-3.50 m buc 4.262,35 lei
1765 Plantat Chamaerops Excelsa cu h=3.50-4.00 m buc 6.152,47 lei
1766 Plantat Chamaerops Excelsa cu h=4.00-4.50 m buc 7.284,18 lei
1767 Plantat Chrizanthemum spp cu h=0.30-0.40 m buc 41,85 lei
1768 Plantat Chrizanthemum spp cu h=0.40-0.50 m buc 50,95 lei
1769 Plantat Chrizanthemum spp cu h=0.50-0.60 m buc 61,34 lei
1770 Plantat Clematis in varieta cit 1.5 buc 78,65 lei
1771 Plantat Clematis in varieta cit 3 buc 126,05 lei
1772 Plantat Clematis in varieta cit 3 buc 164,56 lei
1773 Plantat Clematis in varieta cit 5-7 buc 176,41 lei
1774 Plantat Clematis in varieta cit 7 buc 211,96 lei
1775 Plantat Cornus Alba; Cornus Mas; Cornus Sanguinea; Cornus Stolunifera cu h =0.40-0.60 m buc 52,58 lei
1776 Plantat Cornus Alba; Cornus Mas; Cornus Sanguinea; Comus Stolunifera cu h =0.80-1.00 m buc 102,94 lei
1777 Plantat Cornus Alba; Cornus Mas; Cornus Sanguinea; Comus Stolunifera cu h =1.00-1.25 m buc 173,45 lei
1778 Plantat Cornus Alba; Cornus Mas; Cornus Sanguinea; Comus Stolunifera cu h =1.25-1.50 m buc 223,82 lei
1779 Plantat Cornus Controversa in varieta cu h =1.00-1.25 m buc 371,94 lei
1780 Plantat Cornus Controversa in varieta cu h =1.25-1.50 m buc 531,92 lei
1781 Plantat Cornus Controversa in varieta cu h =1.50-1.75 m buc 745,23 lei
1782 Plantat Cornus Controversa in varieta cu h =1.75-2.00 m buc 1.023,71 lei
1783 Plantat Cornus Controversa in varieta cu h =2.00-2.50 m buc 1.580,67 lei
1784 Plantat Cornus Controversa in varieta cu h=0.60-0.80 m buc 200,11 lei
1785 Plantat Cornus Controversa in varieta cu h=0.80-1.00 m buc 259,37 lei
1786 Plantat Cornus Florida in varieta cu h=0.60-0.80 m buc 194,19 lei
1787 Plantat Cornus Florida in varieta cu h=0.80-1.00 m buc 265,29 lei
1788 Plantat Cornus Florida in varieta cu h=1.00-1.25m buc 349,43 lei
1789 Plantat Cornus Florida in varieta cu h=1.25-1.50 m buc 504,67 lei
1790 Plantat Cornus Florida in varieta cu h=1.50-1.75 m buc 754,71 lei
1791 Plantat Cornus Florida in varieta cu h=1.75-2.00 m buc 1.108,44 lei
1792 Plantat Cornus Florida in varieta cu h=2.00-2.50 m buc 1.548,09 lei
1793 Plantat Cornus Kousa in varieta cu h=0.80-1.00 m buc 300,37 lei
1794 Plantat Cornus Kousa in varieta cu h=1.00-1.25 m buc 425,51 lei
1795 Plantat Cornus Kousa in varieta cu h=1.25-1.50 m buc 564,16 lei
1796 Plantat Cornus Kousa in varieta cu h=1.50-1.75 m buc 886,25 lei
1797 Plantat Cornus Kousa in varieta cu h=1.75-2.00 m buc 1.223,27 lei
1798 Plantat Cornus x Rutgersensis (Venus) cu h=0.80-1.00 m buc 386,76 lei
1799 Plantat Cornus x Rutgersensis (Venus) cu h=1.00-1.25 m buc 512,96 lei
1800 Plantat Cornus x Rutgersensis (Venus) cu h=1.25-1.50 m buc 745,82 lei
1801 Plantat Cornus x Rutgersensis (Venus) cu h=1.50-1.75 m buc 1.120,88 lei
1802 Plantat Corylus Avellana " Red Majestic; Rode Zellernuss" cu h=0.60- 0.80 m buc 162,79 lei
1803 Plantat Corylus Avellana " Red Majestic; Rode Zellernuss" cu h=0.80- 1.00 m buc 223,82 lei
1804 Plantat Corylus Avellana " Red Majestic; Rode Zellernuss" cu h=1.00- 1.25 m buc 294,92 lei
1805 Plantat Corylus Avellana "Contorta" cu h=0.80-1.00 m buc 223,82 lei
1806 Plantat Corylus Avellana "Contorta" cu h=1.25-1.50 m buc 466,75 lei
1807 Plantat Corylus Avellana "Contorta" cu h=1.50-1.75 m buc 668,20 lei
1808 Plantat Corylus Avellana "Contorta" cu h=1.75-2.00 m buc 905,21 lei
1809 Plantat Corylus Colurna cu circum. 10-12 cm buc 351,80 lei
1810 Plantat Corylus Colurna cu circum. 12-14 cm buc 415,74 lei
1811 Plantat Corylus Colurna cu circum. 14-16 cm buc 812,73 lei
1812 Plantat Corylus Colurna cu circum. 8-10 cm buc 297,29 lei
1813 Plantat Corylus Maxima Purpurea cu h=1.00-1.25 m buc 131,98 lei
1814 Plantat Corylus Maxima Purpurea cu h=1.25-1.50 m buc 162,79 lei
1815 Plantat Corylus Maxima Purpurea cu h=1.50-1.75 m buc 205,45 lei
1816 Plantat Corylus Maxima Purpurea cu h=1.75-2.00 m buc 290,77 lei
1817 Plantat Corylus Maxima Purpurea cu h=2.00-2.50 m buc 466,75 lei
1818 Plantat Cotinus Coggygria in varieta cu h= 1.75-2.00 m buc 400,98 lei
1819 Plantat Cotinus Coggygria in varieta cu h=0.40-0.50 m buc 60,87 lei
1820 Plantat Cotinus Coggygria in varieta cu h=0.60-0.80 m buc 108,27 lei
1821 Plantat Cotinus Coggygria in varieta cu h=1.00-1.25 m buc 170,49 lei
1822 Plantat Cotinus Coggygria in varieta cu h=1.25-1.50 m buc 217,89 lei
1823 Plantat Cotinus Coggygria in varieta cu h=1.50-1.75 m buc 283,07 lei
1824 Plantat Cotinus Coggygria in varieta cu h=2.00-2.50 m buc 559,18 lei
1825 Plantat Cotinus Coggygria in varieta cu h=2.50-3.00 m buc 846,55 lei
1826 Plantat Cotoneaster Dammeri; Cotoneaster Microphyllus cu h =0.40- 0.60 m buc 52,58 lei
1827 Plantat Cotoneaster Dammeri; Cotoneaster Microphyllus cu h =0.60- 0.80 m buc 102,94 lei
1828 Plantat Cotoneaster Francheţii cu h=0.80-1.00 m buc 102,94 lei
1829 Plantat Cotoneaster Francheţii cu h=1.00-1.25 m buc 173,45 lei
1830 Plantat Cotoneaster Francheţii cu h=1.25-1.50 m buc 284,84 lei
1831 Plantat Cotoneaster Horizontalis cu h= 0.40-0.60 m buc 52,58 lei
1832 Plantat Cotoneaster Horizontalis cu h= 0.60-0.80 m buc 102,94 lei
1833 Plantat Cotoneaster salicifolius "Repens" - Pe picior cu circum. 5-6 cm buc 266,48 lei
1834 Plantat Cotoneaster salicifolius "Repens" - Pe picior cu circum. 6-8 cm buc 327,51 lei
1835 Plantat Cotoneaster salicifolius "Repens" cu h=0.40-0.60 m buc 52,58 lei
1836 Plantat Cotoneaster salicifolius "Repens" cu h=0.60-0.80 m buc 102,94 lei
1837 Plantat Cotoneaster salicifolius cu h=0.60-0.80 m buc 102,94 lei
1838 Plantat Crataegus spp - Multitulpinai cu h=0.80-1.00 m buc 120,12 lei
1839 Plantat Crataegus spp - Multitulpinai cu h=1.00-1.25 m buc 191,23 lei
1840 Plantat Crataegus spp - Multitulpinai cu h=1.75-2.00 m buc 351,80 lei
1841 Plantat Crataegus spp - Multitulpinai cu h=2.00-2.50 m buc 504,67 lei
1842 Plantat Crataegus spp cu circum. 10-12 cm buc 462,01 lei
1843 Plantat Crataegus spp cu circum. 12-14 cm buc 720,89 lei
1844 Plantat Crataegus spp cu circum. 14-16 cm buc 1.074,62 lei
1845 Plantat Crataegus spp cu circum. 8-10 cm buc 339,95 lei
1846 Plantat Cryptomeria japonica "Elegans" - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 245,15 lei
1847 Plantat Cryptomeria japonica "Elegans" - Sfera pe picior cu 0 50-60 cm buc 300,25 lei
1848 Plantat Cryptomeria japonica "Elegans" cu h=0.40-0.60 m buc 53,76 lei
1849 Plantat Cryptomeria japonica "Elegans" cu h=0.60-0.80 m buc 98,20 lei
1850 Plantat Cryptomeria japonica "Elegans" cu h=0.80-1.00 m buc 108,87 lei
1851 Plantat Cryptomeria japonica "Elegans" cu h=1.00-1.25 m buc 199,52 lei
1852 Plantat Cryptomeria japonica "Elegans" cu h=1.25-1.50 m buc 254,63 lei
1853 Plantat Cryptomeria japonica "Elegans" cu h=1.50-1.75 m buc 376,09 lei
1854 Plantat Cryptomeria japonica "Elegans" cu h=1.75-2.00 m buc 534,89 lei
1855 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" - Pe picior 0 30-40 cm buc 284,84 lei
1856 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" - Pe picior 0 40-50 cm buc 327,51 lei
1857 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" - Pe picior 0 50-60 cm buc 400,98 lei
1858 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" - Pe picior 0 60-70 cm buc 510,59 lei
1859 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" cu 0 20-30 cm buc 119,53 lei
1860 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" cu 0 30-40 cm buc 159,23 lei
1861 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" cu 0 40-50 cm buc 223,82 lei
1862 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" cu 0 50-60 cm buc 290,77 lei
1863 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" cu 0 60-70 cm buc 358,32 lei
1864 Plantat Cryptomeria japonica "Globosa Nana" cu 0 70-80 cm buc 449,56 lei
1865 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 0.40-0.60 m buc 47,25 lei
1866 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 0.60-0.80 m buc 50,80 lei
1867 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 0.80-1.00 m buc 55,54 lei
1868 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 1.00-1.25 m buc 72,72 lei
1869 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 1.25-1.50 m buc 95,83 lei
1870 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 1.25-1.50 m buc 114,20 lei
1871 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 1.50-1.75 m buc 137,90 lei
1872 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 1.75-2.00 m buc 199,52 lei
1873 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 2.00-2.50 m buc 278,92 lei
1874 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 2.50-3.00 m buc 352,39 lei
1875 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 2.50-3.00 m buc 400,98 lei
1876 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 3.00-3.50 m buc 519,43 lei
1877 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 3.00-3.50 m buc 672,30 lei
1878 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 3.50-4.00 m buc 952,56 lei
1879 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 4.00-4.50 m buc 1.117,87 lei
1880 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Castlewellan Gold" cu h= 4.50-5.00 m buc 1.587,74 lei
1881 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Catlewellan Gold; Pyramidalis" - Diverse forme pe picior cu h=1.00-1.25 m buc 351,80 lei
1882 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Catlewellan Gold; Pyramidalis" - Diverse forme pe picior cu h=1.25-1.50 m buc 412,83 lei
1883 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Catlewellan Gold; Pyramidalis" - Diverse forme pe picior cu h=1.50-1.75 m buc 473,86 lei
1884 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Catlewellan Gold; Pyramidalis" - Diverse forme pe picior cu h=2.00-2.25 m buc 869,66 lei
1885 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Catlewellan Gold; Pyramidalis" - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 241,59 lei
1886 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Catlewellan Gold; Pyramidalis" - Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 206,04 lei
1887 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Catlewellan Gold; Pyramidalis" - Sfera pe picior cu 0 50-60 cm buc 288,99 lei
1888 Plantat Cupressocyparis Leylandii "ExcaliburGold" cu h=1.00-1.25 m buc 109,46 lei
1889 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Excalibur Gold" cu h=1.50-1.75 m buc 179,38 lei
1890 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Gold Rider" cu h= 0.80-1.00 m buc 105,31 lei
1891 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Gold Rider" cu h=1.00-1.25 m buc 152,71 lei
1892 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Gold Rider" cu h=1.25-1.50 m buc 176,41 lei
1893 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Gold Rider" cu h=1.50-1.75 m buc 197,15 lei
1894 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Gold Rider" cu h=1.75-2.00 m buc 306,77 lei
1895 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Gold Rider" cu h=2.00-2.50 m buc 437,12 lei
1896 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Gold Rider" cu h=2.50-3.00 m buc 437,12 lei
1897 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Pyramidalis" cu h=0.60-0.80 m buc 51,99 lei
1898 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Pyramidalis" cu h=0.80-1.00 m buc 60,87 lei
1899 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Pyramidalis" cu h=1.25-1.50 m buc 108,87 lei
1900 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Pyramidalis" cu h=1.50-1.75 m buc 166,34 lei
1901 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Pyramidalis" cu h=1.75-2.00 m buc 206,04 lei
1902 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Pyramidalis" cu h=2.00-2.50 m buc 266,48 lei
1903 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Pyramidalis" cu h=2.50-3.00 m buc 389,72 lei
1904 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Pyramidalis" cu h=3.00-3.50 m buc 582,83 lei
1905 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Pyramidalis" cu h=3.50-4.00 m buc 825,76 lei
1906 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=0.60-0.80 m buc 50,21 lei
1907 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=0.80-1.00 m buc 54,95 lei
1908 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=1.00-1.25 m buc 71,54 lei
1909 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=1.25-1.50 m buc 94,05 lei
1910 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=1.50-1.75 m buc 114,20 lei
1911 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=1.50-1.75 m buc 137,90 lei
1912 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=1.75-2.00 m buc 199,52 lei
1913 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=1.75-2.00 m buc 223,82 lei
1914 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=2.00-2.50 m buc 278,92 lei
1915 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=2.50-3.00 m buc 333,43 lei
1916 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=2.50-3.00 m buc 400,98 lei
1917 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=3.00-3.50 m buc 672,30 lei
1918 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=3.50-4.00 m buc 952,56 lei
1919 Plantat Cupressocyparis Leylandii "Variegatus" cu h=4.00-4.50 m buc 1.318,74 lei
1920 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=0.60-0.80 m buc 50,80 lei
1921 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=0.80-1.00 m buc 55,54 lei
1922 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=1.50-1.75 m buc 120,12 lei
1923 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=1.50-1.75 m buc 136,12 lei
1924 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=1.75-2.00 m buc 176,41 lei
1925 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=1.75-2.00 m buc 199,52 lei
1926 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=2.00-2.50 m buc 236,26 lei
1927 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=2.00-2.50 m buc 278,92 lei
1928 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=2.50-3.00 m buc 342,91 lei
1929 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=2.50-3.00 m buc 400,98 lei
1930 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=3.00-3.50 m buc 535,43 lei
1931 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=3.00-3.50 m buc 674,08 lei
1932 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=3.50-4.00 m buc 813,91 lei
1933 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=3.50-4.00 m buc 952,56 lei
1934 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=4.00-4.50 m buc 1.157,57 lei
1935 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=4.00-4.50 m buc 1.318,74 lei
1936 Plantat Cupressocyparis Leylandii cu h=4.50-5.00 m buc 1.637,51 lei
1937 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata "Aurea" cu h=1.25-1.50 m buc 181,15 lei
1938 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata "Aurea" cu h=1.50-1.75 m buc 217,89 lei
1939 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata "Aurea" cu h=1.75-2.00 m buc 266,48 lei
1940 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata "Aurea" cu h=2.00-2.50 m buc 339,95 lei
1941 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata "Aurea" -Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 235,67 lei
1942 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=0.60-0.80 m buc 54,95 lei
1943 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=0.80-1.00 m | buc 62,06 lei
1944 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=1.50-1.75 m buc 162,79 lei
1945 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=1.75-2.00 m buc 217,89 lei
1946 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=1.75-2.00 m buc 254,03 lei
1947 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=2,00-2,50 m buc 278,92 lei
1948 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=2.50-3.00 m buc 406,90 lei
1949 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=3.00-3.50 m buc 611,27 lei
1950 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=3.50-4.00 m buc 903,98 lei
1951 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata cu h=4.00-4.50 m buc 1.306,89 lei
1952 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata; Cupressus Macrocarpa Goldcrest - Diverse forme pe picior cu h=1.00-1.25 m buc 351,80 lei
1953 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata; Cupressus Macrocarpa Goldcrest - Diverse forme pe picior cu h=1.25-1.50 m buc 412,83 lei
1954 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata; Cupressus Macrocarpa Goldcrest - Diverse forme pe picior cu h=1.50-1.75 m buc 473,86 lei
1955 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata; Cupressus Macrocarpa Goldcrest - Diverse forme pe picior cu h=1.75-2.00 m buc 571,62 lei
1956 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata; Cupressus Macrocarpa Goldcrest - Diverse forme pe picior cu h=2.00-2.25 m buc 869,66 lei
1957 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata; Cupressus Macrocarpa Goldcrest - Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 206,04 lei
1958 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata; Cupressus Macrocarpa Goldcrest - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 241,59 lei
1959 Plantat Cupressus Arizonica Fastigiata; Cupressus Macrocarpa Goldcrest - Sfera pe picior cu 0 50-60 cm buc 288,99 lei
1960 Plantat Cupressus Macrocarpa "Gold Crest" cu h=0.80-1.00 m buc 97,02 lei
1961 Plantat Cupressus Macrocarpa "Gold Crest" cu h=1.00-1.25 m buc 114,20 lei
1962 Plantat Cupressus Macrocarpa "Gold Crest" cu h=1.25-1.50 m buc 141,46 lei
1963 Plantat Cupressus Macrocarpa "Gold Crest" cu h=1.50-1.75 m buc 190,04 lei
1964 Plantat Cupressus Macrocarpa "Gold Crest" cu h=1.75-2.00 m buc 269,44 lei
1965 Plantat Cupressus Macrocarpa "Gold Crest" cu h=2.00-2.50 m buc 345,87 lei
1966 Plantat Cupressus Macrocarpa "Gold Crest" cu h=2.50-3.00 m buc 443,64 lei
1967 Plantat Cupressus Macrocarpa "Gold Crest" cu h=3.00-3.50 m buc 696,60 lei
1968 Plantat Cupressus Macrocarpa "Lutea" cu h=1.00-1.25 m buc 79,24 lei
1969 Plantat Cupressus Macrocarpa "Lutea" cu h=1.50-1.75 m buc 153,90 lei
1970 Plantat Cupressus Sempervîrens "Agrimed" cu h=0.60-0.80 m buc 73,32 lei
