In 2016, Guvernul a adoptat un pachet de măsuri destinate simplificării
procedurilor și reducerii eforturilor cetățenilor de procurare a unor documente, precum și consolidării procesului de digitalizare la nivelul administrației publice centrale.

În februarie 2016, Consiliului Local Sector 4 a adoptat 2 regulamente pentru eliberarea/prelungirea autorizatei de funcționare privind desfășurarea activității de alimentație publică, recreative și distractive pe raza administrativ teritorială a Sectorului 4.

Unele dintre documente (certificat fiscal și dovada plații taxei de salubrizare) sunt emise de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4 (instituție subordonata Primăriei Sectorului 4). Considerăm că Primăria poate sa ceara aceste documentele direct la DGITL.

În acest sens, propunem o modificare a regulamentelor pentru a simplifica procesul de eliberare/prelungire a autorizatei de funcționare. Aceasta simplificare va fi în beneficiul agenților economici dar, în același timp, nu va duce la modificarea condițiilor de eliberare a actelor și nici nu va avea un impact asupra bugetului local.