Mărirea gradului de acces din oficiu la informaţiile publice, deciziile şi actele normative din cadrul actului administrativ trebuie să fie într-o continuă procupare a primarului şi a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti.

Recomandările desprinse din normele de aplicare ale legii 544/2001 susţin că instituţiile publice asigura publicarea informaţiilor “într-o formă accesibilă şi concisă care să faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea sau instituţia publică” precum şi menţiunea conform căreia accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează şi prin pagina de internet proprie.

Beneficiile imediate pentru aparatul instituţiei primăriei decurg şi din faptul că un acces cât mai larg, oferit din oficiu, la informaţiile publice duce imediat la diminuarea în mod considerabil a solicitărilor punctuale de informații ale cetăţenilor. Acest lucru ducând în final la diminuarea gradului de încărcare a resurselor de timp pentru aparatul de angajaţi al primăriei.

Câştigarea încrederii cetăţenilor în actul de administrare, deschide calea spre cultivarea spiritului de implicare civică a acestora. Participarea şi contribuţia din ce în ce mai activă şi mai informată a cetăţenilor la actul de decizie trebuie să fie un deziderat important pentru Primăria şi Consiliul Local al Sectorului 4, acest lucru ducând în timp la posibilitatea implementării unor proiecte cu impact pozitiv pentru comunităţile locale. Toate acestea au ca şi rezultat favorabil reconstrucţia sentimentului apartenenţei comunitare a individului, dorinţa sa de protejare a patrimoniului local şi de implicare în bunul mers a vieţii comunităţii, precum și creșterea încrederii în Administrația Locală a Sectorului 4.