1971 Plantat Cupressus Sempervîrens "Agrimed" cu h=1.00-1.25 m buc 137,90 lei
1972 Plantat Cupressus Sempervîrens "Agrimed" cu h=1.25-1.50 m buc 205,45 lei
1973 Plantat Cupressus Sempervîrens "Agrimed" cu h=1.50-1.75 m buc 254,03 lei
1974 Plantat Cupressus Sempervîrens "Agrimed" cu h=1.75-2.00 m buc 345,87 lei
1975 Plantat Cupressus Sempervîrens "Agrimed" cu h=2.00-2.50 m buc 443,05 lei
1976 Plantat Cupressus Sempervîrens "Agrimed" cu h=2.50-3.00 m buc 644,50 lei
1977 Plantat Cupressus Sempervîrens "Agrimed" cu h=3.00-3.50 m buc 985,74 lei
1978 Plantat Cupressus Sempervirens "Agrimed" cu h=3.50-4.00 m buc 1.441,98 lei
1979 Plantat Cupressus Sempervirens "Agrimed" cu h=4.00-4.50 m buc 1.761,94 lei
1980 Plantat Cupressus Sempervirens "Agrimed" cu h=4.50-5.00 m buc 2.349,12 lei
1981 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=0.60-0.80 m buc 73,32 lei
1982 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=1.00-1.25 m buc 137,90 lei
1983 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=1.25-1.50 m buc 205,45 lei
1984 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=1.50-1.75m buc 254,03 lei
1985 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=1.75-2.00 m buc 345,87 lei
1986 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=2.00-2.50 m buc 443,05 lei
1987 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=2.50-3.00 m buc 644,50 lei
1988 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=3.00-3.50 m buc 1.072,84 lei
1989 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=3.50-4.00 m buc 1.412,35 lei
1990 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=4.00-4.50 m buc 1.761,94 lei
1991 Plantat Cupressus Sempervirens "Bolgheri" cu h=4.50-5.00 m buc 2.348,53 lei
1992 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =0.80-1.00 m buc 104,72 lei
1993 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =1.00-1.25 m buc 114,20 lei
1994 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =1.00-1.25 m buc 129,01 lei
1995 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =1.25-1.50 m buc 138,49 lei
1996 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =1.25-1.50 m buc 162,79 lei
1997 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =1.50-1.75 m buc 209,00 lei
1998 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =1.75-2.00 m buc 277,14 lei
1999 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =2.00-2.50 m buc 345,87 lei
2000 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =2.50-3.00 m buc 508,22 lei
2001 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =3.00-3.50 m buc 825,76 lei
2002 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =3.50-4.00 m buc 1.169,42 lei
2003 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =4.00-4.50 m buc 1.643,44 lei
2004 Plantat Cupressus Sempervirens "Pyramidalis" cu h =4.50-5.00 m buc 2.141,15 lei
2005 Plantat Cupressus Sempervirens "Swane's Gold" cu h=3.50-4.00 m buc 2.689,22 lei
2006 Plantat Cupressus Sempervirens "Swane's Goid" cu h=4.00-4.50 m buc 2.949,93 lei
2007 Plantat Cupressus Sempervirens "Totem" cu h=0.60-0.80 m buc 92,28 lei
2008 Plantat Cupressus Sempervirens "Totem" cu h=0.80-1.00 m buc 129,01 lei
2009 Plantat Cupressus Sempervirens "Totem" cu h=1.00-1.25 m buc 171,67 lei
2010 Plantat Cupressus Sempervirens 'Totem" cu h=1.25-1.50 m buc 205,45 lei
2011 Plantat Cupressus Sempervirens 'Totem" cu h=1.50-1.75 m buc 254,03 lei
2012 Plantat Cupressus Sempervirens 'Totem" cu h=1.75-2.00 m buc 345,87 lei
2013 Plantat Cupressus Sempervirens "Totem" cu h=2.00-2.50 m buc 443,64 lei
2014 Plantat Cupressus Sempervirens "Totem" cu h=2.50-3.00 m buc 645,09 lei
2015 Plantat Cupressus Sempervirens "Totem" cu h=3.00-3.50 m buc 1.015,37 lei
2016 Plantat Cupressus Sempervirens "Totem" cu h=3.50-4.00 m buc 1.424,20 lei
2017 Plantat Cupressus Sempervirens "Totem" cu h=4.00-4.50 m buc 2.034,50 lei
2018 Plantat Cupressus Sempervirens "Totem" cu h=4.50-5.00 m buc 2.674,41 lei
2019 Plantat Cytisus in varieta (cit 15-18) buc 173,45 lei
2020 Plantat Cytisus in varieta (cit 9) buc 102,94 lei
2021 Plantat Cytisus in varieta cit 3 buc 52,58 lei
2022 Plantat Davidia Involucrata cu h=1,25-1,50 m buc 348,24 lei
2023 Plantat Davidia Involucrata cu h=1,50-1,75 m buc 466,75 lei
2024 Plantat Davidia Involucrata cu h=1,75-2,00 m buc 585,25 lei
2025 Plantat Davidia Involucrata cu h=2,00-2,50 m buc 940,76 lei
2026 Plantat Deutzia in varieta (cit 3) buc 52,58 lei
2027 Plantat Deutzia in varieta (cit 9) buc 102,94 lei
2028 Plantat Elaeagnus Angustifolia in varieta cu circum. 10-12 cm buc 371,71 lei
2029 Plantat Elaeagnus Angustifolia in varieta cu circum. 12-14 cm buc 662,23 lei
2030 Plantat Elaeagnus Angustifolia in varieta cu circum. 14-16 cm buc 889,05 lei
2031 Plantat Elaeagnus Angustifolia in varieta cu circum. 16-18 cm buc 1.157,57 lei
2032 Plantat Elaeagnus Angustifolia in varieta cu circum. 6-8 cm buc 237,44 lei
2033 Plantat Elaeagnus Angustifolia in varieta cu circum. 8-10 cm buc 290,89 lei
2034 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta -Sfera pe picior 0 30-40 cm buc 236,26 lei
2035 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta -Tufa cu h=0,80-1,00 m buc 102,94 lei
2036 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta-Sfera 0 80-100 cm buc 650,43 lei
2037 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta-Sfera pe picior 0 40-50 cm buc 266,48 lei
2038 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta-Sfera pe picior 0 50-60 cm buc 327,51 lei
2039 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta-Tufa cu h=0,40-0,60 m buc 52,58 lei
2040 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta-Tufa cu h=0,60-0,80 m buc 80,43 lei
2041 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta-Tufa cu h=1,00-1,25 m buc 157,45 lei
2042 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta-Tufa cu h=1,25-1,50 m buc 278,92 lei
2043 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta-Tufa cu h=1,50-1,75 m buc 437,12 lei
2044 Plantat Elaeagnus Ebbingei in varieta-Tufa cu h=1,75-2,00 m buc 608,36 lei
2045 Plantat Eriobotrya Japonica - Pe picior cu circum. 10-12 cm buc 321,58 lei
2046 Plantat Eriobotrya Japonica - Pe picior cu circum. 12-14 cm buc 476,77 lei
2047 Plantat Eriobotrya Japonica - Pe picior cu circum. 6-8 cm buc 184,12 lei
2048 Plantat Eriobotrya Japonica - Pe picior cu circum. 8-10 cm buc 217,89 lei
2049 Plantat Eriobotrya Japonica - Tufa cu h=0,60-1,00 m buc 136,12 lei
2050 Plantat Eriobotrya Japonica - Tufa cu h=1,00-1,50 m buc 217,89 lei
2051 Plantat Eriobotrya Japonica - Tufa cu h=1,50-1,75 m buc 306,17 lei
2052 Plantat Eriobotrya Japonica - Tufa cu h=1,75-2,00 m buc 486,30 lei
2053 Plantat Eriobotrya Japonica - Tufa cu h=2,00-2,50 m buc 757,08 lei
2054 Plantat Eriobotrya Japonica - Unitulpinal cu circum. 10-12 cm buc 437,12 lei
2055 Plantat Eriobotrya Japonica - Unitulpinal cu circum. 12-14 cm buc 592,91 lei
2056 Plantat Eriobotrya Japonica - Unitulpinal cu circum. 8-10 cm buc 327,51 lei
2057 Plantat Escallonia in varieta cu h=0,40-0,60 m buc 52,58 lei
2058 Plantat Escallonia in varieta cu h=0,60-0,80 m buc 102,94 lei
2059 Plantat Escallonia in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 173,45 lei
2060 Plantat Escallonia in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 284,84 lei
2061 Plantat Euonymus Alatus " Compactus” cu h=0,40-0,60 m buc 150,34 lei
2062 Plantat Euonymus Alatus " Compactus" cu h=0,60-0,80 m buc 205,45 lei
2063 Plantat Euonymus Alatus" Compactus" cu h=0,80-1,00 m buc 266,48 lei
2064 Plantat Euonymus Alatus" Compactus" cu h=1,00-1,25 m buc 339,95 lei
2065 Plantat Euonymus Alatus cu h=0,30-0,40 m buc 74,50 lei
2066 Plantat Euonymus Alatus cu h=0,60-0,80 m buc 161,01 lei
2067 Plantat Euonymus Alatus cu h=0,80-1,00 m buc 217,89 lei
2068 Plantat Euonymus Alatus cu h=1,00-1,25 m buc 284,84 lei
2069 Plantat Euonymus Alatus cu h=1,25-1,50 m buc 370,76 lei
2070 Plantat Euonymus Alatus cu h=1,50-1,75 m buc 474,45 lei
2071 Plantat Euonymus Europaeus cu h=0,60-0,80 m buc 52,58 lei
2072 Plantat Euonymus Europaeus cu h=0,80-1,00 m buc 102,94 lei
2073 Plantat Euonymus Fortunei "Emerald Gaiety ; Emerald 'n Gold" {cit 15) buc 173,45 lei
2074 Plantat Euonymus Fortunei "Emerald Gaiety; Emerald 'n Gold" (cit 3) buc 52,58 lei
2075 Plantat Euonymus Fortunei "Emerald Gaiety; Emerald 'n Gold" (cit 7-9) buc 102,94 lei
2076 Plantat Euonymus Japonicus "Aureopictus" cu h=0,30-0,40 m buc 52,58 lei
2077 Plantat Euonymus Japonicus "Aureopictus" cu h=0,50-0,60 m buc 102,94 lei
2078 Plantat Euonymus Japonicus "Aureopictus" cu h=0,60-0,80 m buc 164,56 lei
2079 Plantat Euonymus Japonicus "Aureopictus" cu h=0,80-1,00 m buc 193,00 lei
2080 Plantat Euonymus Japonicus "Aureopictus" cu h=1,00-1,25 m buc 242,18 lei
2081 Plantat Euonymus Japonicus "Aureopictus" cu h=1,25-1,50 m buc 351,80 lei
2082 Plantat Euonymus Japonicus "Aureopictus" cu h=1,50-1,75 m buc 559,18 lei
2083 Plantat Euonymus Japonicus "Aureopictus" cu h=1,75-2,00 m buc 828,18 lei
2084 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Con cu h=0,60-0,80 m buc 181,15 lei
2085 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus " - Con cu h=0,80-1,00 m buc 242,18 lei
2086 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Con cu h=1,00-1,25 m buc 312,10 lei
2087 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Con cu h=1,25-1,50 m buc 388,53 lei
2088 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus " - Pompon cu h=1,00-1,20 m buc 388,53 lei
2089 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus " - Pompon cu h=1,20-1,40 m buc 486,30 lei
2090 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Sfera cu 0 40-50 cm buc 229,74 lei
2091 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Sfera cu 0 50-60 cm buc 303,21 lei
2092 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Sfera cu 0 60-70 cm buc 419,35 lei
2093 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus " - Sfera cu 0 70-80 cm buc 589,99 lei
2094 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 229,74 lei
2095 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 303,21 lei
2096 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Tufa cu h=0,30-0,40 m buc 52,58 lei
2097 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Tufa cu h=0,40-0,50 m buc 72,72 lei
2098 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Tufa cu h=0,50-0,60 m buc 102,94 lei
2099 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Tufa cu h=0,80-1,00 m buc 193,00 lei
2100 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Tufa cu h=1,00-1,25 m buc 236,26 lei
2101 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Tufa cu h=1,25-1,50 m buc 351,80 lei
2102 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Tufa cu h=1,50-1,75 m buc 559,18 lei
2103 Plantat Euonymus Japonicus "Bravo; Elegantissimus Aureus" - Tufa cu h=1,75-2,00 m buc 828,18 lei
2104 Plantat Euonymus Japonicus "Silver Queen" cu h=0,50-0,60 m buc 89,31 lei
2105 Plantat Euonymus Japonicus "Silver Queen" cu h=0,60-0,80 m buc 129,01 lei
2106 Plantat Euonymus Japonicus "Silver Queen" cu h=0,80-1,00 m buc 168,71 lei
2107 Plantat Euonymus Japonicus cu h=0,60-0,80 m buc 102,94 lei
2108 Plantat Euonymus Japonicus cu h=0,80-1,00 m buc 164,56 lei
2109 Plantat Euonymus Japonicus cu h=1,00-1,25 m buc 173,45 lei
2110 Plantat Euonymus Japonicus cu h=1,25-1,50 m buc 315,06 lei
2111 Plantat Euonymus Japonicus cu h=1,50-1,75 m buc 437,12 lei
2112 Plantat Euonymus Japonicus cu h=1,75-2,00 m buc 656,94 lei
2113 Plantat Fagus Sylvatica" Aspleniifolia" cu h =1,25-1,50 m buc 278,92 lei
2114 Plantat Fagus Sylvatica" Aspleniifolia" cu h =1,50-2,00 m buc 351,80 lei
2115 Plantat Fagus Sylvatica" Aspleniifolia" cu h =2,00-2,50 m buc 620,21 lei
2116 Plantat Fagus Sylvatica" Aspleniifolia" cu h =2,50-3,00 m buc 840,03 lei
2117 Plantat Fagus Sylvatica" Aspleniifolia" cu h =3,00-3,50 m buc 1.221,56 lei
2118 Plantat Fagus Sylvatica" Aspleniifolia" cu h =3,50-4,00 m buc 1.806,97 lei
2119 Plantat Fagus Sylvatica" Dawyck" cu h=2,00-2,50 m buc 669,39 lei
2120 Plantat Fagus Sylvatica " Dawyck" cu h=2,50-3,00 m buc 925,35 lei
2121 Plantat Fagus Sylvatica" Dawyck" cu h=3,00-3,50 m buc 1.203,20 lei
2122 Plantat Fagus Sylvatica" Dawyck" cu h=3,50-4,00 m buc 1.623,88 lei
2123 Plantat Fagus Sylvatica" Dawyck" cu h=4,00-4,50 m buc 2.320,09 lei
2124 Plantat Fagus Sylvatica" Pendula" cu h=2,00-2,50 m buc 473,86 lei
2125 Plantat Fagus Sylvatica" Pendula" cu h=2,50-3,00 m buc 754,71 lei
2126 Plantat Fagus Sylvatica" Pendula" cu h=3,00-3,50 m buc 1.074,62 lei
2127 Plantat Fagus Sylvatica" Pendula" cu h=3,50-4,00 m buc 1.526,71 lei
2128 Plantat Fagus Sylvatica" Purple Fontaine; Purpurea Pendula" cu h=1,50-2,00 m buc 595,91 lei
2129 Plantat Fagus Sylvatica" Purple Fontaine; Purpurea Pendula" cu h=2,00-2,50 m buc 907,58 lei
2130 Plantat Fagus Sylvatica" Purple Fontaine; Purpurea Pendula" cu h=2,50-3,00 m buc 1.352,56 lei
2131 Plantat Fagus Sylvatica" Purple Fontaine; Purpurea Pendula" cu h=2,50-3,00 m buc 1.700,95 lei
2132 Plantat Fagus Sylvatica" Purple Fontaine; Purpurea Pendula" cu h=3,00-3,50 m buc 1.892,88 lei
2133 Plantat Fagus Sylvatica" Purple Fontaine; Purpurea Pendula" cu h=3,00-3,50 m buc 2.381,12 lei
2134 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea" cu circum. 10-12 cm buc 412,83 lei
2135 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea" cu circum. 12-14 cm buc 635,57 lei
2136 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea" cu circum. 14-16 cm buc 891,53 lei
2137 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea" cu circum. 16-18 cm buc 1.123,80 lei
2138 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea" cu circum. 8-10 cm buc 315,06 lei
2139 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea" cu h=1,25-1,50 m buc 120,12 lei
2140 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea" cu h=1,75-2,00 m buc 266,48 lei
2141 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea Mayor cu circum. 12-14 cm buc 842,95 lei
2142 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea Mayor" cu circum. 14-16 cm buc 1.135,65 lei
2143 Plantat Fagus Sylvatica" Purpurea Mayor" cu circum. 16-18 cm buc 1.538,56 lei
2144 Plantat Fagus Sylvatica" Tricolor" cu h=1,25-1,50 m buc 437,12 lei
2145 Plantat Fagus Sylvatica" Tricolor" cu h=1,50-2,00 m buc 645,09 lei
2146 Plantat Fagus Sylvatica" Tricolor" cu h=2,00-2,50 m buc 974,53 lei
2147 Plantat Fagus Sylvatica" Tricolor" cu h=2,50 3,00 m buc 1.511,35 lei
2148 Plantat Fagus Sylvatica" Tricolor" cu h=3,00-3,50 m buc 2.014,94 lei
2149 Plantat Flori anuale si bianuale buc 11,92 lei
2150 Plantat Forme ornamentale" Topîary Art" - Arcada dubla cu h=2,50 m buc 1.088,89 lei
2151 Plantat Forme ornamentale" Topiary Art" - Arcada simpla - 3 D cu h=2,70 m buc 4.880,98 lei
2152 Plantat Forme ornamentale" Topiary Art" - Arcada simpla cu h=2,50 m buc 792,63 lei
2153 Plantat Forme ornamentale" Topiary Art" - Arcada tripla - 3 D cu h=2,70 m buc 11.280,15 lei
2154 Plantat Forme ornamentale" Topiary Art" - Arcada tripla - simpla cu h=2,70 m buc 5.592,00 lei
2155 Plantat Forme ornamentale" Topiary Art" - Gazebo cu h=2,70 m buc 16.020,27 lei
2156 Plantat Forsythia - pentru gard viu buc 5,59 lei
2157 Plantat Forsythia intermedia in varieta cu h=0,40-0,60 m buc 52,58 lei
2158 Plantat Forsythia Intermedia in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 105,90 lei
2159 Plantat Forsythia Intermedia in varieta cu h=1,25-1,50 m buc 173,45 lei
2160 Plantat Forsythia Intermedia în varieta cu h=1,50-1,75 m buc 193,00 lei
2161 Plantat Forsythia Intermedia in varieta cu h=1,75-2,00 m buc 254,03 lei
2162 Plantat Fraxinus Angustifloia" Raywood" cu circum. 10-12 cm buc 339,95 lei
2163 Plantat Fraxinus Angustifloia" Raywood" cu circum, 12-14 cm buc 513,51 lei
2164 Plantat Fraxinus Angustifloia" Raywood" cu circum. 14-16 cm buc 736,89 lei
2165 Plantat Fraxinus Angustifloia" Raywood" cu circum. 16-18 cm buc 956,12 lei
2166 Plantat Fraxinus Angustifloia" Raywood" cu circum. 8-10 cm buc 278,92 lei
2167 Plantat Fraxinus Angustifolia; Fraxinus Excelsior cu circum. 10-12 cm buc 327,51 lei
2168 Plantat Fraxinus Angustifolia; Fraxinus Excelsior cu circum. 12-14 cm buc 513,51 lei
2169 Plantat Fraxinus Angustifolia; Fraxinus Excelsior cu circum. 14-16 cm buc 671,71 lei
2170 Plantat Fraxinus Angustifolia; Fraxinus Excelsior cu circum. 16-18 cm buc 989,30 lei
2171 Plantat Fraxinus Angustifolia; Fraxinus Excelsior cu circum. 8-10 cm buc 260,55 lei
2172 Plantat Fraxinus Excelsior" Pendula; Nana" cu circum. 10-12 cm buc 382,61 lei
2173 Plantat Fraxinus Excelsior" Pendula; Nana" cu circum. 12-14 cm buc 562,10 lei
2174 Plantat Fraxinus Excelsior" Pendula; Nana" cu circum. 14-16 cm buc 708,45 lei
2175 Plantat Ginkgo Biloba" Colonnare Maris " cu h=1,50-1,75 m buc 466,75 lei
2176 Plantat Ginkgo Biloba" Colonnare Maris" cu h=1,75-2,00 m buc 674,13 lei
2177 Plantat Ginkgo Biloba" Colonnare Maris" cu h=2,00-2,50 m buc 881,51 lei
2178 Plantat Ginkgo Biloba" Colonnare Maris" cu h=2,50-3,00 m buc 1.355,52 lei
2179 Plantat Ginkgo Biloba" Fastigiata Feronia" cu h=1,50-1,75 m buc 466,75 lei
2180 Plantat Ginkgo Biloba" Fastigiata Feronia" cu h=1,75-2,50 m buc 674,13 lei
2181 Plantat Ginkgo Biloba" Fastigiata Feronia" cu h=2,00-2,50 m buc 881,51 lei
2182 Plantat Ginkgo Biloba" Fastigiata Selvans" cu h=1,25-1,50 m buc 354,17 lei
2183 Plantat Ginkgo Biloba" Fastigiata Selvans" cu h=1,50-1,75 m buc 466,75 lei
2184 Plantat Ginkgo Biloba" Fastigiata Selvans " cu h=1,75-2,00 m buc 674,13 lei
2185 Plantat Ginkgo Biloba" Globosa Tinia" cu 0 40-50 cm buc 330,47 lei
2186 Plantat Ginkgo Biloba" Globosa Tinia" cu 0 50-60 cm buc 425,27 lei
2187 Plantat Ginkgo Biloba cu circum. 12-14 cm buc 598,83 lei
2188 Plantat Ginkgo Biloba cu circum. 14-16 cm buc 769,48 lei
2189 Plantat Ginkgo Biloba cu circum. 16-18 cm buc 1.209,12 lei
2190 Plantat Ginkgo Biloba cu circum. 6-8 cm buc 260,55 lei
2191 Plantat GleditsiaTrîacanthos "Inermis; Sky line; Sunburst" cu circum. 10-12 cm buc 339,95 lei
2192 Plantat Gleditsia Triacanthos "Inermis; Sky line; Sunburst" cu circum. 12-14 cm buc 562,10 lei
2193 Plantat Gleditsia Triacanthos "Inermis; Sky line; Sunburst" cu circum. 14-16 cm buc 855,39 lei
2194 Plantat Gleditsia Triacanthos "Inermis; Sky line; Sunburst" cu circum. 16-18 cm buc 1.117,87 lei
2195 Plantat Gleditsia Triacanthos "Inermis; Sky line; Sunburst" cu circum. 8-10 cm buc 278,92 lei
2196 Plantat Hamamelis intermedia in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 260,55 lei
2197 Plantat Hamamelis intermedia in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 351,80 lei
2198 Plantat Hamamelis intermedia in varieta cu h=1,25-1,50 m buc 480,37 lei
2199 Plantat Hamamelis intermedia in varieta cu h=1,50-1,75 m buc 748,78 lei
2200 Plantat Hedera Algeriensis; Hedrea Hibernica cu h=1,00-1,25 m buc 57,32 lei
2201 Plantat Hedera Algeriensis; Hedrea Hibernica cu h=1,25-1,50 m buc 64,43 lei
2202 Plantat Hedera Algeriensis; Hedrea Hibernica cu h=1,50-1,75 m buc 102,94 lei
2203 Plantat Hedera Algeriensis; Hedrea Hibernica cu h=1,75-2,00 m buc 138,49 lei
2204 Plantat Hedera Algeriensis; Hedrea Hibernica cu h=2,00-2,50 m buc 185,30 lei
2205 Plantat Hedera Algeriensis; Hedrea Hibernica cu h=2,50-3,00 m buc 223,82 lei
2206 Plantat Hedera Colchica; Hedrea Helix cu h=0,80-1,00 m buc 58,50 lei
2207 Plantat Hedera Colchica; Hedrea Helix cu h=1,00-1,25 m buc 69,17 lei
2208 Plantat Hedera Colchica; Hedrea Helix cu h=1,25-1,50 m buc 85,17 lei
2209 Plantat Hedera Colchica; Hedrea Helix cu h=1,50-1,75 m buc 120,12 lei
2210 Plantat Hedera Colchica; Hedrea Helix cu h=2,00-2,50 m buc 205,45 lei
2211 Plantat Hedera Colchica; Hedrea Helix cu h=2,50-3,00 m buc 260,55 lei
2212 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta - Pe picior cu cîrcum. 10-12 cm buc 352,98 lei
2213 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta - Pe picior cu circum. 5-6 cm buc 172,86 lei
2214 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta - Pe picior cu circum. 6-8 cm buc 214,93 lei
2215 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta - Pe picior cu circum. 8-10 cm buc 281,88 lei
2216 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta cu h=0,40-0,60 m buc 57,32 lei
2217 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 163,38 lei
2218 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 211,96 lei
2219 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta cu h=1,25-1,50 m buc 288,99 lei
2220 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta cu h=1,50-1,75 m buc 377,87 lei
2221 Plantat Hibiscus Syriacus in varieta cu h=1,75-2,00 m buc 549,11 lei
2222 Plantat Hydrangea Arborescens in varieta (cit. 18) buc 209,00 lei
2223 Plantat Hydrangea Arborescens in varieta (cit. 3) buc 66,21 lei
2224 Plantat Hydrangea Arborescens in varieta (cit. 9) buc 110,05 lei
2225 Plantat Hydrangea Macrophylla în varieta (cit. 18) buc 173,45 lei
2226 Plantat Hydrangea Macrophylla in varieta (cit 3) buc 52,58 lei
2227 Plantat Hydrangea Macrophylla in varieta (cit 30) buc 284,84 lei
2228 Plantat Hydrangea Macrophylla in varieta (cit. 40) buc 383,79 lei
2229 Plantat Hydrangea Macrophylla in varieta (cit. 9) buc 102,35 lei
2230 Plantat Hydrangea Petiolaris - Cataratoare cu h=0,80-1,00 m buc 184,12 lei
2231 Plantat Hydrangea Petiolaris - Cataratoare cu h=1,00-1,25 m buc 255,22 lei
2232 Plantat Hydrangea Petiolaris - Cataratoare cu h=1,25-1,50 m buc 360,09 lei
2233 Plantat Hypericum spp in varieta (cit. 3) buc 52,58 lei
2234 Plantat Hypericum spp in varieta (cit. 9) buc 102,94 lei
2235 Plantat llex Aquifolium - Con cu h=1,00-1,25 m buc 462,01 lei
2236 Plantat llex Aquifolium - Con cu h=1,25-1,50 m buc 669,39 lei
2237 Plantat llex Aquifolium - Con cu h=1,50-1,75 m buc 937,80 lei
2238 Plantat llex Aquifolium - Con cu h=1,75-2,00 m .buc 1.639,93 lei
2239 Plantat llex Aquifolium - Con cu h=2,00-2,50 m buc 2.250,22 lei
2240 Plantat llex Aquifolium - Sfera cu 0 50-60 cm buc 358,32 lei
2241 Plantat llex Aquifolium - Sfera cu 0 60-70 cm buc 510,59 lei
2242 Plantat llex Aquifolium - Sfera cu 0 70-80 cm buc 693,68 lei
2243 Plantat llex Aquifolium - Sfera cu 0 80-100 cm buc 998,82 lei
2244 Plantat llex Aquifolium - Sfera pe picior 0 30-40 cm buc 327,51 lei
2245 Plantat llex Aquifolium - Sfera pe picior 0 40-50 cm buc 400,98 lei
2246 Plantat llex Aquifolium - Sfera pe picior 0 50-60 cm buc 526,00 lei
2247 Plantat llex Aquifolium - Tufa cu h=0,50-0,60 m buc 101,76 lei
2248 Plantat llex Aquifolium - Tufa cu h=0,60-0,80 m buc 162,79 lei
2249 Plantat llex Aquifolium - Tufa cu h=0,80-1,00 m buc 260,55 lei
2250 Plantat llex Aquifolium - Tufa cu h=1,00-1,25 m buc 284,84 lei
2251 Plantat llex Aquifolium - Tufa cu h=1,25-1,50 m buc 425,27 lei
2252 Plantat llex Aquifolium - Tufa cu h=1,50-1,75 m buc 632,65 lei
2253 Plantat llex Aquifolium-Tufa cu h=1,75-2,00 m buc 1.077,04 lei
2254 Plantat llex Aquifolium "Alaska'' cu h=0,50-0,60 m buc 107,68 lei
2255 Plantat llex Aquifolium "Alaska" cu h=0,80-1,00 m buc 266,48 lei
2256 Plantat llex Aquifolium "Alaska" cu h=1,25-1,50 m buc 449,56 lei
2257 Plantat llex Aquifolium "Alaska" cu h=1,50-1,75 m buc 651,02 lei
2258 Plantat llex Aquifolium "Argenteomargînata" (Albomarginata) - Con cu h=0,80-1,00 m buc 400,98 lei
2259 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Con cu h=1,00-1,25 m buc 620,21 lei
2260 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Con cu h=1,25-1,50 m buc 834,11 lei
2261 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Con cu h=1,50-1,75m buc 1.365,00 lei
2262 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Con cu h=1,75-2,00 m buc 1.853,23 lei
2263 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Con cu h=2,00-2,50 m buc 2.585,58 lei
2264 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Sfera cu 0 40-50 cm buc 266,48 lei
2265 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Sfera cu 0 50-60 cm buc 376,09 lei
2266 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Sfera cu 0 60-70 cm buc 498,15 lei
2267 Plantat llex Aquifolium "Argenteomargînata" (Albomarginata) - Sfera cu 0 70-80 cm buc 669,39 lei
2268 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 327,51 lei
2269 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 401,57 lei
2270 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Sfera pe picior cu 0 50-60 cm buc 526,00 lei
2271 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Sfera pe picior cu 0 60-70 cm buc 644,50 lei
2272 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Tufa cu h=0,40-0,50 m buc 101,76 lei
2273 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Tufa cu h=0,80-1,00 m buc 370,17 lei
2274 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Tufa cu h=1,00-1,25m buc 449,56 lei
2275 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Tufa cu h=1,25-1,50 m buc 668,20 lei
2276 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Tufa cu h=1,50-1,75 m buc 998,82 lei
2277 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) -Tufa cu h=1,75-2,00 m buc 1.426,03 lei
2278 Plantat llex Aquifolium "Argenteomarginata" (Albomarginata) - Tufa cu h=2,00-2,50 m buc 2.036,32 lei
2279 Plantat llex Aquifolium "Golden King" cu h=0,60-0,80 m buc 247,52 lei
2280 Plantat llex Aquifolium "Golden King" cu h=0,80-1,00 m buc 330,47 lei
2281 Plantat llex Crenata "Convexa" - Con cu h=0,60-0,80 m buc 248,11 lei
2282 Plantat llex Crenata "Convexa" - Con cu h=0,80-1,00 m buc 327,51 lei
2283 Plantat llex Crenata "Convexa" - Con cu h=1,00-1,25 m buc 407,49 lei
2284 Plantat llex Crenata "Convexa" - Con cu h=1,25-1,50 m buc 537,85 lei
2285 Plantat llex Crenata "Convexa" - Pompon cu h=1,00-1,25 m buc 1.120,88 lei
2286 Plantat llex Crenata "Convexa" - Sfera cu 0 30-35 cm buc 175,23 lei
2287 Plantat llex Crenata "Convexa" - Sfera cu 0 35-40 cm buc 229,74 lei
2288 Plantat llex Crenata "Convexa" - Sfera cu 0 40-45 cm buc 327,51 lei
2289 Plantat llex Crenata "Convexa" - Sfera cu 0 45-50 cm buc 437,12 lei
2290 Plantat llex Crenata "Convexa" - Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 327,51 lei
2291 Plantat llex Crenata "Convexa" - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 400,98 lei
2292 Plantat llex Crenata "Convexa" - Tufa cu h=0,30-0,40 m buc 57,32 lei
2293 Plantat llex Crenata "Convexa" - Tufa cu h=0,60-0,80 m buc 110,64 lei
2294 Plantat llex Crenata "Convexa" - Tufa cu h=0,80-1,00 m buc 144,42 lei
2295 Plantat llex Crenata "Convexa" - Tufa cu h=1,00-1,25 m buc 266,48 lei
2296 Plantat llex Crenata "Convexa" - Tufa cu h=1,25-1,50 m buc 358,32 lei
2297 Plantat llex Crenata "Fastigiata" cu h=0,40-0,60 m buc 57,32 lei
2298 Plantat llex Crenata "Fastigiata" cu h=0,60-0,80 m buc 138,49 lei
2299 Plantat llex Crenata "Fastigiata" cu h=0,80-1,00 m buc 182,34 lei
2300 Plantat llex Crenata "Fastigiata" cu h=1,00-1,25 m buc 223,82 lei
2301 Plantat llex Crenata "Fastigiata" cu h=1,25-1,50 m buc 315,06 lei
2302 Plantat llex Crenata "Fastigiata" cu h=1,50-1,75 m buc 449,56 lei
2303 Plantat Ipomoea spp cu h=0,40-0,60 m buc 117,21 lei
2304 Plantat Juglans Nigra cu circum. 10-12 cm buc 205,45 lei
2305 Plantat Juglans Nigra cu circum. 12-14 cm buc 342,27 lei
2306 Plantat Juglans Nigra cu circum. 14-16 cm buc 476,77 lei
2307 Plantat Juglans Nigra cu circum. 16-18 cm buc 647,42 lei
2308 Plantat Juglans Nigra cu circum. 8-10 cm buc 156,86 lei
2309 Plantat Juglans Regia cu circum. 10-12 cm buc 265,29 lei
2310 Plantat Juglans Regia cu circum. 12-14 cm buc 482,11 lei
2311 Plantat Juglans Regia cu circum. 14-16 cm buc 525,36 lei
2312 Plantat Juglans Regia cu circum. 16-18 cm buc 733,33 lei
2313 Plantat Juglans Regia cu circum. 6-8 cm buc 168,71 lei
2314 Plantat Juglans Regia cu circum. 8-10 cm buc 206,04 lei
2315 Plantat Juniperus Chinensis "Stricta" cu h=0,40-0,50 m buc 56,73 lei
2316 Plantat Juniperus Chinensis "Stricta" cu h=0,50-0,60 m buc 102,94 lei
2317 Plantat Juniperus Chinensis "Stricta" cu h=0,60-0,80 m buc 114,20 lei
2318 Plantat Juniperus Chinensis "Stricta" cu h=0,80-1,00 m buc 138,49 lei
2319 Plantat Juniperus Chinensis "Stricta" cu h=1,00-1,25 m buc 183,52 lei
2320 Plantat Juniperus Chinensis "Stricta" cu h=1,25-1,50 m buc 254,03 lei
2321 Plantat Juniperus Chinensis "Stricta" cu h=1,50-1,75 m buc 339,95 lei
2322 Plantat Juniperus Chinensis "Stricta" cu h=1,75-2,00 m buc 455,49 lei
2323 Plantat Juniperus Communis "Hibernica; Sentinel" cu h=0,40-0,50 m buc 57,91 lei
2324 Plantat Juniperus Communis "Hibernica; Sentinel" cu h=0,60-0,80 m buc 110,05 lei
2325 Plantat Juniperus Communis "Hibernica; Sentinel" cu h=0,80-1,00 m buc 161,60 lei
2326 Plantat Juniperus Communis "Hibernica; Sentinel" cu h=1,00-1,25 m buc 194,19 lei
2327 Plantat Juniperus Communis "Hibernica; Sentinel" cu h=1,25-1,50 m buc 258,77 lei
2328 Plantat Juniperus Communis "Hibernica; Sentinel" cu h=1,50-1,75 m buc 359,50 lei
2329 Plantat Juniperus Communis "Hibernica; Sentinel" cu h=1,75-2,00 m buc 498,15 lei
2330 Plantat Juniperus Communis "Hibernica; Sentinel" cu h=2,00-2,50 m buc 637,39 lei
2331 Plantat Juniperus Communis; Juniperus Horizontalis; Juniperus media in varieta (cit. 18) buc 188,26 lei
2332 Plantat Juniperus Communis; Juniperus Horizontalis; Juniperus media in varieta (cit. 25) buc 300,84 lei
2333 Plantat Juniperus Communis; Juniperus Horizontalis; Juniperus media in varieta (cit. 3) buc 54,95 lei
2334 Plantat Juniperus Communis; Juniperus Horizontalis; Juniperus media in varieta (cit. 35) buc 448,97 lei
2335 Plantat Juniperus Communis; Juniperus Horizontalis; Juniperus media in varieta (cit. 50) buc 603,02 lei
2336 Plantat Juniperus Communis; Juniperus Horizontalis; Juniperus media in varieta (cit. 50) buc 757,08 lei
2337 Plantat Juniperus Communis; Juniperus Horizontalis; Juniperus media in varieta (cit. 9) buc 104,72 lei
2338 Plantat Juniperus Horizontalis "Wiltonii"; Juniperus Media "Old Gold; Pfitzeriana Aurea" - Pe picior cu 0 30-40 cm buc 266,48 lei
2339 Plantat Juniperus Horizontalis "Wiltonii"; Juniperus Media "Old Gold; Pfitzeriana Aurea" - Pe picior cu 0 40-50 cm buc 327,51 lei
2340 Plantat Juniperus Horizontalis "Wiltonii"; Juniperus Media "Old Gold; Pfitzeriana Aurea" - Pe picior cu 0 50-60 cm buc 484,52 lei
2341 Plantat Juniperus Media "Mint Julep; Pfitzeriana Aurea; Pfitzeriana Glauca" cu h=1,00-1,25 m buc 317,43 lei
2342 Plantat Juniperus Squamata "Blue Carpet; Blue Star; Meyeri" (cit. 18) buc 194,19 lei
2343 Plantat Juniperus Squamata "Blue Carpet; Blue Star; Meyeri" (cit. 3) buc 54,95 lei
2344 Plantat Juniperus Squamata "Blue Carpet; Blue Star; Meyeri" (cit. 9) buc 102,94 lei
2345 Plantat Juniperus virginiana "Blue Arrow; Skyrocket" cu h=0,60-0,80 m buc 56,73 lei
2346 Plantat Juniperus virginiana "Blue Arrow; Skyrocket" cu h=0,80-1,00 m buc 107,09 lei
2347 Plantat Juniperus virginiana "Blue Arrow; Skyrocket" cu h=1,00-1,25 m buc 159,23 lei
2348 Plantat Juniperus virginiana "Blue Arrow; Skyrocket" cu h=1,25-1,50 m buc 185,89 lei
2349 Plantat Juniperus virginiana "Blue Arrow; Skyrocket" cu h=1,75-2,00 m buc 323,95 lei
2350 Plantat Juniperus virginiana "Blue Arrow; Skyrocket" cu h=2,00-2,50 m buc 401,57 lei
2351 Plantat Juniperus virginiana "Blue Arrow; Skyrocket" cu h=2,50-3,00 m buc 601,84 lei
2352 Plantat Juniperus virginiana "Blue Arrow; Skyrocket" cu h=3,00-3,50 m buc 1.085,29 lei
2353 Plantat Kalmia latifolia in varieta (cit. 3) buc 114,20 lei
2354 Plantat Kalmia latifolia in varieta (cit. 7-9) buc 205,45 lei
2355 Plantat Kerria Japonica in varieta (cit. 18) buc 173,45 lei
2356 Plantat Kerria Japonica in varieta (cit. 3) buc 52,58 lei
2357 Plantat Kerria Japonica in varieta (cit. 9) buc 102,94 lei
2358 Plantat Koelreuteria Paniculata - Multitulpinal cu h=2,50-3,00 m buc 486,30 lei
2359 Plantat Koelreuteria Paniculata - Multitulpinal cu h=3,00-3,50 m buc 672,30 lei
2360 Plantat Koelreuteria Paniculata - Multitulpinal cu h=3,50-4,00 m buc 928,27 lei
2361 Plantat Koelreuteria Paniculata "Fastigiata" cu circum. 10-12 cm buc 321,58 lei
2362 Plantat Koelreuteria Paniculata "Fastigiata" cu circum. 12-14 cm buc 586,39 lei
2363 Plantat Koelreuteria Paniculata "Fastigiata" cu circum. 14-16 cm buc 733,33 lei
2364 Plantat Koelreuteria Paniculata cu circum. 10-12 cm buc 437,12 lei
2365 Plantat Koelreuteria Paniculata cu circum. 12-14 cm buc 678,23 lei
2366 Plantat Koelreuteria Paniculata cu circum. 8-10 cm buc 290,77 lei
2367 Plantat Kolkwitzia Amabilis (cit. 18) buc 173,45 lei
2368 Plantat Kolkwitzia Amabilis (cit. 3) buc 52,58 lei
2369 Plantat Kolkwitzia Amabilis (cit. 9) buc 102,94 lei
2370 Plantat Laburnum Anagyroides cu circum. 10-12 cm buc 504,67 lei
2371 Plantat Laburnum Anagyroides cu circum. 6-8 cm buc 303,21 lei
2372 Plantat Laburnum Anagyroides Muititulpinai cu h=1,00-1,25 m buc 138,49 lei
2373 Plantat Laburnum Anagyroides Muititulpinai cu 11=1,25-1,50 m buc 173,45 lei
2374 Plantat Laburnum Anagyroides Muititulpinai cu h=1,50-1,75 m buc 227,37 lei
2375 Plantat Laburnum Anagyroides Muititulpinai cu h=1,75-2,00 m buc 349,43 lei
2376 Plantat Laburnum Anagyroides Muititulpinai cu h=2,00-2,50 m buc 555,62 lei
2377 Plantat Lagerstroemia Indica in varieta-Tufa cu h=1,00-1,25 m buc 120,12 lei
2378 Plantat Lagerstroemia Indica in varieta - Tufa cu h=1,25-1,50 m buc 185,30 lei
2379 Plantat Lagerstroemia Indica in varieta-Tufa cu h=1,50-1,75 m buc 241,59 lei
2380 Plantat Lagerstroemia Indica in varieta - Tufa cu h=1,75-2,00 m buc 312,69 lei
2381 Plantat Lagerstroemia Indica in varieta - Tufa cu h=2,00-2,50 m buc 520,07 lei
2382 Plantat Lagerstroemia Indica in varieta - Unitulpinal cu circum. 10-12 cm buc 785,52 lei
2383 Plantat Lagerstroemia Indica in varieta - Unitulpinal cu circum. 12-14 cm buc 1.151,65 lei
2384 Plantat Lagerstroemia Indica in varieta - Unitulpinal cu circum. 6-8 cm buc 376,09 lei
2385 Plantat Lagerstroemia Indica in varieta - Unitulpinal cu circum. 8-10 cm buc 504,67 lei
2386 Plantat Larix Decidua cu h=1,75-2,00 m buc 314,47 lei
2387 Plantat Larix Decidua cu h=2,00-2,50 m buc 393,87 lei
2388 Plantat Larix Decidua cu h=2,50-3,00 m buc 623,76 lei
2389 Plantat Larix Decidua cu h=3,00-3,50 m buc 977,45 lei
2390 Plantat Lespedeza Thunbergîi (cit. 3) buc 52,58 lei
2391 Plantat Lespedeza Thunbergii (cit. 9) buc 102,94 lei
2392 Plantat Leucothoe spp (cit. 3) buc 62,65 lei
2393 Plantat Leucothoe spp (cit. 9) buc 123,09 lei
2394 Plantat Libocedrus Deccurens cu h=1,00-1,25 m buc 227,96 lei
2395 Plantat Libocedrus Deccurens cu h=1,25-1,50 m buc 285,44 lei
2396 Plantat Libocedrus Deccurens cu h=1,50-1,75 m buc 400,38 lei
2397 Plantat Libocedrus Deccurens cu h=1,75-2,00 m buc 532,52 lei
2398 Plantat Libocedrus Deccurens cu h=2,00-2,50 m buc 850,10 lei
2399 Plantat Libocedrus Deccurens cu h=2,50-3,00 m buc 1.112,00 lei
2400 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 242,18 lei
2401 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 278,92 lei
2402 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Tufa cu h=0,80-1,00 m buc 120,12 lei
2403 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Tufa cu h=1,00-1,25 m buc 138,49 lei
2404 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Tufa cu h=1,25-1,50 m buc 168,71 lei
2405 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Tufa cu h=1,50-1,75 m buc 278,92 lei
2406 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Tufa cu h=1,75-2,00 m buc 425,27 lei
2407 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Unitulpinal cu circum. 10-12 cm buc 315,65 lei
2408 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Unitulpinal cu circum. 12-14 cm buc 440,04 lei
2409 Plantat Ligustrum Japonicum în varieta - Unitulpinal cu circum. 6-8 cm buc 193,00 lei
2410 Plantat Ligustrum Japonicum in varieta - Unitulpinal cu circum. 8-10 cm buc 245,15 lei
2411 Plantat Ligustrum Ovalifolium in varieta cu h=0,60-0,80 m buc 54,36 lei
2412 Plantat Ligustrum Ovalifolium in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 95,83 lei
2413 Plantat Ligustrum Ovalifolium in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 129,01 lei
2414 Plantat Ligustrum Ovalifolium in varieta cu h=1,25-1,50 m buc 175,23 lei
2415 Plantat Ligustrum Ovalifolium in varieta cu h=1,50-1,75 m buc 236,26 lei
2416 Plantat Ligustrum pentru gard viu h = 0.80 -1.00 m buc 5,59 lei
2417 Plantat Ligustrum Texanum in varieta - Sfera cu 0 70-80 cm buc 508,22 lei
