Primim aproape în fiecare zi întrebări pe adresele USR Sector 4 despre colectarea separată și când va fi ea posibilă din nou în sectorul nostru.

Deși clopotele pentru deșeuri reciclabile de la colțurile de stradă erau parte dintr-un sistem incomplet, acestea ofereau totuși posibilitatea cetățenilor responsabili să depoziteze separat și să împiedice ajungerea la groapa de gunoi a deșeurilor care pot fi refolosite.

Aceste clopote au dispărut odată cu încetarea contractului de salubrizare dintre Primăria Sectorului 4 și REBU (clopotele sunt plasate de o organizație de tranfer de responsabilitate (OTR) care colectează ambalaje, în urma unui contract cu salubrizatorul).

Din motive pe care nu le cunoaștem, licitația pentru noul contract de salubrizare nu s-a demarat la timp și din aprilie salubrizarea în sectorul 4 se face temporar (termenul inițial era de 3 luni) de către ADP Sector 4.

Așa cum prevede caietul de sarcini asociat acestui contract, ADP Sector 4 trebuie să asigure infrastructura necesară pentru colectarea separată – însă nu doar clopotele de la colțul străzii, ci și facilități pentru fiecare asociație de proprietari – și să ridice diferitele tipuri de deșeuri în zile diferite. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă Poliția Locală a Sectorului 4 poate acorda amenzi salubrizatorului.

Așadar, în acest moment cetățenii din sector plătesc pentru un serviciu care nu este prestat și trimit sute de tone de deșeuri reciclabile la groapa de gunoi.

Reamintim că România să intre în procedură de infrigement dacă nu reduce cu 50% deșeurile depozitate la groapă până în 2020 și că autoritățile publice din București au raportat un procent de 10% deșeuri reciclate în 2016, despre care recunosc însă neoficial că este supraestimat.

Consilierii USR Sector 4 au adresat numeroase întrebări atât în ședințele Consiliului Local cât și telefonic și în scris către direcțiile relevante din primărie, însă nimeni nu a știut să spună când va începe colectarea separată în Sectorul 4. Dacă la primărie s-a putut totuși discuta cu cineva, la ADP Sector 4, conducerea poate fi contactată doar prin poștă (!).

Săptămâna trecută am trimis prin poștă solicitări de informații de interes public prin care am cerut Primăriei Sectorului 4:
– să ne furnizeze propunerea tehnică asociată contractului cu ADP Sector 4
– să ne spună ce penalități s-au aplicat pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale privind colectarea separată (așa cum este prevăzut la punctul 5.2 din caietul de sarcini)
– să ne spună ce campanii de informare pe tema colectării separate s-au derulat în ultimii doi ani de către primărie

ADP Sector 4, să ne transmită:
– ce măsuri sunt întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor strategice de la punctul 4.1 (pag 16) din caietul de sarcini (punctele a, b, c, d).
– ce sistem de colectare separată s-a implementat la asociațiile de proprietari și la câte dintre asociatțiile de proprietari din sector
– care este calendarul colectării deșeurilor în sector – zile pentru fracția uscată, zile pentru fracția umedă pe zone
– ce metode de valorificare a deșeurilor sunt folosite, pe coduri de valorificare – așa cum sunt prevăzute în Legea 211/2011 în Anexa 2 & Anexa 3.
– dacă există un contract cu o Organizația de Transfer de Responsabilitate (OTR)
De asemenea, am făcut o sesizare la Garda de Mediu privind situația gestionării deșeurilor în sector.

Ce putem face împreună?

– să solicităm în scris primăriei (contact@ps4.ro sau Primăria Sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4) să asigure colectarea separată în sectorul 4 – așa cum prevede Legea 211/2011 (Model de adresă)
– să încercăm să aruncăm deșeurile reciclabile la punctele disponibile în sector (inițiative private) până ce primăria își va îndeplinii obligația de a asigura condițiile pentru colectarea separată:
– să solicităm administratorilor de bloc să ceară salubrizatorului să aducă containere pentru deșeuri reciclabile în scară și să afle zilele de colectare a deșeurilor (fracție umedă și fracție uscată)

Model Adresă

Stimate Domnule Primar,
Stimate Domnule Viceprimar,

Subsemnatul, [Nume Prenume], locuitor al sectorului 4 domiciliat în [Adresă] solicit aplicarea Legii 211/2011 care prevede la Art. 17 responsabilitățile autorităților publice locale privind gestionarea deșeurilor.
“ART. 17
(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca începând cu anul 2012 să asigure colectarea separată pentru cel puţin următoarele tipuri de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.
(2) Producătorii de deşeuri şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele îndatoriri:
a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;
b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare.”

De asemenea, solicit comunicarea datei la care colectarea separată va fi implementată în sectorul 4 și comunicarea sancțiunilor aplicate salubrizatorului curent pentru neîndeplinirea obligației contractuale privind colectarea separată.

Cu stimă,
[Prenume Nume]

[Date de contact]

Alte documente relevante pentru subiect

Caietul de sarcini pentru serviciul de salubrizare

Strategia locală de Salubrizare a Sectorului 4

Regulamentul de organizare și functionare a serviciului de salubritate în sectorul 4

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor