Hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să demareze procedurile în vederea cumpărării terenului în suprafață totală de 465 mp, proprietate privată, situat în Șoseaua Olteniței, nr. 67A, sector 4, în vederea redării spațiului verde către comunitate, precum și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4 – APROBAT

Proiect privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 4 către Consiliul General al Municipiului Bucureș ti în vederea adoptării unei hotărâri pentru transmiterea “Amfiteatrul Tineretului” în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 – DEPUS

Văzând starea avansata de degradare existenta în prezent pe “Amfiteatrul Tineretului”, situat în zona Parcul „Lumea Copiilor” – str. Secerei, locație în care nu s-a mai executat niciun fel de investiție din anul 1990, considerăm că este necesară...

Proiect privind aprobarea unor măsuri de îmbunatatire a actului de transparență al aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local al Sectorului 4 – DEPUS

Mărirea gradului de acces din oficiu la informaţiile publice, deciziile şi actele normative din cadrul actului administrativ trebuie să fie într-o continuă procupare a primarului şi a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti. Recomandările desprinse...

Amendament la taxa de salubrizare – DEPUS

În şedinta extraordinară de joi 27 aprilie, a fost propusă , de catre Primarul Sectorului 4, modificarea taxei de salubrizare. Din păcate, acestă modificare se dovedeste a fi o o măsura populista, fară a reflecta realitatea. Taxa propusă pentru persoanele fizice este...