2418 Plantat Ligustrum Texanum in varieta - Sfera cu 0 80-100 cm buc 668,20 lei
2419 Plantat Ligustrum Texanum in varieta - Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 242,18 lei
2420 Plantat Ligustrum Texanum in varieta - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 303,21 lei
2421 Plantat Liquîdambar Styraciflua cu circum. 10-12 cm buc 763,00 lei
2422 Plantat Liquîdambar Styraciflua cu circum. 12-14 cm buc 1.086,47 lei
2423 Plantat Liquîdambar Styraciflua cu circum. 6-8 cm buc 407,49 lei
2424 Plantat Liquîdambar Styraciflua cu circum. 8-10 cm buc 567,47 lei
2425 Plantat Liriodendron Tulipifera cu circum. 12-14 cm buc 623,12 lei
2426 Plantat Liriodendron Tulipifera cu circum. 14-16 cm buc 800,29 lei
2427 Plantat Liriodendron Tulipifera cu circum. 16-18 cm buc 1.045,00 lei
2428 Plantat Liriodendron Tulipifera cu circum. 6-8 cm buc 217,89 lei
2429 Plantat Lonicera Pileata; Lonicera Nitida - Tufa (cit. 2) buc 44,28 lei
2430 Plantat Lonicera Pileata; Lonicera Nitida - Tufa (cit. 3) buc 52,58 lei
2431 Plantat Lonicera Pileata; Lonicera Nitida - Tufa (cit. 9) buc 102,94 lei
2432 Plantat Lonicera spp in varieta - Cataratoare cu h=2,00-2,50 m buc 138,49 lei
2433 Plantat Lonicera spp in varieta - Cataratoare cu h=2,50-3,00 m buc 193,00 lei
2434 Plantat Lonicera spp in varieta - Cataratoare cu h=3,00-3,50 m buc 317,98 lei
2435 Plantat Magnolia "Betty; Susan" - Pe picior cu circum. 10-12 cm buc 597,10 lei
2436 Plantat Magnolia "Betty; Susan" - Pe picior cu circum. 5-6 cm buc 288,99 lei
2437 Plantat Magnolia "Betty; Susan" - Pe picior cu circum. 6-8 cm buc 360,09 lei
2438 Plantat Magnolia "Betty; Susan" - Pe picior cu circum. 8-10 cm buc 486,30 lei
2439 Plantat Magnolia "Betty; Susan" cu h=0,80-1,00 m buc 147,38 lei
2440 Plantat Magnolia "Betty; Susan" cu h=1,00-1,25 m buc 199,52 lei
2441 Plantat Magnolia "Betty; Susan" cu h=1,25-1,50 m buc 266,48 lei
2442 Plantat Magnolia "Betty; Susan" cu h=1,50-1,75 m buc 364,24 lei
2443 Plantat Magnolia "Betty; Susan" cu h=2,0-2,50 m buc 803,29 lei
2444 Plantat Magnolia Grandiflora in varieta - Pe picior cu circum. 10-12 cm buc 645,09 lei
2445 Plantat Magnolia Grandiflora in varieta - Pe picior cu circum. 6-8 cm buc 351,80 lei
2446 Plantat Magnolia Grandiflora in varieta - Pe picior cu circum. 8-10 cm buc 449,56 lei
2447 Plantat Magnolia Grandiflora in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 339,95 lei
2448 Plantat Magnolia Grandiflora în varieta cu h=1,25-1,50 m buc 455,49 lei
2449 Plantat Magnolia Grandiflora in varieta cu h=1,50-1,75 m buc 594,14 lei
2450 Plantat Magnolia Grandiflora in varieta cu h=1,75-2,00 m buc 804,48 lei
2451 Plantat Magnolia Grandiflora in varieta cu h=2,00-2,50 m buc 1.059,26 lei
2452 Plantat Magnolia Grandiflora in varieta cu h=2,50-3,00 m buc 1.592,52 lei
2453 Plantat Magnolia Grandiflora in varieta cu h=3,00-3,50 m buc 2.176,70 lei
2454 Plantat Magnolia kobus cu circum 10-12 cm buc 901,06 lei
2455 Plantat Magnolia kobus cu circum 12-14 cm buc 1.074,62 lei
2456 Plantat Magnolia kobus cu circum 6-8 cm buc 449,56 lei
2457 Plantat Magnolia kobus cu circum 8-10 cm buc 620,21 lei
2458 Plantat Magnolia Loebneri; Magnolia Stei lata in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 187,08 lei
2459 Plantat Magnolia Loebneri; Magnolia Stellata în varieta cu h=1,25-1,50 m buc 406,90 lei
2460 Plantat Magnolia Loebneri; Magnolia Stellata in varieta cu h=1,50-1,75 m buc 626,73 lei
2461 Plantat Magnolia Loebneri; Magnolia Stellata in varieta cu h=1,75-2,00 m buc 864,32 lei
2462 Plantat Magnolia Obovata Purpurea cu h=0,80-1,00 m buc 147,38 lei
2463 Plantat Magnolia Obovata Purpurea cu h=1,00-1,25 m buc 199,52 lei
2464 Plantat Magnolia Obovata Purpurea cu h=1,25-1,50 m buc 266,48 lei
2465 Plantat Magnolia Obovata Purpurea cu h=1,50-1,75 m buc 364,24 lei
2466 Plantat Magnolia Obovata Purpurea cu h=1,75-2,00 m buc 565,70 lei
2467 Plantat Magnolia Obovata Purpurea cu h=2,00-2,50 m buc 803,29 lei
2468 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta - Pe picior cu circum 10-12 cm buc 602,43 lei
2469 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta - Pe picior cu circum 5-6 cm buc 278,92 lei
2470 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta - Pe picior cu circum 6-8 cm buc 358,32 lei
2471 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta - Pe picior cu circum 8-10 cm buc 489,26 lei
2472 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 120,12 lei
2473 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 193,00 lei
2474 Plantat Magnolia Soulangiana în varieta cu h=1,25-1,50 m buc 254,03 lei
2475 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta cu h=1,50-1,75 m buc 297,29 lei
2476 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta cu h=1,75-2,00 m buc 443,64 lei
2477 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta cu h=2,00-2,50 m buc 668,20 lei
2478 Plantat Magnolia Soulangiana in varieta cu h=2,50-3,00 m buc 925,35 lei
2479 Plantat Mahonia Aquifolium (cit. 3) buc 52,58 lei
2480 Plantat Mahonia Aquifolium (cit. 7-9) buc 102,94 lei
2481 Plantat Mahonia Media in varieta cu h=0,60-0,80 m buc 162,79 lei
2482 Plantat Mahonia Media in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 258,77 lei
2483 Plantat Mahonia Media in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 278,92 lei
2484 Plantat Mahonia Media in varieta cu h=1,25-1,50 m buc 376,09 lei
2485 Plantat Malus in varieta - Multitulpinal cu h=1,00-1,25 m buc 120,12 lei
2486 Plantat Malus in varieta - Multitulpinal cu h=1,25-1,50 m buc 193,00 lei
2487 Plantat Malus in varieta - Multitulpinal cu h=2,00-2,50 m buc 498,15 lei
2488 Plantat Malus in varieta cu circum. 10-12 cm buc 412,83 lei
2489 Plantat Malus in varieta cu circum. 12-14 cm buc 586,39 lei
2490 Plantat Malus in varieta cu circum. 14-16 cm buc 794,36 lei
2491 Plantat Malus in varieta cu circum. 16-18 cm buc 1.013,59 lei
2492 Plantat Malus in varieta cu circum. 8-10 cm buc 321,58 lei
2493 Plantat Morus Alba in varieta cu circum. 6-8 cm buc 181,15 lei
2494 Plantat Morus Alba in varieta cu circum. 8-10 cm buc 574,54 lei
2495 Plantat Morus Alba in varieta cu circum. 10-12 cm buc 690,67 lei
2496 Plantat Morus Nigra cu circum. 10-12 cm buc 272,99 lei
2497 Plantat Morus Nigra cu circum. 12-14 cm buc 367,16 lei
2498 Plantat Morus Nigra cu circum. 14-16 cm buc 562,69 lei
2499 Plantat Morus Nigra cu circum. 16-18 cm buc 678,82 lei
2500 Plantat Morus Nigra cu circum. 8-10 cm buc 217,89 lei
2501 Plantat Nandina Domestica in varieta cu h=0,30-0,40 m buc 54,95 lei
2502 Plantat Nandina Domestica in varieta cu h=0,40-0,50 m buc 72,13 lei
2503 Plantat Nandina Domestica in varieta cu h=0,50-0,60 m buc 98,20 lei
2504 Plantat Nandina Domestica in varieta cu h=0,60-0,80 m buc 144,42 lei
2505 Plantat Nandina Domestica in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 217,89 lei
2506 Plantat Nandina Domestica in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 254,03 lei
2507 Plantat Nymphaea rustica buc 180,56 lei
2508 Plantat Osmanthus Aquifolium cu h=0,40-0,50 m buc 53,17 lei
2509 Plantat Osmanthus Aquifolium cu h=0,60-0,80 m buc 110,64 lei
2510 Plantat Osmanthus Aquifolium cu h=0,80-1,00 m buc 131,98 lei
2511 Plantat Osmanthus Aquifolium cu h=1,00-1,25 m buc 217,89 lei
2512 Plantat Osmanthus Aquifolium cu h=1,25-1,50 m buc 324,54 lei
2513 Plantat Osmanthus Burkwoodii cu h=0,40-0,60 m buc 110,64 lei
2514 Plantat Osmanthus Burkwoodii cu h=0,60-0,80 m buc 131,98 lei
2515 Plantat Osmanthus Burkwoodii cu h=0,80-1,00 m buc 182,34 lei
2516 Plantat Osmanthus Burkwoodii cu h=1,00-1,25 m buc 307,95 lei
2517 Plantat Osmanthus Fragrans cu h=0,40-0,50 m buc 56,13 lei
2518 Plantat Osmanthus Fragrans cu h=0,80-1,00 m buc 163,97 lei
2519 Plantat Osmanthus Fragrans cu h=0360-0,80 m buc 110,64 lei
2520 Plantat Osmanthus Fragrans cu h=1,00-1,25 m buc 217,89 lei
2521 Plantat Osmanthus llicifolius in varieta cu h=0,40-0,50 m buc 65,02 lei
2522 Plantat Osmanthus llicifolius in varieta cu h=0,60-0,80 m buc 123,09 lei
2523 Plantat Osmanthus llicifolius in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 131,98 lei
2524 Plantat Osmanthus llicifolius in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 217,89 lei
2525 Plantat Osmanthus llicifolius in varieta cu h=1,25-1,50 m buc 334,02 lei
2526 Plantat Osmanthus llicifolius in varieta cu h=1,50-1,75 m buc 449,56 lei
2527 Plantat Paeonia lactiflora (cit. 3) buc 80,43 lei
2528 Plantat Paeonia lactiflora (cit. 7-9) buc 120,12 lei
2529 Plantat Paeonia Sufruticosa (cit. 2) buc 120,12 lei
2530 Plantat Paeonia Sufruticosa (cit. 3-5) buc 168,71 lei
2531 Plantat Paeonia Sufruticosa (cit. 7-9) buc 229,74 lei
2532 Plantat Parrotia Persica - Multitulpinal cu h=1,00-1,25 m buc 187,08 lei
2533 Plantat Parrotia Persica - Multitulpinal cu h=1,25-1,50 m buc 290,77 lei
2534 Plantat Parrotia Persica - Multitulpinal cu h=1,50-1,75 m buc 376,09 lei
2535 Plantat Parrotia Persica - Multitulpinal cu h=1,75-2,00 m buc 498,15 lei
2536 Plantat Parrotia Persica - Multitulpinal cu h=2,00-2,50 m buc 669,39 lei
2537 Plantat Parrotia Persica cu circum. 10-12 m buc 681,24 lei
2538 Plantat Parrotia Persica cu circum. 12-14 m buc 952,56 lei
2539 Plantat Parrotia Persica cu circum. 8-10 m buc 498,15 lei
2540 Plantat Parthenocissus cu h=1,50-2,00 m buc 79,53 lei
2541 Plantat Parthenocissus cu h=2,00-2,50 m buc 89,93 lei
2542 Plantat Parthenocissus cu h=2,50-3,00 m buc 132,81 lei
2543 Plantat Paulownia Imperialis ( P Tomentosa ) cu circum. 10-12 cm buc 229,74 lei
2544 Plantat Paulownia Imperialis ( P Tomentosa ) cu circum. 14-16 cm buc 476,77 lei
2545 Plantat Paulownia Imperialis ( P Tomentosa ) cu circum. 16-18 cm buc 617,20 lei
2546 Plantat Philadelphus coronarius (cit. 3) buc 52,58 lei
2547 Plantat Philadelphus coronarius (cit. 9) buc 102,94 lei
2548 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Sfera cu 0 50-60 cm buc 312,69 lei
2549 Plantat Photinia Fraseri în varieta - Sfera cu 0 60-70 cm buc 425,27 lei
2550 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Sfera cu 0 70-80 cm buc 543,77 lei
2551 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Sfera cu 0 80-100 cm buc 668,20 lei
2552 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 199,52 lei
2553 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 251,07 lei
2554 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Sfera pe picior cu 0 50-60 cm buc 303,21 lei
2555 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Tufa cu h=0,40-0,60 m buc 54,36 lei
2556 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Tufa cu h=0,60-0,80 m buc 81,02 lei
2557 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Tufa cu h=0,80-1,00 m buc 95,83 lei
2558 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Tufa cu h=1,50-1,75 m buc 266,48 lei
2559 Plantat Photinia Fraseri in varieta - Tufa cu h=1,75-2,00 m buc 364,24 lei
2560 Plantat Physocarpus Opulîfolîus in varieta (cit. 18) buc 179,38 lei
2561 Plantat Physocarpus Opulîfolîus in varieta (cit. 3) buc 67,98 lei
2562 Plantat Physocarpus Opulifolius in varieta (cit. 9) buc 108,27 lei
2563 Plantat Picea Abies "Inversa" cu h=1,50-1,75 m buc 498,15 lei
2564 Plantat Picea Abies "Inversa" cu h=1,75-2,00 m buc 706,12 lei
2565 Plantat Picea Abies "Inversa" cu h=2,00-2,50 m buc 968,61 lei
2566 Plantat Picea Abies "Nldiformis" cu 0 30-40 cm buc 171,67 lei
2567 Plantat Picea Abies "Nidiformis" cu 0 40-50 cm buc 229,74 lei
2568 Plantat Picea Abies "Nidiformis" cu 0 50-60 cm buc 303,80 lei
2569 Plantat Picea Abies cu h=1,00-1,25 m buc 156,86 lei
2570 Plantat Picea Abies cu h=1,25-1,50 m buc 193,00 lei
2571 Plantat Picea Abies cu h=1,50-1,75 m buc 266,48 lei
2572 Plantat Picea Abies cu h=1,75-2,00 m buc 348,84 lei
2573 Plantat Picea Abies cu h=2,00-2,50 m buc 598,88 lei
2574 Plantat Picea Abies cu h=2,50-3,00 m buc 968,61 lei
2575 Plantat Picea Glauca "Conica" cu h=0,90-1,00 m buc 229,74 lei
2576 Plantat Picea Glauca "Conica" cu h=1,40-1,60 m buc 727,45 lei
2577 Plantat Picea Glauca "Conica" cu h=1,60-1,80 m buc 940,76 lei
2578 Plantat Picea Omorika "Nana" cu 0 30-40 cm buc 193,00 lei
2579 Plantat Picea Omorika "Nana" cu 0 40-50 cm buc 248,11 lei
2580 Plantat Picea Omorika cu h=1,00-1,25 m buc 236,26 lei
2581 Plantat Picea Omorika cu h=1,25-1,50 m buc 303,21 lei
2582 Plantat Picea Omorika cu h=1,50-1,75 m buc 358,32 lei
2583 Plantat Picea Omorika cu h=1,75-2,00 m buc 600,65 lei
2584 Plantat Picea Omorika cu h=2,00-2,50 m buc 937,80 lei
2585 Plantat Picea Omorika cu h=2,50-3,00 m buc 1.230,50 lei
2586 Plantat Picea Pungens "Glauca Globosa" - Sfera pe picior cu 0 30-40 cm buc 498,15 lei
2587 Plantat Picea Pungens "Glauca Globosa" - Sfera pe picior cu 0 40-50 cm buc 620,21 lei
2588 Plantat Picea Pungens "Glauca Globosa" cu 0 40-50 cm buc 321,58 lei
2589 Plantat Picea Pungens "Glauca Globosa" cu 0 60-70 cm buc 549,70 lei
2590 Plantat Picea Pungens "Glauca Globosa" cu 0 70-80 cm buc 721,53 lei
2591 Plantat Picea Pungens "Hoopsii" cu h=0,80-1,00 m buc 608,95 lei
2592 Plantat Picea Pungens "Hoopsii" cu h=1,00-1,25 m buc 845,96 lei
2593 Plantat Picea Pungens "Hoopsii" cu h=1,25-1,50 m buc 1.189,61 lei
2594 Plantat Picea Pungens "Hoopsii" cu h=2,00-2,50 m buc 3.221,94 lei
2595 Plantat Picea Pungens "Koster" cu h=1,00-1,25 m buc 845,96 lei
2596 Plantat Picea Pungens "Koster" cu h=1,25-1,50 m buc 1.189,61 lei
2597 Plantat Picea Pungens "Koster"’ cu h=1,50-1,75 m buc 1.568,82 lei
2598 Plantat Picea Pungens "Koster" cu h=1,75-2,00 m buc 2.226,52 lei
2599 Plantat Picea Pungens "Koster" cu h=2,00-2,75 m buc 3.221,94 lei
2600 Plantat Picea Pungens Glauca cu h=0,80-1,00 m buc 242,18 lei
2601 Plantat Picea Pungens Glauca cu h=1,00-1,25 m buc 315,06 lei
2602 Plantat Picea Pungens Glauca cu h=1,25-1,50 m buc 510,59 lei
2603 Plantat Picea Pungens Glauca cu h=1,50-1,75 m buc 687,75 lei
2604 Plantat Pieris (Andromeda) in varieta cu h=0,30-0,40 m buc 67,98 lei
2605 Plantat Pieris (Andromeda) in varieta cu h=0,40-0,60 m buc 138,49 lei
2606 Plantat Pieris (Andromeda) in varieta cu h=0,60-0,80 m buc 242,18 lei
2607 Plantat Pieris (Andromeda) in varieta cu h=0,80-1,00 m buc 327,51 lei
2608 Plantat Pieris (Andromeda) in varieta cu (1=1,00-1,25 m buc 559,18 lei
2609 Plantat Pinus Halapensis cu h=1,00-1,25 m buc 102,94 lei
2610 Plantat Pinus Halapensis cu h=1,25-1,50 m buc 144,42 lei
2611 Plantat Pinus Halapensis cu h=1,50-1,75 m buc 197,15 lei
2612 Plantat Pinus Halapensis cu h=1,75-2,00 m buc 254,03 lei
2613 Plantat Pinus Halapensis cu h=2,00-2,50 m buc 377,87 lei
2614 Plantat Pinus Halapensis cu h=2,50-3,00 m buc 543,77 lei
2615 Plantat Pinus Mugo ''Mops; Pumilio; Mughus; Gnom" cu 0 20-30 cm buc 120,12 lei
2616 Plantat Pinus Mugo "Mops; Pumilio; Mughus; Gnom" cu 0 30-40 cm buc 189,45 lei
2617 Plantat Pinus Mugo "Mops; Pumilio; Mughus; Gnom" cu 0 40-50 cm buc 235,67 lei
2618 Plantat Pinus Nigra "Austriaca" cu h=1,00-1,25 m buc 345,87 lei
2619 Plantat Pinus Nigra "Austriaca" cu h=1,25-1,50 m buc 462,01 lei
2620 Plantat Pinus Nigra "Austriaca" cu h=2,00-2,50 m buc 1.096,59 lei
2621 Plantat Pinus Nigra "Austriaca" cu h=2,50-3,00 m buc 1.609,12 lei
2622 Plantat Pinus Pinaster cu h=1,50-1,75 m buc 242,18 lei
2623 Plantat Pinus Pinaster cu h=1,75 -2,00 m buc 315,06 lei
2624 Plantat Pinus Pinaster cu h=2,00-2,50 m buc 473,86 lei
2625 Plantat Pinus Pinaster cu h=2,50-3,00 m buc 650,43 lei
2626 Plantat Pinus Pinea cu circum, 10-12 m buc 321,58 lei
2627 Plantat Pinus Pinea cu circum. 12-14 cm buc 437,67 lei
2628 Plantat Pinus Pinea cu circum. 14-16 cm buc 556,17 lei
2629 Plantat Pinus Pinea cu circum. 16-18 cm buc 796,14 lei
2630 Plantat Pinus Pinea cu circum. 6-8 m buc 223,82 lei
2631 Plantat Pinus Strobus "Nana" cu 0 30-40 cm buc 168,71 lei
2632 Plantat Pinus Strobus "Nana" cu 0 40-50 cm buc 236,26 lei
2633 Plantat Pinus Strobus "Nana" cu 0 50-60 cm buc 303,21 lei
2634 Plantat Pinus Strobus "Nana" cu 0 60-70 cm buc 376,09 lei
2635 Plantat Pinus Strobus "Nana" cu 0 70-80 cm buc 498,15 lei
2636 Plantat Pinus Sylvestris "Fastigiata" cu h=1,50-1,75 m buc 885,06 lei
2637 Plantat Pinus Sylvestris "Fastigiata" cu h=1,75-2,00 m buc 1.104,88 lei
2638 Plantat Pinus Sylvestris "Nana" cu 0 30-40 cm buc 175,23 lei
2639 Plantat Pinus Sylvestris "Nana" cu 0 40-50 cm buc 236,26 lei
2640 Plantat Pinus Sylvestris "Nana" cu 0 50-60 cm buc 309,14 lei
2641 Plantat Pinus Sylvestris "Nana" cu 0 60-70 cm buc 389,72 lei
2642 Plantat Pinus Sylvestris cu h=1,00-1,25 m buc 315,06 lei
2643 Plantat Pinus Sylvestris cu h=1,25-1,50 m buc 462,01 lei
2644 Plantat Pinus Sylvestris cu h=2,00-2,50 m buc 1.169,47 lei
2645 Plantat Pinus Sylvestris cu h=2,50-3,00 m buc 1.779,76 lei
2646 Plantat Plante ornamentale - erbacee, graminee - perene buc 11,92 lei
2647 Plantat Plante ornamentale - erbacee, graminee - perene buc 21,01 lei
2648 Plantat Plante ornamentale - erbacee, graminee - perene buc 42,45 lei
2649 Plantat Platanus Acerifolia cu circum. 16-18 cm buc 781,92 lei
2650 Plantat Platanus Orientalis cu circum. 10-12 cm buc 254,03 lei
2651 Plantat Platanus Orientalis cu circum. 12-14 cm buc 354,72 lei
2652 Plantat Platanus Orientalis cu circum. 14-16 cm buc 612,46 lei
2653 Plantat Platanus Orientalis cu circum. 16-18 cm buc 781,92 lei
2654 Plantat Platanus Orientalis cu circum. 8-10 cm buc 217,89 lei
2655 Plantat Polygonum Baldschuanicum - Catarator cu h=1,50-2,00 m buc 62,06 lei
2656 Plantat Polygonum Baldschuanicum - Catarator cu h=2,00-2,50 m buc 66,21 lei
2657 Plantat Polygonum Baldschuanicum - Catarator cu h=2,50-3,00 m buc 131,98 lei
2658 Plantat Pomi fructiferi (Castanea sativa; Juglans Regia) cu circum. 10- 12 cm buc 443,05 lei
2659 Plantat Pomi fructiferi (Castanea sativa; Juglans Regia) cu circum. 6-8 cm buc 241,59 lei
2660 Plantat Pomi fructiferi (Castanea sativa; Juglans Regia) cu circum. 8- 10 cm buc 294,92 lei
2661 Plantat Pomi fructiferi (Prunus; Malus; Pyrus; Cydonia; Sorbus; Dyospiros; Mespilus) cu circum. 10-12 cm buc 175,23 lei
2662 Plantat Pomi fructiferi (Prunus; Malus; Pyrus; Cydonia; Sorbus; Dyospiros; Mespilus) cu circum. 12-14 cm buc 519,43 lei
2663 Plantat Pomi fructiferi (Prunus; Malus; Pyrus; Cydonia; Sorbus; Dyospiros; Mespilus) cu circum. 6-8 cm buc 136,12 lei
