COMISIA nr.1 –  Activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară

SFÎRLOGEA BOGDAN

COMISIA nr.2 – Amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, evaluare arhitecturală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, administrarea domeniului public și privat

OPREA RARES LAURENȚIU

COMISIA nr.3 – Protecţia mediului înconjurător, ecologie, salubrizare, economie circulară, mobilitate urbană, gospodărire comunală și administrarea piețelor

ȚUGUI MATEI

COMISIA nr.4 – Învățământ, activități științifice, cultură și culte, tineret, sport și activități de agrement

COMISIA nr.5 – Utilități publice, organizarea instituțiilor și serviciilor publice de interes local și turism

COMISIA nr.6 – Juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţeneşti, resurse umane, administrarea patrimoniului, protecția consumatorului

IANCU LIVIA ELENA

COMISIA nr.7 – Muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția copilului, minorități și relația cu societatea civilă

IANCU LIVIA ELENA

DOBRE MIHNEA