COMISIA NR.1 – Comisia pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, comerț, fonduri europene, mediul de afaceri și transparență financiară

OLARU MIRCEA
STANCIU ROBERT ALEXANDRU

COMISIA NR.2 – Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrărilor publice, evaluare arhitecturală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, administrarea domeniului public și privat

OPREA RARES LAURENȚIU
POPESCU RĂZVAN

COMISIA NR.3 – Comisia pentru protecţia mediului înconjurător, ecologie, salubrizare, economie circulară, mobilitate urbană, gospodărire comunală și administrarea piețelor

BUICULESCU MIHAI GABRIEL
COSTACHE ANDREI ALEXANDRU

COMISIA NR.4 – Comisia de învățământ, activități științifice, cultură și culte, tineret, sport și activități de agrement

BĂLAN CRISTINA
POPESCU RĂZVAN

COMISIA NR.5 – Comisia pentru utilități publice, organizarea instituțiilor și serviciilor
publice de interes local și turism

BĂLAN CRISTINA
COSTACHE ANDREI ALEXANDRU

COMISIA NR.6 – Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor cetăţeneşti, resurse umane, administrarea patrimoniului, protecția consumatorului

IANCU LIVIA ELENA
STANCIU ROBERT ALEXANDRU

COMISIA NR.7 – Comisia pentru muncă, sănătate, familie, protecție socială, protecția copilului, minorități și relația cu societatea civilă

IANCU LIVIA ELENA
DOBRE MIHNEA