2664 Plantat Pomi fructiferi (Prunus; Malus; Pyrus; Cydonia; Sorbus; Dyospiros; Mespilus) cu circum. 8-10 cm buc 150,34 lei
2665 Plantat Populus Alba in varieta cu circum. 10-12 cm buc 242,18 lei
2666 Plantat Populus Alba in varieta cu circum. 12-14 cm buc 336,35 lei
2667 Plantat Populus Alba in varieta cu circum. 14-16 cm buc 550,25 lei
2668 Plantat Populus Alba in varieta cu circum. 16-18 cm buc 720,89 lei
2669 Plantat Populus Alba in varieta cu circum. 8-10 cm buc 193,00 lei
2670 Plantat Populus Nigra "Italica Pyramidalis" cu circum. 10-12 cm buc 242,18 lei
2671 Plantat Populus Nigra "Italica Pyramidalis" cu circum. 12-14 cm buc 336,35 lei
2672 Plantat Populus Nigra "Italica Pyramidalis" cu circum. 14-16 cm buc 550,25 lei
2673 Plantat Populus Nigra "Italica Pyramidalis" cu circum. 16-18 cm buc 720,89 lei
2674 Plantat Populus Nigra "Italica Pyramidalis" cu circum. 8-10 cm buc 193,00 lei
2675 Plantat Potentilla Fruticosa in varieta (cit. 3) buc 52,58 lei
2676 Plantat Potentilla Fruticosa in varieta (cit. 9) buc 102,94 lei
2677 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" - Multitulpinal cu h=1,00-1,25 m buc 94,65 lei
2678 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" - Multitulpinal cu h=1,25-1,50 m buc 111,83 lei
2679 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" - Multitulpinal cu h=1,50-1,75 m buc 150,34 lei
2680 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" - Multitulpinal cu h=1,75-2,00 m buc 205,45 lei
2681 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" - Multitulpinal cu h=2,00-2,50 m buc 339,95 lei
2682 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" - Multitulpinal cu h=2,50-3,00 m buc 541,40 lei
2683 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" - Multitulpinal cu h=3,00-3,50 m buc 803,25 lei
2684 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" - Multitulpinal cu h=3,50-4,00 m buc 1.172,39 lei
2685 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" cu circum. 16-18 cm buc 903,98 lei
2686 Plantat Prunus Cerasifera "Pissardi" cu circum. 6-8 cm buc 199,52 lei
2687 Plantat Prunus Laurocerasus "Caucasica" - Pe picior cu 0 30-40 cm buc 194,19 lei
2688 Plantat Prunus Laurocerasus "Caucasica" - Pe picior cu 0 40-50 cm buc 214,93 lei
2689 Plantat Prunus Laurocerasus "Caucasica" - Pe picior cu 0 50-60 cm buc 250,48 lei
2690 Plantat Prunus Laurocerasus "Caucasica" cu h=0,40-0,60 m buc 47,25 lei
2691 Plantat Prunus Laurocerasus "Caucasica" cu h=0,60-0,80 m buc 50,21 lei
2692 Plantat Prunus Laurocerasus "Caucasica" cu h=0,80-1,00 m buc 97,61 lei
2693 Plantat Prunus Laurocerasus "Caucasica" cu h=1,00-1,25 m buc 137,90 lei
2694 Plantat Prunus Laurocerasus "Caucasica" cu h=1,25-1,50 m buc 193,00 lei
2695 Plantat Prunus Laurocerasus "Caucasica" cu h=1,50-1,75 m buc 277,73 lei
2696 Plantat Prunus Lusitan ica cu h=0,40-0,60 m buc 59,10 lei
2697 Plantat Prunus Lusitanica cu h=1,00-1,25 m buc 272,40 lei
2698 Plantat Prunus Lusitanica cu h=1,25-1,50 m buc 431,20 lei
2699 Plantat Prunus Lusitanica cu h=1,50-1,75 m buc 620,21 lei
2700 Plantat Prunus Serrulata "Amanogawa" cu h=1,25-1,50 m buc 150,34 lei
2701 Plantat Prunus Serrulata "Amanogawa" cu h=1,50-1,75 m buc 193,00 lei
2702 Plantat Prunus Serrulata "Amanogawa" cu h=1,75-2,00 m buc 303,21 lei
2703 Plantat Prunus Serrulata "Amanogawa" cu h=2,00-2,50 m buc 510,59 lei
2704 Plantat Prunus Serrulata "Amanogawa" cu h=2,50-3,00 m buc 706,12 lei
2705 Plantat Prunus Serrulata "Kanzan" - Multitulpinal cu h=1,00-1,25 m buc 120,12 lei
2706 Plantat Prunus Serrulata "Kanzan" - Multitulpinal cu h=1,25-1,50 m buc 150,34 lei
2707 Plantat Prunus Serrulata "Kanzan" - Multitulpinal cu h=1,50-1,75 m buc 199,52 lei
2708 Plantat Prunus Serrulata "Kanzan" - Multitulpinal cu h=1,75-2,00 m buc 303,21 lei
2709 Plantat Prunus Serrulata "Kanzan" - Multitulpinal cu h=2,00-2,50 m buc 480,37 lei
2710 Plantat Prunus Serrulata "Kanzan" cu circum. 16-18 cm buc 903,98 lei
2711 Plantat Prunus Serrulata "Kanzan" cu circum. 6-8 cm buc 199,52 lei
2712 Plantat Prunus Triloba cu h=0,80-1,00 m buc 107,68 lei
2713 Plantat Prunus Triloba cu h=1,00-1,25 m buc 131,98 lei
2714 Plantat Pyracantha "Mohave; Orange Glow, Soleil D'Or" cu h=0,60- 0,80 buc 41,91 lei
2715 Plantat Pyrus Calleryana cu circum. 10-12 cm buc 443,64 lei
2716 Plantat Pyrus Calleryana cu circum. 12-14 cm buc 562,10 lei
2717 Plantat Pyrus Calleryana cu circum. 14-16 cm buc 781,92 lei
2718 Plantat Pyrus Calleryana cu circum. 16-18 cm buc 928,27 lei
2719 Plantat Pyrus Calleryana cu circum. 8-10 cm buc 351,80 lei
2720 Plantat Quercus Ceris cu circum. 12-14 cm buc 623,12 lei
2721 Plantat Quercus Ceris cu circum. 14-16cm buc 806,21 lei
2722 Plantat Quercus Ceris cu circum. 8-10 cm buc 290,77 lei
2723 Plantat Quercus Ceris cu circum.10-12 cm buc 431,20 lei
2724 Plantat Quercus Robur "Fastigiata" cu h=2,50-3,00 m buc 685,98 lei
2725 Plantat Quercus Robur "Fastigiata" cu h=3,00-3,50 m buc 950,19 lei
2726 Plantat Quercus Robur "Fastigiata" cu h=3,50-4,00 m buc 1.566,41 lei
2727 Plantat Quercus Robur cu circum. 10-12 cm buc 431,20 lei
2728 Plantat Quercus Robur cu circum. 12-14 cm buc 623,12 lei
2729 Plantat Quercus Robur cu circum. 14-16 cm buc 806,21 lei
2730 Plantat Quercus Robur cu circum. 8-10 cm buc 290,77 lei
2731 Plantat Quercus Suber - Multitulpinal cu h=0,80-1,00 m buc 102,35 lei
2732 Plantat Quercus Suber - Multitulpinal cu h=1,00-1,25 m buc 137,31 lei
2733 Plantat Quercus Suber - Multitulpinal cu h=1,25-1,50 m buc 166,34 lei
2734 Plantat Quercus Suber - Multitulpinal cu h=1,50-1,75 m buc 251,66 lei
2735 Plantat Quercus Suber - Multitulpinal cu h=1,75-2,00 m buc 374,31 lei
2736 Plantat Rhododendrum Hybridum mix cu h=0,50-0,60 m buc 254,03 lei
2737 Plantat Rhododendrum Hybridum mix cu h=0,60-0,70 m buc 339,95 lei
2738 Plantat Rhododendrum Hybridum mix cu h=0,70-0,80 m buc 425,27 lei
2739 Plantat Rhododendrum Hybridum mix cu h=0,80-0,90 m buc 632,65 lei
2740 Plantat Rhododendrum Hybridum mix cu h=0,90-1,00 m buc 815,74 lei
2741 Plantat Robinia Pseudoacacia "Pyramidalis" cu h=2,00-2,50 m buc 205,45 lei
2742 Plantat Robinia Pseudoacacia "Pyramidalis" cu h=2,50-3,00 m buc 278,92 lei
2743 Plantat Robinia Pseudoacacia "Pyramidalis" cu h=3,00-3,50 m buc 446,56 lei
2744 Plantat Roşa pe spalier in diverse varietati 0,90x0,70 m buc 386,76 lei
2745 Plantat Roşa pe spalier in diverse varietati 1,20x0,70 m buc 635,02 lei
2746 Plantat Roşa pe spalier in diverse varietati 1,60x0,90 m buc 875,58 lei
2747 Plantat Roşa pe spalier in diverse varietati 2,20x1,20 m buc 1.262,49 lei
2748 Plantat Roşa pe spalier in diverse varietati I=0,65 buc 207,22 lei
2749 Plantat Roşa tufa in diverse varietati buc 162,79 lei
2750 Plantat Salix Caprea Pendula cu circum. 4-6 cm buc 126,05 lei
2751 Plantat Salix Caprea Pendula cu circum. 8-10 cm buc 168,71 lei
2752 Plantat Salix Matsudana "Tortuosa" cu h=0,80-1,00 m buc 126,05 lei
2753 Plantat Salix Matsudana "Tortuosa" cu h=2,50-3,00 m buc 395,64 lei
2754 Plantat Salix Matsudana "Tortuosa" cu h=3,00-3,50 m buc 553,21 lei
2755 Plantat Sophora Japonica "Pyramidalis" cu circum. 10-12 cm buc 315,06 lei
2756 Plantat Sophora Japonica "Pyramidalis" cu circum. 12-14 cm buc 459,59 lei
2757 Plantat Sophora Japonica "Pyramidalis" cu circum. 14-16 cm buc 767,11 lei
2758 Plantat Sophora Japonica "Pyramidalis" cu circum. 8-10 cm buc 271,22 lei
2759 Plantat Sophora Japonica cu circum. 10-12 cm buc 266,48 lei
2760 Plantat Sophora Japonica cu circum. 12-14 cm buc 557,36 lei
2761 Plantat Sophora Japonica cu circum. 14-16 cm buc 647,42 lei
2762 Plantat Sophora Japonica cu circum. 8-10 cm buc 229,74 lei
2763 Plantat Sophora Japonica Pendula cu circum. 14-16 cm buc 671,71 lei
2764 Plantat Sophora Japonica Pendula cu circum. 6-8 cm buc 208,41 lei
2765 Plantat Sorbus spp cu circum. 10-12 cm buc 387,35 lei
2766 Plantat Sorbus spp cu circum. 12-14 cm buc 652,16 lei
2767 Plantat Sorbus spp cu circum. 6-8 cm buc 241,00 lei
2768 Plantat Sorbus spp cu circum. 8-10 cm buc 296,10 lei
2769 Plantat Spiraea - pentru gard viu buc 5,59 lei
2770 Plantat Spiraea x vanhouttei (cit. 3) buc 52,58 lei
2771 Plantat Spiraea x vanhouttei (cit. 9) buc 102,94 lei
2772 Plantat Symphoricarpos spp in varieta (cit. 3} buc 52,58 lei
2773 Plantat Symphoricarpos spp in varieta (cit. 9) buc 102,94 lei
2774 Plantat Syringa Vulgaris in varieta cu h=0,50-0,60 m buc 108,27 lei
2775 Plantat Syringa Vulgaris in varieta cu h=0,60-0,80 m buc 129,01 lei
2776 Plantat Syringa Vulgaris in varieta cu h=1,00-1,25 m buc 198,34 lei
2777 Plantat Syringa Vulgaris in varieta cu h=1,25-1,50 m buc 376,09 lei
2778 Plantat Tamarix Tetranda - Tufa cu h=1,25-1,50 m buc 173,45 lei
2779 Plantat Tamarix Tetranda - Tufa cu h=1,50-2,00 m buc 193,00 lei
2780 Plantat Taxodium distichum "Pendens; Cascade Falls" cu h=1,75-2,00 m buc 510,59 lei
2781 Plantat Taxodium distichum "Pendens; Cascade Falls" cu h=2,00-2,50 m buc 733,38 lei
2782 Plantat Taxodium distichum cu h=1,50-1,75 m buc 236,26 lei
2783 Plantat Taxodium distichum cu h=1,75-2,00 m buc 321,58 lei
2784 Plantat Taxodium distichum cu h=2,00-2,50 m buc 443,64 lei
2785 Plantat Taxodium distichum cu h=2,50-3,00 m buc 706,12 lei
2786 Plantat Taxodium distichum cu h=3,00-3,50 m buc 1.038,48 lei
2787 Plantat Taxus Baccata - Con cu h=1,20-1,40 m buc 573,40 lei
2788 Plantat Taxus Baccata - Con cu h=1,40-1,60 m buc 899,28 lei
2789 Plantat Taxus Baccata - Con cu h=1,60-1,80 m buc 1.219,24 lei
2790 Plantat Taxus Baccata - Sfera cu 0 50-60 cm buc 541,40 lei
2791 Plantat Taxus Baccata - Sfera cu 0 60-70 cm buc 742,27 lei
2792 Plantat Taxus Baccata - Tufa cu h=1,00-1,25 m buc 385,57 lei
2793 Plantat Taxus Baccata-Tufa cu h=1,25-1,50 m buc 455,49 lei
2794 Plantat Taxus Baccata "Fastigiata; Fastigiata Aurea" cu h=1,00-1,20 m buc 480,37 lei
2795 Plantat Taxus Baccata "Fastigiata; Fastigiata Aurea" cu h=1,20-1,40 m buc 656,35 lei
2796 Plantat Taxus Baccata "Fastigiata; Fastigiata Aurea" cu h=1,40-1,60 m buc 922,98 lei
2797 Plantat Taxus Baccata "Fastigiata; Fastigiata Aurea" cu h=1,60-1,80 m buc 1.189,61 lei
2798 Plantat Taxus Baccata "Fastigiata; Fastigiata Aurea" cu h=1,80-2,00 m buc 1.562,90 lei
2799 Plantat Thuja Occidentalis "Danica; Liittle Champion; Tiny Tim" cu 0 20-30 cm buc 52,58 lei
2800 Plantat Thuja Occidentalis "Danica; Liittle Champion; Tiny Tim" cu 0 30-40 cm buc 110,05 lei
2801 Plantat Thuja Occidentalis "Danica; Liittle Champion; Tiny Tim" cu 0 40-50 cm buc 155,68 lei
2802 Plantat Thuja Occidentalis Emeraude - Diferite forme cu h=1,25-1,50 m buc 437,12 lei
2803 Plantat Thuja Occidentalis Emeraude - Diferite forme cu h=1,50-1,75 m buc 534,89 lei
2804 Plantat Thuja Occidentalis Emeraude - Diferite forme cu h=1,75-2,00 m buc 620,21 lei
2805 Plantat Thuja Occidentalis Emeraude cu h=1,50-1,75 m buc 351,80 lei
2806 Plantat Thuja Occidentalis Emeraude cu h=1,75-2,00 m buc 434,75 lei
2807 Plantat Thuja Occidentalis Emeraude cu h=2,00-2,25 m buc 614,88 lei
2808 Plantat Thuja Oriental is "Aurea Nana" cu h=0,50-0,60 m; 0 50-60 cm buc 223,82 lei
2809 Plantat Thuja Orientalis "Aurea Nana" cu h=0,60-0,70 m; 0 60-70 cm buc 306,17 lei
2810 Plantat Thuja Orientalis "Aurea Nana" cu h=0,70-0,80 m; 0 70-80 cm buc 411,64 lei
2811 Plantat Thuja Orientalis "Aurea Nana" cu h=0,80-0,90 m; 0 80-90 cm buc 556,22 lei
2812 Plantat Thuja Orientalis "Pyramidalis Aurea" cu h=0,60-0,80 m buc 110,64 lei
2813 Plantat Thuja Orientalis "Pyramidalis Aurea" cu h=0,80-1,25 m buc 163,97 lei
2814 Plantat Thuja Orientalis "Pyramidalis Aurea" cu h=1,75-2,00 m buc 342,91 lei
2815 Plantat Thuja Orientalis "Pyramidalis Aurea" cu h=2,00-2,50 m buc 486,30 lei
2816 Plantat Thuja Orientalis "Pyramidalis Aurea" cu h=2,50-3,00 m buc 763,00 lei
2817 Plantat Thuja Plicata "Atrovirens; Excelsa" cu h=1,00-1,50 m buc 153,90 lei
2818 Plantat Thuja Plicata "Atrovirens; Excelsa" cu h=1,50-1,75 m buc 226,78 lei
2819 Plantat Thuja Plicata "Atrovirens; Excelsa" cu h=1,75-2,00 m buc 299,66 lei
2820 Plantat Tilia Cordata cu circum. 14-16 cm buc 639,12 lei
2821 Plantat Tilîa Hybrida "Argentea" cu circum. 14-16 cm buc 636,16 lei
2822 Plantat Tilia Platyphyllos cu circum. 12-14 cm buc 486,25 lei
2823 Plantat Tilia Platyphyllos cu circum. 14-16 cm buc 636,16 lei
2824 Plantat Tilia Platyphyllos cu circum. 8-12 cm buc 290,77 lei
2825 Plantat Tilia Tomentosa cu circum. 10-12 cm buc 339,95 lei
2826 Plantat Tilia Tomentosa cu circum. 12-14 cm buc 507,58 lei
2827 Plantat Tilia Tomentosa cu circum. 14-16 cm buc 645,05 lei
2828 Plantat Tilia Tomentosa cu circum. 8-10 cm buc 281,88 lei
2829 Plantat UI mus Glabra "Pendula" cu circum. 10-12 cm buc 358,32 lei
2830 Plantat Ulmus Glabra "Pendula" cu circum. 8-10 cm buc 278,92 lei
2831 Plantat Ulmus Glabra "Pendula" cu circum.12-14 cm buc 501,07 lei
2832 Plantat Ulmus Glabra; Ulmus Pumila cu circum. 12-14 cm buc 367,75 lei
2833 Plantat Ulmus Glabra; Ulmus Pumila cu circum. 14-16 cm buc 543,73 lei
2834 Plantat Viburnum Opulus "Roseum" cu h=0,30-0,40 m buc 52,58 lei
2835 Plantat Viburnum Opulus "Roseum" cu h=0,80-1,00 m buc 173,45 lei
2836 Plantat Viburnum Rhytidophyllum cu h=0,40-0,60 m buc 59,10 lei
2837 Plantat Viburnum Rhytidophyllum cu h=0,60-0,80 m buc 102,94 lei
2838 Plantat Viburnum Rhytidophyllum cu h=0,80-1,00 m buc 138,49 lei
2839 Plantat Viburnum Rhytidophyllum cu h=1,00-1,25 m buc 183,52 lei
2840 Plantat Viburnum x bodnatese; Viburnum x burkwoodii cu h=0,40-0,60 m buc 63,24 lei
2841 Plantat Viburnum x bodnatese; Viburnum x burkwoodii cu h=0,60-0,80 m buc 110,64 lei
2842 Plantat Viburnum x bodnatese; Viburnum x burkwoodii cu h=1,00-1,25 m buc 168,71 lei
2843 Plantat Vitex Angus-Castus (cit. 18) buc 156,86 lei
2844 Plantat Vitex Angus-Castus (cit. 3) buc 59,10 lei
2845 Plantat Vitex Angus-Castus (cit. 9) buc 98,79 lei
2846 Plantat Vitîs Vinifera cu h=1,50-2,00 m buc 124,87 lei
2847 Plantat Vitis Vinifera cu h=2,50-3,00 m buc 266,48 lei
2848 Plantat Weigela in varieta (cit. 18) buc 173,45 lei
2849 Plantat Weigela in varieta (cit. 3) buc 52,58 lei
2850 Plantat Weigela in varieta (cit. 9) buc 102,94 lei
2851 Plantat Wisteria in varieta - Pe picior cu circum. 5-6 cm buc 339,95 lei
2852 Plantat Wisteria in varieta - Pe picior cu circum. 6-8 cm buc 437,12 lei
2853 Plantat Wisteria in varieta - Pe picior cu circum. 8-10 cm buc 565,70 lei
2854 Plantat Yucca Gloriosa (Variegata) cu h=0,60-0,80 m buc 217,89 lei
2855 Plantat Yucca Gloriosa (Variegata) cu h=0,80-1,00 m buc 360,09 lei
1 Amenajare teren cu piatra de rau mc 269,33 lei
2 Montat membrana de hidroizolatie din cauciuc mp 98,67 lei
3 Montat gard din confecţie metalica, zincat la cald H=1000 mm ml 398,14 lei
4 Montat gard din confecţie metalica, zincat la cald si vopsit H=1000 mm ml 458,01 lei
5 Montat stâlp metalic zincat la cald, pentru gard din confecţie metalica, avand H=1000mm ml 159,98 lei
6 Montat panouri Visual Bond PVDF, grosime 3 mm, Al 0,3mm, fara prinţ mp 169,97 lei
7 Montat panouri Visual Bond PVDF, grosime 4 mm, Al 0,3mm, fara prinţ mp 195,71 lei
8 Montat panouri Visual Bond PVDF, grosime 3 mm, Al 0,3mm, inclusiv printare mp 291,08 lei
9 Montat panouri Visual Bond PVDF , grosime 4 mm, Al 0,3mm, inclusiv printare mp 316,82 lei
10 Construcţie provizorie tip casuta din lemn de rasinoase H=2,0- 2,5m, dimensiuni 3x3 m.vopsita, cu acoperiş din tabla, deschidere frontala completa cu balamale si usa exterioara mp 1.736,24 lei
11 Construcţie provizorie tip casuta din lemn de rasinoase H=2,0- 2,5m, dimensiuni 2 x 3 m, vopsita, cu acoperiş din tabla, deschidere frontala completa cu balamale si usa exterioara mp 1.637,19 lei
12 Confecţionat si montat gradene din elemente din lemn pentru banei, rezistente la condiţii de mediu exterior mc 9.863,44 lei
13 Confecţionat si montat pergole din elemente din lemn de brad mc 4.163,23 lei
14 Montat pergola metalica vopsita cu acoperiş , panouri din sticla sî cu banca din otel finisata, din 3 module buc 30.867,72 lei
15 Montat pergola metalica , cu panouri din sticla si banca , lungime max 4500mm buc 93.160,43 lei
16 Montat pergola metalica cu panouri din sticla si cu 2 banei din piatra,lungime max 4000mm buc 79.144,02 lei
17 Montat pergola metalica vopsita cu inchideri din sticla, banca din lemn exotic pe structura metalica, lungime max 5000mm buc 83.479,11 lei
18 Montat pergola metalica vopsita cu inchideri din sticla, cu panouri laterale, banca din lemn exotic pe structura metalica, lungime max SOOOmm buc 91.390,81 lei
19 Montat pergola metalica vopsita .formata din stâlp si acoperiş, cu h 2660mm buc 67.034,15 lei
20 Montat pergola metalica vopsita .formata din stâlp si acoperiş, cu h 3080mm buc 68.775,91 lei
21 Montat cos de gunoi din otel inoxidabil, cu scrumiera finisata si perforaţii pentru ancore la partea inferioara, ornamente tip "floare" la exterior buc 5.265,19 lei
22 Montat cos de gunoi cu schelet metalic si finisaje din lemn, 50 l buc 3.629,31 lei
23 Montat cos de gunoi 80I, cu baza din otel inoxidabil, cu scrumiera finisata si inel interior de fixare sac buc 2.767,41 lei
24 Montaj terasa din deck WPC ( cu structura inclusa) mp 545,76 lei
25 Montat banca din granit reconstituit L=1350mm, finisata ia partea superioara buc 3.962,90 lei
26 Montat banca cu baza din granit reconsituit forma neregulata, cu zona de şezut si spatar din lemn exotic, L=2200mm buc 12.801,53 lei
27 Montat banca cu picioare de tip panou si structura din aluminiu, cu şezut si spatar din lemn exotic L=1500mm buc 8.434,49 lei
28 Montat banca cu picioare de tip panou si structura din aluminiu, cu şezut si spatar din lemn exotic L=1900mm buc 9.209,50 lei
29 Montat banca cu picioare de tip panou si structura din aluminiu, cu şezut si fara spatar din lemn exotic L=1500mm buc 5.328,37 lei
30 Montat banca cu picioare de tip panou si structura din aluminiu, cu şezut si fara spatar din lemn exotic L=1900mm buc 5.838,88 lei
31 Montat cos de gunoi din granit reconstituit, cu capac in 4 culori si cu scrumiera buc 6.492,55 lei
32 Montat cos de gunoi din otel inoxidabil cu ornamente tip "lalea" la exterior buc 3.369,75 lei
33 Montat cos de gunoi din aluminiu 801, cu capac buc 9.273,59 lei
