În ceea ce priveşte deşeurile, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are de îndeplinit următoarele obiective:
– să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;
– să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări;
– să atingă un obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de ambalaje din totalul de ambalaje introduse pe piaţa naţională;
– să atingă, anual, o cantitate colectată de 4 kg/locuitor de deşeuri electrice;
– să colecteze separat biodeşeurile în vederea compostării şi/sau fermentării acestora.
– să reducă cantitatea de deșeuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deșeuri depozitată la nivelul anului 1995.

Conform STRATEGIA naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020, in Romania, peste 90% din deşeurile municipale colectate sunt eliminate prin depozitare. O mai bună gestionare a deşeurilor poate contribui la:
-reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – în special metan de la depozitele de deşeuri, dar şi dioxid de carbon de emisie (prin reutilizare, reciclare şi alte metode de valorificare);
-creşterea eficienţei utilizării resurselor – economisirea energiei şi reducerea consumului de materiale prin gestionarea eficientă a deşeurilor;
-protejarea sănătăţii publice prin gestionarea în condiţii de siguranţă a substanţelor potenţial periculoase;
-protejarea ecosistemelor (soluri, ape subterane, emisiile în aer)”

Grupul USR propune constituirea unui Grup de Lucru Local pentru implementarea solutiilor de gestionare durabilă a deșeurilor, grup format din: consilieri locali, angajaţi din administraţie si serviciile publice ale acesteia, unități de învățământ, reprezentanți ai societatii civile și mediului ONG, reprezentanți ai societăților comerciale.