Comisii CL Sector 4

Lista comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 aprobată în sedinţa ordinară din 19.12.2016 şi a celor 6 consilieri USR sector 4 repartizaţi în aceste comisii:

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism – Antonio Andrușceac şi Cristi Matache

3. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, administrarea pieţelor, organizarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi gospodărire comunală – Mihaela Murgoci

4. Comisia pentru resurse umane, invăţământ, protecţia copilului, protectie socială, muncă, sănătate şi familie – Antonio Andrușceac

5. Comisia pentru cultură, culte, minorităţi, sport şi tineret – Mihaela Murgoci

6. Comisia pentru comerţ şi protecţia consumatorului – Elena Iancu şi Guilhem Moulin

7. Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeneşti – Cristi Matache