34 Montat cos de gunoi 501 cu panouri publicitare, din otel inoxidabil, buc 3.434,56 lei
35 Montat masca tip panou din tabla perforata, cu inaltîmea de pana la 1500mm mp 1.670,94 lei
36 Montat stâlpi metalici cu plăcută de baza, h max 1,5m buc 488,07 lei
37 Montat ansamblu format din doua banei fara spatar si masa, din lemn exotic si cu structura metalica buc 10.213,55 lei
38 Montat bolarzi de tip Cub, metalici, vopsiţi, cu h=40cm buc 2.770,55 lei
39 Montat gard metalic vopsit poliester cu ornamente, stâlp inclus h=270mm ml 767,01 lei
40 Montat gard metalic vopsit poliester, cu balustrada de inox,l=1.67m, h=1.0m buc 2.121,89 lei
41 Montat jardiniera din aluminiu cu h =420-660mm, d=900mm buc 12.223,82 lei
42 Montat jardiniera metalica vopsita, cu zona de şezut din lemn exotic, h=400-700mm, d=1000-1500mm buc 23.430,45 lei
43 Montaj usa de interior din aluminiu, diferite culori, prevăzută cu hublou d=50 cm buc 3.282,00 lei
44 Montaj usa de interior din aluminiu, diferite culori, d=50 cm buc 2.867,53 lei
45 Montat gard cu structura metalica si panouri din bond printat, h max 1 m ml 844,07 lei
46 Montat gard cu structura metalica si panouri din bond printat, h max 2.8 m ml 844,07 lei
47 Montat tabla zincata perforata vopsita in câmp electrostatic, cu grosimea de 0,8-1,0 mm mp 231,70 lei
48 Montat tabla zincata perforata vopsita in câmp electrostatic, cu grosimea de 2 mm mp 304,12 lei
49 Montat tabla zincata perforata vopsita in câmp electrostatic, cu grosimea de 3 mm mp 403,35 lei
50 Montat jardiniera din granit reconstituit L = 1800 mm, I = 600 mm buc 5.514,97 lei
51 Montat jardiniera metalica vopsita, cu dimensiunile 550 x 550 x 550 mm buc 3.931,87 lei
52 Montat cos de gunoi metalic, zincat, cu scrumiera si inel interior buc 3.446,34 lei
53 Montat cos de gunoi metalic, zincat, cu picior si scrumiera buc 3.263,70 lei
54 Montat bolard / minibolard, fara procurare buc 155,57 lei
55 Montat gard din confecţie metalica - fara procurare gard ml 111,97 lei
56 Montat lanţ cu inele intre bolarzi - fara procurare ml 4,35 lei
57 Montat prin asamblare parapet din tabla zincata vopsita - fara procurare ml 56,51 lei
58 Montat elemente urbane, decorative si de design mari, dim.2,0- 6,Om , formate din subansamble, servicii de montaj buc piesa componenta 151,93 lei
59 Montare figurina pe stâlp dimensiune (Lxi) L<2 m; l<2 m - fara procurare figurina buc 313,80 lei
60 Montare figurina pe stâlp dimensiune (Lxi) 2m<L<4m; 0.9 m<!<2 m - fara procurare figurina buc 367,07 lei
61 Montare figurina 3D- înălţime pana la 1.5 m - fara procurare figurina buc 297,56 lei
62 Montare figurina 3D- inaltime intre 1.5-3.5m - fara procurare figurina buc 415,80 lei
63 Montare figurina 3D- inaltime intre 3.5-7m - fara procurare figurina buc 3.099,01 lei
64 Montare figurina 3D-brad inaltime intre 7-12m - fara procurare figurina buc 4.151,50 lei
65 Montare medalioane transversal dimensiune {Lxi) 0,5<L<1.5m; 0.5<i<0.9 - fara procurare figurina buc 306,65 lei
66 Montare panou transversal dimensiune (Lxi) 1.5<L<3;1<I<2 - fara procurare figurina buc 376,82 lei
67 Montare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<l<2 - fara procurare figurina buc 409,30 lei
68 Montare sir luminos - fara procurare sir m 18,84 lei
69 Montare ţurţuri luminosi-set 6 buc - fara procurare ţurţuri set 506,76 lei
70 Montare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxi) 3x2m - fara procurare perdea buc 532,09 lei
71 Montare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxi) 5x2m - fara procurare perdea buc 543,79 lei
72 Montare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxi) 7x2m - fara procurare perdea buc 573,02 lei
73 Montare perdea cu ţurţuri (Lxi) 4x0.9m - fara procurare perdea buc 506,76 lei
74 Montat proiectoare 50-250W - fara procurare proiectoare buc 124,74 lei
75 Montare cablu susţinere - fara procurare cablu m 14,56 lei
76 Demontare figurina pe stâlp dimensiune (Lxi) L<2 m; l<2 m buc 235,84 lei
77 Demontare figurina pe stâlp dimensiune (Lxi) 2m<L<4m; 0.9 m<l<2 m buc 274,82 lei
78 Demontare figurina 3D- inaltime pana la 1.5 m buc 179,31 lei
79 Demontare figurina 3D- inaltime intre 1.5-3.5m buc 249,48 lei
80 Demontare figurina 3D- inaltime între 3.5-7m buc 1.859,41 lei
81 Demontare figurina 3D-brad inaltime intre 7-12m buc 2.490,90 lei
82 Demontare medalioane transversal dimensiune (Lxi) 0.5<L<1.5m; 0.5<l<0.9 buc 183,21 lei
83 Demontare panou transversal dimensiune (Lxi) 1.5<L<3;1<1<2 buc 226,09 lei
84 Demontare panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<!<2 buc 245,58 lei
85 Demontare ţurţuri luminoşi- set 6 buc set 220,89 lei
86 Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxi) 3x2m buc 389,81 lei
87 Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxi) 5x2m buc 359,02 lei
88 Demontare perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxi) 7x2m buc 377,73 lei
89 Demontare perdea cu ţurţuri (Lxi) 4x0.9m buc 220,89 lei
90 Demontare proiectoare 50-250W buc 110,45 lei
91 Demontare cablu susţinere m 10,99 lei
92 Conectare iluminat festiv buc 44,18 lei
93 Deconectare iluminat festiv buc 37,68 lei
94 Utilizare platforma ridicătoare tip PRB ora 155,93 lei
95 închiriere figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) L<0.9m x l<0.9m buc 362,53 lei
96 închiriere figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 0.9 m<L<2 m; 0.9 m<l<2 m buc 526,25 lei
97 Închiriere figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 2m<L<4m; 0.9 m<l<2 m buc 1.230,25 lei
98 închiriere figurina 3D- inaltime maxim 1 m buc 1.040,80 lei
99 închiriere figurina 3D- inaltime intre 1-1.5 m buc 2.982,07 lei
100 închiriere figurina 3D- inaltime intre 1.5-3.5m buc 16.956,84 lei
101 închiriere figurina 3D- inaltime intre 3.5-7m buc 41.515,03 lei
102 închiriere figurina 3D-brad inaltime intre 7-12m buc 63.149,63 lei
103 închiriere medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.5<L<0.9; 0.5<!<0.9m buc 245,58 lei
104 închiriere medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.9<L<1.5m; 0.5<l<0.9 buc 689,97 lei
105 închiriere panou transversal dimensiune (Lxl) 1.5<L<3;1 <l<2 buc 1.344,85 lei
106 închiriere panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<1<2 buc 2.280,40 lei
107 închiriere sir luminos m 23,39 lei
108 închiriere ţurţuri luminoşi - set 6 buc set 362,53 lei
109 închiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxi) 3x2m buc 491,16 lei
110 închiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 5x2m buc 561,33 lei
111 închiriere perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 7x2m buc 771,83 lei
112 închiriere perdea cu ţurţuri (Lxl) 4x0.9m buc 456,08 lei
113 închiriere proiectoare 50-250W buc 444,39 lei
114 Montat figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) L<0.9m x l<0.9m buc 1.042,83 lei
115 Montat figurina pe staip dimensiune (Lxl) 0.9 m<L<2 m; 0.9 m<l<2 m buc 1.381,50 lei
116 Montat figurina pe stâlp dimensiune (Lxl) 2m<L<4m; 0.9 m<l<2 m buc 2.863,11 lei
117 Montat figurina 3D- inaltime maxim 1m buc 2.402,72 lei
118 Montat figurina 3D- inaltime intre 1-1.5 m buc 5.713,06 lei
119 Montat figurina 3D- inaltime intre 1.5-3.5m buc 31.337,42 lei
120 Montat figurina 3D- inaltime intre 3.5-7m buc 78.905,46 lei
121 Montat figurina 3D-brad inaltime intre 7-12m buc 119.462,72 lei
122 Montat medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.5<L<0.9; 0.5<l<0.9m buc 797,12 lei
123 Montat medalioane transversal dimensiune (Lxl) 0.9<L<1,5m; 0.5<l<0.9 buc 1.706,52 lei
124 Montat panou transversal dimensiune (Lxl) 1.5<L<3;1<!<2 buc 2.794,84 lei
125 Montat panou transversal dimensiune 3<L<5; 1<l<2 buc 4.532,39 lei
126 Montat sir luminos m 66,29 lei
127 Montat ţurţuri luminoşi - set 6 buc set 1.242,29 lei
128 Montat perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 3x2m buc 1.587,73 lei
129 Montat perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 5x2m buc 1.743,09 lei
130 Montat perdea/plasa luminoasa dimensiune (Lxl) 7x2m buc 1.982,39 lei
131 Montat perdea cu ţurţuri (Lxl) 4x0.9m buc 1.432,09 lei
132 Montat proiectoare 50-250W buc 1.026,35 lei
133 Modul container buc 103.514,12 lei
134 Montat balansoar 2 locuri buc 20.005,17 lei
135 Montat balansoar pe arc cu labirint 3 locuri buc 17.935,62 lei
136 Mana curenta balustrada inox ml 22,48 lei
137 Montat banca din lemn cu sau fara spatar cu motive tradiţionale romaneşti buc 5.008,74 lei
138 Montat fotoliu tip sac (bean bags) .diverse forme pentru exterior buc 980,67 lei
139 Montat cos de gunoi selectiv multicompartimentat dirrmetal buc 3.579,42 lei
140 Montat ghivece autoudare buc 794,47 lei
141 Montat jardiniere din tabla de metal de 40x40x90 cm buc 3.198,32 lei
142 Platforma joaca sah exterior cu figurine mari buc 2.487,95 lei
143 Montat leagan 2 locuri "prometeu" buc 18.693,65 lei
144 Montat masa pentru zona de odihna si recreere buc 6.567,99 lei
145 Montat masa de sah cu 2 scaune buc 4.904,79 lei
146 Montat masa pt table cu 4 scaune buc 5.146,47 lei
147 Montat nisipar din lemn 20 de mp buc 6.576,69 lei
148 Montat panou info mici pentru prezentare machete buc 4.284,95 lei
149 Montat panou info mari pentru prezentare zona de agrement buc 12.471,01 lei
150 Montat porţi de acces cu modele tradiţionale romaneşti buc 3.788,82 lei
151 Montat scaune pentru zona de odihna si recreere buc 1.928,36 lei
152 Montat telescop buc 8.690,16 lei
153 Montat tobogan din plastic buc 2.556,82 lei
154 Montat ansamblu joaca cu tobogan "coloana infinitului" buc 416.130,96 lei
155 Sistem wifi public buc 688,04 lei
156 Ceas floral complet echipat(include mecanism si construcţii aferente) mp 2.065,63 lei
157 Complex de joaca tip 26 buc 174.335,84 lei
158 Complex de joaca tip 27 buc 259.088,88 lei
159 Complex de joaca tip 28 buc 121.870,01 lei
160 Complex de joaca tip 29 buc 181.232,61 lei
161 Complex de joaca tip 30 buc 63.810,36 lei
162 Complex de joaca tip 31 buc 130.826,92 lei
163 Casuta de joaca cu veranda si leagan tip cuib buc 45.091,56 lei
164 Complex de joaca tip 32 buc 52.445,37 lei
165 Complex de joaca tip 33 buc 38.706,43 lei
166 Complex de joaca tip 34 buc 117.606,43 lei
167 Complex de joaca tip 35 buc 80.298,46 lei
168 Carusel pt.persoane cu dizabilitati buc 183.886,25 lei
169 Carusel tip 1 buc 19.898,96 lei
170 Carusel tip 2 buc 6.507,92 lei
171 Tiroiiana cu structura de lemn buc 25.513,23 lei
172 Tiroliana cu structura metalica buc 58.830,50 lei
173 Rotativa tip 1 buc 17.995,69 lei
174 Rotativa tip 2 buc 4.795,67 lei
175 Echipament de catarare tip 4 buc 45.371,26 lei
176 Echipament de catarare tip 5 buc 132.170,81 lei
177 Echipament de catarare tip 6 buc 190.087,20 lei
178 Pod mobil cu sfori buc 21.304,23 lei
179 înlocuit / montat plasa împletită zincata cu H=2 m, grosime sarma d=2 mm m 29,46 lei
180 înlocuit / montat plasa împletită zincata cu H=2 m, grosime sarma d=2.5 mm m 46,35 lei
181 înlocuit / montat plasa împletită zincata cu H=2 m, grosime sarma d=2.8 mm m 51,46 lei
182 Montat Gazon sintetic grosime 20 mm mp 116,81 lei
183 Trasat suprafeţe joc teren sport aliniament (tusa) 20 mm mp 121,36 lei
184 Adeziv pentru gazon sintetic kg 34,79 lei
185 Montat stâlp volei AL, profil oval 120 mmxIOOmm set 5.540,69 lei
186 Montat stâlp volei otel zincat profil rotund d = 76 mm set 3.912,49 lei
187 Montat fileu volei din sarma zincata d = 2 mm buc 6.559,29 lei
188 Montat fileu volei din polipropilena d = 3 mm buc 1.449,32 lei
189 Montat panou baschet din piexiglas 1800 x 1050 mm buc 4.230,74 lei
190 Montat panou baschet din piexiglas 1200 x 900 mm buc 1.657,22 lei
191 Montat panou baschet din fibra de sticla 1800 x 1050 mm j buc 2.073,71 lei
192 Montat panou baschet din fibra de sticla 1200 x 900 mm buc 1.442,34 lei
193 Montat inel baschet cu arc buc 600,29 lei
194.7 Montat ine! baschet flexibil buc 827,58 lei
195.2 Montat plasa cos baschet nylon 6 mm buc 120,62 lei
195.7 Montat plasa cos baschet nylon 4 mm buc 88,14 lei
196.2 Protecţie pentru stâlp baschet buc 470,39 lei
196.7 Montat sistem baschet cu stâlp din otel zincat 100x100x3 mm buc 4.909,03 lei
198 Montat sistem baschet cu stâlp din otel vopsit in câmp electrostatic 120x120 mm buc 7.764,19 lei
199 Montat stâlp tenis din duraluminiu profil patrat 80x80 mm set 2.442,90 lei
200 Montat fileu tenis grosime fir 4 mm buc 1.946,51 lei
201 Montat fileu tenis cu plasa dubla,grosime fir 3 mm, polietilena buc 2.055,53 lei
202 Execuţie fantana arteziana (fara echipamente), cu bazin beton armat cu finisaj granit mp 6.486,01 lei
203 Execuţie fantana arteziana (fara echipamente), cu bazin beton armat cu finisaj marmura mp 7.123,32 lei
204 Execuţie fantana arteziana (fara echipamente), cu bazin din inox mp 2.735,40 lei
205 Balustrada panou tabla expandata si mana curenta lemn m 159,62 lei
206 Procurare si montare pânze parasolar mp 27,88 lei
207 Container 20 ft high buc 9.834,19 lei
208 Transport container 20 ft high buc 491,16 lei
209 Container 40 ft high buc 19.032,60 lei
210 Transport container 40 ft high buc 951,63 lei
211 Asamblare container 20 ft high buc 846,71 lei
212 Asamblare container 40 ft high buc 1.225,39 lei
213 Demolarea pereţilor despărţitori din tabla cutata in interiorul containerului mp 18,83 lei
214 Curăţirea prin sablare a suprafeţelor din metal cu nisip de râu mp 51,37 lei
215 Compartimentări grupuri sanitare panouri hpl 13 mm - inclusiv accesorii si usi mp 590,81 lei
216 Panou fix din tabla expandata - de protecţie pe cadru de otel mp 158,07 lei
217 Decupare tabla cutata pentru creare gol tâmplarii mp 9,59 lei
218 Mana curenta pentru scări drepte executat din lemn profilat, lustruit m 71,21 lei
219 Astereala invelitori din scândura de rsinoase sau foioase mp 40,12 lei
220 Sisteme de burlane din tabla-protejate anticoroziv-fara procurare burlane ml 89,99 lei
221 Burlan din tabla Zn. protejata anticoroziv D=120mm ml 43,41 lei
222 Sisteme de jgheaburi din tabla protejata anticoroziv ml 90,55 lei
223 Zidărie din cărămidă din blocuri ceramice, diverse dimensiuni- fara procurare cărămidă mc 144,79 lei
224 Cărămidă dim. 375x250x238mm mc 442,31 lei
225 Cărămidă dim. 250x300x238mm mc 322,67 lei
226 Cărămidă cu nut + feder dim. 500x200x238mm mc 445,57 lei
227 Cărămidă dim 240x115x63 mc 1.378,39 lei
228 Zidărie din blocuri BCA - fara procurare BCA mc 176,10 lei
229 Blocuri / placi din BCA diverse dimensiuni mc 298,23 lei
230 Pardoseli din parchet stratificat- fara procurare mp 41,25 lei
231 Parchet triplustratificat 12-13mm mp 104,19 lei
232 Parchet triplustratificat 14mm mp 154,98 lei
233 Pardoseli din parchet lamelar-fara procurare mp 31,80 lei
234 Parchet melaminat 8 mm mp 36,47 lei
235 Parchet melaminat 10 mm mp 46,88 lei
236 Parchet melaminat 12 mm mp 54,70 lei
237 Parchet melaminat 14 mm mp 72,93 lei
238 Vopsitorii lavabile la interior in doua straturi mp 28,80 lei
239 Vopsea lavabila de interior antimucegai in doua straturi mp 30,29 lei
240 Vopsitorii lavabile la exterior in doua straturi mp 45,19 lei
241 Demontare usi si ferestre de orice fel mp 9,80 lei
242 Montat tamplarie - usi si ferestre - fara procurare mp 55,78 lei
243 Tamplarie PVC cu geam termopan E-low/argon mp 440,71 lei
244 Tamplarie din aluminiu cu geam termopan E-low/argon mp 887,53 lei
245 închideri exterioare cu panouri termoizolante-fara procurare mp 63,49 lei
246 Panou termoizolant mp 162,79 lei
247 Hidroizolatie cu membrane bituminoase intr-un strat-fara procurare mp 11,39 lei
248 Hidroizolatie cu membrane bituminoase in doua straturi-fara procurare mp 16,51 lei
249 Membrana bituminoasa fara ardezie 3kg/mp mp 11,98 lei
250 Membrana bituminoasa fara ardezie 4kg/mp mp 15,17 lei
251 Membrana bituminoasa fara ardezie 4,5kg/mp mp 20,19 lei
252 Membrana bituminoasa cu ardezie 4kg/mp mp 19,54 lei
253 Membrana bituminoasa cu ardezie 4,5kg/mp mp 24,75 lei
254 Gura de scurgere ptr.evacuarea apelor-fara procurare buc 53,87 lei
255 Receptor evacuare ape, ieşire verticala , avand D=50/75/110mm buc 216,71 lei
256 Receptor evacuare ape, ieşire orizontala, cu gratar avand D=50/75/100mm buc 99,11 lei
257 Montat ţeava PP pentru canalizare- fara procurare ml 78,55 lei
258 Ţeava PP cu mufa D=32 mm ml 4,56 lei
259 Ţeava PP cu mufa D=40 mm ml 5,54 lei
260 Ţeava PP cu mufa D=50 mm ml 7,16 lei
261 Ţeava PP cu mufa D=75 mm ml 9,44 lei
262 Ţeava PP cu mufa D=110 mm ml 19,54 lei
263 Ţeava PP cu mufa D=125 mm ml 23,45 lei
264 Ţeava PP cu mufa D=160 mm ml 42,97 lei
265 Ţeava PP cu mufa D=200 mm ml 58,60 lei
266 Montat lavoar porţelan, complet echipat cu baterie, ventil de scurgere buc 489,57 lei
267 Montat vas WC complet echipat, cu rezervor semiinaltime si rama cu capac buc 584,13 lei
268 Montat etajera pe perete buc 64,58 lei
269 Montat oglinda sanitara, semicristal buc 220,81 lei
270 Montat brad ornamental cu H<8m buc 118.324,57 lei
271 închiriere brad ornamental buc 70.325,72 lei
272 Demontări confecţii metalice kg 1,68 lei
273 Demontări tamplarie lemn, termopane mp 12,82 lei
274 Demolare pereţi zidărie cărămidă plina, BCA mp 31,07 lei
275 Desfacere pardoseli lemnfparchet, duşumele lemn, etc) mp 18,31 lei
276 Desfacere pardoseli din placi beton, marmura, piatra, gresie, etc mp 25,95 lei
277 Execuţie Pardoseala din PVC mp 308,99 lei
278 Execuţie Fundaţii din metal, ecologice buc 227,19 lei
279 Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi ml 4,63 lei
280 Desfacere hidro-termoizolatie mp 69,45 lei
281 Desfacere elemente liniare-glafuri, socluri, baghete ml 47,05 lei
282 Montat panouri gipscarton 1 strat, pe structura metalica-fara procurare panou si vata minerala mp 126,39 lei
283 Placa gipscarton normala 9,5 mm mp 8,45 lei
284 Placa gipscarton normala 12,5 mm mp 8,06 lei
285 Placa gipscarton antîumezeala 12,5 mm mp 12,03 lei
286 Placa rigida fibrociment, tip Placocem 12.5 mm mp 87,71 lei
287 Vata minerala rezist, foc 75 mm mp 54,31 lei
288 Vata minerala rezist, foc 100 mm mp 68,61 lei
289 Vata minerala rezist, foc 125 mm mp 85,76 lei
290 Profil de structura CW75 ml 3,95 lei
291 Profil de structura CW100 ml 4,52 lei
292 Profil de contur UW75 ml 3,69 lei
293 Profil de contur UW100 ml 4,19 lei
294 Montat tavan suspendat din gipscarton pe schelet de susţinere 1 strat- fara procurare panou mp 97,39 lei
295 Profil transversal CD60 ml 2,86 lei
296 Profil de fixare placa UD 28x27 ml 2,47 lei
297 Placi pentru tavan casetat mp 40,33 lei
298 Executat acoperiş uşor, tip şarpanta din lemn de rasinoase mp 111,82 lei
299 Executat invelitoare simpla acoperiş, din tabla ondulata sau şindrila bituminoasa cu ardezie-fara tabla si şindrila mp 41,58 lei
300 Panou cutat zincat 0,4mm mp 31,65 lei
301 Panou cutat zincat 0,5mm mp 37,69 lei
302 Şindrila bituminoasa cu ardezie, diverse culori mp 31,91 lei
303 Executat tencuieli pe zidărie din beton sau cărămidă mp 51,88 lei
304 Executat tencuieli la tavane mp 57,03 lei
305 Executat sistem ext/int. termoizolant cu polistiren- fara procurare polistiren mp 100,04 lei
306 Polistiren expandat EPS80,5 cm grosime, ignifugat mp 10,68 lei
307 Polistiren expandat EPS80,8 cm grosime , ignifugat mp 17,32 lei
308 Polistiren expandat EPS80,10 cm grosime , ignifugat mp 21,36 lei
309 Polistiren extrudat, 5 cm grosime mp 34,13 lei
310 Polistiren extrudat, 10 cm grosime mp 78,01 lei
311 Glet aplicat pe tencuieli sau elem din beton ml 8,20 lei
312 Sapa autonivelanda pentru suport pardoseli mp 156,60 lei
313 Pardoseli calde din suport PVC sau textilţmocheta) - fara procurare mp 34,10 lei
314 Covor PVC(linoleum) trafic uşor, diverse modele mp 24,49 lei
315 Covor PVC(linoleum) trafic mediu, diverse modele mp 35,57 lei
316 Covor PVC{linoleum) trafic intens, diverse modele mp 51,12 lei
317 Mocheta diverse culori si modele normala mp 24,10 lei
318 Mocheta diverse culori si modele termo mp 33,51 lei
319 Mocheta diverse culori si modele tip gazon mp 103,96 lei
320 Placa OSB mp 41,67 lei
321 Pardoseli din piatra, gresie, marmura- fara material mp 76,01 lei
322 Placi din marmura, diverse dimensiuni si culori mp 165,14 lei
323 Placi din gresie ptr.interior lucioasa,diverse modele mp 28,66 lei
324 Placi din gresie ptr.interior porteianata,diverse modele mp 38,76 lei
325 Placi din gresie ptr.interior mata,diverse modele mp 59,58 lei
326 Placi din gresie ptr.exterior,diverse modele mp 86,19 lei
327 Placare pereţi, grinzi, stâlpi cu materiale ceramice- fara materialul ceramic mp 65,89 lei
328 Placi faianţa diverse culori si modele , lucioasa mp 37,63 lei
329 Placi faianţa diverse culori si modele , mata mp 65,37 lei
330 Montat geamuri clare sau ornamentale pe tamplarie- fara procurare mp 26,97 lei
331 Geam clar dimensiuni libere, 3 mm mp 42,32 lei
332 Geam clar dimensiuni libere, 4 mm mp 51,05 lei
333 Geam clar dimensiuni libere, 6 mm mp 116,36 lei
334 Geam givrat sau mat 4 mm mp 80,88 lei
335 Geam armat 6 mm mp 103,80 lei
336 Ţeava pvc neplastifiata pentru canalizare, Montare aparent in hisa,îngrop, pamant,suspend, planseu.cu d= 32mm ml 8,97 lei
337 Ţeava pvc neplastifiata pentru canalizare, montare aparent in nisa,îngrop, pamant,suspend, planseu.cu d= 40mm ml 11,62 lei
338 Ţeava pvou neplastifiata pentru canalizare, montare aparent in nisa,îngrop, pamant,suspend, planseu.cu d= 50mm ml 16,25 lei
339 Ţeava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, montare aparent in nisa,îngrop, pamant,suspend, planseu.cu d= 75mm ml 18,86 lei
340 Ţeava pvc-u neplastifiata pentru canalizare, montare aparent in nisa,îngrop, pamant,suspend, planseu.cu d=110 mm ml 25,16 lei
341 Tuburi PVC-KG îmbinate prin mufe si garnituri, pentru instalaţii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Dn=110-125 mm , lungime tronson ţeava 1m -fara procurare ml 2,68 lei
342 Tub uPVC-KG cu mufa si garnitura D=110x3.0mm; L=3.0m ml 43,33 lei
343 Piesa inspecţie PVC cu mufa si garnitura pt. canalizare exterioara gravitaţionala D = 110 mm -fara procurare buc 6,34 lei
344 Piesa inspecţie canal <kompactkit> pvc d.110 buc 20,86 lei
345 Grilaje metalice, gata confecţionate din panouri pt. balcoane, golul ascensorului si pentru ventilaţie -fara procurare buc 33,89 lei
346 Grila metalica circulara D 100 mm, mntaj pe faţada pentru conectarea aerisirii instalaţiei de canalizare buc 36,47 lei
347 Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul ieşirii de 50 mm -fara procurare buc 4,62 lei
348 Sifon 1 ies d50, 3int d50, antiret gril 100x100,capac prot. buc 30,12 lei
349 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. Cu apa+gaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=1 1/4 toii De 32 mm buc 7,28 lei
350 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. Cu apa+gaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=1 1/2 toii De 40 mm buc 7,30 lei
351 Bratara pentru f&xa-ea cond. otel+pvc de al&m. cu apafgaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=2 toii, De 50 mm buc 7,31 lei
352 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. Cu apa+gaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=2 1/2 toii De 75 mm buc 8,62 lei
353 Bratara pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin încastrare,cond. avand d=4 toii buc 9,79 lei
354 Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm -fara procurare ml 5,46 lei
355 Tub din polipropiiena, diametrul de 20 mm ml 2,11 lei
356 Cot din polipropiiena, avind diametrul 20 mm buc 0,34 lei
357 Teu din polipropiiena avind diametrul 20 mm buc 0,54 lei
358 Reducţie din polipropiiena avind diametrul 25 x 20 mm buc 0,66 lei
359 Mufa polipropiiena avind diametrul exterior 20 mm buc 1,32 lei
360 Racord drept polipropiiena D = 16 mm x 1/2 buc 11,69 lei
361 Aparat de sudura pp- r 700 w ora 32,56 lei
362 Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) îmbinata prin sudura prin pol [fuziune, la ctii ind,d=25 mm -fara procurare ml 5,75 lei
363 Tub din polipropiiena, diametrul de 25 mm ml 3,46 lei
364 Cot din polipropiiena, avind diametrul 25 mm buc 0,61 lei
365 Teu din polipropiiena avind diametrul 25 mm buc 0,74 lei
366 Reducţie din polipropiiena avind diametrul 25 x20 mm buc 0,65 lei
367 Mufa polipropiiena avind diametrul exterior 25 mm buc 1,50 lei
368 Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) îmbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=32 mm -fara procurare ml 6,28 lei
369 Tub din polipropiiena, diametrul de 32 mm ml 5,92 lei
370 Cot din polipropiiena, avind diametrul 32 mm buc 1,02 lei
371 Teu din polipropiiena avind diametrul 32 mm buc 1,64 lei
372 Reducţie din polipropiiena avind diametrul 32 x 25 mm buc 0,78 lei
373 Mufa polipropiiena avind diametrul exterior 32 mm buc 2,07 lei
374 Ţeava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d:=40 mm -fara procurare ml 6,79 lei
375 Tub din polipropiiena, diametrul de 40 mm ml 9,32 lei
376 Cot din polipropiiena, avind diametrul 40 mm buc 1,83 lei
377 Teu din polipropiiena avind diametrul 40 mm buc 2,19 lei
378 Reducţie din polipropiiena avind diametrul 40 x 32 mm buc 1,17 lei
379 Mufa polipropiiena avind diametrul exterior 40 mm buc 4,06 lei
380 Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru ţeava din otel,d=3/8 -1/2-fara procurare buc 7,21 lei
381 Robinet trecere cu ventil DN 1/2 bravo buc 6,25 lei
382 Niplu fonta maleabila,n8 ds diam 15 (1/2) zn buc 2,74 lei
383 Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru ţeava din otel,d=3/4 -fara procurare buc 9,24 lei
384 Robinet trec.vent.mufe,alama, r bach.pn10-80c,s.a83-3/4 buc 20,72 lei
385 Niplu fonta maleabila DN 20 3/4 zn buc 2,87 lei
386 Robinet trecere cu mufa si racord olandez,pentru ţeava din otel si plumb cu d=1 -fara procurare buc 24,97 lei
387 Robinet sertar pana 1 pn10 mufa si racord olandez buc 28,66 lei
388 Robinet trecere cu mufa si racord olandez.pentru ţeava din otel si plumb cu d=1 -fara procurare buc 43,32 lei
389 Robinet sertar pana 1 1/4 pn10 mufa buc 32,01 lei
390 Robinet sub lavoar .diametrul de 1/2 toii buc 21,25 lei
391 Robinet de reglaj.de coit.din alama nichelata,avand d=3/8 sau d=1/2 toii -fara procurare buc 10,06 lei
392 Robinet rezerv, wc am colt 3/8 semiinaltime 3 buc 13,21 lei
393 Montaj robinet pisoar-fara procurare buc 10,06 lei
394 Robinet trecere cu mufa si racord oiandez,pentru ţeava din otel si plumb cu d=1 buc 43,32 lei
395 Robinet ret.vent.drept (clapeta de sens) Dn 3/4" buc 47,62 lei
396 Robinet ret.vent.drept n 5059 f -pu -am-16- 32 225 (Supapa de sens Dn 1 1/4") buc 70,36 lei
397 Filtru YDn 1 1/4" buc 54,70 lei
398 Manometru racord 1/2 au 3/8" P= 1-10 bar buc 8,09 lei
399 Montaj Boiler cu serpentina, montat pe suport, capacitate 30 - 80 I buc 1.233,07 lei
400 Vas de expansiune închis buc 132,84 lei
401 Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1/2 buc 4,48 lei
402 Bratara ţevi instalaţii apa si gaze 1/2 buc 0,56 lei
403 Bratara fixare conducte alîm apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=3/4 buc 5,17 lei
404 Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1 buc 5,84 lei
405 Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1 1/4 buc 6,49 lei
406 Bratara ţevi instalaţii apa si gaze 11/4 buc 0,63 lei
407 Izolarea conductelor cu cochilii din polîstiren spumă gata confecţionate, cu grosimea de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 şi 100 mm, executată într-un strat, circumferinţa conductei peste termoîzolaţie până la 50 cm, inclusiv -fara procurare mp 27,39 lei
408 Izolaţie conducta PP D= 20 mm cu grosimea de 9 mm mp 45,58 lei
409 Izolaţie conducta PP D= 25 mm cu grosimea de 9 mm mp 45,58 lei
410 Izolaţie conducta PP D= 32 mm cu grosimea de 13 mm mp 45,58 lei
411 Izolaţie conducta PP D= 40 mm cu grosimea de 13 mm mp 45,58 lei
412 Montaj baterie lavoar cu senzor - fara material buc 53,61 lei
413 Baterie lavoar cu senzor buc 798,32 lei
414 Montaj baterie pisoar -fara material buc 53,61 lei
415 Baterie pisoar cu senzor buc 164,10 lei
416 Lavoar din porţelan sanitar, montat pe piedestal -fara procurare buc 28,79 lei
417 Lavoar alb buc 92,47 lei
418 Piedestal lavoar p1 porţelan alb buc 61,21 lei
419 Rezervor pentru spalare vas wc.din porţelan tip r2 Montare la semiînălţime,cu dibl de lemn pe zid de caram buc 171,46 lei
420 Vas pentru closet din porţelan sanitar cu sifon interior s tip -fara procurare. buc 37,20 lei
421 Vas closet buc 171,54 lei
422 Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac buc 16,23 lei
423 Oglinda sanit. semicrist. margini, slef. cu dimens. 500x600mm buc 26,87 lei
424 Portprosop alama nichel,bachel.etc, Montare pe per din zid caram sau bea, un punct sprijin -fara procurare buc 21,17 lei
425 Port - prosop simplu cromat buc 55,74 lei
426 Portpahar.sapuniera fonta em,porţelan sanit,etc,Montare pe perete de caram sau bea -fara procurare buc 8,69 lei
427 Distribuitor săpun lichid , carcasa - inox buc 71,63 lei
428 Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din porţelan sanitar.hal ni 545/63 buc 30,42 lei
429 Pisoar din porţelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b. c. a. -fara procurare buc 93,66 lei
430 Ţeava din p.v.c.rigid tip U 40x1,8 ml 9,70 lei
431 Pisoar porţelan tip u1 alb buc 237,03 lei
432 Piese legătură (cot.piesa curat.mufa dubl.comp dilat,red)din ţeava pvc (u) Montare lipire,dn= 110 mm -fara procurare buc 12,36 lei
433 Racord vas Wc D= 110 mm buc 46,23 lei
434 Sistem - Statie de tratare a apei, dezinfectare, tratare pH, filtrare, tratare antialge, complet echipat si cu automatizare inclusa set 214.763,12 lei
435 Faţada din sticla pe structura din aluminiu (tip perete cortina ), avand indice de izolare termica cuprins intre 1 -1,8 W/m2K mp 1.646,43 lei
436 Faţada din sticla pe structura din aluminiu (tip perete cortina), avand indice de izolare termica cuprins intre 2,8 - 3,7 W/m2K mp 2.169,89 lei
437 Faţada din sticla pe structura din aluminiu (tip perete cortina ), avand indice de izolare termica de la 3,7 W/m2K mp 2.871,11 lei
438 Pergola metalica din tabla de metal 3 mm grosime mp 242,24 lei
439 Stâlpi din metal pentru pergola metalica buc. 558,67 lei
440 Gard metalic din tabla de metal perforata si vopsita, avand gr. tablei maxim 2,5 mm ml 384,23 lei
441 Gard metalic din tabla de metal perforata si vopsita, avand gr. tablei între 2,5-3 mm ml 855,87 lei
442 Stâlpi metalic pentru gard din tabla de metal perforata buc. 439,22 lei
443 Gard de protecţie din sarma zincata H = 50 cm ml 10,70 lei
444 Stâlpi de metal perforat, de 50 cm inaltime buc. 374,49 lei
445 Balustrade din tabla de metal perforata si vopsita, avand gr. tablei cuprisa intre 2-3 mm mp 373,59 lei
446 Stâlpi metalici pentru balustrade din tabla perforata buc. 72,68 lei
447 Cămin canalizare menajera D=800 mm cu capac carosabil buc. 1.321,62 lei
448 VERIFICARE, CONSTATARE NECONFORMITATI,STARE TEHNICA ECHIPAMENTE ore 24,88 lei
449 Elemente componente ale echipamentelor de joaca, accesorii echipamente de joaca, accesorii echipamente sportive, elemente componente din lemn si din metal pentru mobilier urban, elemente de feronerie ; elemente componente aparate fitess   conform A1
665 Montare elemente prefabricate tip borduri drepte sau de capat model 20x25 cm, lungimi diferite, în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor de joacă, amenajărilor - manopera ml 24,01 lei
666 Montare elemente prefabricate tip borduri drepte sau de capat model 10x15 cm, lungimi diferite, în zona spaţiilor verzi, parcurilor, locurilor dejoacă, amenajărilor - manopera ml 18,42 lei
667 Montare elemente prefabricate tip paviment/cubeti, de diferite dimensiuni, in zona spatiilor verzi, parcurilor, locurilor de joaca, amenajărilor - manopera mp 44,01 lei
668 Pavaj din placi de granit reconstituit, cu pelicula de piatra naturala cu dimensiunile 100x100x12 cm mp 361,31 lei
669 Pavaj din placi de granit reconstituit, cu pelicula de piatra naturala cu dimensiunile 100x50x12 cm mp 331,86 lei
670 Montat Blocuri din granit cu inaltimea de 50 cm, latimea de 30 cm si lungimea cuprinsa intre 50-1 OOcm ml 510,77 lei
671 Compactare umplutura cu compactor pe pneuri, in straturi de 15-25 cm mc 7,74 lei
672 Montat tub canalizare corugat avand diametrul interior Dint=600mm mi 477,78 lei
673 Construire/montare pasarela/pod pietonal cu elemente decorative, din elemente prefabricate demontabile, in zonele de agrement mp 2.146,47 lei
674 Montat Bordura din piatra 6x20x1 OOcm ml 254,61 lei
675 Montat Pavaj din piatra naturala premontata mp 582,82 lei
676 Montat Cărămidă decorativa pentru interior si exterior mp 305,52 lei
677 Montat elemente din beton prefabricat armat cu sau fara ornamente, avand diferite dimensiuni- fara procurare mp 131,12 lei
678 Montat parapet din dale din piatra compozita - fara procurare ml 46,06 lei
679 Turnare beton C25/30 mc 576,78 lei
680 Vopsire beton cu microciment (diverse culori) mp 258,49 lei
450 Montare conductor electric cupru MYF 1,5- 4,0mmp ml 2,19 lei
451 Montare conductor electric cupru MYF 6,0 - 10,0mmp ml 7,28 lei
452 Montare conductor electric cupru MYF 16,0 - 25,0mmp ml 11,95 lei
453 Montare conductor electric cupru MYF 35,0 - 50, Om mp ml 25,27 lei
454 Montare cablu multîfilar tip MYYM 3x1,5mmp ml 4,76 lei
455 Montare cablu multîfilar tip MYYM 3x2,5mmp ml 6,13 lei
456 Montare cablu multîfilar tip MYYM 3x4,0mmp-3x6,0mmp ml 11,47 lei
457 Montare cablu multîfilar tip MYYM 4x2,5mmp ml 7,99 lei
458 Montare cablu muitifilar tip MYYM 4x4,0mmp ml 10,75 lei
459 Montare cablu muitifilar tip MYYM 4x6,0mmp ml 14,01 lei
460 Montare cablu muitifilar tip MYYM 4x10,0mmp ml 22,85 lei
461 Montare cablu muitifilar tip MYYM 4x16,0mmp ml 32,34 lei
462 Montare cablu muitifilar tip MYYM 5x4,0mmp ml 12,97 lei
463 Montare cablu muitifilar tip MYYM 5x6,0mmp ml 18,42 lei
464 Montare cablu energie tip CYABYF 5x4,0mmp ml 15,16 lei
465 Montare cablu energie tip CYABYF 5x10,0mmp ml 30,13 lei
466 Montare cablu energie tip CYABYF 5x25,Ommp ml 94,51 lei
467 Montare cablu energie tip CYABYF 3x4, Om mp ml 38,04 lei
468 Montare cablu energie tip CYABYF 3x6,Ommp ml 47,11 lei
469 Montare cablu energie tip CYYF 3x25,0+16mmp, in sânt 0,80x0,40 m in tub D=110 mm ml 102,25 lei
470 Montare cablu energie tip CYABYF 3x50,0+25mmp ml 138,86 lei
471 Montare cablu energie tip CYABYF 3x70,0+35mmp ml 159,26 lei
472 Montare cablu energie tip CYABYF 3x95,0+50mmp ml 209,77 lei
473 Montare cablu energie tip CYABYF 3x120,0+70mmp ml 250,85 lei
474 Montare cablu energie tip CYABYF 3x150,0+70mmp ml 280,81 lei
475 Montare cablu energie tip CYABYF 3x185,0+95mmp ml 342,02 lei
476 Montare cablu energie tip CYABYF 3x240,0+120mmp mi 465,74 lei
477 Montare cablu energie tip CYABYF 4X4, Om mp ml 46,31 lei
478 Montare cablu energie tip CYABY 4X10,Ommp - in sânt 0,80x0,40 m, ml 70,01 lei
479 Montare cablu energie tip CYYF 4X10,Ommp -in sânt 0,80x0,40 m in tub D=50 mm ml 79,76 lei
480 Montare cablu energie tip CYYF 4X16,0mmp in sânt 0,80x0,40 m in tub D=63 mm ml 90,02 lei
481 Montare cablu CYYF 3x4 ml 36,94 lei
482 Montare cablu CYYF 3x6 ml 39,87 lei
483 Montare cablu CYYF 3x10 ml 50,89 lei
484 Montare cablu energie tip MCCG(H07RN-F) 3x1,5mmp - 3X2.5MMP ml 36,02 lei
485 Montare cablu energie tip MCCG(H07RN-F) 3x25,0+16mmp ml 109,55 lei
486 Montare cablu energie tip MCCG(H07RN-F) 5X1,5mmp ml 54,80 lei
487 Montare cablu energie tip MCCG(H07RN-F) 5X4,0mmp ml 62,90 lei
488 Montare cablu energie tip MCCG(H07RN-F) 5X10,0mmp ml 84,26 lei
489 Montare cablu energie tip MCCG(H07RN-F) 5X25,0mmp ml 125,15 lei
490 Montare cablu energie tip AC2XABY 4X16,0mmp ml 68,13 lei
491 Montare cablu energie tip AC2XABY 3X25+16 mmp ml 70,75 lei
492 Montare cablu energie tip AC2XABY 3X50+25 mmp ml 74,90 lei
493 Montare cablu energie tip AC2XABY 3X70+35 mmp ml 80,90 lei
494 Montare cablu energie tip AC2XABY 3X95+50 mmp ml 84,02 lei
495 Montare cablu energie tip AC2XABY 3X120+70 mmp ml 132,95 lei
496 Montare cablu energie tip AC2XABY 3X150+70 mmp ml 136,86 lei
497 Montare cablu energie tip AC2XABY 3X240+120 mmp ml 156,53 lei
498 Montare întrerupător automat USOL 160A, 4P buc 1.145,03 lei
499 Montare întrerupător automat USOL 200A, 4P buc 1.542,93 lei
500 Montare întrerupător automat USOL 250A, 4P buc 1.675,31 lei
501 Montare întrerupător automat USOL 300A, 4P buc 1.755,85 lei
502 Montare întrerupător automat USOL 400A, 4P buc 1.801,87 lei
503 Montare întrerupător automat USOL 630A, 4P buc 3.358,96 lei
504 Montare întrerupător automat USOL 630A, 3P buc 2.325,61 lei
505 Montare întrerupător automat 2 - 4 - 6A, 4,5KA buc 65,57 lei
506 Montare întrerupător automat 10 - 16A, 4,5 KA buc 68,25 lei
507 Montare intrerupator automat 4 - 10A, 3P+ 1N- 4,5 KA buc 102,77 lei
508 Montare intrerupator automat 20 - 25 - 32 A, 4,5 KA buc 74,77 lei
509 Montare intrerupator automat 40 A, 4,5 KA buc 146,73 lei
510 Montare intrerupator automat 50 A, 4,5 KA buc 154,57 lei
511 Montare intrerupator automat 63 A, 4,5 KA buc 213,14 lei
512 Montare intrerupator automat 80 A, 4,5 KA buc 284,37 lei
513 Montare intrerupator automat 100 A, 4,5 KA buc 287,69 lei
514 Montare intrerupator automat 125 A, 4,5 KA buc 304,01 lei
515 Montare circuit automat 3p protecţie selectiva buc 1.902,18 lei
516 Montare circuit automat 4p protecţie selectiva buc 1.953,24 lei
517 Montare contor trifazat indirect 5A şina buc 884,60 lei
518 Montare contor trifazat direct 65A şina buc 853,95 lei
519 Montare contor monofazat direct 40A şina buc 305,55 lei
520 Montare canal cablu perforat 40 x 40 L=2m buc 22,67 lei
521 Montare canal cablu perforat 60 x 100 L=2m buc 58,42 lei
522 Montare canal cablu perforat 100 x 80 L=2m buc 68,18 lei
523 Montare canal cablu perforat 80 x 80 L=2m buc 54,51 lei
524 Montare canal cablu perforat 25 x 60 L=2m buc 28,41 lei
525 Montare cap terminal-papuc inelar Al 16mmp/6 - 8 mm buc 2,32 lei
526 Montare cap terminal-papuc inelar Al 25mmp/8 -10 mm buc 2,03 lei
527 Montare cap terminal-papuc inelar Al 35mmp/6 -12 mm buc 2,92 lei
528 Montare cap terminal-papuc inelar Al 120mmp/10 -16 mm buc 6,97 lei
529 Montare cap terminal-papuc inelar Al 150mmp/10 -16 mm buc 8,99 lei
530 Montare cap terminal-papuc inelar Al 185mmp/10 -16 mm buc 10,30 lei
531 Montare cap terminal-papuc inelar Al 240mmp/10 -16 mm buc 13,15 lei
532 Montat conductor izolat FY 1,5 ml 1,07 lei
533 Montat conductor izolat FY 2,5 ml 1,43 lei
534 Montat conductor izolat FY 4 ml 2,00 lei
535 Montat conductor izolat FY 6 ml 2,91 lei
536 Montat tub protecţie riflat D40mm ml 2,58 lei
537 Montat tub protecţie riflat D50mm ml 3,08 lei
538 Montat tub protecţie riflat D63mm ml 4,37 lei
539 Montat tub protecţie riflat D75mm ml 5,47 lei
540 Montat tub protecţie riflat D110mm ml 7,17 lei
541 Montat tub protecţie riflat D160mm ml 12,70 lei
542 Montare/instalare cutie de distribuţie 230/400V cu 4 direcţii buc 2.834,11 lei
543 Montare cutie de distribuţie 230/400V cu 8 direcţii buc 4.000,01 lei
544 Montare cutie de distribuţie 230/400V cu 10 direcţii buc 5.426,37 lei
545 Montare cutie de distribuţie 230/400V cu 12 direcţii buc 7.379,86 lei
546 Montare firida de distribuţie contoare palier-10 contoare buc 9.860,48 lei
547 Montare firida de distribuţie contoare palier-9 contoare buc 9.147,30 lei
548 Montare firida de distribuţie contoare palier-12 contoare buc 11.286,84 lei
549 Construcţie si echipament Post transformare cu anvelopa din beton ,630 kVA, echipat cu:
-celula linie cu separator 20 kV
-celula de măsură 20 kV
-celula linie cu separator si întrerupător 20 kV
-transformator 630 kVA- 20/10/0,4
-cablaj
-întrerupător 1500A
buc 297.713,76 lei
550 Montat/inlocuit contrapanou tablou electric, confecţionat din tabla zincata 2mm , dimensiuni 30x50cm buc 127,14 lei
551 Montat/in locuit contrapanou tablou electric, confecţionat din tabla zincata 2mm , dimensiuni 70x1 OOcm buc 229,46 lei
552 Montarea priza de protecţie prin punere la pamant pentru 1 stâlp buc 1.463,73 lei
553 Demontare stâlp metalic H= 8 m, fundaţie turnata buc 201,50 lei
554 Montare stâlp metalic H= 8 m, fundaţie turnata pe flansa (inclusiv element de protecţie 10A si coloana) buc 1.306,79 lei
555 Montarea priza de protecţie prin punere la pamant pentru 10-15 stâlpi Rp<4 ohmi, capat de reţea buc 1.683,22 lei
556 Pozare cablu trifazic in sânt 0,8x0,4mm cablu armat, CYABY 3X35 +16 mmp(pana la 35 Kw) ml 105,80 lei
557 Pozare cablu trifazic in sânt 0,8x0,4mm cablu armat, CYABY 4x25 mmp(pana la 10 kw) ml 91,75 lei
558 Mansonare cablu JT, manşon termoretractabil manşon cablu aluminiu buc 1.175,08 lei
559 Mansonare cablu JT , manşon termoretractabil manşon cablu cupru buc 1.184,42 lei
560 Montare Corp de iluminat, sursa iluminat Led , cu autotelescopul, la înălţimi >6ml,pe consola existenta buc 244,19 lei
561 Demontare Corp de iluminat, sursa iluminat Led , cu autotelescopul, la inaltimi >6ml, de pe consola buc 104,87 lei
562 Montare consola pentru corp de iluminat, de dimens (L =1,5- 2 ml), pe stâlpi buc 131,13 lei
563 Demontare consola pentru corp de ilumininat de dimensiuni (L =1,5-2ml), de pe stâlpi buc 115,10 lei
564 Montare stâlp iluminat(zincat, metalic, fonta), cu pe flansa in fundaţie beton B250 ,cu prezoane, inclusiv element de protecţie 10Asi coloana inaitimea stâlp 8 ml - fara procurare stâlp buc 1.477,20 lei
565 Montare stâlp iluminat (zincat, metalic, fonta), cu tal pa, pe flansa in fundaţie beton B250 ,cu prezoane, inclusiv element de protecţie 10A si coloana inaitimea stâlp 7 ml - fara procurare stâlp buc 1.302,33 lei
566 Montare stâlp iluminat (zincat, metalic, fonta),cu cu talpa , pe flansa in fundaţie beton B250 , inclusiv element de protecţie 10Asi coloana inaitimea stâlp 6 ml - fara procurare stâlp buc 1.167,35 lei
567 Montare stâlp iluminat (zincat, metalic, fonta),cu talpa pe flansa cu prezoane in fundaţie beton B250 , inclusiv element de protecţie 10A si coloana electrica inaitimea stâlp 5 ml - fara procurare stâlp buc 901,57 lei
568 Montare stâlp iluminat (zincat, metalic, fonta)cu talpa,pe flansa in fundaţie beton B250 ,cu prezoane , inclusiv element de protecţie 10Asi coloana inaitimea stâlp 4 ml - fara procurare stâlp buc 536,77 lei
569 Montare stâlp decorativ elemente din fonta -metal H=4ml( peste 30% din suprafaţa stâlp cu elemente decorative din fonta) buc 4.250,01 lei
570 Montare stâlp decorativ elemente din fonta -metal H=5ml( peste 30% din suprafaţa stâlp cu elemente decorative din fonta) buc 5.356,99 lei
571 Montare stâlp decorativ elemente din fonta -metal H=6ml( peste 30% din suprafaţa stâlp cu elemente decorative din fonta) buc 6.502,77 lei
572 Montare stâlp decorativ elemente din fonta -metal H=7ml( peste 30% din suprafaţa stâlp cu elemente decorative din fonta) buc 7.291,74 lei
573 Montare stâlp decorativ elemente din fonta -metal H=8ml( peste 30% din suprafaţa stâlp cu elemente decorative din fonta) buc 10.237,02 lei
574 Montare corpuri de iluminat LED , 18w,IP66, IK08,2400 Lm , 60 000 h , 4000k (stradal) buc 1.026,39 lei
575 Montare corpuri de ilumina LED, 27w,IP66, IK08, 3500 Lm , 60 000 h , 4000k (stradal) buc 1.658,03 lei
576 Montare corpuri de iluminat LED , 29w,IP65, IK08, 3400 Lm , 50 000 h , 4000k (stradal) buc 1.621,27 lei
577 Montare corpuri de iluminat LED 38,5w IK08 ,5400 Lm , 60 OOOh ,4000k,IP66 (stradal) buc 2.011,96 lei
578 Montare corpuri de iluminat LED 58w IK08.8400 Lm, 60 OOOh ,4000k,IP66, (stradal) buc 2.181,27 lei
579 Montare corpuri de iluminat LED 70w IK08.9900 Lm, 60 OOOh ,4000k,IP66(stradal) buc 2.229,46 lei
580 Montare corpuri de iluminat LED 80w IK08,10900 Lm, 60 OOOh ,4000k,IP66, (stradal) buc 2.345,36 lei
581 Montat Corp iluminat suspendat cu LED buc 1.191,42 lei
582 Montat Lampa de iluminat stradal LED,linie clasica, 80 Watt buc 4.805,94 lei
583 Montat Lampa de iluminat stradal LED,linie moderna, 60 Watt buc 1.804,05 lei
584 Montat Lampa de iluminat stradal LED,linie moderna, 80 Watt buc 2.232,89 lei
585 Montat Stâlp de iluminat metal zincat, vopsit cu pulbere de poliester si cu orificiu de vizitare in partea inferioara, h=450 cm buc 1.732,87 lei
586 Montat Stâlp de iluminat metal zincat, vopsit cu pulbere de poliester si cu orificiu de vizitare in partea inferioara, h=650 cm buc 2.023,49 lei
587 Montat Stâlp de iluminat metal zincat, vopsit cu pulbere de poliester si cu gura de vizitare in partea inferioara, h=850 cm buc 2.830,78 lei
588 Montat camera video antivandalizare pe stâlp buc 32.623,57 lei
589 Montat camera video panoramica pe stâlp buc 25.375,19 lei
590 Montat stâlp metalic tip telecom h=4m buc 7.857,57 lei
591 Instalare cablu fibra optica de exterior ml 73,49 lei
592 Cablu de energie electrică armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în şanţ pe pat de nisip, cu tracţiune manuală secţiunea până la 4x16 mmp, fără obstacole sau cu greutatea specifică până la 1,1 kg/m; ml 0,82 lei
593 Cablu energie cypaby 0,6/1 KV 5x 6 U nid 2405 ml 10,14 lei
594 Verificarea şi încercarea tablourilor firidelor de distribuţie, cutiilor de distribuţie buc 31,09 lei
595 Montat aparataj electric ST sau PT, construcţie normala sau etanşa buc 19,66 lei
596 întrerupător cumpănă 10A buc 18,24 lei
597 Comutator cumpănă 10A buc 18,24 lei
598 Comutator cumpănă cruce/scara 10A buc 27,35 lei
599 Priza monobloc simpla 10A buc 19,54 lei
600 Priza monobloc dubla 10A buc 32,56 lei
601 Priza bipolara antigron 10A buc 39,08 lei
602 Radiator electric cu ventilator -fara procurare buc 220,23 lei
603 Radiator electric cu termostat ambianta P= 2000 W buc 514,22 lei
604 Radiator electric cu termostat ambianta P= 1500 W buc 360,74 lei
605 Radiator electric cu termostat ambianta P= 1000 W buc 380,28 lei
606 Radiator electric cu termostat ambianta P=minim 400 W buc 264,38 lei
607 Panouri radiante de tavan - fara procurare buc 251,76 lei
608 Tavan radiant P=500 W buc 755,35 lei
609 Tavan radiant P=800 W buc 1.050,98 lei
610 Tavan radiant P=1000 W buc 1.312,75 lei
611 Traseu frigorific din ţeava de cupru D=6.4 mm ml 23,00 lei
612 Traseu frigorific din ţeava de cupru D=9.5 mm ml 32,24 lei
613 Traseu frigorific din ţeava de cupru D=12,7 mm ml 46,42 lei
614 Traseu frigorific din ţeava de cupru D=15.9mm ml 49,98 lei
615 Traseu frigorific din ţeava de cupru D=19.1 mm ml 61,80 lei
616 Montaj unitate interioara de climatizare tip split/multisplit 2.5 kw, 3,5 kw, VRV, montaj pe perete buc 365,36 lei
617 Montaj unitate externa de climatiare 2.5-3.5 kW, montaj pe perete -fara procurare buc 547,19 lei
618 Montaj unitate externa de climatiare 15-25kW, montaj pe postament -fara procurare buc 1.191,86 lei
619 Montaj unitate externa de climatiare 8-13kW, montaj pe perete -fara procurare buc 556,81 lei
620 Montaj unitate externa de climatiare 6-8kW, montaj pe perete -fara procurare buc 521,81 lei
621 Unitate exterioara MULTISPLIT buc 9.432,77 lei
622 Unitate interioara MULTISPLIT 2.5KW buc 1.234,61 lei
623 Unitate interioara MULTISPLIT 3,5KW buc 1.445,59 lei
624 Suport unitate clima ptr unitate 2,5-3,5kW buc 58,60 lei
625 Suport unitate clima ptr unitate 6-13kW buc 201,86 lei
626 Reglarea componentelor la instalaţiile de ventilaţie, climatizare şi condiţionare a aerului reglarea filtrelor buc 60,08 lei
627 Teu de racordare din al pentru ţevi cupru de 22 mm buc 249,81 lei
628 Teu de racordare din al pentru ţevi cupru de 40 mm buc 308,72 lei
629 Vacuumarea si umplerea instal cu agent frigorific:freon R410A kg 32,07 lei
630 Tubulatura circulara spiro D 125 mm ml 87,90 lei
631 Tubulatura circulara spiro D 160 mm ml 104,82 lei
632 Montaj Ventilator de introducere / evacuare aer - fara procurare buc 47,50 lei
633 Ventilator evacuare aer cu Qaer=100 mc/ora buc 346,43 lei
634 Ventilator evacuare aer cu Qaer=250 mc/ora buc 386,79 lei
635 Tablou comanda ventilatie-fara procurare tablou buc 72,25 lei
636 Tablou electric de exterior buc 1.367,45 lei
637 Grila de transfer montaj in usa cu dimensiunea de 300x200 mm buc 177,09 lei
638 Grila de introducere/evacuare aer montaj pe tubulatura spiro tip SPN 525x75 mm buc 81,15 lei
639 Grila de introducere/evacuare aer din metal, montaj in exterior pe perete cu lamele înclinate la 45 gr, diametru racord D=160 mm buc 81,15 lei
640 Grila de introducere/evacuare aer din metal, montaj in exterior pe perete cu lamele înclinate la 45 gr, diametru racord D=125 mm buc 79,85 lei
641 Montarea bateriei de încălzire a aerului 50- 200 kg- fara procurare baterie buc 141,17 lei
642 Baterie electrica de încălzire 250 mc/ora P 2400 W buc 434,98 lei
643 Baterie electrica de încălzire 100 mc/ora P 1800 W buc 384,19 lei
644 Etanşarea trecerilor de tuburi prin golurile peretelui mp 170,16 lei
645 Probe funcţionale sistem ventilare buc 556,11 lei
646 Cablu UTP/FTP cat 6. pentru CCTV ml 7,69 lei
647 Montaj DVR 32 canale, HDD 4Tb, sursa alimentare buc 661,62 lei
648 Monitor Ied minim24 inch buc 643,90 lei
649 Detector de prezenta, senzor de mişcare buc 98,55 lei
650 Contact magnetic usa buc 40,03 lei
651 Montaj Centrala efracţie / alarmare min 16 zone, montata pe perete metalic/rigips - fara procurare centrala buc 103,03 lei
652 Centrala de alarmare min 16 zone buc 833,49 lei
653 Tastatura alarma buc 173,69 lei
654 Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah, 151x65x94 buc 182,87 lei
655 Program a re/conexiuni/etichetare/verificare/p robe la unitatea centrala detectare/avertizare/alarmare efracţie convenţionala (pe fir), maxim 8 zone buc 220,15 lei
656 Sirena avertizare de interior buc 49,33 lei
657 Sirena avertizare de exterior cu flash buc 277,24 lei
658 Cablu electric sau semnalizare < 1,00 Kg/m, in tub de protectie-fara procurare ml 1,88 lei
659 Cablu FTP cat 6.pentru curenţi slabi CCTV/wifi/date ml 2,54 lei
660 Ţeava din polietilena pentru cond. de distribuţie montata in sânt cu dn=pana la 63mm, îmbinata prin polifuziune - fara procurare ml 13,81 lei
661 Ţeava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 40mm, pn10 ml 4,56 lei
662 Ţeava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 50mm, pn10 ml 11,07 lei
663 Ţeava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 63mm, pn10 ml 15,63 lei
664 Ţeava din polietilena pentru cond. de distribuţie montata in sânt cu dn=75mm,pana la 90mm, îmbinata prin poiifuziune - fara procurare ml 16,99 lei
665 Ţeava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 75mm, pn10 ml 16,77 lei
666 Ţeava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = 90mm, pn10 ml 19,86 lei
1 CADRU METALIC BALANSOAR BUC 146,29 lei
2 MÂNER METALIC BALANSOAR BUC 109,40 lei
3 AMORTIZOR TIP INEL BALANSOAR BUC 426,82 lei
4 MECANISM (CUPLA) BALANSOAR BUC 473,62 lei
5 ŞEZUT DIN POLIETILENA BALANSOAR BUC 125,07 lei
6 CABLU TORSADAT ÎNVELIT IN POLIPROPILENA 016 M 21,30 lei
7 BUCŞA SERTIZARE BUC 8,04 lei
8 CONECTOR PLASTIC CABLU TORSADAT TIP CRUCE BUC 9,19 lei
9 CONECTOR PLASTIC CABLU TORSADAT LINIAR BUC 8,98 lei
10 CONECTOR PLASTIC CABLU TORSADAT TIP T BUC 14,18 lei
11 MANŞON PLASTIC CABLU TORSADAT BUC 16,89 lei
12 CAPAC PLASTIC 100 X 100 MM BUC 5,26 lei
13 CAPAC PLASTIC 90 X 90 MM BUC 5,09 lei
14 CAPAC PLASTIC 0 85 MM BUC 4,98 lei
15 CAPAC PLASTIC 0 112 MM BUC 5,45 lei
16 PROTECŢIE TIP NUCA - FITNES BUC 275,05 lei
17 SUPORT PLASTIC PICIOR-FITNES BUC 350,05 lei
18 SUPORT PLASTIC ANTEBRAŢ -FITNES BUC 325,06 lei
19 SCÂNDURA LEMN IMPREGNATA CU GROSIMEA 20 MM MP 65,68 lei
20 SCÂNDURA LEMN IMPREGNATA CU GROSIMEA 30 MM MP 98,53 lei
21 SCÂNDURA LEMN IMPREGNATA CU GROSIMEA 35 MM MP 114,95 lei
22 SCÂNDURA LEMN IMPREGNATA CU GROSIMEA 40 MM MP 131,37 lei
23 SCÂNDURA LEMN IMPREGNATA CU GROSIMEA 50 MM MP 164,22 lei
24 SCÂNDURA LEMN VOPSITA CU GROSIMEA 20 MM MP 60,21 lei
25 SCÂNDURA LEMN VOPSITA CU GROSIMEA 30 MM MP 90,32 lei
26 SCÂNDURA LEMN VOPSITA CU GROSIMEA 35 MM MP 105,37 lei
27 SCÂNDURA LEMN VOPSITA CU GROSIMEA 40 MM MP 120,42 lei
28 SCÂNDURA LEMN VOPSITA CU GROSIMEA 50 MM MP 150,53 lei
29 RIGLA LEMN IMPREGNATA CU SECŢIUNEA 70 X 70 MM M 16,10 lei
30 RIGLA LEMN IMPREGNATA CU SECŢIUNEA 80 X 80 MM M 21,03 lei
31 RIGLA LEMN IMPREGNATA CU SECŢIUNEA 90 X 90 MM M 26,60 lei
32 RIGLA LEMN IMPREGNATA CU SECŢIUNEA 100 X 100 MM M 32,84 lei
33 RIGLA LEMN IMPREGNATA CU SECŢIUNEA 100 X 150 MM M 49,27 lei
34 BILA LEMN IMPREGNAT CU SECŢIUNEA 0 40 MM M 5,26 lei
35 BILA LEMN IMPREGNAT CU SECŢIUNEA 0 100 MM M 32,84 lei
36 BILA LEMN IMPREGNAT CU SECŢIUNEA 0 110 MM M 39,75 lei
37 RIGLA LEMN VOPSITA CU SECŢIUNEA 70 X 70 MM M 14,75 lei
38 RIGLA LEMN VOPSITA CU SECŢIUNEA 80 X 80 MM M 19,27 lei
39 RIGLA LEMN VOPSITA CU SECŢIUNEA 90 X 90 MM M 24,38 lei
40 RIGLA LEMN VOPSITA CU SECŢIUNEA 100 X 100 MM M 30,11 lei
41 RIGLA LEMN VOPSITA CU SECŢIUNEA 100 X 150 MM M 45,16 lei
42 BILA LEMN VOPSITA CU SECŢIUNEA 0 40 MM M 4,82 lei
43 BILA LEMN VOPSITA CU SECŢIUNEA 0 100 MM M 30,11 lei
44 BILA LEMN VOPSITA CU SECŢIUNEA 0 110 MM M 36,43 lei
45 TEGO(PLACAJ STRATIFICAT) ANTIDERAPANT CU GROSIME 12 MM MP 293,58 lei
46 TEGO{PLACAJ STRATIFICAT) ANTIDERAPANT CU GROSIME 14 MM MP 335,27 lei
47 TEGO{PLACAJ STRATIFICAT) ANTIDERAPANT CU GROSIME 9 MM MP 254,70 lei
48 TEGO(PLACAJ STRATIFICAT) ANTIDERAPANT CU GROSIME 18 MM MP 394,86 lei
49 TEGO(PLACAJ STRATIFICAT) ANTIDERAPANT CU GROSIME 20 MM MP 461,95 lei
50 PLACAJ STRATIFICAT NATUR CU GROSIME 9 MM MP 133,47 lei
51 PLACAJ STRATIFICAT NATUR CU GROSIME 14 MM MP 153,85 lei
52 PLACAJ STRATIFICAT NATUR CU GROSIME 12 MM MP 143,16 lei
53 PLACAJ STRATIFICAT NATUR CU GROSIME 18 MM MP 158,38 lei
54 PLACAJ STRATIFICAT NATUR CU GROSIME 20 MM MP 174,01 lei
55 ŢEAVA 0 32 M 23,26 lei
56 TREAPTA TEGO{PLACAJ STRATIFICAT) PT. PANOU ACCES BUC 42,42 lei
57 CONFECŢIE METALICA TIP COLTAR 30 X 30 X 70 MM BUC 6,85 lei
58 TOBOGAN P.E. DREPT H:1M BUC 2.056,34 lei
59 TOBOGAN P.E. DUBLU DREPT H:1M BUC 4.682,43 lei
60 TOBOGAN P.E. CURB H:1 M BUC 2.855,29 lei
61 TOBOGAN P.E. WAVY H:1 M BUC 2.056,34 lei
62 TOBOGAN P.E. TUB H:1 M BUC 9.191,31 lei
63 TOBOGAN P.E. DREPT H:1,5M BUC 3.768,86 lei
64 TOBOGAN P.E. DUBLU DREPT H:1,5M BUC 5.710,60 lei
65 TOBOGAN P.E. ELICOIDAL H:1,5 M BUC 5.239,08 lei
66 TOBOGAN P.E. TUB H:1,5M BUC 12.491,93 lei
67 TOBOGAN P.E. DREPT H:2 M BUC 5.140,85 lei
68 TOBOGAN P.E. ELICOIDAL H:2 M BUC 6.090,43 lei
69 TOBOGAN P.E. TUB H:2 M BUC 15.860,97 lei
70 TOBOGAN P.E. ELICOIDAL H:2,5 M BUC 10.990,73 lei
71 TOBOGAN P.E. TUB H:2,75 M BUC 19.667,61 lei
72 TOBOGAN P.E. TUB H:3,25 M BUC 24.833,31 lei
73 TOBOGAN PAFS DUBLU DREPT LUNGIME 2500 MM BUC 3.374,57 lei
74 TOBOGAN PAFS DREPT LUNGIME 2000 MM BUC 1.327,38 lei
75 TOBOGAN PAFS DREPT LUNGIME 1116 MM BUC 1.108,44 lei
76 PANOU P.E. PLAY-TEC UN112.7 MM MP 496,11 lei
77 PANOU P.E. PLAY-TEC UNI 15 MM MP 582,39 lei
78 PANOU P.E. PLAY-TEC UNI 19 MM MP 744,18 lei
79 PANOU P.E. PLAY-TEC CO - EXTRUDAT 15 MM MP 647,11 lei
80 PANOU P.E. PLAY-TEC CO - EXTRUDAT 19 MM MP 814,28 lei
81 TOBOGAN HDPE DPEPT H: 1,3 M BUC 12.994,60 lei
82 TOBOGAN HDPE TUB H:2 M BUC 27.112,68 lei
83 TOBOGAN HDPE TUB H:2,5 M BUC 31.899,48 lei
84 TOBOGAN HDPE TUB H:3 M BUC 38.716,85 lei